Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 597. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567D5972392971571-09-06Breestraat.031TerugVerder
voldaan met een schepenrentebrief van 56 gld en 5 stuivers en een van 43 gld en 15 stuivers ten profijte van de erfgenamen van Jacob Pietersz van Amsterdam21 stuivers en 1 oortje pacht pj mh of zhBreestraat889
Seeckere huysinge met heuren erve staende ende gelegen opte Bredestraet met twee huyskens besijden ende aen deselve huysinge gelegen ende responderende in Jan van Dordrechtenstege. Belent ende belegen hebbende in 't geheel aen d'een zijde Jan Janss, backer ende aen d'ander zijde voor Govert Heynricxz, coman ende daeraen de voors. stege daeronder gaende. Streckende voor van de voors. straet tot after in de Volresgraft.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
597/01schepenDirck Gerritsz SmalingDirck Gerritsz Smaling
Dirck Gerritsz Smaling
597/02schepenMourijn Claesz van Leeuwen {drapier}Mouryn Claesz
Mouryn Claesz
597/03verkoperCatharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van mr Jacob de Milde
Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van mr. Jacob de Milde
597/04overledeneJacob de Mildeweduwe van mr Jacob de Milde
weduwe van mr. Jacob de Milde
597/05koperHendrick van der Laen {Vm}Jhr Hendrick van der Laan hoogheemraad van Rijnland
Jhr. Hendrick van der Laan hoogheemraad van Rijnland
597/06belending (Breestraat.029)Jan Janss backer
Jan Janss backer
597/07belending (Breestraat.033)Govert Hendricksz {koopman}Govert Heynricxz coman
Govert Heynricxz coman