Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 443. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF443286v2961577-10-04Paradijssteeg.041-043TerugVerder
een bezegelde rentebrief van 7 gld en 10 stuivers pj21 comans groten pj mh op het eerste huis(1) Lange Paradijssteeg >Grevenstraat (2) Noordeinde (3) Zijdgracht3765
  1. een huys ende erve staende ende gelegen in de Hogelantsche Corstege. Belegen hebbende aen d’een zijde een huys ende erve toecomende ’t convent van Schagen ende aen d’ander zijde Otto Cornelisz. Streckende voor uyte voors. stege tot after in de graft.
  2. een huys (uit de boedel van wijlen Bouwen Pietersz, kistenmaker) alhier in’t Noorteynde ende belent aen d’een zijde een dwerstege ende aen d’ander zijde Louris Cornelisz, snijder. Streckende voor uuyt Noorteynde tot an des voors. Louris achterhuys.
  3. een huys (uit de boedel van wijlen Bouwen Pietersz, kistenmaker) staende ende gelegen opte Zijtgraft. Belegen aen d’een zijde Marie de poppemaeckster ende aen d’ander zijde die poorte ende ingang van Claes apoteeckers tuyn. Streckende voor uuyte graft tot achter Claes apteeckers tuyn voors.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
443/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
443/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Heyndricxsz
Ghijsbrecht Heyndricxsz
443/03echtgenootJan Adriaensz van DelftJan Adriaensz van Delft
Jan Adriaensz van Delft als man van Fijpgen Rochusdr
443/04verkoperFijtgen Rochusdr {vrouw van Jan Adriaensz}Fijpgen Rochusdr
Jan Adriaensz van Delft als man van Fijpgen Rochusdr
443/05koperJan Harmensz {snijder}Jan Harmansz snijder
Jan Harmansz snijder
443/06belending (Paradijssteeg.039)een huys ende erve toecomende ’t convent van Schagen
een huys ende erve toecomende ’t convent van Schagen
443/07belending (VanDerWerffstraat.034.1)Oth Cornelisz de ManOtto Cornelisz
Otto Cornelisz
443/08verkoper (Noordeinde.026)Fijtgen Rochusdr {vrouw van Jan Adriaensz}Fijpgen Rochusdr
Jan Adriaensz van Delft als man van Fijpgen Rochusdr
443/09koper (Noordeinde.026)Jan Harmensz {snijder}Jan Harmansz snijder
Jan Harmansz snijder
443/10belending (Noordeinde.024.2)Louris Cornelisz SchenaertLouris Cornelisz snijder
Louris Cornelisz snijder
443/11verkoper (Korevaarstraat.028.3)Fijtgen Rochusdr {vrouw van Jan Adriaensz}Fijpgen Rochusdr
Jan Adriaensz van Delft als man van Fijpgen Rochusdr
443/12koper (Korevaarstraat.028.3)Jan Harmensz {snijder}Jan Harmansz snijder
Jan Harmansz snijder
443/13belending (Korevaarstraat.028.2)Marie Jacobsdr {poppenmaakster}Marie de poppemaeckster
Marie de poppemaeckster
443/14belending (Korevaarstraat.028.4)Claes Cornelisz {apotheker}de ingang van Claes apoteeckers tuyn
die poorte ende ingang van Claes apoteeckers tuyn