Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 368. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF3682422511577-11-11Hogewoerd.003 (Valckenburch)TerugVerder
Hogewoerd3692
een woning en 16 morgen land aan de Groenendijk te Hazerswoude. Onderpand: zijn huys ende erve staende ende gelegen alhier opte Hoochwoerde. Belegen hebbende aen d'een sijde Cornelis Thoniss, glaessemaecker ende aen d'ander zijde Aelbrecht Cornelis, slotemaecker. Streckende voor uuyte voors. straet tot after aen Cornelis Thoniss.s erve.
betreft een verkoop in Hazerswoude met onderpand op Hogewoerd.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
368/01schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Heyndricxsz
Ghijsbrecht Heyndricxsz
368/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz
Jan Ghijsbrechtsz
368/03schuldeiserDirck Jansz Uytenhage van RuyvenDirck Jansz Uytenhage brouwer
Dirck Jansz Uytenhage brouwer te Delft
368/04schuldenaarAdriaen Dircksz TellepeperAdriaen Dircksz koopman
Adriaen Dircksz koopman
368/05belending (Steenschuur.000.2)Cornelis Anthonisz {glasmaker}Cornelis Thoniss glaessemaecker
Cornelis Thoniss glaessemaecker
368/06belending (Hogewoerd.005)Aelbrecht Cornelisz van BerckendaelAelbrecht Cornelis slotemaecker
Aelbrecht Cornelis slotemaecker