Akteformulier

Akteformulier met BronId = 232. AkteNummer = 220. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 L-1584schuldbekentenisL2201821901584-09-07Haarlemmerstraat.058TerugVerder
700 carolus guldens (92 gulden contant waarvan al 42 gulden betaalt is en overigens in termijnen van 42 gulden pj)Haarlemmerstraat5944
Onderpand: Een huys ende erve, staende ende gelegen binnen deser stede in Marendorp bij de Vrouwenkerck. Belent aen d'een zijde Huych Cornelisz sloetemaecker ende aen d'ander zijde Sebastiaen Claesz. Streckende voor uyt Marendorp tot achter St Agnieten Convent.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
220/01schepenJan Lucasz van Wassenaer {goudsmid}Jan Lucasz van Wassenaer
Jan Lucasz van Wassenaer
220/02schepenClaes Stevensz van HeussenNiclaes van Heussen
Niclaes van Heussen
220/03schuldeiserJan Gerritsz {snijder}Jan Gerytsz cleermaecker
Jan Gerytsz cleermaecker
220/04schuldenaarPieter Willemsz {bezemmaker}Pieter Willemsz besemaker
Pieter Willemsz besemaker
220/05borgCornelis Huibrechtsz {witmaker}Cornelis Huybertsz witmaker
Cornelis Huybertsz witmaker
220/06belending (Haarlemmerstraat.056)Huig Cornelisz {slotenmaker}Huych Cornelisz sloetemaecker
Huych Cornelisz sloetemaecker
220/07belending (Haarlemmerstraat.060)Sebastiaen Claesz
Sebastiaen Claesz
220/08belending (Dolhuissteeg.018)St Agnieten Convent
St Agnieten Convent