Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 27. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580verkoopH027180241580-04-12OudeRijn.104TerugVerder
50 gulden van 40 groten 't stuckBelastingen van 't vierdepaert van thien schellingen p.j.Oude Rijn3945
Een gerecht wederpaert van een huys ende erve staende ende gelegen opten Ouden Rijn, t'welck hem comparant by cavelinge te lote gevallen es. Daer van Jan Symonsz den Binck een gelyck wederpaert ende den voorn. Buys ende eenige weeskinderen de resterende twee vierde paerten deur gelycke cavelinge toecomende zyn. Belent aen d'een zyde de brouwerije in Doveren ende aen d'ander zyde Adriaen Dircxz scheepmaker. Streckende tot achter ande zelve brouwerije.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
27/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtz van Dorp
Claes Ghijsbrechtz van Dorp
27/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertz de Haes
Jacob Allertz de Haes
27/03verkoperLenaert Maertensz {schipper}Lenaert Maertensz schipper
Lenaert Maertensz schipper
27/04overledeneDirck Jacobsz {scheepmaker}Dirck Jacobsz scheepmaker
mede erffgenaem van za. Dirck Jacobsz scheepmaker
27/05verkoperAechte Symonsdr den Binck {vrouw van Dirck Jacobsz}Aechte Symonsdr
Aechte Symonsdr zijn moy
27/06koperWillem Claesz BuysWillem Claes zoon Buys suyvelcoper
Willem Claes zoon Buys suyvelcoper
27/07vermeldingJan Symonsz den Binck {schipper}Jan Symonsz den Binck
Jan Symonsz den Binck
27/08belending (OudeRijn.088.1)Adriaen Dircksz {scheepmaker}Adriaen Dircxz scheepmaker
Adriaen Dircxz scheepmaker