Akteformulier

Akteformulier met BronId = 231. AkteNummer = 228. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 K-1582verkoopK2281471551583-05-27Hooigracht.076TerugVerder
voldaan met een custingbrief van 1.300 Karolusgulden5 stuivers 1 oortje pacht pj mh of zhHooigracht5477
een huysinge ende erve staende ende gelegen binnen der voors. stede op te Hoygraft. Belegen hebbende aen d'een zijde voor Pieter Jacopsz verwer daeraen hij comparant zelver ende aen d'ander zijde Jan Adriaenz witmaecker deurgaende. Streckende voor uyt de voors. graft tot achter uytgaende met een schuyer op te Middelwech.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
228/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbertsz van Dorp
Claes Ghijsbertsz van Dorp
228/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
228/03echtgenootHendrick Jansz Nachtegael XIHenrick Nachtegael
Henrick Nachtegael als man ende voocht van Catharyna Jansdr zijn huysvrouwe
228/04verkoperCatharina Jansdr van Bancken {Nachtegael}Catharyna Jansdr zijn huysvrouwe
Henrick Nachtegael als man ende voocht van Catharyna Jansdr zijn huysvrouwe
228/05koperJan Franckenz {zuivelverkoper}Jan Vrancks botercooper
Jan Vrancks botercooper
228/06belending (Hooigracht.072-074)Pieter Jacobsz {drapier}Pieter Jacopsz verwer
Pieter Jacopsz verwer
228/07belending (Middelweg.027.2)Hendrick Jansz Nachtegael XIhij comparant zelver
hij comparant zelver
228/08belending (Hooigracht.078-080)Jan Adriaensz {witmaker}Jan Adriaenz witmaecker
Jan Adriaenz witmaecker