Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 450. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG450295v2971579-12-21Mandemakersteeg.007TerugVerder
Koopsom: voldaan met een schepenschuldbriefMandemakerssteeg3297
Een huys ende erve staende ende gelegen binnen dezer stede in de Mandemaeckerstege. Belent aan d'een zyde Gerrit de Man Jansz voorn zelver ende aen d'ander zyde Anna Jansdr, weduwe van Pieter Dammasz. Streckende voor uyte voors. stege tot after aen 't erve van Joost van Zonnevelt

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
450/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
450/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz
Jan Ghijsbrechtsz
450/03verkoperAdriaen Dircksz {scheepmaker}Adriaen Dircksz scheepmaker
Adriaen Dircksz scheepmaker
450/04verkoperJan Symonsz den Binck {schipper}Jan Symonsz den Binck schipper
Jan Symonsz den Binck schipper
450/05verkoperLenaert Maertensz {schipper}Lenaert Maertensz schipper
Lenaert Maertensz schipper
450/06echtgenootWillem Claesz BuysWillem Claesz Buijs
Willem Claesz Buijs als man en voogd van Griete Pietersdr
450/07verkoperGrietgen Pietersdr {Buys}Griete Pietersdr
Willem Claesz Buijs als man en voogd van Griete Pietersdr
450/08echtgenootGijsbrecht Gijsbrechtsz {warmoezenier}Gijsbrecht Gijsbrechtsz
Gijsbrecht Gijsbrechtsz als man en voogd van Aechte Pietersdr
450/09verkoperAechte Pietersdr {vrouw van Jan Maertensz, Gijsbrecht Gijsbrechtsz}Aechte Pietersdr
Gijsbrecht Gijsbrechtsz als man en voogd van Aechte Pietersdr
450/10echtgenootJan Jansz {schipper-Mandemakersteeg}Jan Jansz schipper
Jan Jansz, schipper als vader en voogd van Houchgen en Marie Jansdochters geteeld aen Catrijn Pietersdr
450/11verkoperHouchgen Jansdr {Mandemakersteeg}Houchgen Jansdochter
Jan Jansz, schipper als vader en voogd van Houchgen en Marie Jansdochters geteeld aen Catrijn Pietersdr
450/12verkoperMarie Jansdr {Mandemakersteeg}Marie Jansdochter
Jan Jansz, schipper als vader en voogd van Houchgen en Marie Jansdochters geteeld aen Catrijn Pietersdr
450/13overledeneCatrijn Pietersdr {vrouw van Jan Jansz}Catryn Pietersdr
Jan Jansz, schipper als vader en voogd van Houchgen en Marie Jansdochters geteeld aen Catrijn Pietersdr
450/14echtgenootWillem Vincentenz van HeemskerckWillem Centensz
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
450/15verkoperVincent Willemsz van HeemskerckCent Willemsz
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
450/16verkoperBelytgen Willemsdr van HeemskerckBely
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
450/17verkoperDiewertgen Willemsdr van HeemskerckDieuwertgen Willemsdochters
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
450/18overledeneGrietgen Pietersdr {Heemskerck}Jonge Griete Pietersdr
Willem Centensz ook als vader en voogd van Cent Willemsz, Bely en Dieuwertgen Willemsdochters geteeld aen Jonge Griete Pietersdr
450/19overledeneDirck Jacobsz {scheepmaker}Dirk Jacobsz scheepmaker
De erfgenamen van Dirk Jacobsz, scheepmaker
450/20overledeneAechte Symonsdr den Binck {vrouw van Dirck Jacobsz}Aechte Symonsdr den Binck
zijn vrouw Aechte Symonsdr den Binck
450/21koperGerrit Jansz de ManGerrit Jansz de Man
Gerrit Jansz de Man, waard In den Boom
450/22belending (Mandemakersteeg.005)Gerrit Jansz de ManGerrit de Man Jansz
Belent aan d'een zyde Gerrit de Man Jansz
450/23belending (Mandemakersteeg.011)Anna Jansdr {uitdraagster}Anna Jansdr weduwe van Pieter Dammasz
Anna Jansdr weduwe van Pieter Dammasz
450/24overledene (Mandemakersteeg.011)Pieter Dammasz {schipper}weduwe van Pieter Dammasz
Anna Jansdr weduwe van Pieter Dammasz
450/25belending (Breestraat.070-072)Joost Adriaensz van SonneveltJoost van Zonnevelt
erve van Joost van Zonnevelt