Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 4654. BronId = 228. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ2521361481582-04-26Apothekersdijk.015-016TerugVerder
voldaan met een custingbrief [zie de volgende akte]zoals vermeld in twee oude brieven die bij deze worden ovegedragenBoommarkt4654
een huys ende erve staende ende gelegen op ten Rhijn in Overmaren Rhijnzijde mitsgaders den barch daerachter staende. Belegen hebbende in 't geheel aen d'een zijde Gerrit Quyrynsz metselaer ende aen d'ander zijde Jan Corsten timerman. Streckende voor uyte voors. Rhijn tot achter aen Jan Jansz van Rossum ende voorts met de voors. barch ende getimmerte uytgaende in Jan Kennewechs steechgen.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
252/01schepenPieter Pietersz Oom van OfwegenPieter oom Pietersz
Pieter oom Pietersz
252/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Gijsbrecht van Dorp
Claes Gijsbrecht van Dorp
252/03verkoperHendrick Jansz {bostelman}Henric Jansz bostelman
Henric Jansz bostelman
252/04koperPieter Claesz {bouwman, bouwmeester}Pieter Claesz bouman
Pieter Claesz bouman
252/05belending (Apothekersdijk.017)Gerrit Quirijnsz {metselaar}Gerrit Quyrynsz metselaer
Gerrit Quyrynsz metselaer
252/06belending (Apothekersdijk.014)Jan Corsz {timmerman}Jan Corsten timerman
Jan Corsten timerman
252/07belending (Haarlemmerstraat.031-033)Jan Jansz van Rossum {de jongste}Jan Jansz van Rossum
Jan Jansz van Rossum
252/08belending (Kennewegsteeg.000.7)Pieter Claesz {bouwman, bouwmeester}de voors. barch ende getimmerte uytgaende in Jan Kennewechs steechgen
de voors. barch ende getimmerte uytgaende in Jan Kennewechs steechgen