Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 88. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF08856v0661576-07-17Nieuwstraat.005TerugVerder
Nieuwstraat en Koppenhinksteeg3424
Gerrit Andriesz brengt als onderpand in: een huysinge ende erve gelegen opte Nieuwestraete binnen deser stede. Belent aen d'eene zijde Aechte Jan Conincx ende an d'ander zijde Claes Zebastiaensz, smit. Streckende voor van de strate tot after aen mr. Claes Cornelisz, apteeckers erve. Cornelis Jansz: zijn huys ende erve staende ende gelegen in de Coppenhicxsteghe. Belent aen d'eene zijde Jan Jansz, lindewever ende aen de ander zijde Jacop Thomaszoon, brouwer. Streckende voor uuyte voors. steghe tot achter des voors. Jacob Thomasz.s schuyre.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
88/01schepenPieter Oom Pietersz van OfwegenPieter Oom Pietersz
Pieter Oom Pietersz
88/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechts zoon van Dorp
Claes Ghijsbrechts zoon van Dorp
88/03schuldeiserde kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
88/04overledeneWijnand Andriesz van Eyckde kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
88/05schuldeiserde kinderen van zijn zus Barbara Andriesdr (overleden)
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
88/06overledeneBarbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}de kinderen van zijn zus Barbara Andriesdr (overleden)
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
88/07schuldeiserPieter Jansz
Pieter Jansz
88/08schuldeiserAaltgen zijn moeder
Aaltgen zijn moeder
88/09schuldeiserde kinderen van Jan Andriesz van Eyck
de kinderen van Jan Andriesz van Eyck
88/10overledeneJan Andriesz van Eyckde kinderen van Jan Andriesz van Eyck
de kinderen van Jan Andriesz van Eyck
88/11schuldeiserJan Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/12schuldeiserPieter Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/13schuldeiserFrans Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/14schuldeiserArent Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/15schuldeiserClaes Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/16schuldeiserTeetgen Jansdr
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/17schuldeiserMaritgen Jansdr
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/18schuldeiserCatharina Fransdr {Nieuwstraat}Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/19overledeneCornelis Jansz {haringventer}weduwe van Cornelis Jansz haringman
Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/20overledeneerfgenamen van Aegte Neel Conincxdr
erfgenamen van Aegte Neel Conincxdr
88/21schuldenaarGerrit Andriesz van EyckGerrit Andriesz van Eyck
Gerrit Andriesz van Eyck
88/22belending (Nieuwstraat.003)Aechte Jan Conincx
Aechte Jan Conincx
88/23belending (NieuweRijn.028)Claes Sebastiaensz {smid}Claes Zebastiaensz smit
Claes Zebastiaensz smit
88/24belending (Burgsteeg.005)Claes Cornelisz {apotheker}mr Claes Cornelisz apteecker
mr Claes Cornelisz apteecker
88/25schuldenaar (Koppenhinksteeg.000.17)Cornelis Jansz {rietdekker}Cornelis Jansz rietdekker
Cornelis Jansz rietdekker
88/26belending (Koppenhinksteeg.000.19)Jan Jansz {lakenbereider}Jan Jansz lindewever
Jan Jansz lindewever
88/27belending (Koppenhinksteeg.000.15)Jacob Thomasz van SwietenJacop Thomaszoon brouwer
Jacop Thomaszoon brouwer
88/28belending (Middelweg.040.4)Jacob Thomasz van SwietenJacob Thomasz schuyre
Jacob Thomasz schuyre