Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 285. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG2851821831578-02-01Breestraat.031TerugVerder
600 gulden in termijneneen losrente van 900 gulden hoofdsoms, toekomende Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven, weduwe van Jacob de MildeBreestraat1044
een huysinge ende erve, staende ende gelegen aen de Brede straet in 't noorteynde. Mit twe huyskens ende haren erven daer besijden ende aen gelegen, beyde uytgaende in Jan van Dorten stege. Jegenwoordelijck in 't geheele belent ende belegen hebbende aen d'een zijde voor Govert Heyndricxz, coman ende achter 't zelve huys omme de voors. stege daer onder gaende, ende aen d'ander zijde deurgaende Willem Cornelissen, schoemaker, man ende voocht van Neeltgen Jansdr. Streckende voor uyte straet tot achter in de Volresgraft.
twee huizen naast elkaar

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
285/01schepenGerrit Wiggersz van DuivelantGerrit Wiggersz van Duvelandt schepen
Gerrit Wiggersz van Duvelandt schepen
285/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
285/03schuldenaarFoy Jansz van BrouchovenFoy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnland
Foy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnland
285/04borgJan Dircksz van BrouchovenJan van Brouchoven
met zijn vader Jan van Brouchoven, mr. van de rekeningen en rentmeester van Rijnland, als borg
285/05schuldeiserHendrick van der Laen {Vm}Jonkheer Hendrick van der Laen
Jonkheer Hendrick van der Laen
285/06belending (Breestraat.033)Govert Hendricksz {koopman}Govert Heyndrickxz comen
een zijde voor Govert Heyndrickxz, comen
285/07echtgenoot (Breestraat.029)Willem Cornelisz GoesWillem Cornelisz schoemaker
Willem Cornelisz schoemaker man ende voocht van Neeltgen Jansdr
285/08belending (Breestraat.029)Neeltgen Jansdr {Goes}Neeltgen Jansdr
Willem Cornelisz, schoemaker, man ende voocht van Neeltgen Jansdr
285/09begunstigdeCatharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van Jacob de Milde
Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven, weduwe van Jacob de Milde
285/10overledeneJacob de Mildeweduwe van Jacob de Milde
Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven, weduwe van Jacob de Milde