Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 62. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580schuldbekentenisH062400461580-05-07Hogewoerd.057 (Het Stadthuys van Antwerpen)TerugVerder
704 gulden van 40 grooten 't stuckHogewoerd3980
Een huys ende erve staende ende gelegen binnen de voors. stede upt Hogewuert. Belent hebbende aen d'een zyde Dirc Cornelisz smit. Daer aen twee huyskens streckende uyte Coene steech aen een lootse aende voors. huysinge behoorende ende aen d'ander zyde Grietgen Cornelisdr Jacob Centensz. Daeraen Maritgen Jacobsdr Pieter Trompers weduwe. Streckende voor uyte Hogewert tot achter aen d'een zyde aen zeeckere vervallen huysken aen Brechten Poortgen ende voorts uytgaende mit een poort ende vrijen uytgang in 't voors. Brechtten poortgen

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
62/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtz van Dorp
Claes Ghysbrechtz van Dorp
62/02schepenSymon Fransz van MerwenMr Symon Frans van Merwen
Mr Symon Frans van Merwen
62/03voogdBarent Lambrechtsz Boomgaertshouck {schrijnwerker}Barent Lambrechtsz van Boomgaerthouck
Barent Lambrechtsz van Boomgaerthouck als testamentare voogt van de weeskinderen van Cornelis Lambrechtsz zyn broeder
62/04schuldeiserde weeskinderen van Cornelis Lambrechtsz
de weeskinderen van Cornelis Lambrechtsz zyn broeder
62/05overledeneCornelis Lambrechtsz {bakker}Cornelis Lambrechtsz
Cornelis Lambrechtsz zyn broeder
62/06schuldenaarLambrecht Claesz {tapper}Lambrecht Claesz biertapper
Lambrecht Claesz biertapper
62/07borgWillem Pietersz {bakker}Willem Pietersz backer
Willem Pietersz backer
62/08belending (Hogewoerd.059)Dirck Cornelisz {smid}Dirc Cornelisz smit
Dirc Cornelisz smit
62/09belending (Hogewoerd.055)Griete Cornelisdr {lakenkoopman, vrouw van Jacob Vincentenz}Grietgen Cornelisdr
Grietgen Cornelisdr Jacob Centensz weduwe
62/10overledene (Hogewoerd.055)Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}Jacob Centensz
Jacob Centensz weduwe
62/11belending (Hogewoerd.053)Marytgen Jacobsdr {Tromper}Maritgen Jacobsdr
Maritgen Jacobsdr Pieter Trompers weduwe
62/12overledene (Hogewoerd.053)Pieter Aelbrechtsz TromperPieter Trompers weduwe
Pieter Trompers weduwe