Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 150. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ15079v921582-02-07Haarlemmerstraat.081TerugVerder
betaald met een schepenen rentebriefHaarlemmerstraat4552
Een huys ende erve staende ende gelegen binnen dezer stede in Marendorp over de Vrouwenkerck. Belegen hebbende aen d'een zyde Zweer Gerytsz, cleermaecker ende aen d' voorn. Schenaert ende Stam ende aen d'ander zyde de weduwe van Dircxsz snyder. Streckende voor uyt Marendorp tot achter aen Jan Cornelisz, snyder

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
150/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
150/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gerytsz de Haes
Cornelis Gerytsz de Haes
150/03verkoperClaes Dircksz van LeeuwenClaes van Leeuwen houtcoper
Claes van Leeuwen houtcoper
150/04koperLouris Cornelisz SchenaertLourys Cornelisz Schenaert
Lourys Cornelisz Schenaert
150/05koperCornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Symonsz Stam
Cornelis Symonsz Stam
150/06belending (Haarlemmerstraat.083)Zweer Gerritsz {snijder}Zweer Gerytsz cleermaecker
Zweer Gerytsz, cleermaecker
150/07belending (Haarlemmerstraat.079)Geertgen Jansdr {vrouw van Jan Dircksz}de weduwe van Dircxsz snyder
de weduwe van Dircxsz snyder
150/08overledene (Haarlemmerstraat.079)Jan Dircksz {snijder}de weduwe van Dircxsz snyder
de weduwe van Dircxsz snyder
150/09belending (Vrouwensteeg.005)Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}Jan Cornelisz snyder
Jan Cornelisz snyder