Akteformulier

Akteformulier met BronId = 231. AkteNummer = 92. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 K-1582schuldbekentenisK09268v771583-01-14Gerecht.010-014TerugVerder
1100 gulden ( 100 gulden contant en overigens in termijnen van 125 gulden over 4 jaar en daarna 100 gulden pj)Gerecht5341
Onderpand: de huysinghen ende erve mit alle den gevolgen toebehoorten ende aenclevende bij deselve Mr Gerard de Bont, staende ende geleghen alhier tot Leyden in 't bon genaempt Over 't Hoff omtrent de gevangenisse midtsgaders noch een huysken ende erve ter zijde daerachteraen staende ende geleghen in de Schoolsteeghe. Belendt zijnde aen d'eene zijde ten oosten voor een ledighe werve mit een huysinghe genaempt de Oude Vierschaere van Rhijnlant ende achter de Schoolsteeghe daerondergaende ende aen d'andere zijde ten westen deurgaende Pieter Jansz van Bosch. Streckende voor van de straete noordtwaerdt tot aen mr. Jan Duycken erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
92/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbertsz van Dorp
Claes Ghijsbertsz van Dorp
92/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
92/03schuldeiserHendrick Jansz Nachtegael XIHenric Jansz Nagtegael
Henric Jansz Nagtegael broer van Gerard Nagtegael Jansz een negende deel erfgenaam van Philips Nagtegael Philipsz respective heurluyder oome ende oudtoome
92/04schuldeiserGerrit Jansz Nachtegael XIGerard Nagtegael Jansz
Gerard Nagtegael Jansz broer van Henric Jansz Nagtegael een negende deel erfgenaam van Philips Nagtegael Philipsz respective heurluyder oome ende oudtoome
92/05echtgenootWillem Pouwelsz van TorenvlietWillem Pouwelsz van Thoorenvliet
Willem Pouwelsz van Thoorenvliet als man ende voocht van Willemtgen Nachtegaelsdr
92/06schuldeiserPietergen Jansdr NachtegaelPietertgen Nachtegael Jansdr
Willemtgen Nachtegael Jansdr echtgenote van Willem Pouwelsz van Thoorenvliet een negende deel erfgenaam van Philips Nagtegael Philipsz respective heurluyder oome ende oudtoome
92/07echtgenootFran├žois van HesselsFranchoys van Hessels
Franchoys van Hessels als man ende voocht van Willemtgen Nachtegaerls Jansdr
92/08schuldeiserWillemtgen Jansdr Nachtegael {van Hessels}Willemtgen Nachtegaels Jansdr
Willemtgen Nachtegaels Jansdr echtgenote van Franchoys van Hessels een negende deel erfgenaam van Philips Nagtegael Philipsz respective heurluyder oome
92/09vermeldingGerrit Jacobsz van der GraftGerrit Jacobsz van der Graft
Gerrit Jacobsz van der Graft vader ende bloedich voocht van Cornelia zijne weeskindt gewonnen bij Maria Nachtegaels Jansdr zijne zalige huysvrouwe
92/10schuldeiserNeeltgen Gerritsdr van der GraftCornelia weeskindt
weeskindt Cornelia van Gerrit Jacobsz van der Graft en za. Maria Nachtegaels Jansdr een negende deel erfgenaam van Philips Nagtegael Philipsz respective heurluyder oudtoome
92/11overledeneMarytgen Jansdr Nachtegaelza. Maria Nachtegaels Jansdr
za. Maria Nachtegaels Jansdr huysvrouwe van Gerrit Jacobsz van der Graft en moeder van weeskindt Cornelia
92/12voogdJacob Jacobsz van EndegeestJacob van Endegeest Jacobsz
Jacob van Endegeest Jacobsz ende Cornelis Willemsz verwer voochden over Jacob Woutersz van Heuckesloot
92/13voogdCornelis Willemsz {verwer}Cornelis Willemsz verwer
Cornelis Willemsz verwer en Jacob van Endegeest Jacobsz voochden over Jacob Woutersz Heuckesloot
92/14schuldeiserweeskindt Jacob Woutersz Heuckesloot
Jacob Woutersz Heuckesloot naergelaten weeskindt van Wouter Pietersz gewonnen bij Willemtgen Heuckesloot Jacobsdr een negende deel erfgenaam van Philips Nagtegael Philipsz respective heurluyder oome ende oudtoome
92/15overledeneWouter Pietersz za.
Wouter Pietersz vader van Jacob Woutersz naergelaten weeskindt gewonnen bij Willemtgen Heuckesloot Jacobsdr
92/16overledeneWillemtgen Heuckesloot Jacobsdr
Willemtgen Heuckesloot Jacobsdr za. moeder van het naergelaten weeskindt Jacob Woutersz Heuckesloot , vader Wouter Pietersz
92/17voogdAndries Jacobsz van CampenAndries Jacobsz drapier
Andries Jacobsz drapier voogd over jacobb Claesz Heuckesloot
92/18schuldeiserJacob Claesz HoucqueslootJacob Claesz Heuckesloot weeskindt
Jacob Claesz Heuckesloot naergelaten weeskindt van Claes Jacobsz Heuckesloot gewonnen bij Dieuwaer Leonardsdr, een negende deel erfgenaam van Philips Nagtegael Philipsz respective heurluyder oudtoome
92/19overledeneClaes Jacobsz HoucqueslootClaes Jacobsz Heuckesloot za.
Claes Jacobsz Heuckesloot za. vader van Jacob Claesz Heuckesloot naergelaten weeskindt van hen en Dieuwer Leonardsdr
92/20overledeneDiewertgen Lenaertsdr {Houcquesloot}Dieuwaer Leonardsdr
Dieuwaer Leonardsdr za. moeder van Jacob Claesz Heuckesloot met vader Claes Jacobsz Heuckesloot
92/21curatorMr. Dirc Hogerbeets van Hoorn
Mr. Dirc Hogerbeets van Hoorn curator van Joncvrouwe Luytgaerdt Heuckesloot
92/22schuldeiserJoncvrouwe Luytgaerdt Heuckesloot
Joncvrouwe Luytgaerdt Heuckesloot dochter van Mr Joost Heuckesloot in zijn leven schout van Hoorn, een negende deel erfgenaam van Philips Nagtegael Philipsz respective heurluyder oudtoome
92/23overledeneMr Joost Heuckesloot in zijne leven Schoudt tot Hoorn
Mr Joost Heuckesloot in zijne leven Schoudt tot Hoorn
92/24schuldeiser2 weeskinderen van Jooris van Venhuysen end Maria Heuckesloot Jacobsdr
2 weeskinderen van Jooris van Venhuysen end Maria Heuckesloot Jacobsdr beiden zaligereen negende deel erfgenaam van Philips Nagtegael Philipsz respective heurluyder oudtoome
92/25overledeneJooris Claesz van Venhuysen za.
Jooris Claesz van Venhuysen za. vader van 2 naergelaten weeskinderen gewonnen bij Maria Heuckesloot Jacobsdr
92/26overledeneMaria Heuckesloot Jacobsdr za.
Maria Heuckesloot Jacobsdr za. moeder v an 2 naergelaten weeskinderen van za. Jooris Claersz van Venhuysen
92/27overledenePhilips Philipsz Nachtegael XPhilips Nachtegael Philipsz za.
Philips Nachtegael Philipsz za. oome ende oudtoome van 9 erfgenamen
92/28schuldenaarGerrit de BontMr Gerard de Bondt doctor in Medicinen
Mr Gerard de Bondt doctor in Medicinen,professor der Academie Lugdunens alhier tot Leyden
92/29borgCornelis Huigenz de GrootMr Cornelis de Groot doctor in de Rechten
Mr Cornelis de Groot doctor in de Rechten, professor der Academie Lugdunens alhier tot Leyden
92/30belending (Gerecht.008)Pieter Jansz Pijn/van den BoschPieter Jansz van Bosch
Pieter Jansz van Bosch
92/31belending (Papengracht.030)Jan DuyckMr Jan Duycken
Mr Jan Duycken erve