Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 581. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF581372v3821578-06-17OudeVarkenmarkt.009TerugVerder
een bedrag van 100 gld (in termijnen van 15 gld pj)Oude Varkenmarkt3903
Onderpand: een huiys ende erve staende ende gelegen binnen dezer stede op ’t Sant. Belegen hebbende aen d’een zijde die kinderen van Cent Jansz in zijn leven wagenaer ende aen d’ander zijde die weduwe van Dirck Vranckensz, quastemaicker. Streckende voor van de straet tot achter aen Jan Jansz, botercooper zijn thuyn.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
581/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtsz van Dorp
Claes Ghysbrechtsz van Dorp
581/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhysbrecht Heyndricxsz
Ghysbrecht Heyndricxsz
581/03schuldeiserAdriaen Joostenz {klompenmaker}Adriaen Joostensz klompenmaker
Adriaen Joostensz klompenmaker
581/04schuldenaarFloris Joppenz {varkenskoopman}Floris Joppensz varkenverkoper
Floris Joppensz varkenverkoper (met als borg Jop Claesz slager)
581/05borgJob Claesz {bouwman}Jop Claesz slaeger
Floris Joppensz varkenverkoper (met als borg Jop Claesz slager)
581/06belending (OudeVarkenmarkt.005)die kinderen van Cent Jansz in zijn leven wagenaer
die kinderen van Cent Jansz in zijn leven wagenaer
581/07overledene (OudeVarkenmarkt.005)Vincent Jansz {wagenaar}die kinderen van Cent Jansz in zijn leven wagenaer
die kinderen van Cent Jansz in zijn leven wagenaer
581/08belending (OudeVarkenmarkt.011)die weduwe van Dirck Vranckensz quastemaicker
die weduwe van Dirck Vranckensz quastemaicker
581/09overledene (OudeVarkenmarkt.011)die weduwe van Dirck Vranckensz quastemaicker
die weduwe van Dirck Vranckensz quastemaicker
581/10belending (Groenhazengracht.017-021)Jan Jansz Jutten {schuitenvoerder, boterkoper}Jan Jansz botercooper zijn thuyn
Jan Jansz botercooper zijn thuyn