Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 446. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG446293v2951579-12-21Vliet.046-054TerugVerder
Koopsom: voldaan met een schepenschuldbriefVliet3293
Een huys ende erve ende een thuyn, staende ende gelegen binnen dezer stede opte Vliet. Zulcx ende in alre manieren 't zelve bijde voors. Dirck Jacobsz in zijn leven gebruyct, bezeten en metterdoot geruymt ende achtergelaten is ende daer toe alle de gereetschappen mit eenich hout ende plancken tot de scheepmaeckerie behoorende, die ter somme van driehondert gulden getaxeert zijn . Welverstaende dat het halve erve mit de molewerff daer eertijts een molen gestaen heeft, te leene gehouden wert van de erffgenamen van Anna van Zwieten, vrou van Opmeer, ambachtsvrou van Zevenhuysen, van Zegwaert, van de Lier ende van de Zouteveen te verheergewaerden met een snouck ofte met twee stoopen Rynschen wyn.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
446/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
446/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz
Jan Ghijsbrechtsz
446/03verkoperAdriaen Dircksz {scheepmaker}Adriaen Dircksz, scheepmaker
Adriaen Dircksz, scheepmaker, en Jan Symonsz met mede-erfgenamen
446/04verkoperJan Symonsz den Binck {schipper}Jan Symonsz
Jan Symonsz met mede-erfgenamen
446/05verkoperLenaert Maertensz schipper
Lenaert Maertensz schipper
446/06echtgenootWillem Claesz BuysWillem Claesz Buijs
Willem Claesz Buijs als man en voogd van Griete Pietersdr
446/07verkoperGrietgen Pietersdr {Buys}Griete Pietersdr
Willem Claesz Buijs als man en voogd van Griete Pietersdr
446/08echtgenootGijsbrecht Gijsbrechtsz {warmoezenier}Gijsbrecht Gijsbrechtsz
Gijsbrecht Gijsbrechtsz als man en voogd van Aechte Pietersdr
446/09verkoperAechte Pietersdr {vrouw van Jan Maertensz, Gijsbrecht Gijsbrechtsz}Aechte Pietersdr
Gijsbrecht Gijsbrechtsz als man en voogd van Aechte Pietersdr
446/10echtgenootJan Jansz schipper
Jan Jansz, schipper als vader en voogd van Houchgen en Marie Jansdochters geteeld aen Catrijn Pietersdr
446/11verkoperHouchgen
Jan Jansz, schipper als vader en voogd van Houchgen en Marie Jansdochters
446/12verkoperMarie Jansdochter
Jan Jansz, schipper als vader en voogd van Houchgen en Marie Jansdochters
446/13overledeneCatryn Pietersdr
Jan Jansz, schipper als vader en voogd van Houchgen en Marie Jansdochters geteeld aen Catrijn Pietersdr
446/14echtgenootWillem Vincentenz van HeemskerckWillem Centensz
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
446/15verkoperVincent Willemsz van HeemskerckCent Willemsz
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
446/16verkoperBelytgen Willemsdr van HeemskerckBely Willemsdochter
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
446/17verkoperDieuwertgen Willemsdochters
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
446/18overledeneGrietgen Pietersdr {Heemskerck}Jonge Griete Pietersdr
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
446/19overledeneDirck Jacobsz {scheepmaker}Dirk Jacobsz scheepmaker
allen erfgenamen van za. Dirck Jacobsz scheepmaecker ende Aechte Symonsdr den Binck zijn huysvrouwe
446/20overledeneAechte Symonsdr den Binck {vrouw van Dirck Jacobsz}Aechte Symonsdr den Binck zijn huysvrouwe
allen erfgenamen van za. Dirck Jacobsz scheepmaecker ende Aechte Symonsdr den Binck zijn huysvrouwe
446/21koperPieter Cornelisz {scheepmaker}Pieter Cornelisz scheepmaker
Pieter Cornelisz scheepmaecker
446/22vorig-eigenaarerffgenamen van Anna van Zwieten
erffgenamen van Anna van Zwieten
446/23overledeneAnna van Zwieten vrou van Opmeer,Ambachtsvrou van Zevenhuysen, van Zegwaert, van de Lier ende van de Zouteveen
Anna van Zwieten