Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 3851. BronId = 180. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 F-1576verkoopF5293413501578-04-18SintUrsulasteeg.014TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief van 108 gld (24 gereed en overigens in termijnen)5 stuivers pj mhSint Ursulasteeg3851
Een camertgen ende haren erve staende ende gelegen in Sinte Ursulenstege. Belegen aen die eene zijde die voorn. Pieter van Noort met een hele zijn gevel en aen d’ander sijde die voorn. comparanten zelver met een halve zijtgevel. Streckende voor uyte voors. stege tot after ende voor even breet gereijt aen d’erffgenamen van Dirck Jaspersz.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
529/01schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
529/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Gijsbrechtsz
Jan Gijsbrechtsz
529/03echtgenootSymon Jansz van der Mije {chirurgijn}Meester Simon Jansz chirurgijn
Meester Simon Jansz chirurgijn (als man van Anna Dircksdr) Ghijsbrecht Dircksz Gool (als man van Geertgen Dircksdr) en Maritgen Dircksdr (bijgestaan door haar zwager Ghijsbrecht voornoemd) gezusters en erfgenamen van oude Dirck Jansz
529/04verkoperAnnetgen Dircksdr van Heemskerck {van der Mije}Anna Dircksdr
Meester Simon Jansz chirurgijn (als man van Anna Dircksdr) Ghijsbrecht Dircksz Gool (als man van Geertgen Dircksdr) en Maritgen Dircksdr (bijgestaan door haar zwager Ghijsbrecht voornoemd) gezusters en erfgenamen van oude Dirck Jansz
529/05echtgenootGijsbrecht Dircksz GoolGhijsbrecht Dircksz Gool
Meester Simon Jansz chirurgijn (als man van Anna Dircksdr) Ghijsbrecht Dircksz Gool (als man van Geertgen Dircksdr) en Maritgen Dircksdr (bijgestaan door haar zwager Ghijsbrecht voornoemd) gezusters en erfgenamen van oude Dirck Jansz
529/06verkoperGeertruid Dircksdr van Heemskerck {Gool}Geertgen Dircksdr
Meester Simon Jansz chirurgijn (als man van Anna Dircksdr) Ghijsbrecht Dircksz Gool (als man van Geertgen Dircksdr) en Maritgen Dircksdr (bijgestaan door haar zwager Ghijsbrecht voornoemd) gezusters en erfgenamen van oude Dirck Jansz
529/07verkoperMarytgen Dircksdr van HeemskerckMaritgen Dircksdr
Meester Simon Jansz chirurgijn (als man van Anna Dircksdr) Ghijsbrecht Dircksz Gool (als man van Geertgen Dircksdr) en Maritgen Dircksdr (bijgestaan door haar zwager Ghijsbrecht voornoemd) gezusters en erfgenamen van oude Dirck Jansz
529/08overledeneDirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}erfgenamen van oude Dirck Jansz
Meester Simon Jansz chirurgijn (als man van Anna Dircksdr) Ghijsbrecht Dircksz Gool (als man van Geertgen Dircksdr) en Maritgen Dircksdr (bijgestaan door haar zwager Ghijsbrecht voornoemd) gezusters en erfgenamen van oude Dirck Jansz
529/09koperPieter Jacobsz van Noorde IIIPieter Jacobsz van Noort
Pieter Jacobsz van Noort
529/10belending (Haarlemmerstraat.038L)Pieter Jacobsz van Noorde IIIvoorn. Pieter van Noort
voorn. Pieter van Noort
529/11belending (SintUrsulasteeg.016)Gijsbrecht Dircksz Goolvoorn. comparanten zelver
voorn. comparanten zelver
529/12belending (Haarlemmerstraat.032-034)d’erffgenamen van Dirck Jaspersz
d’erffgenamen van Dirck Jaspersz
529/13overledene (Haarlemmerstraat.032-034)Dirck Jaspersz {bouwman}d’erffgenamen van Dirck Jaspersz
d’erffgenamen van Dirck Jaspersz