Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 361. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581schuldbekentenisJ3612192311582-06-22NieuweRijn.032-033 (In den Aecker)TerugVerder
een erfelijke rente van 37 gulden en 10 stuivers pj, af te lossen met de hoofdsom van 600 gulden1. Nieuwe Rijn, 2. Hooglandsekerkgracht4763
onderpand:
  1. een huys ende erve staende ende gelegen alhier binnen Leyden op ten Nyeuwen Rhijn. Belendt aen de noordtzijde de voornoemde Maritgen Heyen zelfs ende aen die zuydtzijde Jan Ghijsbrechtsz. Streckende uyt den zelfden Rhijn tot aen de huysinghe van heer Gerrit Buys ende zijn consorten.
  2. een huys ende erve staende op te Hooghelandtsche Kerckgraft. Ende heeft belegen aen d'een zijde Robbrecht de Maringi ende aen d'ander zijde 't Vrouwengasthuys met een huys ende erve 't welc heer Steven Jansz Coeulenaer in lijftochte besith. Streckende uyt d'zelve graft tot achter aen de Burch toe.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
361/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
361/02schepenClaes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}Claes Adriaensz
Claes Adriaensz
361/03schuldeiserHilgondt Cornelis Ottensdr weduwe wijlen Willem Anthonisz
Hilgondt Cornelis Ottensdr weduwe wijlen Willem Anthonisz
361/04schuldeiserweduwe wijlen Willem Anthonisz
Hilgondt Cornelis Ottensdr weduwe wijlen Willem Anthonisz
361/05schuldenaarMarytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}Maritgen Heyen weduwe wijlen Garbrandt Symonsz
mr. Floris Hey Maritgen Heyen weduwe wijlen Garbrandt Symonsz mit Jan van Binchorst openbaer notaris haer gecoren voocht in dese zaicke ende Symon Garbrantsz
361/06overledeneGarbrant Symonsz {wijntapper}weduwe wijlen Garbrandt Symonsz
mr. Floris Hey Maritgen Heyen weduwe wijlen Garbrandt Symonsz mit Jan van Binchorst openbaer notaris haer gecoren voocht in dese zaicke ende Symon Garbrantsz
361/07voogdJan Jansz van Binchorst {de oude}Jan van Binchorst openbaer notaris
mr. Floris Hey Maritgen Heyen weduwe wijlen Garbrandt Symonsz mit Jan van Binchorst openbaer notaris haer gecoren voocht in dese zaicke ende Symon Garbrantsz
361/08schuldenaarSymon Garbrantsz
mr. Floris Hey Maritgen Heyen weduwe wijlen Garbrandt Symonsz mit Jan van Binchorst openbaer notaris haer gecoren voocht in dese zaicke ende Symon Garbrantsz
361/09belending (NieuweRijn.031)Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}voornoemde Maritgen Heyen zelfs
voornoemde Maritgen Heyen zelfs
361/10belending (NieuweRijn.034)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz
Jan Ghijsbrechtsz
361/11belending (Nieuwstraat.015)Gerrit Cornelisz Buys {kanunnik}heer Gerrit Buys ende zijn consorten
heer Gerrit Buys ende zijn consorten
361/12schuldeiser (Hooglandsekerkgracht.021)Hilgondt Cornelis Ottensdr weduwe wijlen Willem Anthonisz
Hilgondt Cornelis Ottensdr weduwe wijlen Willem Anthonisz
361/13schuldeiser (Hooglandsekerkgracht.021)weduwe wijlen Willem Anthonisz
Hilgondt Cornelis Ottensdr weduwe wijlen Willem Anthonisz
361/14schuldenaar (Hooglandsekerkgracht.021)Floris Jansz Hey {kanunnik}Floris Hey
mr. Floris Hey Maritgen Heyen weduwe wijlen Garbrandt Symonsz mit Jan van Binchorst openbaer notaris haer gecoren voocht in dese zaicke ende Symon Garbrantsz
361/15belending (Hooglandsekerkgracht.023)Robrecht Jorisz de MaringuyRobbrecht de Maringi
Robbrecht de Maringi
361/16belending (Hooglandsekerkgracht.019)Steven Jansz van Bouckelwaert {kanunnik}'t Vrouwengasthuys met een huys ende erve 't welc heer Steven Jansz Coeulenaer in lijftochte besith
't Vrouwengasthuys met een huys ende erve 't welc heer Steven Jansz Coeulenaer in lijftochte besith