Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 366. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG366240v2421579-08-31Garenmarkt.000.15TerugVerder
Betaald met schepenschuldbriefGarenmarkt3213
Een halff huys ende erve staende ende gelegen upte Oosterling plaets. Belent ende belegen aen de zuytzijde Fop Ghijsbrechtsz ende aen de noortzijde Jan Dircxz, brouwer [Jan Dircksz van der Burch {brouwer}]. Streckende van de Oosterling plaets tot after aen voors Jan Dircxs zoons schuyre toe. Ende de voors. Claes Quyryns stelde hem bij deze waerborge voor de evicten van die voors. halve huysinge ende erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
366/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz schepen
Pieter Pieter Jorisz schepen
366/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
366/03verkopererfgenamen van wijlen Gerrit Arentsz Cool
erfgenamen van wijlen Gerrit Arentsz Cool
366/04overledeneGerrit Arent Gerrit Ewoutsz van DamGerrit Arentsz Cool
Gerrit Arentsz Cool
366/05procureurEwout Arent Gerritsz van DamEwout Arent Gerritsz van Dam
Ewout Arent Gerritsz van Dam getrouwd met Adriana Jacobsdr
366/06echtgenootAdriana Jacobsdr {van Dam}Adriana Jacobsdr
Ewout Arent Gerritsz van Dam getrouwd met Adriana Jacobsdr
366/07verkoperAechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}Aechte Fransdr van Dusseldorp
Aechte Fransdr van Dusseldorp weduwe en boedelhoudster van Abraham Jacobsz
366/08overledeneAbraham Jacobsz van VeldeAbraham Jacobsz van Velde (wijlen)
Aechte Fransdr van Dusseldorp weduwe en boedelhoudster van Abraham Jacobsz
366/09voogdGerrit Dircksz van Weesp {tinnegieter}Gerrit Dircksz van Weesp
Gerrit Dircksz van Weesp haar voogd
366/10verkoperFloris Jansz Hey {kanunnik}Mr Floris Hey Jansz kannunik van Hogeland
Mr Floris Hey Jansz kannunik van Hogelande voor zichzelf en als vervanger van Marie Heyendr, weduwe en boedelhoudster van Garbrant Symonsz
366/11vermeldingMarytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}Marie Heyendr, weduwe en boedelhoudster van Garbrant Symonsz
Mr Floris Hey Jansz kannunik van Hogelande voor zichzelf en als vervanger van Marie Heyendr, weduwe en boedelhoudster van Garbrant Symonsz
366/12overledeneGarbrant Symonsz {wijntapper}Garbrant Symonsz
Mr Floris Hey Jansz kannunik van Hogelande voor zichzelf en als vervanger van Marie Heyendr, weduwe en boedelhoudster van Garbrant Symonsz
366/13verkoperGerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}Gerritgen Jansdr
Gerritgen Jansdr weduwe en boedelhoudster van wijlen Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
366/14overledeneArent Gerrit Ewoutsz van Damwijlen Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
Gerritgen Jansdr weduwe en boedelhoudster van wijlen Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
366/15verkoperHillegond Jansdr {van Dusseldorp}Hillegont Jansdr
Anthonis Fransz Muys getrouwd met Hillegont Jansdr
366/16overledeneAnthonis Fransz van DusseldorpAnthonis Fransz
Anthonis Fransz Muys getrouwd met Hillegont Jansdr
366/17voogdGerrit Amelisz van HoogeveenMr Gerrit Amelisz van Hoogeveen
Mr Gerrit Amelisz van Hoogeveen haar voogd
366/18verkoperClaes Quirijnsz {Steenschuur}Claes Quyrynsz
Claes Quyrynsz voor zichzelf en als vervanger van Adriaen Quyrynsz en Catrijn Quyrynsdr
366/19verkoperAdriaen Quirijnsz {Steenschuur}Adriaen Quyrynsz
Claes Quyrynsz voor zichzelf en als vervanger van Adriaen Quyrynsz en Catrijn Quyrynsdr
366/20verkoperTrijntgen Quirijnsdr van StrijenCatrijn Quyrynsdr
Claes Quyrynsz voor zichzelf en als vervanger van Adriaen Quyrynsz en Catrijn Quyrynsdr
366/21overledeneGeertruid Jansdr {van Strijen, vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}Geertruid Jansdr
als erfgenaam van Geertruid Jansdr
366/22curatorGerrit Amelisz van HoogeveenMr Gerrit van Hoogeveen
Mr Gerrit van Hoogeveen getrouwd met Aefgen Aelbrechtsdr voor hemzelf en zich bij dezen sterk makende voor de andere erfgenamen van Maritgen Jansdr
366/23echtgenootAefgen Aelbrechtsdr van QuackenboschAefgen Aelbrechtsdr
Mr Gerrit van Hoogeveen getrouwd met Aefgen Aelbrechtsdr voor hemzelf en zich bij dezen sterk makende voor de andere erfgenamen
366/24overledeneMaritgen Jansdr
Mr Gerrit van Hoogeveen getrouwd met Aefgen Aelbrechtsdr voor hemzelf en zich bij dezen sterk makende voor de andere erfgenamen
366/25overledeneJacob Gerritsz {uitreder}wijlen Jacob Gerritsz Cool
alle als erfgenamen van wijlen Jacob Gerritsz Cool
366/26koperGerrit Jacobsz van der MijeGerrit Jacobsz van der Mije drapier
Gerrit Jacobsz van der Mije drapier
366/27belending (Garenmarkt.000.17)Fop Gijsbrechtsz {schrijnwerker}Fop Ghijsbrechtsz
zuytzijde Fop Ghijsbrechtsz
366/28belending (Garenmarkt.000.13)Jan Dircksz van der Burch {van Rodenbeeke}noortzijde Jan Dircxz brouwer
noortzijde Jan Dircxz brouwer