Bonformulier

Kies een bon uit de lijst, en klik op Haal gegevens op. Voor elk van de bonnen wordt -indien voorradig- een uitsnede van de kaart van Liefrinck getoond met de looproute van de Volkstelling 1581 (NB. de kaarten van de bonnen Rapenburg, Nieuwland en Marendorp Landzijde vindt men onder de uitsplitsingen Noord/Zuid dan wel Oost/West).

Vervolgens het zogenaamde “merkteken” van het bon en de bonmeesters van 1581. Bovendien is het mogelijk naar de straten van het bon te springen.

Looproute van het bon Wanthuis bij de Volkstelling van 1581.

BonLooproute-4.jpg


BonMerkteken-4.jpgHet bon Wanthuis heeft het hiernaast vertoonde merkteken.
De interne geocode voor het bon is leidsebonnen/wanthuis-1250, hetgeen echter op dit moment niet wordt gebruikt.
Klik op straten voor een overzicht van de straten van dit bon.

De bonmeesters in 1581 van het bon Wanthuis.

StartDatumNaamBeroepPerceel
1581Jacob Anthonisz {bakker}bakkerBotermarkt.021 (De Raven)
1581Jan Jansz Jutten {schuitenvoerder, boterkoper}schuitenvoerder, boterkoperWarmoesmarkt.011
1581Cornelis Dircksz {kruidenier}kruidenierMaarsmansteeg.014.2
1581Huibrecht Jacobsz {tinnegieter}tinnegieterWarmoesmarkt.014-015 (Het Pater Noster/Den Tinnen Can)

Wat is een bon?

“Bon” is een administratieve wijkaanduiding. Leiden was in het eerste gedeelte van onze projectperiode (tot 12-06-1599) opgedeeld in 17 bonnen. Daarna werden het er 20 omdat de bonnen Rapenburg, Nieuwland en Marendorp Landzijde werden opgeplitst in Noord- en Zuid-Rapenburg, Oost- en West-Nieuwland en Oost- en West-Marendorp Landzijde .