Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 309. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580schuldbekentenisH3092292411581-02-22Rapenburg.109TerugVerder
236 Karolusgulden van 40 groten vlaams per stuk, te betalen in termijnenRapenburg4227
eene huysinge ende erve staende ende gelegen alhier tot Leyden aen Rapenborch omtrent de Vliet over Zevenhuysen ... mitten toebehoorten ende gevolgen. Belendt zijnde aen d'een zijde ten oosten hij comparant zelve ende aen d'ander zijde ten westen Jan Aerntsz leydecker. Streckende voor uyt water zuytwaert tot aen Job Dircxz van Delff schoemackers erve
onderpand: het aangekochte huis

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
309/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtzn van Dorp
Claes Ghysbrechtzn van Dorp
309/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gerritsz de Haes
Cornelis Gerritsz de Haes
309/03schuldeiserCornelis Pietersz {Rapenburg}Cornelis Pietersz (14 jaar)
Cornelis Pietersz oud omtrent 14, Marya Pietersdr 18 en Neeltgen Pietersdr 15 jaar
309/04schuldeiserMaria Pietersdr {Rapenburg}Marya Pietersdr (18 jaar)
Cornelis Pietersz oud omtrent 14, Marya Pietersdr 18 en Neeltgen Pietersdr 15 jaar
309/05schuldeiserNeeltgen Pietersdr {Rapenburg}Neeltgen Pietersdr (15 jaar)
Cornelis Pietersz oud omtrent 14, Marya Pietersdr 18 en Neeltgen Pietersdr 15 jaar
309/06voogdLouris Cornelisz SchenaertLouris Cornelisz Scheenaert zijn zwager,
Louris Cornelisz Scheenaert zijn zwager
309/07schuldenaarCornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Symonsz Stam metselaar
Cornelis Symonsz Stam metselaar
309/08overledenePieter Florisz {schoenmaker}Pieter Florisz schoenmaker
weeskinderen van Pieter Florisz schoenmaker gewonnen bij zijn huisvrouw Maritgen Cornelisdr zaliger in haar leven ordinaris vroedvrouw
309/09overledeneMarytgen Cornelisdr {vroedvrouw}Maritgen Cornelisdr
weeskinderen van Pieter Florisz schoenmaker gewonnen bij zijn huisvrouw Maritgen Cornelisdr zaliger in haar leven ordinaris vroedvrouw