Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 309. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ3091761881582-04-02Raamlanden.001 (Raamland Kijfhoef)TerugVerder
Hoefstraat4711
zeeckere ledige plaetse gelegen in't Kijffhouff daerop voorgaende achtien ramen hebben gestaen. In't geheel belegen hebbende ten noorden Symon Pietersz Bom, bouman, op die Coepoortsgraft, ten oosten eerst Pieter Cornelisz Schaeck, zuytwerts daeraen Willem Dircxz voorlaeckenreder ende voorts daeraen Lourys Andries van Zwaenswijck, tenzuyden Vestgraft dezer stede in't geheel toecomende ende ten westen de Coepoortsgraft mitte straete daeronder gaende.
welcke ledige plaetse de voorn. van der Aer zal mogen bepooten, beplanten off betimmeren zoe hem goetduncken ende gelieven zal.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
309/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
309/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechts zoon van Dorp
Claes Ghijsbrechts zoon van Dorp
309/03overledeneJacob Pietersz de Vries {verwer}Jacob Pietersz de Vriese verwer
d'erfgenamen van Jacob Pietersz de Vriese
309/04echtgenootSander Jansz {wolkoper}Sander Jansz
Sander Jansz man ende voocht van Jannetgen de dochter van Jacob Pietersz de Vriesche verwer zijn huysvrouw
309/05verkoperJannetgen
Jannetgen de dochter van Jacob Pietersz de Vriesche verwer
309/06verkoperPieter Pietersz {Steenschuur}Pieter Pietersz verwer
Pieter Pietersz verwer voor hem zelven ende Ermtgen Willemsdr
309/07verkoperErmgaert Willemsdr {vrouw van Pieter Jacobsz}Ermtgen Willemsdr
Ermtgen Willemsdr wedue van Pieter Jacobsz de verwer
309/08overledenePieter Jacobsz de VriesPieter Jacobsz de verwer
wedue van Pieter Jacobsz de verwer
309/09gemachtigdeDirck Gerritsz SmalingDirck Gerytsz Smaling
Dirck Gerytsz Smaling weesmeester uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
309/10gemachtigdeJan Jansz KnotterJan Jansz brouwer
Jan Jansz Knotter weesmeester uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
309/11gemachtigdeAdriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}Adriaen Willemsz van Warmont
Adriaen Willemsz van Warmont weesmeester uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
309/12verkoperder erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries onderhout doende aen Cornelis zijn zoon
309/13overledeneCornelis Jacobsz de Vries
Cornelis Jacobsz de Vries
309/14overledeneHaesgen Pieterdr
Haesgen Pietersdr
309/15gemachtigdeJacob Thomasz van SwietenJacob Thomasz brouwer
Jacob Thomasz brouwer meester van Sinte Cathijnen Gasthuys uyten name der erffgenamen van Jacob Pietersz die Vriesse onderhout doende aen Marytgen
309/16gemachtigdeJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz corncoper
Jan Ghijsbrechtsz corncoper meester van Sinte Cathrijnen Gasthuys uyten name der erffgenamen van Jacob Pietersz die Vriesse onderhout doende aen Marytgen
309/17gemachtigdeJan Cornelisz Paedts van SanthorstJan Paets van Santhorst
Jan Paets van Santhorst meester van Sinte Catrijnen Gasthuys uyten name der erffgenamen van Jacob Pietersz die Vriesse onderhout doende aen Marytgen
309/18overledeneMarytgen Jacobsdr de VriesMary Jacob Pietersz die Vriesse verwersdr
Mary Jacob Pietersz die Vriesse verwersdr
309/19overledeneFrans Anthonisz
Frans Anthonisz
309/20vermeldingReynout Frans
Reynout Frans haer uytlandige broeder
309/21gemachtigdeWillem Willemsz OuwelantWillem Willemsz Ouwelant brouwer
Willem Willemsz Ouwelant brouwer vanwegen Gerytgen Jansdr zijn schoonmoeder
309/22verkoperGerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}Gerytgen Jansdr
Gerytgen Jansdr Arent Gerritsz weduwe
309/23overledeneArent Gerrit Ewoutsz van DamArent Gerritsz
Arent Gerritsz
309/24verkoperLouris Cornelisz SchenaertLourys Cornelisz Schenaert
Lourys Cornelisz Schenaert
309/25verkoperPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorysz
Pieter Pieter Jorysz onsen medebroeder in Schependomme
309/26verkoperArent Jan Arentsz {drapier}Arent Jan Aertsz
Arent Jan Aertsz meester van den huysarmen
309/27verkoperHendrick Egbertsz van der HalHenric Egbertsz
Henric Egbertsz meester van den huysarmen
309/28verkoperAdriaen Gerritsz in 't HartAdriaen Gerytsz
Adriaen Gerytsz meester van den huysarmen
309/29verkoperZeger Jacobsz
Zeger Jacobsz
309/30echtgenootJan Gerritsz BuytewechJan Gerytsz Buytewech
Jan Gerytsz Buytewech man en voocht van Lijsbeth Jacobsdr zijn huysvrouw
309/31verkoperElisabeth Jacobsdr van SwietenLijsbeth Jacobsdr
Lijsbeth Jacobsdr
309/32verkopererffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
309/33overledeneJacob Claesz van SwietenJacob Claesz houtcoper
haer mede erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
309/34verkoperJan Cornelisz van der BoochJan Cornelis boochmaecker
Jan Cornelisz boochmaecker
309/35verkoperDirck Dircksz Steen {de jonge}Dirck Steen zeepzieder
Dirck Steen zeepzieder
309/36verkopererffgenamen van Dirck Dircksz Steen de oude
erffgenamen van Dirck Dircksz Steen de oude
309/37overledeneDirck Dircksz Steen {de oude}Dirck Dircksz Steen de oude
Dirck Dircksz Steen de oude zijn vader curateur van den boel van Jan Woutersz Steen
309/38overledeneJan Woutersz SteenJan Woutersz Steen
Jan Woutersz Steen
309/39verkoperClaes Dircksz van Montfoort {de jonge}Claes Dircxz Steen van Montfoort rentenier
Claes Dircxz Steen van Montfoort rentenier van goeden gedestineert vanwegen de Witte Nonnen
309/40gemachtigdeJan Wiggersz {drapier}Jan Wiggersz drapier
Jan Wiggersz drapier uyten name van Ceeltgen Cornelisdr van Schengen
309/41verkoperCeeltgen Cornelisdr {vrouw van Wigger Cornelisz}Ceeltgen Cornelisdr van Schengen
Ceeltgen Cornelisdr van Schengen Wigger Cornelisz weduwe
309/42overledeneWigger Cornelisz {drapier}Wigger Cornelisz
Wigger Cornelisz
309/43vermeldingHobbe Florisz {goudsmid}Hobbe Florysz goutsmit
Hobbe Florysz goutsmit kerckmeester vervangende zijn medebroederen in dienste
309/44verkoperGerrit Jacobsz van der MijeGerrit Jacobsz onder de clock
Gerrit Jacobsz onder de clock
309/45verkoperJan Cornelisz Paedts van SanthorstJan Paets van Zanthorst
Jan Paets van Zanthorst
309/46verkoperAndries Huigenz van TorenvlietAndries Huygensz van Thorenvliet
Andries Huygensz van Thorenvliet vervangende zijn broeder en suster
309/47verkopererffgenamen van Jannetgen Vrankendr
erffgenamen van Jannetje Vrankendr
309/48overledeneJannetgen Vrankendr
Jannetgen Vrankendr
309/49gemachtigdeHendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}Henrick Quyrijnsz van Bergen
Henrick Quyrijnsz van Bergen vanwegen Catrijn Meesendochter zijn schoonmoeder
309/50verkoperCatrijn Meesdr {vrouw van Maerten Jansz, Jacob Gerritsz}Catrijn Meesendochter
Catrijn Meesendochter Jacob Gerytsz luytspeelders weduwe
309/51overledeneJacob Gerritsz {luitspeler}Jacob Gerytsz luytspeelder
Jacob Gerytsz luytspeelder
309/52koperWillem Govertsz van der AerWillem Govertsz van de Aer verwer
Willem Govertsz van de Aer verwer in't Turckse Hooft
309/53belending (Raamlanden.001)Symon Pietersz Bom {bouwman}Symon Pietersz Bom bouman
Symon Pietersz Bom bouman op die Coepoortsgraft
309/54belending (Raamlanden.001)Pieter Cornelisz Schaeck {lakenbereider}Pieter Cornelisz Schaeck
Pieter Cornelisz Schaeck
309/55belending (Raamlanden.001)Willem Dircxz voorlaeckenreder
Willem Dircxz voorlaeckenreder
309/56belending (Raamlanden.001)Louris Andriesz van SwaanswijckLourys Andries van Zwaenswijck
Lourys Andries van Zwaenswijck