Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 3948. BronId = 227. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580verkoopH030200261580-04-19BuitenLeiden.000TerugVerder
3 gulden 10 stuivers pj pachtGouda/Sint Jorissteeg3948
Onderpand: haer huys ende erve staende ende gelegen alhyer in St Jorissteech. Belent aen d'een zyde Adriaen Mathysz ende an d'ander zyde Gherit Arentsz snyder. Streckende voor uyte voors. stege tot achter inde Crauwelstege.
N.B. Het pand in de Sint Jorissteeg is een onderpand bij de verkoop van een pand in Gouda: 'Een huys ende erve staende ende gelegen binnen der Goude aende noortzijde van St. Jans Kerckhoff opte houc vande Corte Ghijssensteech.'

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
30/01schepenJan Jansz KnotterJan Brouwer Jansz
Jan Brouwer Jansz
30/02schepenPieter Pietersz Oom van OfwegenPieter oom Pieterzoon
Pieter oom Pieterzoon
30/03verkoperNelletgen Pietersdr Bom {Verburch, Dulpaert}Neeltgen Pietersdr weduwe wijlen Heynric Cornelisz volre
Neeltgen Pietersdr weduwe wijlen Heynric Cornelisz volre
30/04overledeneHendrick Cornelisz Dulpaertweduwe wijlen Heynric Cornelisz volre
Neeltgen Pietersdr weduwe wijlen Heynric Cornelisz volre
30/05voogdGerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}Geridt van Brenen Jacobz
Geridt van Brenen Jacobz
30/06echtgenootJan Daensz notaris publyck ter Goude
Jan Daensz notaris publyck ter Goude als man ende voocht van zijn huysvrouwe
30/07verkoperzijn huysvrouwe
Jan Daensz notaris publyck ter Goude als man ende voocht van zijn huysvrouwe
30/08verkopermitsgaders d'ander mede erfgenaemen van Aert Jansz van Connincxhove
mitsgaders d'ander mede erfgenaemen van Aert Jansz van Connincxhove
30/09overledeneerfgenaemen van Aert Jansz van Connincxhove
mitsgaders d'ander mede erfgenaemen van Aert Jansz van Connincxhove
30/10koperFredrick Geritsz priester
Fredrick Geritsz priester
30/11borg (SintJorissteeg.018-020)Nelletgen Pietersdr Bom {Verburch, Dulpaert}Neeltgen Pietersdr
onder verbant van haer [Neeltgen Pietersdr] huys ende erve
30/12belending (SintJorissteeg.016)Adriaen Matthijsz {linnenwever}Adriaen Mathysz
Adriaen Mathysz
30/13belending (SintJorissteeg.022-026)Gerrit Adriaensz Knotter {snijder, kousenmaker}Gherit Arentsz snyder
Gherit Arentsz snyder