Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 224. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF224150v1611577-04-01Steenschuur.022.12 (De Oosterling)TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief?Steenschuur1508
Eene huysinge ende erve staende ende gelegen binnen dezer stede van Leyden aen Steenschuyr opten noortoosthouck van de Coepoortsgraft. Belent hebbende aen d'een zijde ten westen de straete van de Coepoortsgraft daeronder streckende ende aen de ander zijde ten oosten voor Floris Cornelisz, stoeldrayer ende after Reyer Jacobsz, houtcoper. Streckende voor uuyt den noorden van der strate van 't Steenschuyr zuytwaert aen des voors. Reyer Jacobsz.s husinge ende erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
224/01schepenCornelis Huigenz van TorenvlietCornelis Huygensz van Torenvliet
Cornelis Huygensz van Torenvliet
224/02schepenGerrit Wiggersz van DuivelantGerrit Wiggersz
Gerrit Wiggersz
224/03overledeneNeeltgen Quirijnsdr {de Bruyn}Neeltgen Quyrijnsdr weduwe van Allert Claesz de Bruyn
Neeltgen Quyrijnsdr, opgenomen in het Vrouwengasthuis als 'miserable'; weduwe van Allert Claesz de Bruyn, overleden
224/04overledeneAllert Claesz de Bruynweduwe van Allert Claesz de Bruyn
Allert Claesz de Bruyn die in dat hofje woonde (overleden), hij was een broer van Erckenraet Claesdr de Bruyn
224/05overledeneErckenraad Claesdr de BruynErckenraet Claesdr de Bruyn (zijn zus)
Erckenraet Claesdr de Bruyn (zijn zus)
224/06overledenePieter Cornelisz den Oosterling {de oude}Pieter Cornelisz den Oosterling haar man
Pieter Cornelisz den Oosterling haar man
224/07verkoperGoolte Dircksdr den OosterlingGoolte Dirc Cornelisz den Oosterlings dr
Goolte Dirc Cornelisz den Oosterlings dr
224/08verkoperGerrit Dircksz den OosterlingGerrit Dircxsz den Oosterling haere broeder en voogt
Gerrit Dircxsz den Oosterling haere broeder en voogt
224/09borgClaes Dircksz van Montfoort {de jonge}Claes van Montfoort Dircxz
Claes van Montfoort Dircxz
224/10verkoperLysbeth Dircksdr den OosterlingElisabeth minderjarige dochter van Dirck den Oosterling
Elisabeth minderjarige dochter van Dirck den Oosterling
224/11overledenePieter Cornelisz den Oosterling {de oude}erfgenamen van Pieter Cornelisz den Oosterling
erfgenamen van Pieter Cornelisz den Oosterling
224/12overledeneGeertruid Cornelisdr den Oosterlingerfgenamen van Geertruyt Cornelis den Oosterlingsdr
erfgenamen van Geertruyt Cornelis den Oosterlingsdr
224/13overledeneDominicus Gerritsz Doehuisvrouwe van Dominicus Gerritsz Dou ghoutsmit
huisvrouwe van Dominicus Gerritsz Dou ghoutsmit
224/14voogdJan Gerritsz de HaesJan de Haes Gerritsz
Jan de Haes Gerritsz
224/15voogdCornelis Gijsbrechtsz SchaeckCornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
224/16verkoperLysbeth Dircksdr den OosterlingGeertruyt onbejaerd weeskint van Ghijsbrecht Cornelisz den Oosterling
Geertruyt onbejaerd weeskint van Ghijsbrecht Cornelisz den Oosterling
224/17overledeneGijsbrecht Cornelisz den Oosterlingonbejaerd weeskint van Ghijsbrecht Cornelisz den Oosterling
Geertruyt onbejaerd weeskint van Ghijsbrecht Cornelisz den Oosterling
224/18verkoperMarytgen Jacobsdr de Vries {vrouw van Frans Anthonisz}Marrya Jacob de Vriesendr
Marrya Jacob de Vriesendr
224/19overledeneReinout Jacobsz de Vries {verver}Reynout Jacobsz de Vries haer overleden broer
Reynout Jacobsz de Vries haer overleden broer
224/20overledeneMarytgen Cornelisdr den OosterlingMarya Cornelis den Oosterlincx dr
Marya Cornelis den Oosterlincx dr
224/21verkoperAeltgen Cornelisdr den OosterlingAlijd Cornelis den Oosterlings dr weduwe van Pouwels Foyens de Bruyn
Alijd Cornelis den Oosterlings dr weduwe van Pouwels Foyens de Bruyn
224/22overledenePouwels Foysz de Bruynweduwe van Pouwels Foyens de Bruyn
weduwe van Pouwels Foyens de Bruyn
224/23gemachtigdeArent Jansz drapier
Arent Jansz drapier
224/24borgJacob Gerritsz DoeJacob Gerritsz Doe bouckdrucker
Jacob Gerritsz Doe bouckdrucker wonende tot Delft
224/25verkoperHendrick Gerritsz DoeHenrick Gerritsz Doe goutsmit
zijne uuytlandige broeder woonende in Spalsgravenlandt
224/26koperHendrick Cornelisz {timmerman}Hendrick Cornelisz timmerman
Hendrick Cornelisz timmerman
224/27belending (Steenschuur.022.11)Floris Cornelisz {stoeldraaier}Floris Cornelisz stoeldrayer
Floris Cornelisz stoeldrayer
224/28belending (Steenschuur.022.10)Reyer Jacobsz {houtkoper}Reyer Jacobsz houtcoper
Reyer Jacobsz houtcoper