BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 101. Aantal = 63.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.082
78/1

4/4-0-0/6-0-0
Claes Pietersz van der Laen notarisnotaris
1606-08
Claes Pietersz. van der Laen, notaris, dat hij bewoondt opt aengeven van de vrou
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.004
97/1
Cornelis Pouwelsz van Swanenburg
/8-0-0
Cornelis Pouwelsz van Zwanenburch notarisnotaris
1601
Cornelis Pouwelsz van Zwanenburch notaris
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.051
28/01
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thijmansz Stooternotarissen
1575-08-10
Cornelis Thijmansz Stooter en Salomon Lenaertsz beide notarissen als voogden
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Langebrug.058.1
494/04
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1575-05-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris (met Oude Dirck Dircksz en Jan Mathijsz warmoeslieden als borg
Waarboek-67 E-1571 (koper)Langebrug.058.1
501/04
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1575-05-10
Cornelis Thymansz Stoter notaris
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Middelweg.040.2
395/03
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1578-01-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris als man van Catrijn Jansdr; Jan Mathijsz warmoesman als man van Alijt Jansdr; Cornelis Dircksz warmoesman als man van Jonge Catrijn Jansdr en Claes Gerritsz linnenwever namens zijn broer Dirck Gerritsz metselaar wonende t
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Middelweg.040.2
396/03
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1578-01-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris als man van Catrijn Jansdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.113.05
38/1
Dirck Pietersz van Egmont
/8-0-0
Dirc van Egmont notarysnotarys
1601
Dirc van Egmont notarys
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Papengracht.012-014
295/05

/
Garbrant Remersz Cloeten openbaer notarysopenbaer notarys
1582-05-13
Garbrant Remersz Cloeten openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.037-039
114/06
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrandt van der Bouchorstopenbaer notaris
1582-09-28
IJsbrandt van der Bouchorst
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.071
321/06
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst notaris publycknotaris publyck
1577-08-31
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst notaris publyck
Volkstelling-1581 (bewoner)Hoogstraat.001
54/1
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
6/
IJsbrant Jacopsz Bouchorst notarisnotaris
1581-09
IJsbrant Jacopsz Bouchorst notaris schutter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoogstraat.001
71/1
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/12-0-0
IJsbrant Jacopsz van der Bouchorst notarisnotaris
1601
IJsbrant Jacopsz van der Bouchorst notaris
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)BuitenLeiden.000
30/06

/
Jan Daensz notaris publyck ter Goudenotaris publyck
1580-04-19
Jan Daensz notaris publyck ter Goude als man ende voocht van zijn huysvrouwe
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.060
44/1
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
6/
Jan Jansz Binchorstnotaris publick
1581-09
Jan Janssen Binchorst notaris publick van Leyden
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.131
127/1a
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz v Binchorst notrysnotrys
1585
Marytgen Jansdr Jan Jansz v Binchorst notrys
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/01
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van der Binchorst notarisnotaris
1582-07-11
Henric van Zijl Claesz oom en Jan Jansz van der Binchorst notaris zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/08
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van der Binchorst notarisnotaris
1583-08-14
Mits het overlijden van Jan van der Binchorst is in zijn plaats verordend Meeus Aelwijnsz
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kaiserstraat.008.2
311/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarysnotarys
1582-05-19
Jan van Binchorst notarys
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.131
26/1
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/6
Jan van Binchorst notarysnotarys
1583-07-14
Jan van Binchorst, notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Rapenburg.075
240/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarys publycnotarys publyc
1583-05-27
Jan van Binchorst notarys publyc
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kaiserstraat.057
333/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarisopenbaer notaris
1582-05-31
Jan van Binchorst openbaer notaris
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Kaiserstraat.021
336/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarisopenbaer notaris
1582-06-08
Jan van Binchorst openbaer notaris
Waarboek-67 J-1581 (voogd)SintJorissteeg.014
319/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-05-25
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)SintUrsulasteeg.018
102/10
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1583-01-24
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Vrouwensteeg.006
197/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1583-05-02
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Doelengracht.000.2
317/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst upenbaer notarysupenbaer notarys
1582-05-23
Jan van Binchorst upenbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.001
298/12
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst notarysnotarys
1582-04-02
Jan van Binchorst notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.017
2/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst notarys
Jan Jans van Binchorst is voogd van Jaepgen Dircksdr
notarys
1582-07-31
Jan van Binchorst notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Ketelboetersteeg.017.5
310/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst openbaer notarysnotarys
1582-05-10
Jan van Binckhorst openbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.001
291/11
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Brinckhorst notarys
voogd van Grietgen Willemsdr en Jannetgen Wijnaertsdr
notarys
1582-04-02
Jan van Brinckhorst notarys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.101
13/1

/8-3-0
Jan van Cortenbosch notarysnotarys
1601
Jan van Cortenbosch notarys
Waarboek-67 F-1576 (koper)Ketelboetersteeg.027-029
575/05
Lenaert van Overvest
/
Leenaert van Overvest notarisnotaris
1578-06-09
Leenaert van Overvest notaris publiek
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Zonneveldstraat.000.06
287/03
Lenaert van Overvest
/
Lenaerd van Overvest, notaris publicknotaris publick
1579-06-05
Lenaerd van Overvest, notaris publick (curator over de onbeheerde boedel van de overleden Alijd, weduwe van Pieter Codijcx)
Aflezingsboek-E (vermelding)
13/04.1.0
Lenaert van Overvest
/
Lenaert van Overvest notarysnotarys
1578-10-25
Lenaert van Overvest notarys
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.131
127/1
Mayken Jansdr Grimmeliers {van Binchorst}
/-
Marytgen Jansdr Jan Jansz v Binchorst notarysnotrys
1585
Marytgen Jansdochter, Jan Janszoon Binchorst notarys achterhuysken, es getacxeert mit 't voorhuys hier niet
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.055
6251/51Va
Pieter Adriaensz Storm
/
Pieter Adriaensz Storm
Ende hebben die borgermeesteren ende scepenen hem dese poorterscap gratis gesconcken.
notaris
1560-05-04
Pieter Adriaensz Storm
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.143.1
97/4
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Leendertsz van der Wuert notarisnotaris
1591-12-30
Salomon Leendertsz van der Wuert notaris loco Bouwen Paedts Jansz; tr: Geertruyd Fransdr 2. Louisa van Stieneveld Gerritsdr
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.051
28/02
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Lenaertsznotarissen
1575-08-10
Cornelis Thijmansz Stooter en Salomon Lenaertsz beide notarissen als voogden
Waarboek-67 L-1584 (getuige)Lobbesteeg.000.3
53/06
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Lenaertsz van der Woert notarys publeycnotarys publeyc
1584-02-16
Salomon Lenaertsz van der Woert notarys publeyc
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.143.1
67/67
Salomon Lenaertsz van der Woert
/16
Salomon Lenaertsz van der Wuert notarisnotaris
1581-12
Salomon Lenaertsz van der Wuert notaris
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.143.1
84/1
Salomon Lenaertsz van der Woert
4/
Salomon van der Wuerd notarys ende secretaris van Rhijnlandnotarys
1581-09
Salomon van der Wuerd notarys ende secretaris van Rhijnlandt schutter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.143.1
134/05
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon vander Wuert notarys publycnotarys publyc
1582-01-05
Salomon vander Wuert notarys publyc
Grote-Bewijzen-B (executeur)Middelstegracht.001.1
455/16

/
Symon van Assendelft notarisnotaris
1536-03-30
Symon van Assendelft notaris
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.131
18/1a
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
wed v Jan v Binchorst notarysnotarys
1585
Maritgen Henricxdr wed v Jan v Binchorst notarys
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.117.1
428/04
Pieter Adriaensz Storm
/
weduwe van Pieter Adriaansz Storm notarisnotaris
1570-11-12
Beatrijs Jansdr weduwe van Pieter Adriaansz Storm notaris
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.053
489/05
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claasz van Oudervliet notarisnotaris
1575-04-26
Willem Claasz van Oudervliet notaris
Waarboek-67 E-1571 (curator)Nieuwsteeg.018.1
643/03
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claasz van Oudevliet notarisnotaris
1576-02-06
Willem Claasz van Oudevliet notaris als curator over de boedel van Pieter Bouwensz van Dorp
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.053
36/36
Willem Claesz van Oudevliet
/20
Willem Claes Oudevliet notarysnotarys
1581-12
Willem Claes Oudevliet notarys
Voogdenboek-A (curator)Nieuwsteeg.018.1
51/02
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarisnotaris
1576-01-27
Willem Claesz Oudevliet notaris als curato
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.137
76/03
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarisnotaris
1576-07-13
Willem Claesz Oudevliet notaris als curator over de boedel van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.053
26/11
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarisnotaris
1578-07-28
Willem Claesz Oudevliet, notaris publick
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.053
11/1
Willem Claesz van Oudevliet
/8
Willem Claesz Oudevliet notarysnotarys
1576
Willem Claesz Oudevliet notarys
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.053
13/04.2.0
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarysnotarys
1578-10-25
Willem Claesz Oudevliet notarys
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.053
37/1
Willem Claesz van Oudevliet
/20
Willem Claesz Oudevliet notarysnotarys
1583-07-14
Willem Claesz Oudevliet, notarys
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.053
33/1
Willem Claesz van Oudevliet
/18
Willem Claesz Oudevliet notarysnotarys
1585
Willem Claeszoon Oudevliets notarys huys genaemt De Fiolet, es getacxeert op 18 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.053
26/1
Willem Claesz van Oudevliet
5/
Willem Claesz Oudevliet notarys schutternotarys
1581-09
Willem Claesz Oudevliet notarys van Rijnsborg schutter
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.053
344/06
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz van Oude Vlyet notaris publycknotaris publyck
1581-03-31
Willem Claesz van Oude Vlyet notaris publyck
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
82/03

/
Willem Claesz van Oudevliet notarisnotaris
1576-07-20
Willem Claesz van Oudevliet notaris als vertegenwoordiger van de erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.055
42/1
Willem Claesz van Oudevliet
/7-1-0
Willem Claesz van Oudevliet notarisnotaris
1601
Willem Claesz van Oudevliet notaris
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.053
43/1
Willem Claesz van Oudevliet
/11-11-0
Willem Claesz van Oudevliet notarisnotaris
1601
Willem Claesz van Oudevliet notaris
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Papengracht.012-014
295/08
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem van Oudevliet notaris publyc
akte gepasseerd op 22 mei 1580
notaris publyc
1582-05-13
Willem van Oudevliet notaris publyc
Volkstelling-1581 (overledene)Papengracht.012-014
92/4a
Pieter Adriaensz Storm
0/
zoontgen van Pieter Adriaen Storm notaris zaligernotaris
1581-09
Jacop Pietersz zoontgen van Pieter Adriaen Storm Notaris zaliger