Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 142. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG14292v0941579-01-15Middelstegracht.016TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief0Middelstegracht750
een huysinge ende erve, staende ende gelegen upte Middelstegraft. Belent aen d'een zijde Griete Claes Govertsdr vullensvoerders weduwe ende aen d'ander sijde Willem Willemss schipper. Streckende voor uyte voors. graft tot after aen Jan van Endegeest huysinge ende erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
142/01schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Hendrickszoon schepen
Ghijsbrecht Hendrickszoon schepen
142/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes schepen
Jacob Allertsz de Haes schepen
142/03verkoperMarie Bouwensdr {vrouw van Pouwels Jansz, warmoezenier}Marie Bouwensd weduwe van Pouwels Jansz warmoesman
Marie Bouwensd weduwe van Pouwels Jansz warmoesman mit Pieter Pietersz Vergeyl haer gecoren voocht
142/04overledenePouwels Jansz {warmoezenier}weduwe van Pouwels Jansz warmoesman
Marie Bouwensd weduwe van Pouwels Jansz warmoesman mit Pieter Pietersz Vergeyl haer gecoren voocht
142/05voogdPieter Pietersz VergeylPieter Pietersz Vergeyl
Marie Bouwensd weduwe van Pouwels Jansz warmoesman mit Pieter Pietersz Vergeyl haer gecoren voocht
142/06verkoperLysbeth Jansdr {vrouw van Claes Dircksz}Lysbeth Jansdr weduwe van Claes Dircxz bouman
Lysbeth Jansdr weduwe van Claes Dircxz bouman mit Dirck Dircxz warmoesman haer gecoren voocht
142/07overledeneClaes Dircksz {bouwman}weduwe van Claes Dircxz bouman
Lysbeth Jansdr weduwe van Claes Dircxz bouman mit Dirck Dircxz warmoesman haer gecoren voocht
142/08voogdDirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}Dirck Dircxz warmoesman
Lysbeth Jansdr weduwe van Claes Dircxz bouman mit Dirck Dircxz warmoesman haer gecoren voocht
142/09gemachtigdeJan Arentsz warmoesman
Jan Arentsz warmoesman vervangende Cornelis Arentsz, Jopgen Arentsdr ende Adriaen Arentsdr hem comparants gebroeders ende zusters
142/10verkoperCornelis Arentsz
Jan Arentsz warmoesman vervangende Cornelis Arentsz, Jopgen Arentsdr ende Adriaen Arentsdr hem comparants gebroeders ende zusters
142/11verkoperJopgen Arentsdr
Jan Arentsz warmoesman vervangende Cornelis Arentsz, Jopgen Arentsdr ende Adriaen Arentsdr hem comparants gebroeders ende zusters
142/12verkoperAdriaen Arentsdr
Jan Arentsz warmoesman vervangende Cornelis Arentsz, Jopgen Arentsdr ende Adriaen Arentsdr hem comparants gebroeders ende zusters
142/13verkoperJan Dircxz
Jan Dircxz voor hem zelven
142/14gemachtigdeDirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}Dirck Hendricxz
Dirck Hendricxz als man ende voocht van Liefgen Dircx dochter vervangende Jonge ende Oude Maritgens sijn schoonzusters
142/15verkoperLiefgen Dircksdr {Louf}Liefgen Dircx dochter
Dirck Hendricxz als man ende voocht van Liefgen Dircx dochter vervangende Jonge ende Oude Maritgens sijn schoonzusters
142/16verkoperJonge Maritgen
Dirck Hendricxz als man ende voocht van Liefgen Dircx dochter vervangende Jonge ende Oude Maritgens sijn schoonzusters
142/17verkoperOude Maritgen
Dirck Hendricxz als man ende voocht van Liefgen Dircx dochter vervangende Jonge ende Oude Maritgens sijn schoonzusters
142/18verkoperDirck Gerritsz {Middelstegracht}Dirck Gerrits
Dirck Gerrits de zoon van Gerrit Jansz pannebacker in sijn leven
142/19overledeneGerrit Jansz {pannenbakker}Gerrit Jansz pannebacker in sijn leven
Dirck Gerrits de zoon van Gerrit Jansz pannebacker in sijn leven
142/20overledenePouwels Jansz {warmoezenier}Pouwels Jansz warmoesman
alle erfgenaemen van Pouwels Jansz warmoesman
142/21koperFran├žois Hengst {drapier}Franchoys Hencx drapier
Franchoys Hencx drapier inwoender der voors. stede
142/22belending (Middelstegracht.014.4)Griete Dircksdr {vrouw van Claes Govertsz}Griete Claes Goverts vullensvoerders weduwe
Griete Claes Govertsdr vullensvoerders weduwe
142/23overledene (Middelstegracht.014.4)Claes Govertsz {vuilnisvaarder}Claes Goverts vullensvoerders weduwe
Griete Claes Govertsdr vullensvoerders weduwe
142/24belending (Middelstegracht.016.1)Willem Willemss schipper
Willem Willemss schipper
142/25belending (Hooigracht.029.2)Jan van EndegeestJan van Endegeest
Jan van Endegeest huysinge ende erve