BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 101. Aantal = 122.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Huwelijksevw-B2 (vermelding)Rapenburg.122
158/13
NN Brydius
/
Brydius notariusnotaris
1569-04-16
Brydius notarius
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.082
78/1

4/4-0-0/6-0-0
Claes Pietersz van der Laen notarisnotaris
1606-08
Claes Pietersz. van der Laen, notaris, dat hij bewoondt opt aengeven van de vrou
Huwelijksevw-B2 (executeur)
186/93
Cornelis Jan Lenaertsz {priester}
/
Cornelis Jan Lennaertsz notarijs publycknotarijs publyck
1574-06-19
Cornelis Jan Lennaertsz notarijs publyck
Poorterboeken-E-1588 (borg)Garenmarkt.004
8332/134b
Cornelis Pouwelsz van Swanenburg {notaris}
/3,2
Cornelis Pauwelsz van Swanenburchnotaris
1597-01-03
Cornelis Pauwelsz van Swanenburch
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.055
578/02
Cornelis Pouwelsz van Swanenburg {notaris}
/
Cornelis Poulsz van Swaenenburch notaris neefnotaris
1591-02-15
Jacob Joostensz warmoesman oom en Cornelis Poulsz van Swaenenburch notaris neef zijn voogden
Bonboek-03B (eigenaar)Garenmarkt.004
449/001
Cornelis Pouwelsz van Swanenburg {notaris}
/
Cornelis Poulsz van Swaneburch notarisnotaris
1601
Cornelis Poulsz van Swaneburch notaris
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.052
517/02
Cornelis Pouwelsz van Swanenburg {notaris}
/
Cornelis Pouwelsz van Swanenburch notaris neefnotaris
1588-01-15
Salomon Davidtsz van Delmanhorst glaesmaicker behuwde oom en Cornelis Pouwelsz van Swanenburch notaris neef, zijn voogden geordonneerd over de voorsz kinderen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.004
97/1
Cornelis Pouwelsz van Swanenburg {notaris}
/8-0-0
Cornelis Pouwelsz van Zwanenburch notarisnotaris
1601
Cornelis Pouwelsz van Zwanenburch notaris
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.051
28/01
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thijmansz Stooternotarissen
1575-08-10
Cornelis Thijmansz Stooter en Salomon Lenaertsz beide notarissen als voogden
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Langebrug.058.1
494/04
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1575-05-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris (met Oude Dirck Dircksz en Jan Mathijsz warmoeslieden als borg
Waarboek-67 E-1571 (koper)Langebrug.058.1
501/04
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1575-05-10
Cornelis Thymansz Stoter notaris
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Middelweg.040.2
395/03
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1578-01-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris als man van Catrijn Jansdr; Jan Mathijsz warmoesman als man van Alijt Jansdr; Cornelis Dircksz warmoesman als man van Jonge Catrijn Jansdr en Claes Gerritsz linnenwever namens zijn broer Dirck Gerritsz metselaar wonende t
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Middelweg.040.2
396/03
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1578-01-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris als man van Catrijn Jansdr
Ondertrouw-NH-E (getuige)Breestraat.024
32/01c
Cornelis Pouwelsz van Swanenburg {notaris}
/
Cornelis van Swanenburch broeder
ondertrouw
notaris
1602-12-17
Cornelis van Swanenburch broeder
Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Rapenburg.054
23/1a
Adam Cornelisz Boom {notaris}
//0-28-9
de wedue van Adam Boon notarysnotarys
1568
Hester, de wedue van Adam Boon, notarys, 28 sc. 9 p. van pacht, staende op haer huys, gelegen noortwaerts daer naest ende was verscheenen anno [15]68 – 28 sc. 9 p.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.113.05
38/1
Dirck Pietersz van Egmont
/8-0-0
Dirc van Egmont notarysnotarys
1601
Dirc van Egmont notarys
Waarboek-67 M-1584 (borg)Rapenburg.135.3
29/07
Dirck Pietersz van Egmont
/
Dirck van Egmondt notarisnotaris
1584-12-16
Dirck van Egmondt notaris haer gecoren voocht
Waarboek-67 M-1584 (getuige)Haarlemmerstraat.171
70/06
Dirck Pietersz van Egmont
/
Dirck van Egmondt notaris publycknotaris publyck
1584-11-07
Dirck van Egmondt notaris publyck
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Papengracht.012-014
297/05

/
Garbrant Remersz Cloeten openbaer notarysopenbaer notarys
1582-05-13
Garbrant Remersz Cloeten openbaer notarys
Huwelijksevw-B2 (vermelding)Apothekersdijk.001-003
118/11
Cornelis Jan Lenaertsz {priester}
/
Heer Cornelis Jan Lenaertsz notaris publycanotaris
1565-01-28
Heer Cornelis Jan Lenaertsz notaris publyca
Verponding-1632 (eigenaar)Breestraat.085-087
13/1
Hendrick Willemsz van Heemskerck
/11-10
Henrick van Heemskerk notarisnotaris
1632
Henrick van Heemskerk notaris
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.037-039
114/06
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrandt van der Bouchorstopenbaer notaris
1582-09-28
IJsbrandt van der Bouchorst
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.037-039
265/09
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrandt van der Bouchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-09-28
IJsbrandt van der Bouchorst openbaer notarys
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.071
321/06
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst notaris publycknotaris publyck
1577-08-31
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst notaris publyck
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.029
171/03
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst notaris publyck binnen deser stedenotaris
1585-05-04
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst notaris publyck binnen deser stede
Volkstelling-1581 (bewoner)Hoogstraat.001
54/1
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
6/
IJsbrant Jacopsz Bouchorst notarisnotaris
1581-09
IJsbrant Jacopsz Bouchorst notaris schutter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoogstraat.001
71/1
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/12-0-0
IJsbrant Jacopsz van der Bouchorst notarisnotaris
1601
IJsbrant Jacopsz van der Bouchorst notaris
Bonboek-07C (eigenaar)Haarlemmerstraat.100
139/001
Jacob Jansz de Haes (de jonge}
/
Jacob Jansz de Haes notaris
BB404
notaris
1617 na
Jacob Jansz de Haes notaris
GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.096
2/1
Jacob Jansz van Tetrode {notaris}
/15/30
Jacob van Tetroede notarysnotarys
1599
Jacob van Tetroede notarys
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.012-014
92/4
Jacob Pietersz Storm
0/
Jacop Pietersz zoontgen van Pieter Adriaen Storm Notaris zaliger
1581-09
Jacop Pietersz zoontgen van Pieter Adriaen Storm Notaris zaliger
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)BuitenLeiden.000
30/06

/
Jan Daensz notaris publyck ter Goudenotaris publyck
1580-04-19
Jan Daensz notaris publyck ter Goude als man ende voocht van zijn huysvrouwe
Bonboek-05A (eigenaar)OudeRijn.015
94/001

/
Jan Gerritsz van Outshoorn notaris gesplitst van folio 46notaris
1652-06-22
Jan Gerritsz van Outshoorn notaris gesplitst van folio 46
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.060
44/1
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
6/
Jan Jansz Binchorstnotaris publick
1581-09
Jan Janssen Binchorst notaris publick van Leyden
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.131
127/1a
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz v Binchorst notrysnotrys
1585
Marytgen Jansdr Jan Jansz v Binchorst notrys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.001
290/20
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van Binckhorst Jan Jansz van Binckhorst notarysnotarys
1582-04-02
ten zesde ende laesten Neeltgen Cornelisdr Maerten Roeloffsz weduwe mit Jan Jansz van Binckhorst notarys haer gecoren voocht in dese zaecke, voor 1/6 deel
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/01
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van der Binchorst notarisnotaris
1582-07-11
Henric van Zijl Claesz oom en Jan Jansz van der Binchorst notaris zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/08
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van der Binchorst notarisnotaris
1583-08-14
Mits het overlijden van Jan van der Binchorst is in zijn plaats verordend Meeus Aelwijnsz
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.131
389/24
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van der Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-07
Jan Jansz van der Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)SintJorissteeg.012
173/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorstopenbaer notarys
1583-04
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 L-1584 (voogd)KortRapenburg.013
64/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarijsnotarijs
1584-03-24
Jan van Binchorst notarijs
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Breestraat.130
91/11
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarisnotaris
1583-01-16
Jan van Binchorst notaris
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Caeciliastraat.022.2
424/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarisnotaris
1584-08-14
Jan van Binchorst notaris
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kaiserstraat.008.2
313/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarysnotarys
1582-05-19
Jan van Binchorst notarys
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.131
26/1
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/6
Jan van Binchorst notarysnotarys
1583-07-14
Jan van Binchorst, notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Nieuwstraat.012
413/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarysnotarys
1583-09-17
Lijsbeth Bouwensdr weduwe van Jacob Symonsz mit Jan van Binchorst notarys haer gecooren voocht
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Molensteeg.014
456/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarysnotarys
1583-12-07
Marytgen Dircxdochter weduwe van Cornelis Pietersz schuytvoerder mit Jan van Binchorst notarys haer gecoren voocht in dezen
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Rapenburg.075
240/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarys publycnotarys publyc
1583-05-27
Jan van Binchorst notarys publyc
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kaiserstraat.057
335/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarisopenbaer notaris
1582-05-31
Jan van Binchorst openbaer notaris
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Kaiserstraat.021
338/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarisopenbaer notaris
1582-06-08
Jan van Binchorst openbaer notaris
Waarboek-67 J-1581 (voogd)NieuweRijn.032-033
361/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarisopenbaer notaris
1582-06-22
mr. Floris Hey Maritgen Heyen weduwe wijlen Garbrandt Symonsz mit Jan van Binchorst openbaer notaris haer gecoren voocht in dese zaicke ende Symon Garbrantsz
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Haarlemmerstraat.185-187
373/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarisopenbaer notaris
1582-06-30
Jannetgen Jansdochter weduwe van Dirck Anthonisz seylmaecker mit Jan van Binchorst openbaer notaris haer gecoren voocht in desen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Middelstegracht.048
277/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysnotarys
1582-05
Willemptgen Cornelisdr weduwe van Claes Pietersz in 't Lage lant mit Jan van Binchorst openbaer notarys haer gecoren voocht in desen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)SintJorissteeg.014
321/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-05-25
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Middelstegracht.014.2
359/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-06-22
Gooltgen Ghijsbrechtsdr weduwe van Jan Jansz timmerman mit Jan van Binchorst openbaer notarys haer gecoren voocht in deze zaicke
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Vliet.003
393/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-07-16
Catharijn Meesdr weduwe van Heyndrick Reyersz speldemaecker in dese geholpen mit Jan van Binchorst openbaer notarys haer gecoren voocht
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Levendaal.035
396/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-07-20
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Boomgaardsteeg.014
397/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-07-21
Maritgen Egbertsdr ongehoude persoon in dese geholpen bij Jan van Binchorst openbaer notarys haer gecoren voocht
Waarboek-67 K-1582 (voogd)SintUrsulasteeg.018
102/10
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1583-01-24
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Ketelboetersteeg.023-025
132/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysnotarys
1583-02-21
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Breestraat.142
179/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1583-04-30
Jan van Binchorst openbaer notarys haer gecoren voocht
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Vrouwensteeg.006
197/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1583-05-02
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Koddesteeg.040
269/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1583-06-06
Pietertgen Jacopsdr weduwe wijlen Cornelis Harpertsz Cruyck in desen geholpen mit Jan van Binchorst openbaer notarys haer gecooren voocht
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Doelengracht.000.2
319/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst upenbaer notarysupenbaer notarys
1582-05-23
Jan van Binchorst upenbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.001
300/12
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst notarysnotarys
1582-04-02
Jan van Binchorst notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.017
2/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst notarys
Jan Jans van Binchorst is voogd van Jaepgen Dircksdr
notarys
1582-07-31
Jan van Binchorst notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Hooglandsekerkgracht.006.2
284/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst notarys publycnotarys publyc
1582-05-02
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Jansz smit mit Jan van Binckhorst notarys publyc haer gecoorn voocht in desen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Middelweg.008
286/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-05-08
Truytgen Jansdr ongehuwe persoon mit Jan van Binckhorst openbaer notarys haer gecooren voocht in dese
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Ketelboetersteeg.017.5
312/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst openbaer notarysnotarys
1582-05-10
Jan van Binckhorst openbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.001
293/11
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Brinckhorst notarysnotarys
1582-04-02
Jan van Brinckhorst notarys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.101
13/1
Jan Gerritsz Cortenbosch {notaris}
/8-3-0
Jan van Cortenbosch notarysnotarys
1601
Jan van Cortenbosch notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Papengracht.032
55/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van der Binchorst notarisnotaris
1582-11-21
Jan van der Binchorst notaris
Waarboek-67 M-1584 (voogd)Botermarkt.027-028
25/05
Jan Jansz van Schuilenburch {de oude}
/
Jan van Schuylenborch notarysnotarys
1584-12-18
Jan van Schuylenborch notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Haarlemmerstraat.255-257
426/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan vander Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-08-16
Jan vander Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Levendaal.047
271/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Johan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1583-06-13
Agatha Bruynendr weduwe wijlen Maerten van Zonnevelt in desen geassisteert mit Johan van Binchorst openbaer notarys haeren gecooren voocht
Waarboek-67 F-1576 (koper)Ketelboetersteeg.027-029
575/05
Lenaert van Overvest
/
Leenaert van Overvest notarisnotaris
1578-06-09
Leenaert van Overvest notaris publiek
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Zonneveldstraat.000.06
287/03
Lenaert van Overvest
/
Lenaerd van Overvest notaris publicknotaris publick
1579-06-05
Lenaerd van Overvest, notaris publick (curator over de onbeheerde boedel van de overleden Alijd, weduwe van Pieter Codijcx)
Aflezingsboek-E (vermelding)Ketelboetersteeg.027-029
13/04.1.0
Lenaert van Overvest
/
Lenaert van Overvest notarysnotarys
1578-10-25
Lenaert van Overvest notarys
Waarboek-67 K-1582 (curator)Nieuwsteeg.018.2b
471/03
Lenaert van Overvest
/
Lenaert van Overvest notarys publycnotarys publyc
1578-01-07
Lenaert van Overvest in zijn leven curateur bij die van de gerechte gestelt over den boedel van zalige Alijdt Huygendr Huych Pietersz Codijcx weduwe notarys publyc
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.131
127/1
Mayken Jansdr Grimmeliers {van Binchorst}
/-
Marytgen Jansdr Jan Jansz v Binchorst notarysnotrys
1585
Marytgen Jansdochter, Jan Janszoon Binchorst notarys achterhuysken, es getacxeert mit 't voorhuys hier niet
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)OudeRijn.029
133/2

/
Nu Pieter Dircxz van Leeuwen notaris publycknotaris publyck
1617 na
Nu Pieter Dircxz van Leeuwen notaris publyck
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.055
6251/51Va
Pieter Adriaensz Storm
/
Pieter Adriaensz Storm
Ende hebben die borgermeesteren ende scepenen hem dese poorterscap gratis gesconcken.
notaris
1560-05-04
Pieter Adriaensz Storm
Bonboek-05A (eigenaar)OudeRijn.029
102/001

/
Pieter Dircxss van Leeuwen notaris
BB, 12v
notaris
1617 na
Pieter Dircxss van Leeuwen notaris
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.143.1
97/4
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Leendertsz van der Wuert notarisnotaris
1591-12-30
Salomon Leendertsz van der Wuert notaris loco Bouwen Paedts Jansz; tr: Geertruyd Fransdr 2. Louisa van Stieneveld Gerritsdr
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.051
28/02
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Lenaertsznotarissen
1575-08-10
Cornelis Thijmansz Stooter en Salomon Lenaertsz beide notarissen als voogden
Waarboek-67 H-1580 (getuige)Steenschuur.013
125/05
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Lenaertsz openbaer notarisopenbaer notaris
1578-10-30
Salomon Lenaertsz openbaer notaris
Waarboek-67 L-1584 (getuige)Lobbesteeg.000.3
53/06
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon Lenaertsz van der Woert notarys publeycnotarys publeyc
1584-02-16
Salomon Lenaertsz van der Woert notarys publeyc
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.143.1
67/1
Salomon Lenaertsz van der Woert
/16
Salomon Lenaertsz van der Wuert notarisnotaris
1581-12
Salomon Lenaertsz van der Wuert notaris
Waarboek-67 G-1578 (curator)OudeRijn.075-079
403/03
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon van der Woert notaris publycknotaris publyck
1579-08-17
Salomon van der Woert notaris publyck curator van den desolaten boedel van wijlen Wollebrant Cornelisz cuyper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.062
119/03
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon van der Woert notarys publyc als curateur over den onbeheerden boedelnotarys publyc
1580-06-08
Salomon van der Woert notarys publyc als curateur...over den onbeheerden boedel van Cornelis Heynric Wolbrantsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.143.1
84/1
Salomon Lenaertsz van der Woert
4/
Salomon van der Wuerd notarys ende secretaris van Rhijnlandnotarys
1581-09
Salomon van der Wuerd notarys ende secretaris van Rhijnlandt schutter
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Papengracht.029.2
248/10
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon van der Wuerdt notarysnotarys
1582-04-27
d'eedele joncvrouwen Adriana van Nassouwe Johanna van Nassouwe Anna van Lier ende Susanna van Ette mit Salomon van der Wuerdt notarys haer gecoren voocht in dese t'samen ende elckeen voor al
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.13
120/03
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon van der Wuert notaris publyc als curateurnotaris publyc
1580-06-08
Salomon van der Wuert notaris publyc als curateur... over den onbeheerden boedel van za. Cornelis Heynric Wollebrantsz
Waarboek-67 H-1580 (curator)Hooigracht.062
167/09
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon vande Wuert notaris publycknotaris publyck
1580-08-17
Salomon vande Wuert notaris publyck
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.143.1
136/05
Salomon Lenaertsz van der Woert
/
Salomon vander Wuert notarys publycnotarys publyc
1582-01-05
Salomon vander Wuert notarys publyc
Grote-Bewijzen-B (executeur)Middelstegracht.001.1
455/16

/
Symon van Assendelft notarisnotaris
1536-03-30
Symon van Assendelft notaris
Vetus-1585 (overledene)Breestraat.131
18/1a
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
wed v Jan v Binchorst notarysnotarys
1585
Maritgen Henricxdr wed v Jan v Binchorst notarys
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.117.1
428/04
Pieter Adriaensz Storm
/
weduwe van Pieter Adriaansz Storm notarisnotaris
1570-11-12
Beatrijs Jansdr weduwe van Pieter Adriaansz Storm notaris
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.053
489/05
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claasz van Oudervliet notarisnotaris
1575-04-26
Willem Claasz van Oudervliet notaris
Waarboek-67 E-1571 (curator)Nieuwsteeg.018.1
643/03
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claasz van Oudevliet notarisnotaris
1576-02-06
Willem Claasz van Oudevliet notaris als curator over de boedel van Pieter Bouwensz van Dorp
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.053
36/1
Willem Claesz van Oudevliet
/20
Willem Claes Oudevliet notarysnotarys
1581-12
Willem Claes Oudevliet notarys
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.053
179/06
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claessen Oudevliet notarys publycnotarys publyc
1580-08-26
Willem Claessen Oudevliet notarys publyc
Kleine-Bewijzen-A (curator)Haarlemmerstraat.032-034
167/09
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarisnotaris
1576 circa
Willem Claesz Oudevliet notaris
Voogdenboek-A (curator)Nieuwsteeg.018.1
51/02
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarisnotaris
1576-01-27
Willem Claesz Oudevliet notaris als curato
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.137
76/03
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarisnotaris
1576-07-13
Willem Claesz Oudevliet notaris als curator over de boedel van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.053
26/11
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarisnotaris
1578-07-28
Willem Claesz Oudevliet, notaris publick
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.053
11/1
Willem Claesz van Oudevliet
/8
Willem Claesz Oudevliet notarysnotarys
1576
Willem Claesz Oudevliet notarys
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.053
13/04.2.0
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz Oudevliet notarysnotarys
1578-10-25
Willem Claesz Oudevliet notarys
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.053
37/1
Willem Claesz van Oudevliet
/20
Willem Claesz Oudevliet notarysnotarys
1583-07-14
Willem Claesz Oudevliet, notarys
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.053
34/1
Willem Claesz van Oudevliet
/18
Willem Claesz Oudevliet notarysnotarys
1585
Willem Claeszoon Oudevliets notarys huys genaemt De Fiolet, es getacxeert op 18 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.053
26/1
Willem Claesz van Oudevliet
5/
Willem Claesz Oudevliet notarys schutternotarys
1581-09
Willem Claesz Oudevliet notarys van Rijnsborg schutter
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.053
344/06
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz van Oude Vlyet notaris publycknotaris publyck
1581-03-31
Willem Claesz van Oude Vlyet notaris publyck
Waarboek-67 L-1584 (vermelding)Uiterstegracht.057
74/09
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz van Oudevlietnotarijs publyc
1584-04-05
Willem Claesz van Oudevliet notarijs publyc
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Uiterstegracht.054.2
82/03
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz van Oudevliet notarisnotaris
1576-07-20
Willem Claesz van Oudevliet notaris als vertegenwoordiger van de erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.055
42/1
Willem Claesz van Oudevliet
/7-1-0
Willem Claesz van Oudevliet notarisnotaris
1601
Willem Claesz van Oudevliet notaris
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.053
43/1
Willem Claesz van Oudevliet
/11-11-0
Willem Claesz van Oudevliet notarisnotaris
1601
Willem Claesz van Oudevliet notaris
Waarboek-67 K-1582 (koper)Breestraat.055
44/04
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz van Ouwevliet notarys publycqe binnen der stedenotarys publycqe
1582-11-05
Willem Claesz van Ouwevliet notarys publycqe binnen der voors. stede
Waarboek-67 E-1571 (curator)Caeciliastraat.022.4
19/05
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem van Oudevliet notarisnotaris
1571-11-00
Willem van Oudevliet notaris
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Papengracht.012-014
297/08
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem van Oudevliet notaris publyc
akte gepasseerd op 22 mei 1580
notaris publyc
1582-05-13
Willem van Oudevliet notaris publyc
Waarboek-67 M-1584 (koper)Stadsvrijdom.006
212/05
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem van Oudevliet notaris publycqnotaris
1585-06-07
Willem van Oudevliet notaris publycq der voors. stede van Leyden
Waarboek-67 J-1581 (executeur)Steenschuur.002
211/14
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem van Oudevliet notarys publycnotarys publyc
1581-12-16
volgende sijn gemachtbrieff voor Willem van Ondervliet notarys publyc op ten 10 februari 1581 verleden ende gepasseert
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hoogstraat.001
653/04
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
Ysbrant van der Bouchorst Jacobsz notaris publycknotaris publyck
1576-01-31
Ysbrant van der Bouchorst Jacobsz notaris publyck
Volkstelling-1581 (overledene)Papengracht.012-014
92/4a
Pieter Adriaensz Storm
0/
zoontgen van Pieter Adriaen Storm notaris zaligernotaris
1581-09
Jacop Pietersz zoontgen van Pieter Adriaen Storm Notaris zaliger