Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 460. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567verkoopD4602192271571-01-14Hogewoerd.051TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief16 stuivers pj mh aankomend de Commandeur van de St.-Pieterskerk en 9 stuivers pj aankomend broederschap van het St.-NicolaasgildeHogewoerd2464
Een huys ende erve staende ende geleghen opte Hogewoert (hen aangekomen na het overlijden van Jan Lucasz). Belent ende belegen hebbende aen d'een zijde Pieter Aelbrechtsz Tromp ende aen d'ander zijde Aernt Jansz, glaesschrijver. Streckende voor van de Hogewoert tot after aen de weduwe van wijlen Jan van der Burch.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
460/01schepenJacob Symonsz van LooJacob van Loo
Jacob van Loo
460/02schepenEwout Arent Gerritsz van DamEewout Arent Gerrits
Eewout Arent Gerrits
460/03echtgenootCornelis Adriaansz pottenbakker
Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Alijt Jansdr en Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Catharina Jansdr (met Dirck Dircksz Steen als borg)
460/04verkoperCatharina Jansdr vrouw van Cornelis Adriaensz
Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Alijt Jansdr en Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Catharina Jansdr (met Dirck Dircksz Steen als borg)
460/05verkoperAlijt Jansdr
Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Alijt Jansdr en Cornelis Adriaansz pottenbakker als man van Catharina Jansdr (met Dirck Dircksz Steen als borg)
460/06koperPieter Maertensz {schrijver}Pieter Maartensz schrijver
Pieter Maartensz schrijver
460/07belending (Hogewoerd.053)Pieter Aelbrechtsz TromperPieter Aelbrechtsz Tromp
Pieter Aelbrechtsz Tromp
460/08belending (Hogewoerd.049.2)Arent Jansz Coster {raamwachter}Aernt Jansz glaesschrijver
Aernt Jansz glaesschrijver
460/09belending (Hogewoerd.049.1)de weduwe van wijlen Jan van der Burch
de weduwe van wijlen Jan van der Burch
460/10overledene (Hogewoerd.049.1)Jan Willemsz van den Burchde weduwe van wijlen Jan van der Burch
de weduwe van wijlen Jan van der Burch