Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 415. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580verkoopH4152933051581-05-05Botermarkt.027TerugVerder
custingbriefeerste huis: vrij huis, tweede huis: 20 stuivers pj toekomend het Sint Niclaesgilde (dat men pleegt te houden in de Pancraskerk), en nog 5 stuivers en 1 oortje pacht pj mhTwee huizen: Botermarkt en Uiterstegracht4333
Eerst een darde paert van een huys ende erve, staende ende gelegen alhier opten Nieuwen Rijn. Belent aen d'een zijde Neeltgen Jansdr, Aernt Cornelisz backers weduwe, ende aen d'ander zijde Luycas Joostensz lepelmaecker. Streckende tot achter aende voors. weduwe erve. Noch een dardepaert van een huysken ende erve, staende ende gelegen opte Uyterste Grafte. Van outs beleghen hebbende aen d'een zijde Neltgen Claesdr wedude van Willem Jan Ghijsbrechtsz, ende aen d'ander zijde Jan Pietersz. Streckende uyte voors. graft tot achter inde steghe Vest Sloot.
Twee huizen: Botermarkt.027 en Uiterstegracht. Daer van [van het laatste huis?] de resterende twedarde paerten den voors. Den Binck mit zijn schoonsuster toecomen.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
415/01schepenPieter Pietersz Oom van OfwegenPieter oom Pietersz
Pieter oom Pietersz
415/02schepenJan Lucasz van WassenaerJan Lucasz van Wassenaer
Jan Lucasz van Wassenaer
415/03verkoperCornelis Cornelisz cuyper
Cornelis Cornelisz cuyper
415/04koperGerrit Jansz den BinckGeryt Jansz den Binck
Geryt Jansz den Binck
415/05belending (Botermarkt.028)Cornelia Jansdr {de Man}Neeltgen Jansdr Aernt Cornelisz backers weduwe
aen d'een zijde Neeltgen Jansdr Aernt Cornelisz backers weduwe
415/06overledene (Botermarkt.028)Arent Cornelisz de ManAernt Cornelisz backers weduwe
aen d'een zijde Neeltgen Jansdr Aernt Cornelisz backers weduwe
415/07belending (Botermarkt.026)Lucas Joostenz van VuerenLuycas Joostensz lepelmaecker
ende aen d'ander zijde Luycas Joostensz lepelmaecker
415/08belending (Botermarkt.028)Cornelia Jansdr {de Man}de voors. weduwe
Streckende tot achter aende voors. weduwe erve
415/09verkoper (Uiterstegracht.019.1)Cornelis Cornelisz cuyper
Cornelis Cornelisz cuyper
415/10koper (Uiterstegracht.019.1)Gerrit Jansz den BinckGeryt Jansz den Binck
Geryt Jansz den Binck
415/11belending (Uiterstegracht.019.2)Neltgen Claesdr wedue van Willem Jan Ghijsbrechtsz
Van outs beleghen hebbende aen d'een zijde Neltgen Claesdr wedude van Willem Jan Ghijsbrechtsz
415/12overledene (Uiterstegracht.019.2)wedude van Willem Jan Ghijsbrechtsz
Van outs beleghen hebbende aen d'een zijde Neltgen Claesdr wedude van Willem Jan Ghijsbrechtsz
415/13belending (Uiterstegracht.013-017)Jan Pietersz {veenman}Jan Pietersz
ende aen d'ander zijde Jan Pietersz