BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 102. Aantal = 294.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.036
313/06
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
... voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1583-07-03
... voerlaeckenreder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.167-169
626/06
Adriaen Fransz {wijntapper}
/
Adriaan Fransz lakenbereiderlakenbereider
1571-10-31
Adriaan Fransz lakenbereider (haar zoon)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Barbarasteeg.008
84/03
Adriaen Woutersz {voller}
/
Adriaan Woutersz voorlakenredervoorlakenreder
1568-04-01
Adriaan Woutersz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
302/03

/
Adriaan Woutersz voorlakenredervoorlakenreder
1570-02-13
Adriaan Woutersz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Raamsteeg.010
543/03
Adriaen Woutersz {voller}
/
Adriaan Woutersz voorlakenredervoorlakenreder
1571-05-31
Adriaan Woutersz voorlakenreder
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.014
188/1
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/8
Adriaen Erasmus laeckenbereyderlaeckenbereyder
1585
Adriaen Erasmus laeckenbereyders huys es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 J-1581 (koper)SintJorissteeg.014
321/08
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/
Adriaen Erasmusz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1582-05-25
Adriaen Erasmusz laeckenbereyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.014
188/1
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/3-0-0
Adriaen Erasmusz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Adriaen Erasmusz, laeckenbereyder
Volkstelling-1581 (vermelding)OudeRijn.128-130
24/6a
Adriaen Jacobsz {lakenbereider}
0/
Adriaen Jacobsz voerlakenreedervoerlaeckenreeder
1581-09
Adriaen Jacobsz voerlakenreeder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.144
77/1
Adriaen Jansz {lakenbereider}
3/
Adriaen Jansz laeckenbereyderlaeckenbereijder
1581-09
Adriaen Janss laeckenbereider van Haerlem out omtrent xxv jaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.157
33/1
Adriaen Jansz {lakenbereider}
/9-12-0
Adriaen Jansz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Adriaen Jansz laeckenbereyder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.008
92/09
Adriaen Woutersz {voller}
/
Adriaen Woutersz voorlakenredervoorlakenreder
1564-01-08
Adriaen Woutersz voorlakenreders huys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.019
37/1
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/3-4-0
Aelbert Pietersz voerlaeckenreder (doorgehaald)voerlaeckenreder
1601
Aelbert Pietersz voerlaeckenreder (doorgehaald)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.019
492/06
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/
Aelbrecht Pietersz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1571-03-11
Aelbrecht Pietersz voerlaeckenreder
Omslag-1573 (bewoner)Middelstegracht.019
90/1
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/0-3
Aelbrecht Pieterszn voerlakenredervoerlakenreder
1573-12-19
Aelbrecht Pieterszn voerlakenreder
Kerven-1581 (bewoner)Korevaarstraat.016
115/115
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/2
Aerndt Cornelisz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Aerndt Cornelisz voerlaeckenreder
Volkstelling-1581 (bewoner)Korevaarstraat.016
202/1
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
6/
Aernt Cornelisz voerlakenreedervoerlakenreeder
1581-09
Aernt Cornelisz voerlakenreeder
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.047
185/1

/5
Aernt Geerloffs voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Aernt Geerloffs voerlaeckenreders huys es getaxeert op 5 gulden
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.053.2-061
23/01

/
Aernt Jacobsz voerlaeckenreedersvoerlaeckenreeders
1575-07-22
Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz voerlaeckenreeders voogden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.023
262/1
Andries Huibrechtsz {wever}
/3-11-0
Andryes Huybertsz Roy voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1601
Andryes Huybertsz Roy voerlaeckenreder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
580/03

/
Anna Gijsbrechtsdr lakenbereiderlakenbereider
1575-08-02
Anna Gijsbrechtsdr weduwe van Ewout Andriesz lakenbereider
Volkstelling-1574 (bewoner)
110/1

5/
Annetgen de reetster
Gansoord

1574-08-07
Annetgen de reetster
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.088-090
388/07
Adriaen Jacobsz {lakenbereider}
/
Arent Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1579-10-20
Arent Jacobsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Paradijssteeg.003
35/05

/
Arent Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-04-22
Arent Jacobsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.088-090
392/07
Adriaen Jacobsz {lakenbereider}
/
Arent Jacobsz voerlaeckenreervoerlaeckenreer
1579-10-20
Arent Jacobsz voerlaeckenreer
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooigracht.065
437/04

/
Arent Jaspersz voorlakenredervoorlakenreder
1570-11-20
Andries Jansz metselaar (met Arent Jaspersz voorlakenreder als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.023
230/1
Andries Huibrechtsz {wever}
/8
Arys Huybrechtss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Arys Huybrechtss voerlaeckenreders huys es getaxeert op 8 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.012-014
21/1
Augustijn de Winter {lakenbereider}
9/
Augustijn de Winter van Honscoten baeywerckerbaeywercker
1581-09
Augustijn de Winter van Honscoten baeywercker heeft hyer gewoont 4 jaer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
282/03

/
Bouwen Adriaansz lakenbereiderlakenbereider
1574-01-11
Bouwen Adriaansz lakenbereider (met zijn broer Willem Adriaansz drapier als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.007-009
168/08
Bouwen Adriaensz {droogscheerder}
/
Bouwen Adriaensz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1569-03-15
Bouwen Adriaensz laeckenbereyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Diefsteeg.013
117/1
Carel de Berbewer {lakenbereider}
6/
Cherle de Berbewer v Fliers laeckenbereyderlaeckenbereyder
1581-09
Cherle de Berbewer v Fliers (?) laeckenbereyder heeft hier iii jaren gewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.110
97/1
Claes Andriesz Suyck
8/
Claes Andriesz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1581-09
Claes Andries laeckenbereider
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)KortRapenburg.012.1
65/1

/1-12-0
Claes Cornelisz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Claes Cornelisz, laeckenbereyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.027
197/1
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
3/
Claes Florisz voorlakenreedervoorlakenreeder
1581-09
Claes Florisz voorlakenreeder
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.027
114/114
Claes Florisz {voller, biertapper, lakenbereider}
/4
Claes Florisz vuerlaeckenredervuerlaeckenreder
1581-12
Claes Florisz vuerlaeckenreder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.024
81/1
Claes Joostenz {droogscheerder}
3/8-0-0/4-10-0
Claes Joosten laeckenbereyderlaeckenbereyder
1606-08
Claes Joosten, laeckenbereyder, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)OudeRijn.024
31/04
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostensz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1576-04-21
Claes Joostensz laeckenbereyder
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.214
59/03
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostensz lakenbereyderlakenbereyder
1581-09-28
Claes Joostensz lakenbereyder
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeRijn.024
32/05
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostenz lakenbereiderlakenbereider
1576-04-21
Claes Joostenz lakenbereider
Waarboek-67 L-1584 (borg)SintJacobsgracht.000.16
40/05

/
Claes Jostensz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1584-02-12
Claes Jostensz laeckenbereyder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
435/03

/
Claes Quyrijn Claesz lakenbereiderlakenbereider
1578-02-01
Claes Quyrijn Claesz lakenbereider (inwonende poorter; met als borg Louris Andriesz van Swaenswijck)
Waarboek-67 G-1578 (borg)Groenesteeg.033-037.1
72/04
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quyrijnsz voorlakenredervoorlakenreder
1578-09-19
Claes Quyrijnsz voorlakenreder
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.088-090
270/1

/
Corneelis Dirckxz reederreeder
1583-07-15
Corneelis Dirckxz reeder
Grachtenboek-51 (eigenaar)Middelstegracht.079
260/1
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/
Corneelis Dirckxz voerlaekenreedervoerlaekenreeder
1584-07-09
Corneelis Dirckxz voerlaekenreeder
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.029
320/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Corneelis IJsbrantsz voerlaekenreedervoerlaekenreeder
1584-07-09
Corneelis IJsbrantsz voerlaekenreeder
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.020.1
209/1
Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}
/
Cornelis Aelbrechtsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1585
Cornelis Aelbrechtsz laeckenbereyder
Aflezingsboek-E (vermelding)Steenschuur.020.1
108/2.2.5.1
Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}
/
Cornelis Aelbrechtsznlaeckenbereider
1580-11-22
Cornelis Aelbrechtszn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Barbarasteeg.006
382/13
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaenszvoerlaeckenreeder
1574-07-01
Cornelis Claes Adriaensz
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.151
45/1
Cornelis Claesz {lakenbereider}
3/
Cornelis Claesz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1581-09
Cornelis Claesz van Noortwijc laeckenbereyder
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.025.1
160/1

/
Cornelis Claesz lakenbereiderlakenbereider
1588~1597
Cornelis Claesz lakenbereider
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.136
12/02.1.4.4
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1578-10-25
Cornelis Cornelisz laeckenbereyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.136
82/01
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
11/
Cornelis Cornelisz van Roewanen laeckenbereider schutterlaeckenbereider
1581-09
Cornelis Cornelisz van Roowanen laeckenbereider van Leyden schutter
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hogewoerd.020
16/04
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rowanen lackenbereyderlackenbereyder
1582-09-18
Cornelis Cornelisz van Rowanen lackenbereyder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwsteeg.037
378/03
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rowanen lakenbereiderlakenbereider
1570-07-06
Cornelis Cornelisz van Rowanen lakenbereider (met Cornelis Jacobsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.079
332/06

/
Cornelis Cornelisz voorlakenredervoorlakenreder
1565-04-28
Cornelis Cornelisz voorlakenreder
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.079
81/1
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/20
Cornelis Dircxss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Cornelis Dircxss voerlaeckenreders huys verhuyert es getaxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.088-090
163/1
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/6
Cornelis Dircxss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Cornelis Dircxss voerlaeckenreders huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.079
56/1
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
4/
Cornelis Dircxzreeder
1581-09
Cornelis Dircxz reeder
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelstegracht.079
16/10
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/
Cornelis Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-03-21
Cornelis Dircxz voerlaeckenreder als principale schuldenaar
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelstegracht.079
17/10
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/
Cornelis Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-03-21
Cornelis Dircxz voerlaeckenreder als principale schuldenaar
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.079
41/41
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/8
Cornelis Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Cornelis Dircxz voerlaeckenreder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.088-090
178/1
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/2-0-0
Cornelis Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1601
Cornelis Dircxz voerlaeckenreder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.088-090
190/1
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
2/2-10-0/2-10-0
Cornelis Dircxz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1606-08
Cornelis Dircxz., voerlaeckenreeder, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.036
314/05
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz voerlackenreedervoerlackenreeder
1583-07-03
Cornelis IJsbrantsz voerlackenreeder
Waarboek-67 G-1578 (borg)Uiterstegracht.086
392/04
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1579-10-20
Cornelis IJsbrantsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 H-1580 (borg)Steenschuur.018
18/09
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-03-21
Cornelis Jansz Bontecraey als principale schuldenaar en Cornelis IJsbrantsz voerlaeckenreder en Gerrit Fransz vleyshouder als borgen, allen poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)
183/53

/
Cornelis IJsbrantsz voerlakenredervoerlakenreder
1577-03-02
Cornelis IJsbrantsz voerlakenreder
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.088-089
489/06
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz voerlakenredervoerlakenreder
1578-03-17
Evert Joostensz scheepsmaker (met Havick Joostensz tinnegieter en Cornelis IJsbrantsz voerlakenreder als borgen)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelstegracht.047
261/03

/
Cornelis IJsbrantsz voorlakenredervoorlakenreder
1577-06-04
Cornelis IJsbrantsz voorlakenreder poorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.004.2
124/04
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantszoon, voerlakenredervoerlakenreder
1578-12-28
Cornelis IJsbrantszoon, voerlakenreder
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.018
119/1
Cornelis Jansz Bontecraey
8/
Cornelis Jansz Bontecraij lakenreederlakenreeder
1581-09
Cornelis Jansz Bontecraij lakenreeder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Levendaal.035
384/04

/
Cornelis Jansz de Heer lakenbereiderlakenbereider
1561-12-22
Cornelis Jansz de Heer lakenbereider
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.089
89/1

/6
Cornelis Pieterss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Cornelis Pieterss voerlaeckenreders huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.091-095
27/05
Cornelis Pietersz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Cornelis Pietersz, voerlakenwevervoerlakenwever
1578-07-28
Cornelis Pietersz, voerlakenwever
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.091-095
28/05
Cornelis Pietersz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Cornelis Pietersz, voerlakenwevervoerlakenwever
1578-07-28
Cornelis Pietersz, voerlakenwever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.096
14/1

/2-11-0
Cornelis Thonisz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Cornelis Thonisz laeckenbereyder
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.096
14/1

/8
Cornelis Tonisz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1585
Cornelis Thoniss laeckenbereyders huys es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Apothekersdijk.029
37/10

/
Cornelis Willemsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1580-03-16
Cornelis Willemsz laeckenbereyder
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.054
7/01
Cornelis Willemsz {droogscheerder}
/
Cornelis Willemsz laeckenscheerderlaeckenscheerder
1575-06-01
Cornelis Willemsz laeckenscheerder oom en Bouwen Cornelisz. lindewever maagtal voogden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.053.1
291/1
Cornelis Willemsz {linnenwever}
/2-18-0
Cornelis Willemsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1601
Cornelis Willemsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.029
433/08
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1575-01-17
Cornelis Ysbrantss voerlaeckenreder
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.059
127/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/16
Cornelis Ysbrantss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Cornelis Ysbrantss voerlaeckenreders huys verhuyert es getaxeert op 16 gulden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.029
248/07
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenrederlakenbereider
1573-09-17
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.049
262/06
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1573-10-27
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreeder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.029
322/08
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreederlakenbereider
1574-04-09
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreeder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
122/1

/6-8-0
Court Jacobsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Court Jacobsz laeckenbereyder
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.022
17/1

/0-3
de weduy van Jan Jacoebsz lakenbereyderlakenbereyder
1573-12-19
de weduy van Jan Jacoebsz lakenbereyder
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.053.2-061
255/1
Lenaert Roelofsz {lakenbereider}
/6
dezelve Lenaert Roeloffz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
dezelve Lenaert Roeloffz voerlaeckenreders huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
571/53

/
Dieuwertgen Claasdr voorlakenredervoorlakenreder
1571-07-23
Dieuwertgen Claasdr weduwe van Jan Broersz voorlakenreder met haar zoon Pieter Jansz als haar voogd in deze zaak
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.035
19/03
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirc Hilbrantsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1575-07-08
Dirc Hilbrantsz voerlaeckenreeder gewonnen bij Dircgen Gerijtsdr
Omslag-1583 (bewoner)Vismarkt.004
20/1
Dirck Jansz van Potterloo
/24
Dirc Jansz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1583-07-14
Dirc Jansz laeckenbereyder
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.137-139
200/1
Dirck Dircksz Block {warmoezenier}
/
Dirck Dirckxz voerlakenreedervoerlakenreeder
1584-07-09
Dirck Dirckxz voerlakenreeder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.020
159/08
Dirck Gerritsz {linnenwever}
/
Dirck Gerritsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1579-02-12
d'ander zijde Dirck Gerritsz, voerlaeckenreeder
Volkstelling-1581 (bewoner)Barbarasteeg.012
242/1
Dirck Gerritsz {linnenwever}
4/
Dirck Gerritsz voerlakenreeder en schuttervoerlakenreeder
1581-09
Dirck Gerritsz voerlakenreeder en schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Barbarasteeg.012
108/2.2.3.1
Dirck Gerritsz {linnenwever}
/
Dirck Gerytszn voerlackenredervoerlackenreder
1580-11-22
Dirck Gerytszn
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.072-074
576/03
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirck Hillebrantsz voorlakenredervoorlakenreder
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
538/03
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirck Hillebrantsz voorlakenredervoorlakenreder
1571-04-15
Dirck Hillebrantsz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooglandsekerkgracht.026
245/03
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dirck Hillebrantsz voorlakenredervoorlakenreder
1573-08-00
Dirck Hillebrantsz voorlakenreder en Willem Hillebrantsz timmerman als voogden van Jan Cornelisz en Cunera Cornelisdr de nagelaten weeskinderen van hun broer Cornelis Hillebrantsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Vismarkt.004
17/1
Dirck Jansz van Potterloo
4/
Dirck Janss uuyt Den Haech laeckenbereiderlaeckenbereider
1581-09
Dirck Janss uuyt Den Haech laeckenbereider
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.004
21/21
Dirck Jansz van Potterloo
/20
Dirck Jansz laeckenbereiderlaeckenbereider
1581-12
Dirck Jansz laeckenbereider
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vismarkt.004
538/07
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz lakenbereiderlakenbereider
1566-05-12
Dirck Jansz lakenbereider
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Zonneveldstraat.000.20
298/03
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz lakenbereiderlakenbereider
1570-02-01
Dirck Jansz lakenbereider (met zijn schoonvader Cornelis Marchelisz schrijnwerker als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)Vismarkt.004
22/1
Dirck Jansz van Potterloo
/30
Dirck Jansz uuyte Hagenlaeckenbereider
1585
Dirck Janss uuytter Hagen huys es getacxeert op 30 gulden
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Maarsmansteeg.006
435/11
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz uyt den Haech laeckenbereyderlaeckenbereyder
1583-11-03
Dirck Jansz uyt den Haech laeckenbereyder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vismarkt.004
435/13
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz uyt den Haech laeckenbereyderlaeckenbereyder
1583-11-03
Dirc Jansz uyt den Haech laeckenbereyder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.035
164/06
Dirck Hillebrantsz {lakenbereider}
/
Dyrck Hillebrantsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1569-03-06
Dyrck Hillebrantsz voerlaeckenreeder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.065-067
578/10
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Eevert Janss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1571-08-05
Eevert Janss voerlaeckenreder
Vetus-1585 (overledene)Steenschuur.020.1
208/2a
Cornelis Aelbrechtsz {lakenbereider}
/
erffgen v Corn Aelbrechtsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1585
Claes Laurensz scrynwerker mitte erffgen v Corn Aelbrechtsz laeckenbereyder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.065-069
294/06
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacobszvoorlakenreder
1565-02-20
Evert Jacobsz voorlakenreder
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.018
59/1
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
4/
Evert Jacobsz eertijts voerlaeckenbereider schuttervoerlaeckenbereider
1581-09
Evert Jacobsz eertijts voerlaeckenbereider van Leyden schutter
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.065-069
521/08
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1571-04-23
Evert Jacobsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.065-069
273/06
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacobsz voerlaeckenrederlakenbereider
1577-06-29
Evert Jacobsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.065-069
295/06
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacobsz voerlakenreedervoerlakenreeder
1565-01-14
Evert Jacobsz voerlakenreeder
Waarboek-67 D-1567 (koper)
71/53

/
Evert Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1568-03-01
Evert Jacobsz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (koper)
338/53

/
Evert Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1570-04-12
Evert Jacobsz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (koper)
184/53

/
Evert Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1573-02-15
Evert Jacobsz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
364/05

/
Evert Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1574-05-21
Anna Jansdr weduwe van Jan van der Haech boekbinder met Evert Jacobsz voorlakenreder als haar voogd in deze zaak (met Willem Pietersz zeemtouwer als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
636/03

/
Evert Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1576-01-23
Evert Jacobsz voorlakenreder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
161/03

/
Evert Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1577-02-04
Evert Jacobsz voorlakenreder (met Willem Jacobsz voorlakenreder als borg)
Omslag-1573 (bewoner)Middelstegracht.065-069
76/1
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/0-8
Evert Jacoebsz, voerlakenredervoerlakenreder
1573-12-19
Evert Jacoebsz, voerlakenreder
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.018
195/3.2.3.3
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacopsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1578-04-25
Evert Jacopsz voerlaeckenreeder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.065-067
236/05
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1569-01-26
Evert Jansz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.061-063
549/05
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1571-06-01
Evert Jansz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.081
569/06
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1571-07-19
Evert Jansz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hooigracht.081
616/04
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1571-10-11
Evert Jansz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (koper)Noordeinde.004
13/04
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1571-11-23
Evert Jansz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Noordeinde.004
23/03
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz voorlakenredervoorlakenreder
1571-12-17
Evert Jansz voorlakenreder (met Kerstant Bartholomeusz als borg)
Waarboek-67 H-1580 (belending)Groenesteeg.015
352/10
François Hengst {drapier}
/
Franchois laeckenbereyder Vlaminglaeckenbereyder
1581-04-01
Franchois laeckenbereyder Vlaming
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.025.1
133/6

0/
Fransoos Deren uyt Yperen baeywercker heeft hier gewoont 3 jaerbaeywercker
1581-09
Fransoos Deren van Yperen baeywercker heeft hyer gewoont 3 jaer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Levendaal.020
92/06
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Gerrit Dircksz voorlakenredervoorlakenreder
1564-01-08
Gerrit Dircksz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
615/53

/
Gerrit Dircksz voorlakenredervoorlakenreder
1575-11-16
Gerrit Dircksz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
616/53

/
Gerrit Dircksz voorlakenredervoorlakenreder
1575-11-16
Gerrit Dircksz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Barbarasteeg.010
382/12
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Gerrit Dircxz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1574-07-01
Gerrit Dircxz voerlaeckenreeder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Barbarasteeg.010
613/15
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Gerrit Dircxz voerlakenredervoerlakenreder
1575-11-08
Gerrit Dircxz voerlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Barbarasteeg.010
84/05
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Geryt Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1568-04-01
Geryt Dircxz voerlaeckenreder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.081.3
494/08
Gerrit Jansz Bontecraey {linnenwever}
/
Geryt Jansz voerlakenwevers ervevoerlakenwever
1566-03-18
Geryt Jansz voerlakenwevers erve
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.011
156/1

/4-0-0
Ghijsbert Jansz van Steyn laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Ghijsbert Jansz van Steyn laeckenbereyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.046
16/01
Gijsbrecht Cornelisz Schaeck
11/
Ghijsbrecht Corn z Schaeck laeckenbereyder wachtmrlaeckenbereyder
1581-09
Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck laeckenbereyder wachtmeester
Volkstelling-1581 (bewoner)Korevaarstraat.030.3
212/3

0/
Gyleyn de Croo van 't Cat…???? By Sinn…???? Baywercker heeft hier gewoont drie jarenbaywercker
1581-09
Gyleyn de Croo van 't Cat…???? By Sinn….???? Baywercker heeft hier gewoont drie jaren
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Botermarkt.018
3/15

/
Harman Jacobszn lakenbereyder tot Rotterdam
1586-07-01
Op 1-7-1586 heeft Harman Jacobszn lakenbereyder tot Rotterdam gehuwd met Jannetgen haere goederen gelicht
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Levendaal.041-045
2/1
Harper Huigenz {lakenbereider}
/0-15-0
Harper Huygensz voerlaeckenreder
E202 en C437: belending is Anthonis Cornelisz timmerman op Levendaal.037-039
voerlaeckenreder
1573
Harper Huygensz voerlaeckenreder, jaerlicxe pachte staende op zijn huys gelegen op 't Levendeel
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Levendaal.041-045
202/03
Harper Huigenz {lakenbereider}
/
Harper Huygensz voorlakenredervoorlakenreder
1573-04-14
Harper Huygensz voorlakenreder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.012
71/53

/
Hendrick Pietersz lakenbereiderlakenbereider
1562-03-17
Hendrick Pietersz lakenbereider
Voogdenboek-A (ouder)Steenschuur.022.09
5/03
Hendrick Pietersz {verwer}
/
Henric Pietersz laeckenberijder
Pietersz. (Hendrick) en Ermgaert Fransz.dr., 6 november 1555, nr. 241, fol. 54v.
laeckenberijder
1575-05-27
kinderen nagelaten bij Henric Pietersz. laeckenberijder gewonnen bij Ermgaert Fransdr.
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.058
348/08
Hendrick Loyenz {linnenwever}
/
Henrick Loyenz voerlakenredervoerlakenreder
1565-05-23
Henrick Loyenz voerlakenreder
Waarboek-67 J-1581 (koper)Uiterstegracht.101
44/04
Hendrick Pietersz {lakenwever}
/
Heyndrick Pietersz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-08-10
Heyndrick Pietersz voerlaeckenreder een huys ende erve
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Uiterstegracht.101
45/05
Hendrick Pietersz {lakenwever}
/
Heyndrick Pietersz voerlakenredervoerlakenreder
1581-08-10
Heyndrick Pietersz voerlakenreder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kaiserstraat.012
36/07
Hendrick Pietersz {wever}
/
Heynrick Pieterss voorlaekenreedervoorlaekenreeder
1576-05-05
Heynrick Pieterss voorlaekenreeder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Steenschuur.022.09
190/14
Hendrick Pietersz {verwer}
/
Heynrick Pietersz laeckenbereyder ofte verwerlaeckenbereyder ofte verwer
1569-04-10
Heynrick Pietersz laeckenbereyder ofte verwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.061
1868/1
Jeroen Maertensz {OudeRijn}
/16-0-0
Hieronimus Martynsz mrvoorlakenreder
1561-12
Hieronimus Martynsz mr
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
280/53

/
Jacob Cornelisz lakenbereiderlakenbereider
1574-01-02
Jacob Cornelisz lakenbereider
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.141
80/1
Jacob Gerritsz {lakenbereider}
4/
Jacob Gerritsz laeckenbereyder snijderlaeckenbereyder snijder
1581-09
Jacob Gerritsz laeckenbereyder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.141
66/66
Jacob Gerritsz {lakenbereider}
/2
Jacop Gerritsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1581-12
Jacop Gerritsz laeckenbereyder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Uiterstegracht.098-100
494/04

/
Jan Adriaansz voorlakenredervoorlakenreder
1566-03-18
Gerrit Melisz wolwever (met Jan Adriaansz voorlakenreder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.049
9/06
Jan Adriaensz Zot {linnenwever}
/
Jan Adriaensz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1563-07-16
Jan Adriaensz voerlaeckenreder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Garenmarkt.006
366/05
Jan Claesz {lakenbereider}
/
Jan Claasz lakenbereiderlakenbereider
1577-11-08
Jan Claasz lakenbereider
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Garenmarkt.006
49/03
Jan Claesz {lakenbereider}
/
Jan Claesz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1580-05-02
Jan Claesz laeckenbereyder
Stratenboek-17 (eigenaar)Garenmarkt.006
1250/1
Jan Claesz {lakenbereider}
/
Jan Claesz lakenbereiderlakenbereider
1597-07-25
Jan Claesz lakenbereider
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.006
163/1
Jan Claesz {lakenbereider}
4/
Jan Claesz lakenbereyderlakenbereyder
1581-09
Jan Claesz lakenbereyder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.069-071
343/09
Jan Cornelisz Speelman
/
Jan Cornelisz lakenbereiderlakenbereider
1577-10-01
Jan Cornelisz lakenbereider poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.069-071
353/04
Jan Cornelisz Speelman
/
Jan Cornelisz lakenbereiderlakenbereider
1577-10-29
Jan Cornelisz lakenbereider poorter van Leiden (borgen Claertgen Ulricksdr en haar zoon Ulrick Cornelisz)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Ketelboetersteeg.027-029
575/03
Jan Cornelisz Speelman
/
Jan Cornelisz lakenbereiderlakenbereider
1578-06-09
Jan Cornelisz lakenbereider (met zijn broer Ulrick Cornelisz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Donkersteeg.019
630/04
Jan Florisz in de Zon
/
Jan Floriszvoerlaeckenreder
1571-11-03
Jan Florisz wonende te Haarlem
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.019
48/48
Jan Florisz in de Zon
/20
Jan Florisz van Haerlem voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Jan Florisz van Haerlem voerlaeckenreder
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.019
61/1
Jan Florisz in de Zon
4/
Jan Florisz van Haerlem voerlaeckenreeder schuttervoerlaeckenreeder
1581-09
Jan Florisz van Haerlem voerlaeckenreeder schutter heeft hier gewoont thien jaeren
Waarboek-67 D-1567 (koper)Donkersteeg.013-017
536/08
Jan Florisz in de Zon
/
Jan Florisz voorlakenredervoorlakenreder
1571-05-19
Jan Florisz voorlakenreder te Haarlem
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Donkersteeg.019
4/1
Jan Florisz in de Zon
/6
Jan Florysz in De Zonnevoerlaeckenreeder
1576
Jan Florysz in De Zonne
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.015
406/13
Jan Gerritsz {drapier}
/
Jan Gerritss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1578-01-11
Jan Gerritss voerlaeckenreders huys en de erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.091
404/08
Jan Gerritsz {drapier}
/
Jan Gerritsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1578-01-11
Jan Gerritsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 F-1576 (koper)
243/53

/
Jan Gerritsz voorlakenredervoorlakenreder
1577-05-10
Jan Gerritsz voorlakenreder
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Middelstegracht.016.3
26/06

/
Jan Gerytsz voerlackenredervoerlackenreder
1584-01-01
Jan Gerytsz voerlackenreder
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.014
117/01
Jan Gillisz van Halewijn
10/
Jan Gielisz van Halewing in Vlaenderen schutterlakenreeder
1581-09
Jan Gielisz van Halewyng in Vlaenderen hier gewoont iii jaeren een lakenreeder schutter
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.022
388/05
Jan Jacobsz {korenkoper, lakenbereider}
/
Jan Jacopsz lakenbereyderlakenbereyder
1570-07
de helft van een huys
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.051
420/1

/
Jan Jacopsz voerlakenreedervoerlakenreeder
1584-07-09
Jan Jacopsz voerlakenreeder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.031
47/1
Jan Jansz Doncker {linnenwever}
/4-3-0
Jan Janss Doncker voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1601
Jan Janss Doncker voerlaeckenreder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.030-032
109/1

/4-4-0
Jan Janss laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Jan Janss laeckenbereyder
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.060.1
176/1

/4
Jan Janss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Jan Janss voerlaeckenreders thuyn es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.051
56/1

/18
Jan Janss voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1585
Jan Janss voerlaeckenreedersn huys es getaxeert op 18 gulden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.004.2
125/10

/
Jan Janssen drapier
Jan Jansz {lakenbereider}?
drapier
1578-12-28
Jan Janssen drapier
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.043
318/03
Jan Jansz Buytewech
/
Jan Jansz Buytewech laekenbereiderlaekenbereider
1582-05-22
Jan Jansz Buytewech laekenbereider
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.004.2
124/10

/
Jan Jansz drapier
Jan Jansz {lakenbereider}?
drapier
1578-12-28
Jan Jansz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.027.3
118/1

/5-15-0
Jan Jansz Kool voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1601
Jan Jansz Kool voerlaeckenreder
Stratenboek-17 (eigenaar)Doezastraat.030-032
470/1

/
Jan Jansz lakenbereiderlakenbereider
1597-07-25
Jan Jansz. lakenbereider
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.19
47/1
Jan Jansz {lakenbereider}
4/
Jan Jansz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-09
Jan Janssen voerlaeckenreeder
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.19
34/34
Jan Jansz {lakenbereider}
/3
Jan Jansz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Jan Jansz voerlaeckenreder
Bonboek-05A (koper)Hooigracht.076
257/002

/
Jan Jansz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1586-08-08
Jan Jansz voerlaeckenreder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.144
77/3
Jan Pietersz {lakenbereider}
0/
Jan Pietersz laeckenbereiderlaeckenbereider
1581-09
Jan Pietersz laeckenbereider uuyt Vrieslandt out xxi (21) jaer bij hem inne woonende
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.021.1
445/10

/
Jan Pietersz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1565-12-18
Jan Pietersz voerlaeckenreder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.021.1
201/10

/
Jan Pietersz voerlakenredervoerlakenreder
1564-07-26
Jan Pietersz voerlakenreder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.004.3
134/09

/
Jan Pietersz voorlakenredervoorlakenreder
1564-03-10
Jan Pietersz voorlakenreder
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Botermarkt.017
2/03
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan van Sonnevelt Maertensz laeckebereider
Jan Maertensz van Sonnevelt is schoonzoon van Jaepgen Dircksdr
laeckebereider
1582-07-31
Jan van Sonnevelt Maertensz laeckebereider
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.017
58/1
Jan Maertensz van Sonnevelt
4/
Jan van Sonnevelt Maertensz laeckenbereider schutterlaeckenbereider
1581-09
Jan van Sonnevelt Maertensz laeckenbereider van Leyden schutter
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.029
52/1

/2
Jan van Zande laeckendrapierlaeckendrapier
1583-07-14
Jan van Zande, laeckendrapier
TiendePenning-1557 (huurder)Maarsmansteeg.004.1
14/1

/16/0-32
Jerasmus Cristensz lackenberyderlackenberyder
1558-06-08
Jerasmus Cristensz lackenberyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.012
45/1
Joost de Molenaer {lakenbereider}
6/
Joost de Molenaer baeywercker van Meenenbaeywercker
1581-09
Joost de Molenaer baeywercker van Meenen heeft hyer gewoont 5 jaer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.053.2-061
410/1
Lenaert Roelofsz {lakenbereider}
/
Leenaer Roelofsz voerlaekenreeder ofte schuitvoerdervoerlaekenreeder ofte schuitvoerder
1583-07-15
Leenaer Roelofsz voerlaekenreeder ofte schuitvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.053.2-061
253/1
Lenaert Roelofsz {lakenbereider}
/8
Lenaert Roeloffsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Lenaert Roeloffsz voerlaeckenreders huys es getaxeert op 8 gulden
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.059
460/1
Louris Quirijnsz {lakenbereider}
/
Louris Querynckxz voerlakenreedervoerlakenreeder
1584-07-09
Louris Querynckxz voerlakenreeder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Groenesteeg.033-037.1
73/03
Louris Quirijnsz {lakenbereider}
/
Louris Quirynsz voorlakenredervoorlakenreder
1578-09-20
Louris Quirynsz voorlakenreder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Groenesteeg.033-037.1
72/03
Louris Quirijnsz {lakenbereider}
/
Louris Quyrijnsz voorlakenreder poorter van Leijdenvoorlakenreder
1578-09-19
Louris Quyrijnsz voorlakenreder poorter van Leijden
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.059
41/07
Louris Quirijnsz {lakenbereider}
/
Louris Quyrijnsz, voorlakenredervoorlakenreder
1578-08-12
Louris Quyrijnsz, voorlakenreder
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.059
37/37
Louris Quirijnsz {lakenbereider}
/4
Louris Quyryns voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Louris Quyryns voerlaeckenreder
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.012-014
161/04
Louris Quirijnsz {lakenbereider}
/
Louris Quyrynsz, voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1579-02-18
Louris Quyrynsz, voerlaeckenreder zijn broeder
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.059
49/1
Louris Quirijnsz {lakenbereider}
4/
Louriz Quieringszvoerlaekenreder
1581-09
Louris Quieringsz voerlaeckenreder
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.061
83/1
Louris van Staveren {lakenbereider}
6/
Lourys van Staveren baeywercker en gewoont 3 jaerbaeywercker
1581-09
Lourys van Staveren baeywercker ghewoont 3 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.015.1
55/1
Maerten Hendricksz {lakenbereider}
6/
Maerten Heindrixz laeckenbereider schutterlaeckenbereyder
1581-09
Maerten Heindrixz laeckenbereider van Leyden schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.015.1
5/2.3.1.5
Maerten Hendricksz {lakenbereider}
/
Maerten Hendricksz lakenbereiderlakenbereider
1578-09-29
Maerten Hendricksz lakenbereider
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.001
239/1

/2-11-0
Maerten Henricxz Wittentoorn laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Maerten Henricxz Wittentoorn laeckenbereyder
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.015.1
83/1
Maerten Hendricksz {lakenbereider}
/4
Maerten Henrixz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1583-07-14
Maerten Henrixz, laeckenbereyder
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.015.1
85/85
Maerten Hendricksz {lakenbereider}
/4
Maerten Heyndricxz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1581-12
Maerten Heyndricxz laeckenbereyder
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.049
40/1
Maerten Dircksz Berchey
/0-4
Maertyn Dircxsz lakenbereyderlakenbereyder
1573-12-19
Maertyn Dircxsz lakenbereyder
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.060
131/1
Marytgen Lourisdr {rekster, vrouw van Cornelis Jansz, Wouter Symonsz}
/14
Marie Lourisdr reetster wedue wijlen Wouter Symonsreetster
1585
Marie Lourisdr reetster wedue wijlen Wouter Symonss huys es getacxeert op 14 gulden
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.025.1
82/02
Maerten Dircksz Berchey
/
Martijn Dircsz laeckenscheerderlaeckenscheerder
1576-06-08
Jacob Allartsz de Haes en Martijn Dircsz laeckenscheerder nomine uxoris omen voogden
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.060
76/76
Marytgen Lourisdr {rekster, vrouw van Cornelis Jansz, Wouter Symonsz}
/3
Mary Louwen Reetster weduwe van Wouter Symonsz droogscheerderreetster
1581-12
Mary Louwen Reetster weduwe van Wouter Symonsz droogscheerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.060
117/1
Marytgen Lourisdr {rekster, vrouw van Cornelis Jansz, Wouter Symonsz}
4/
Marytgen Louris rectster wed van Wouter Symonsz droogscherierrecster
1581-09
Maritgen Louris reetster weduwe van Wouter Symonsz drochscherier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.081.2
38/05

/
Matheus Claaszvoorlakenreder
1563-10-12
Matheus Claasz voorlakenreder
Voogdenboek-A (overledene)Uiterstegracht.053.2-061
23/12
Matthijs Jacobsz {lakenbereider}
/
Mathijs Jacobsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1592-11-04
Mits het overlijden van Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz zijn Dirck Cornelisz Vinck en Pieter Jacobsz de Vrij voogden geordonneerd over Cornelia oud omtrent nu 22 jaar nagelaten dochter van Mathijs Jacobsz voerlaeckenreeder zaliger gewonnen bij Sijmontgen Allertsdr zijn huisvrouw nu getrouwd hebbende Lenert Roeloffsz
Voogdenboek-A (overledene)Uiterstegracht.053.2-061
23/04
Matthijs Jacobsz {lakenbereider}
/
Mathijs Jacobsz voerlaeckenreedersvoerlaeckenreeders
1575-07-22
Mathijs Jacobsz voerlaeckenreeder gewonnen in echte bij Sijmontgen Alartsdr
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.053.2-061
334/05
Matthijs Jacobsz {lakenbereider}
/
Mathijs Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1563-04-28
Mathijs Jacobsz voorlakenreder
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
327/04
Matthijs Jacobsz {lakenbereider}
/
Mathijs Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1565-04-26
Mathijs Jacobsz voorlakenreder (met Jan Florisz bierdrager als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
232/03
Matthijs Jacobsz {lakenbereider}
/
Mathijs Jacobsz voorlakenredervoorlakenreder
1569-08-27
Mathijs Jacobsz voorlakenreder (met Dirck Allertsz bouwman als borg)
Aflezingsboek-E (vermelding)Uiterstegracht.064
106/1.2.4.0
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/
Mathijs Willemszvoerlaeckenreder
1580-11-22
Mathijs Willemsz
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.053.2-061
23/02
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/
Mathijs Willemsz voerlaeckenreedersvoerlaeckenreeders
1575-07-22
Aernt Jacobsz en Mathijs Willemsz voerlaeckenreeders voogden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Uiterstegracht.064
6325/58Va
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/
Matijs Willemszvoerlakenreder
1563-11-08
Matijs Willemsz
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.062-064
20/1
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/
Matijs Willemsz voerlakenreedervoerlakenreeder
1584-07-09
Matijs Willemsz voerlakenreeder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.053.2-061
146/07
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/
Matijs Willemszoon voerlakenredervoerlakenreder
1572-09-22
Matijs Willemszoon voerlakenreder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.087
31/06
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Oliphier Phillipsz voorlaeckenredervoorlaeckenreder
1563-09-04
Oliphier Phillipsz voorlaeckenreder
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.087
27/1
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/0-25
Oliphyer, Phillipsz, voerlakenredervoerlakenreder
1573-12-19
Oliphyer, Phillipsz, voerlakenreder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooigracht.087
90/04
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Philipsz voorlakenredervoorlakenreder
1562-04-17
Olivier Philipsz voorlakenreder
Waarboek-67 E-1571 (borg)Middelstegracht.016.2
490/05
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Philipsz voorlakenredervoorlakenreder
1575-05-01
Dirck Jansz (met Olivier Philipsz voorlakenreder als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.035
48/1
Pieter Adriaensz {drapier}
/18
Pieter Adriaenss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Pieter Adriaenss voerlaeckenreders huys es getaxeert op 18 gulden
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Middelstegracht.035
423/03
Pieter Adriaensz {drapier}
/
Pieter Adriaensz voerlakenredervoerlakenreder
1579-12-02
Pieter Adriaensz voerlakenreder optredende mede namens Frans Jansz kuiper beiden als man en voogd van hun vrouw erfgenamen van Pieter Gerytsz schrijnwerker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)
256/03

/
Pieter Adriaensz voerlakenredervoerlakenreder
1581-01-13
Pieter Adriaensz voerlakenreder man en voogd van Dirckgen Gerritsdr zijn vrouw
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.035
229/08
Pieter Adriaensz {drapier}
/
Pieter Adriaensz, voerlackenredersvoerlackenreders
1579-04-24
Pieter Adriaensz, voerlackenreders schure
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Middelweg.032-034
346/05
Pieter Adriaensz Gorter
/
Pieter Adriaensz, voerlakenredervoerlakenreder
1579-08-12
Pieter Adriaensz, voerlakenreder, haar man en voogd
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Middelweg.032-034
347/05
Pieter Adriaensz Gorter
/
Pieter Adriaensz, voerlakenredervoerlakenreder
1579-08-12
Pieter Adriaensz, voerlakenreder, haar man en voogd
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.035
350/1
Pieter Adriaensz {drapier}
/
Pieter Adryaensz voerlakenreedervoerlakenreeder
1584-07-09
Pieter Adryaensz voerlakenreeder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.087
101/1
Pieter Cornelisz Schaeck
7/
Pieter Cornelisz voerlaeckenreeder schuttervoerlaeckenreeder
1581-09
Pieter Cornelisz voerlaeckenreeder schutter
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.062
116/1
Pieter Jacobsz van Medemblik
5/
Pieter Jacobsz Medeblijck van Uytrecht voerlaekenreedervoerlaekenreeder
1581-09
Pieter Jacobssen Medeblyck van Uytrecht voerlaeckenreeder gewoont drie jaer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Choorlammersteeg.004
70/1

3/4-10-0/4-10-0
Pieter Jans laeckenbereyderlaeckenbereyder
1606-08
Pieter Jans laeckenbereyder eygen ende bruycker zelfs, op zijn aengeven
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.047
451/07
Pieter Jansz {lakenbereider}
/
Pieter Jansz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1570-12-21
Pieter Jansz voerlaeckenreders schuyer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.047
451/13
Pieter Jansz {lakenbereider}
/
Pieter Jansz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1570-12-21
Pieter Jansz voerlaeckenreders schuyer
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.007
155/1
Pieter Schoutvete {baaiwerker}
5/
Pieter Schoutvete van Meenen uyt Vlaenderen bayreederbayreeder
1581-09
Pieter Schouteete van Meenen uyt Flanderen bayreeder gewoont drie jaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.108.2
155/1

/8-2-0
Pieter van Someren laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Pieter van Someren laeckenbereyder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.065-069
1970/1
Pieter Volckertsz {lakenbereider}
/24-0-0
Pieter Volckertsz voorlakenreder
half jaar, garbrant jansz wollewever half jaar
voorlakenreder
1561-12
Pieter Volckertsz voorlakenreder
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8005/95a

/3,2
Robbrecht de Lange
Bailleul (F., Belle)
lakenbereider
1593-11-15
Robbrecht de Lange
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.016
128/1
Matthijs Hendricksz {lakenbereider}
2/
Thijs Heyndricksz voerlakenreedervoerlakenreeder
1581-09
Thijs Heyndricksz voerlakenreeder
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.064
174/1
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/20
Thijs Willemss voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1585
Thijs Willemss voerlaeckenreders huys es getaxeert op 20 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.060
167/08
Thomas Adriaensz {drapier}
/
Thomas Adriaensz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-08-17
Thomas Adriaensz voerlaeckenreder
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.016
100/100
Matthijs Hendricksz {lakenbereider}
/9
Thys Hendricxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-12
Thys Hendricxz voerlaeckenreder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.064
189/1
Matthijs Willemsz {lakenreder}
/1-12-0
Tijs Willemsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1601
Tijs Willemsz voerlaeckenreder
Volkstelling-1581 (overledene)Apothekersdijk.021.1
15/1a
Jan Broersz {drapier}
0/
weduwe van Jan Broerssen voerlaecenredervoerlaecenreder
1581-09
Jan Broerssen voerlaecenreder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.059
112/09
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
weduwe van Olivier Philipsz voorlakenredervoorlakenreder
1576-09-22
Maria Jansdr weduwe van Olivier Philipsz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Uiterstegracht.058
451/12
Hendrick Loyenz {linnenwever}
/
weduwe wijlen Heynrick Loeyen voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1570-12-21
Maritgen Dircxsdr, weduwe wijlen Heynrick Loeyen voerlaeckenreder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.079
16/05

/
weeskinderen van Arent Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-03-21
weeskinderen van Arent Jacobsz voerlaeckenreder en Elysabeth Dircxdr beide zaliger gedachtenis
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Middelstegracht.079
17/05

/
weeskinderen van Arent Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-03-21
weeskinderen van Arent Jacobsz voerlaeckenreder en Elysabeth Dircxdr beide zaliger gedachtenis
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hogewoerd.032
31/07

/
weeskinderen van Arent Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-04-25
weeskinderen van Arent Jacobsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 E-1571 (koper)Middelstegracht.051
35/08
Willem Dircksz {lakenbereider}
/
Willem Dircksz voorlakenrederlakenbereider
1572-01-23
Willem Dircksz voorlakenreder
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.008
2/02
Willem Dircksz {lakenbereider}
/
Willem Dircsz voerlaeckenreeder
zijn dit broers ??
voerlaeckenreeder
1575-05-18
Dirck Dircsz warmoesman en Willem Dircsz voerlaeckenreeder voogden
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelweg.032-034
346/06

/
Willem Dircxsz, voerlakenredervoerlakenreder
1579-08-12
Willem Dircxsz, voerlakenreder als borg
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6478/74b

/
Willem Dircxzvoerlakenreder
1577-06-13
Willem Dircxz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6581/77b

/
Willem Dircxzvoerlakenreder
1578-05-27
Willem Dircxz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6685/82Vb

/
Willem Dircxzvoerlakenreder
1582-11-02
Willem Dircxz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.051
261/07
Willem Dircksz {lakenbereider}
/
Willem Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1577-06-04
Willem Dircxz voerlaeckenreders erve
Aflezingsboek-E (vermelding)Middelstegracht.051
106/1.2.6.1
Willem Dircksz {lakenbereider}
/
Willem Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-11-22
Willem Dircxz voerlaeckenreder
Omslag-1573 (bewoner)Middelstegracht.051
80/1
Willem Dircksz {lakenbereider}
/0-3
Willem Diricxsz, voerlakenredervoerlakenreder
1573-12-19
Willem Diricxsz, voerlakenreder
Waarboek-67 F-1576 (koper)
582/53

/
Willem Jacobsz lakenbereiderlakenbereider
1578-06-16
Willem Jacobsz lakenbereider
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
583/53

/
Willem Jacobsz lakenbereiderlakenbereider
1578-06-20
Willem Jacobsz lakenbereider (met als borg Huybrecht Jacobsz tinnegieter)
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hogewoerd.032
152/05
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1579-02-06
Willem Jacobsz voerlaeckenreder poorter
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.079
16/07
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacobsz voerlaeckenreder
behuwde grootvader
voerlaeckenreder
1580-03-21
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behuwde grootvader en Claes Jacobsz backer en Dirc Dircxz Bloc oomen als voogden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.079
17/07
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacobsz voerlaeckenreder
behuwde grootvader
voerlaeckenreder
1580-03-21
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behuwde grootvader en Claes Jacobsz backer en Dirc Dircxz Block oomen als voogden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Paradijssteeg.003
35/07
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-04-22
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behouden grootvaeder
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelstegracht.137-139
166/09
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1580-08-15
Willem Jacobsz voerlaeckenreder zijn stiefvader
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.032
31/09
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacobsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1580-04-25
Willem Jacobsz voerlaeckenreeder en Bouwen Jansz Keyzer gezwagers
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.072
321/04

/
Willem Jacobsz voorlakenrederlakenbereider
1577-08-31
Engelbert Adriaensz schoenmaker (met Willem Jacobsz voorlakenreder als borg)
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.032
5/1
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/12
Willem Jacobsz vourlaeckenredervourlaeckenreder
1576
Willem Jacobsz vourlaeckenreder
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.032
17/17
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/20
Willem Jacobsz vuerlaeckenredervuerlaeckenreder
1581-12
Willem Jacobsz vuerlaeckenreder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.032
20/1
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
4/
Willem Jacobsz vuerlaeckenreeder schuttervuerlaeckenreeder
1581-09
Willem Jacobsz vuerlaeckenreeder schutter
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.032
5/1
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/6
Willem Jacobsz, voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1572-11-28
Willem Jacobsz, voerlaeckenreder
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.032
24/1
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/26
Willem Jacopss voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1585
Willem Jacopss voerlaeckenreeders huys es getacxeert op 26 gulden
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.032
193/1.4.2.5
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacopsz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1578-04-25
Willem Jacopsz laeckenbereyder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.101
298/06
Willem Thomasz {linnenwever}
/
Willem Thomasz voorlaeckenredervoorlaeckenreder
1563-03-10
Willem Thomasz voorlaeckenreder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.081.2
353/05
Willem Thomasz {linnenwever}
/
Willem Thomasz voorlaeckenreedervoorlaeckenreeder
1563-05-29
Willem Thomasz voorlaeckenreeder
Waarboek-67 B-1562 (borg)Langebrug.056.2
322/04
Willem Thomasz van Rijneveld {droogscheerder}
/
Willem Thomasz voorlakenredervoorlakenreder
1563-04-21
Willem Jansz Bick (met Willem Thomasz voorlakenreder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.081.2
36/03
Willem Thomasz {linnenwever}
/
Willem Thomasz voorlakenredervoorlakenreder
1563-10-04
Willem Thomasz voorlakenreder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.081.2
38/04
Willem Thomasz {linnenwever}
/
Willem Thomasz voorlakenredervoorlakenreder
1563-10-12
Hendrick Loyensz linnenwever (met Willem Thomasz voorlakenreder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
309/53

/
Willem Thomasz voorlakenredervoorlakenreder
1570-03-01
Willem Thomasz voorlakenreder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
592/03

/
Willem Thomasz voorlakenredervoorlakenreder
1571-08-28
Willem Thomasz voorlakenreder voor zichzelf; Willem Gerritsz wonende te Bleiswijk; Cornelis Jansz als man van Anna Willemsdr en Arent Doesz als man van Adriana Cornelisdr allen erfgenamen van Jannetgen Willemsdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)Rapenburg.095
83/06

/
Willem Thomasz voorlakenredervoorlakenreder
1572-04-28
Willem Thomasz voorlakenreder
Omslag-1573 (bewoner)Rapenburg.098.1-100
32/1
Willem Thomasz {linnenwever}
/0-2
Willem Thomasz, voerlaickenreedervoerlaikenreeder
1573-12-19
Willem Thomasz, voerlaickenreeder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.098.1-100
153/05
Willem Thomasz {linnenwever}
/
Willem Tomasz voirlaeckenredervoirlaeckenreder
1564-04-14
Willem Tomasz voirlaeckenreder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.024-026
292/04
Wouter Cornelisz {lakenbereider}
/
Wouter Corneliszvoorlakenreder
1565-02-09
Wouter Cornelisz voorlakenreder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8247/125c

/3,2
Wouter Corneliszvoerlakenreder
1596-02-05
Wouter Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.024-026
492/08
Wouter Cornelisz {lakenbereider}
/
Wouter Cornelisz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1571-03-11
Wouter Cornelisz voerlaeckenreders erve