Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 5945. BronId = 232. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 L-1584schuldbekentenisL221182v1911584-09-07Rapenburg.029-031.2TerugVerder
voldaan 840 gulden voor geleende of voorgeschoten penningen en als onderpand het pensioen uit DelftRapenburg5945
onderpand: zijne huyzinge ende erve, staende ende gelegen binnen deser stede op Rapenburch. Belegen hebbende aen d'een zijde deurgaende Mr. Cornelis de Groot ende aen d'ander zijde voor Jonge Huych van Alckemade daeraen de Groenhasegraft ondergaende. Streckende voor uyt Rapenburch tot achter in de Achtergraft.
Noch specialicken de pensioen die hij comparant als generael van tafelen van leeninge geduyrende den tijt van 7 jaren tijde zijnder comissie opte tafele van leeninge der stad Delft spreckende heeft. ,

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
221/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Pieter Pieter Jorisz
221/02schepenWillem Jacobsz van LooWillem van Loo
Willem van Loo
221/03schuldeiserBartholomeus MarquisSr Bartholmeus Marquys tafelhouder binnen deser stede
Sr Bartholmeus Marquys tafelhouder binnen deser stede
221/04schuldenaarFran├žois MassaziaSr Francoys Massazia generael van de tafelen van leeninge
Sr Francoys Massazia generael van de tafelen van leeninge over Hollant woonende binnen deser stede
221/05belending (Rapenburg.033.3)Cornelis Huigenz de GrootMr. Cornelis de Groot
Mr. Cornelis de Groot
221/06belending (Rapenburg.027)Huig Huigenz van Alckemade {de jonge}Jonge Huych van Alckemade
Jonge Huych van Alckemade