Akteformulier

Akteformulier met BronId = 231. AkteNummer = 450. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 K-1582schuldbekentenisK4502882971583-11-26Botermarkt.016 (Calis)TerugVerder
19 guldens, 17 stuivers, 12 penningen pj losbare rente tot weeskind 25 jaar is.Botermarkt5698
tweederde delen van zijne huysinge ende erve gemaemt 'Calis', staende ende gelegen binnen der stadt Leyden aen de westzijde van de Nieuwen Rijn, in 't geheel belent zijnde aen d'eene zijde ten zuyden Jan van Sonnevelt Maertijnsz, daeraen Cornelis Willemsz, tinnegieter ende daeraen Marya Dircxdochter, wedue van Florys Jansz, de bode, ende aen die andere zijde ten noorden Dirck Jansz Bont, daeraen de wedue van Aelbert Pietersz, thinnegieter ende daeraen de wedue van Geryt Gijsbertsz, schoemaecker, streckende voor uyt den Rhijn westwaerts tot aen Willem Gerytsz colfmaeckers huys ende erve.
Ende noch drie morgen lants gelegen tot Voorschoten, belast zijnde met vijf gulden 't sjaers losrenten, belent ten oosten Viesgen Stalparts in den Haege of haere erfgenaemen, ten zuyden ende westen Pieter Jan Claes Symonsz, buyrman aldaer, ende ten noord

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
450/01schepenWillem Jacobsz van LooWillem van Loo
Willem van Loo
450/02schepenClaes Stevensz van HeussenNiclaes van Heussen
Niclaes van Heussen
450/03schoutGeryt Claesz Schout van Voerschoten
Geryt Claesz Schout van Voerschoten
450/04schuldeiserTruitgen Cornelisdr CunstGeertruyt Cornelisdochter out omtrent XVII jaeren weeskint
Geertruyt Cornelisdochter out omtrent XVII jaeren weeskint
450/05overledeneCornelis Cornelisz Cunst {de jonge}weeskint van Cornelis Cunst
weeskint van Cornelis Cunst
450/06overledeneMarytgen Jacobsdr {van Noorde}weeskint van Marya Nieucoops Jacobsdochter
weeskint van Marya Nieucoops Jacobsdochter
450/07voogdPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorysz
Pieter Pieter Jorysz
450/08voogdJacob Cornelisz BiesJacob Cornelisz schoemaecker
Jacob Cornelisz schoemaecker
450/09voogdJacob Thomasz van SwietenJacob Thonnis brouwer oppervoogd van den onmondigen
Jacob Thonnis brouwer oppervoogd van den onmondigen
450/10voogdJan Jansz van Baersdorp {de oude}Jan Jansz van Baersdorp oppervoogd van den onmondigen
Jan Jansz van Baersdorp oppervoogd van den onmondigen
450/11voogdJan Gerritsz BuytewechJan Gerytsz Buytewech oppervoogd van den onmondigen
Jan Gerytsz Buytewech oppervoogd van den onmondigen
450/12schuldenaarPieter Philipsz van Noorde IVPieter van Noorde Philiphsz backer
Pieter van Noorde Philiphsz backer
450/13belending (Botermarkt.017)Jan Maertensz van SonneveltJan van Sonnevelt Maertijnsz
Jan van Sonnevelt Maertijnsz
450/14belending (Breestraat.136)Cornelis Willemsz {tinnegieter}Cornelis Willemsz tinnegieter
Cornelis Willemsz tinnegieter
450/15belending (Breestraat.134)Marytgen Dircksdr {vrouw van Floris Jansz}Marya Dircxdochter wedue van Florys Jansz bode
Marya Dircxdochter wedue van Florys Jansz bode
450/16overledene (Breestraat.134)Floris Jansz {snijder, bode}wedue van Florys Jansz bode
wedue van Florys Jansz bode
450/17belending (Botermarkt.015.2)Dirck Jansz den BontDirck Jansz Bont
Dirck Jansz Bont
450/18belending (Botermarkt.015.1)Lysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}wedue van Aelbert Pietersz thinnegieter
wedue van Aelbert Pietersz thinnegieter
450/19overledene (Botermarkt.015.1)Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}wedue van Aelbert Pietersz thinnegieter
wedue van Aelbert Pietersz thinnegieter
450/20belending (Breestraat.130)Marytgen Jansdr {vrouw van Gerrit Gijsbrechtsz}wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaecker
wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaecker
450/21overledene (Breestraat.130)Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaecker
wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaecker
450/22belending (Breestraat.132)Willem Gerritsz {kolfmaker}Willem Gerytsz colfmaecker
Willem Gerytsz colfmaecker