Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 272. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ2721481601582-04-30Korevaarstraat.000.04TerugVerder
7 stuvers en een halven jaerlickse pacht mit off zonder houde, volgende de brieven daer van zynde aencomende t' Capitel van de HogelandKorevaarstraat4674
twe huyskens met haeren erven vast aen malcanderen staende mitsgaders een gemeen erffgen daer toe behoorende 't samen staende ende gelegen alhier inde Stinckstege d'welcken begaet van Steenschuyr naer Levendael, belent west de zelve stege ende oost Henrick Vincenten snyder. Streckende van het afterhuys Cornelis Anthonisz glaesmaecker tot de schuyr ofte molenhuys van Hans Eeckhuyser
Voorwaarden: Vorder dat de voorn. Henrick Vincenten zoe lange als hij zijn waterlosinge van zyn huys, hem byden voors. Cornelis Claesz gegunt, door die muyr ende over die plaets vande zelffe huyskens zal hebben de halve put den voorn. Cornelis oock gegunt zal ontbeeren

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
272/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorysz
Pieter Pieter Jorysz
272/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gerytsz de Haes
Cornelis Gerytsz de Haes
272/03verkoperAelbrecht Cornelisz
Aelbrecht Cornelisz ende als enich erfgenamen van wylen Cornelisz Claes Adriaensz
272/04overledeneCornelis Claes Adriaensz {brouwer}erfgenamen van wylen Cornelis Claes Adriaensz
enich erfgenamen van wylen Cornelis Claes Adriaensz
272/05echtgenootJan Adriaensz de WildeJan Adriaensz de Wilde uyte name van zijn huysvrouw
Jan Adriaensz de Wilde Jan Adriaensz de Wilde uyte name van zijn huysvrouw
272/06verkoperJaepgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {de Wilde}uyte name van zijne huysvrouwe
uyte name van zijne huysvrouwe
272/07verkoperAefgen Aelbrechtsdr van QuackenboschAefgen Aelbrechtsdr weduwe wijlen mr Gerard van Hugeveen
Aefgen Aelbrechtsdr weduwe wijlen mr. Gerard van Hugeveen
272/08overledeneGerrit Amelisz van Hoogeveenweduwe wijlen mr Gerard van Hugeveen
weduwe wijlen mr. Gerard van Hugeveen
272/09verkoperCatrijn Jacobsdr van der Graft {van Brenen, van Quackenbosch}Catharina Jacobsdr vander Graft weduwe wijlen Gerrit Aelbrechtszs
Catharina Jacobsdr vander Graft weduwe wijlen Gerrit Aelbrechtszs
272/10overledeneGerrit Aelbrechtsz van Quackenboschweduwe wijlen Gerrit Aelbrechtszs
weduwe wijlen Gerrit Aelbrechtszs
272/11voogdAelbrecht Cornelisz
Aelbrecht Cornelisz voor hem zelven, ende als oom en voogt van Neeltgen Jan Aelbrechtsz' dr, 't samen erffgenamen van Marytgen Jansdr leste huysvrouw van de voors. Cornelis Claesz
272/12verkoperNeeltgen Jansdr van QuackenboschNeeltgen Jan Aelbrechtsz dr
Neeltgen Jan Aelbrechtsz' dr, 't samen erffgenamen van Marytgen Jansdr leste huysvrouw van de voors. Cornelis Claesz
272/13overledeneMarytgen Jansdr Quartelaer {Quackenbosch, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}Marytgen Jansdr leste huysvrouw van de voors Cornelis Claesz
t samen erffgenamen van Marytgen Jansdr leste huysvrouw van de voors. Cornelis Claesz
272/14koperJoris Claesz FockerJorys Claesz Focker
Jorys Claesz Focker
272/15belending (Hogewoerd.011-013)Hendrick Vincentenz {snijder}Henrick Vincenten snyder
Henrick Vincenten snyder
272/16belending (Steenschuur.000.2)Cornelis Anthonisz {glasmaker}Cornelis Anthonisz glaesmaecker
het afterhuys Cornelis Anthonisz glaesmaecker
272/17belending (Barbarasteeg.008)Hans EeckhuyserHans Eeckhuyser
tot de schuyr ofte molenhuys van Hans Eeckhuyser
272/18executeurAndries van MedemblikAndries van Medenblick
Andries van Medenblick
272/19vermeldingWillem Claesz van OudevlietWillem van Oudevliet
Willem van Oudevliet notarys publyck