Akteformulier

Akteformulier met BronId = 179. AkteNummer = 80. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 D-1567verkoopD080340401568-03-18Rapenburg.028.3TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 150 gldgeen (waring als vrij huis)Rapenburg2116
Een huys ende erve gelegen op Rapenburch. Belegen hebbende aen d'een zijde Alijt Gerytsdr ende aen d'ander zijde Joncker Jacob van Meerkercke. Streckende voor uuyt Rapenburch tot after aen Symon Dirck Hobbenz.s erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
80/01schepenDirck Gerritsz SmalingDirc Gerytsz Smaling
Dirc Gerytsz Smaling
80/02schepenDirck Jacobsz van UitgeestDirck jacobsz van Uytgeest
Dirck jacobsz van Uytgeest
80/03voogdWillem Andriesz de Raet {tapijtwerker}Willem Andriesz tapijtwever
Willem Andriesz tapijtwever; Jacob Cornelisz wolwever en Jacob Jacobsz legwerker voogden over de drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
80/04voogdJacob Cornelisz wolwever
Willem Andriesz tapijtwever; Jacob Cornelisz wolwever en Jacob Jacobsz legwerker voogden over de drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
80/05voogdJacob Jacobsz legwerker
Willem Andriesz tapijtwever; Jacob Cornelisz wolwever en Jacob Jacobsz legwerker voogden over de drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
80/06verkoperdrie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
80/07overledeneCornelis Cornelisz {smid, snijder, turfdrager}onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder
drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
80/08overledeneAnnetgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}onmondige kinderen van Annetgen Jacobsdr
drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
80/09koperMarytgen Anthonisdr {vrouw van Frederick Jacobsz}Marytgen Anthonisdr Vrerick Jacobsz scheepmaeckers weduwe
Marytgen Anthonisdr Vrerick Jacobsz scheepmaeckers weduwe
80/10overledeneFrederick Jacobsz {scheepmaker}Vrerick Jacobsz scheepmaeckers weduwe
Marytgen Anthonisdr Vrerick Jacobsz scheepmaeckers weduwe
80/11belending (Rapenburg.028.4)Alijd Cornelisdr Speck {vrouw van Gerrit}Alijt Gerytsdr
Alijt Gerytsdr
80/12belending (Papengracht.029.2)Jacob van MeetkerkenJoncker Jacob van Meerkercke
Joncker Jacob van Meerkercke
80/13belending (Houtstraat.000.04)Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}Symon Dirck Hobbenz
Symon Dirck Hobbenz.s erve