Akteformulier

Akteformulier met BronId = 463. AkteNummer = 110. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Huwelijksevw-B2huwelijksevoorwaarden1103152221564-02-01NieuweRijn.011TerugVerder
7860
Jan Jacobsz van Dam en Lijsbet Jan Claesdr Aanbreng man: * 1/2 zoutkeete mit 1/2 schuyr gelegen binnen den ambachte van Leyderdorp aen den Laegen Rijndijck bij de Zijlbrugge; * de helfte van alle gereetschappen noch de helfte van den neeringhe van 't zoutzieden; * 1/2 van 4 morgen veenlandts gelegen in den Laghe Moer; * 1/2 van 3 ackeren veenlandt mit 1/2 huysinge in de ambochte van Zevenhoven belast met 300 gulden te betalen op zes jaeren, telcken 50 gulden; * 2 jaeren voor niet bewoonen de huysingen daer zijn zoone althans woonachtich is belooft Jacob van Dam. Aanbreng vrouw: * 300 gulden beloofde Claes IJsaacxz te geven; * 200 gulden beloofde Baertgen Jacopsdr te geven.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
110/01schepenJoost Jacobsz de BijeJoost Jacopsz
Joost Jacopsz
110/02schepenGerrit Fransz DoeGeryt Fransz Due
Geryt Fransz Due
110/03bruidegomJan Jacobsz van Dam {zoutzieder}Jan Jacopsz van Dam
Jan Jacopsz van Dam
110/04getuigeJacob Aelbrechtsz van DamJacop van Dam Aelbrechtszoon zijn vader
Jacop van Dam Aelbrechtsz zijn vader
110/05bruidJan Lysbeth Claesdr van Swanenburg {van Dam}Jan Lijsbeth Claesdr
Jan Lijsbeth Claesdr
110/06getuigeClaes Isaacsz van Swanenburg {de oude}Claes IJsaacxz haer vader
Claes IJsaacxz haer vader
110/07getuigeMarytgen Willem Bouwensdr van Warmond {Swanenburg}Marytgen Willem Bouwensz's dochter
Claes IJsaacxz mit Marytgen Willem Bouwensz's dochter zijn huysvrouwe
110/08getuigeClaes Cornelisz de WildeClaes Cornelisz de Wilde haer oom
Claes Cornelisz de Wilde haer oom
110/09getuigeBaertgen Jacobsdr {van Warmond}Baertgen Jacopsdr Willem Bouwensz's wedue haer grootemoeder
Baertgen Jacopsdr Willem Bouwensz's wedue haer grootemoeder
110/10overledeneWillem Bouwensz van WarmondWillem Bouwensz's wedue
Willem Bouwensz's wedue