Akteformulier

Akteformulier met BronId = 180. AkteNummer = 88. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576schuldbekentenisF08856v0661576-07-17Nieuwstraat.005TerugVerder
Nieuwstraat en Koppenhinksteeg3424
Regelen enige zaken m.b.t. erfenis van Aegte Neel Conincxdr. Gerrit Andriesz brengt als onderpand in: een huysinge ende erve gelegen opte Nieuwestraete binnen deser stede. Belent aen d'eene zijde Aechte Jan Conincx ende an d'ander zijde Claes Zebastiaensz, smit. Streckende voor van de strate tot after aen mr. Claes Cornelisz, apteeckers erve.
Cornelis Jansz: zijn huys ende erve staende ende gelegen in de Coppenhicxsteghe. Belent aen d'eene zijde Jan Jansz, lindewever ende aen de ander zijde Jacop Thomaszoon, brouwer. Streckende voor uuyte voors. steghe tot achter des voors. Jacob Thomasz.s schuyre.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
88/01schepenPieter Pietersz Oom van OfwegenPieter Oom Pietersz
Pieter Oom Pietersz
88/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechts zoon van Dorp
Claes Ghijsbrechts zoon van Dorp
88/03schuldeiserde kinderen Wijnant Andriesz zijn za broer
de kinderen Wijnant Andriesz zijn za broer
88/04overledeneWijnand Andriesz van Eyckde kinderen Wijnant Andriesz zijn za broer
de kinderen Wijnant Andriesz zijn za broer
88/05schuldeiserde kinderen Barbara Andriesdr zijn za zuster
de kinderen Barbara Andriesdr zijn za zuster
88/06overledeneBarbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}de kinderen Barbara Andriesdr zijn za zuster
de kinderen Barbara Andriesdr zijn za zuster
88/07schuldeiserPieter Jansz Pijn/van den BoschPieter Jansz Pijn
Pieter Jansz Pijn
88/08schuldeiserNeltgen zijn moeder
Neltgen zijn moeder
88/09schuldeiserde kinderen van Jan Andriesz van Eyck z.g.
de kinderen van Jan Andriesz van Eyck z.g.
88/10overledeneJan Andriesz van Eyckde kinderen van Jan Andriesz van Eyck z.g.
de kinderen van Jan Andriesz van Eyck z.g.
88/11schuldeiserJan Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/12schuldeiserPieter Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/13schuldeiserFrans Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/14schuldeiserArent Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/15schuldeiserClaes Jansz
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/16schuldeiserTeetgen Jansdr
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/17schuldeiserMaritgen Jansdr
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/18schuldeiserTrijntgen Fransdr {vrouw van Cornelis Jansz}Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/19overledeneCornelis Jansz Hopman {haringventer}weduwe van Cornelis Jansz haringman
Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
88/20overledeneAechte Cornelisdr Coningskenserfgenamen van Aegte Neel Conincxdr
erfgenamen van Aegte Neel Conincxdr
88/21schuldenaarGerrit Andriesz van EyckGerrit Andriesz van Eyck
Gerrit Andriesz van Eyck
88/22belending (Nieuwstraat.003)Aechte Jan Conincx
Aechte Jan Conincx
88/23belending (Nieuwstraat.007)Claes Sebastiaensz {smid}Claes Zebastiaensz smit
Claes Zebastiaensz smit
88/24belending (Burgsteeg.005)Claes Cornelisz {apotheker}mr Claes Cornelisz apteecker
mr Claes Cornelisz apteecker
88/25schuldenaar (Koppenhinksteeg.000.17)Cornelis Jansz {rietdekker}Cornelis Jansz rietdekker
Cornelis Jansz rietdekker
88/26belending (Koppenhinksteeg.000.19)Jan Jansz {lakenbereider}Jan Jansz lindewever
Jan Jansz lindewever
88/27belending (Koppenhinksteeg.000.15)Jacob Thomasz van Swieten {brouwer}Jacop Thomaszoon brouwer
Jacop Thomaszoon brouwer
88/28belending (Middelweg.040.4)Jacob Thomasz van Swieten {brouwer}Jacob Thomasz schuyre
Jacob Thomasz schuyre