Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 251. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ251135v1481582-04-26Pieterskerkgracht.014-016TerugVerder
voldaaneen losrente van 25 gulden pj (hoofdsom 400 gulden) toekomende aan Jan Gijsbrechtsz in de Pot en verder met al zulke lasten als beschreven staan in de oude waarbrieven die bij deze worden overgedragenPieterskerkgracht4653
een huysinge ende erve staende ende gelegen alhier op St Pieters Kerckgraft. Belent aen d'een zijde Marytgen Jacobsdr weduwe van wijlen Jan Reyersz van Gelre ende aen d'ander zijde mr. Aernt Thou. Streckende voor uyte voors graft tot alhier in de Volresgraft.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
251/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
251/02schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Pieter Pieter Jorisz
251/03gemachtigdeFrans Reyersz {snijder}Frans Reyersz cleermaker
Frans Reyersz cleermaker als procuratie hebbende van joncheer Adriaen heer tot Zweeten volgende zijn gemachtbrieff van date den 14 februari 1582
251/04verkoperAdriaen Cornelisz van Swietenjoncheer Adriaen tot Zweeten
Frans Reyersz cleermaker als procuratie hebbende van joncheer Adriaen heer tot Zweeten volgende zijn gemachtbrieff van date den 14 februari 1582
251/05koperAdriana Heermans van Swietenjoncfrouwe Adriana van Zweeten weduwe wijlen Gerrit Heerman
joncfrouwe Adriana van Zweeten weduwe wijlen Gerrit Heerman
251/06overledeneGerrit Heermanweduwe wijlen Gerrit Heerman
joncfrouwe Adriana van Zweeten weduwe wijlen Gerrit Heerman
251/07belending (Langebrug.025A)Marytgen Jacobsdr {van Gelder}Marytgen Jacobsdr weduwe van wijlen Jan Reyersz van Gelre
Marytgen Jacobsdr weduwe van wijlen Jan Reyersz van Gelre
251/08overledene (Langebrug.025A)Jan Reyersz van Gelderweduwe van wijlen Jan Reyersz van Gelre
weduwe van wijlen Jan Reyersz van Gelre
251/09belending (Langebrug.031-035A)Arent Willemsz Thoumr. Aernt Thou
mr. Aernt Thou
251/10begunstigdeJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Gijsbrechtsz in de Pot
Jan Gijsbrechtsz in de Pot