BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 105. Aantal = 72.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-D-1532 (borg)Vismarkt.005
6442/71b
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnszrentmeester
1576-10-30
Adriaen Mourijnsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Vismarkt.005
7007/97b
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnsz
poorter
rentmeester
1585-11-13
Adriaen Mourijnsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Vismarkt.005
7244/122Vb
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnszrentmeester
1587-05-13
Adriaen Mourijnsz
Rijckhuisen (vermelding)Vismarkt.005
100/3
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnsz de Grebber rentmeesterrentmeester
1599-11-10
Adriaen Mourijnsz de Grebber rentmeester loco Jacob Adriaen Andriesz; tr: juny 1577 Catharina de Haes Pietersdr
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Vismarkt.005
205/03
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnsz rentmeesterrentmeester
1577-06-14
Adriaen Mourijnsz rentmeester van Lueuwenhorst
Waarboek-67 G-1578 (koper)Vismarkt.005
17/33
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnsz rentmeesterrentmeester
1578-07-20
Adriaen Mourijnsz rentmeester van Leeuwenhorst
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.005
22/1
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/26
Adriaen Mourijnsz rentmeesterrentmeester
1581-12
Adriaen Mourijnsz rentmeester
Omslag-1583 (bewoner)Vismarkt.005
21/1
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/32
Adriaen Mourijnsz rentmeesterrentmeester
1583-07-14
Adriaen Mourijnsz rentmeester
Vetus-1585 (eigenaar)Vismarkt.005
23/1
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/40
Adriaen Mourijnsz rentmeesterrentmeester
1585
Adriaen Mourijnszoon rentmeesters huys genaemt Amsterdam getacxeert op 40 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vismarkt.005
303/09
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnsz rentmeester van Leuwenhorstrentmeester
1577-08-10
Adriaen Mourijnsz rentmeester van Leuwenhorst
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vismarkt.005
22/1
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/13-0-0
Adriaen Mourijnsz rentmr van Leeuwenhorstrentmr
1601
Adriaen Mourijnsz rentmr van Leeuwenhorst
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.040.2
209/001
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mouringsz (Grebber) rentmeester
A, 89v
rentmeester
1609-09-01
Adriaen Mouringsz (Grebber), rentmeester
GedwongenLening-1599 (bewoner)Vismarkt.005
20/1
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/100/200
Adriaen Mouringsz rentmeester van Leeuwenhorstrentmeester van Leeuwenhorst
1599
Adriaen Mouringsz rentmeester van Leeuwenhorst
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Vismarkt.005
55/10a
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynszrentmeester van de heer Alexander van Ysselsteyn
1577-06-01
Adriaen Mourynsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Vismarkt.005
404/11
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynsz rengtmr van Leeuwenhorstrenthmeester
1580-05-25
Adriaen Mourynsz rengtmr van Leeuwenhorst
Waarboek-67 J-1581 (borg)Papengracht.029.2
248/11
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynsz rentmeester van der abdijegoederen van Leeuwenhorstrentmeester
1582-04-27
Adriaen Mourynsz rentmeester van der abdijegoederen van Leeuwenhorst
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vismarkt.005
10/06
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynsz rentmeester van Leeuwenhorstrentmeester
1582-09-10
Adriaen Mourynsz rentmeester van Leeuwenhorst
Aflezingsboek-D (vermelding)Vismarkt.005
193/1.2.3.4
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynsz rentmrrentmr
1578-04-25
Adriaen Mourynsz rentmr
Aflezingsboek-E (vermelding)Vismarkt.005
3/1.2.3.4
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynsz rentmrrentmr
1578-09-29
Adriaen Mourynsz rentmr
Aflezingsboek-E (vermelding)Vismarkt.005
44/4.2.3.4
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynsz rentmrrentmr
1579-05-25
Adriaen Mourynsz rentmr
Aflezingsboek-E (vermelding)Vismarkt.005
111/4.3.2.4
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynsz rentmrrentmr
1580-11-22
Adriaen Mourynsz rentmr
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Vismarkt.005
6/11
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourynszn rentmeester van Leeuwenhorstrentmeester
1579-01-02
Adriaen Mourynszn rentmeester van Leeuwenhorst
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.040.1
210/001
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adryaen Mourynsz rentmeester van de abdije van Leeuwenhorst
A, 89v
rentmeester van de abdije van Leeuwenhorst
1610-11-09
Adryaen Mourynsz rentmeester van de abdije van Leeuwenhorst
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.09
480/11
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot rentenierderrentenierder
1575-04-16
't erff ende schuyr van Andries Schot, rentenierder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.09
328/05
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot rentmeesterrentmeester
1574-04-26
Andries Schot, rentmeester van de geannoteerde goeden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.09
329/08
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot rentmeester van de geannoteerde goedenrentmeester
1574-04-26
Andries Schot rentmeester van de geannoteerde goeden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.035-057
592/03
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claas Dircksz van Montfoort rentmeester van de universiteitrentmeester van de universiteit
1575-08-27
Claas Dircksz van Montfoort rentmeester van de universiteit
Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Burgsteeg.010
125/10
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxz van Montfoort rentmeester van Marienpoelrentmeester
1583-02-12
Claes Dircxz van Montfoort rentmeester van Marienpoel
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.050-051
10/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
8/
Claes Dircxz van Montfoort rentmrrentmr
1581-09
Claes Dircxz van Montfoort rentmr
Omslag-1573 (bewoner)Rapenburg.023.1
41/1
Dammas Willemsz {snijder, rentmeester}
/0-4
Damas Willemsz rentemeesterrentemeester
1573-12-19
Damas Willemsz, rentemeester
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.135.2
444/03
Dammas Willemsz {snijder, rentmeester}
/
Dammas Willemsz rentmeesterrentmeester
1570-11-24
Dammas Willemsz rentmeester door het Gerecht aangesteld als curator over de boedel van Meynsgen Gerritsdr alias Meynsgen het warmoeswijf (met Jacob Claasz appelverkoper; Claas Jansz warmoesman en Cornelis Hendricksz timmerman als borgen)
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.075-076
319/06
Dammas Willemsz {snijder, rentmeester}
/
Dammes Willemsz rentmeesterrentmeester
1577-08-30
Dammes Willemsz rentmeester
Omslag-1575 (eigenaar)Botermarkt.007
43/2

/
de rentmeester van de confiscatién, derde deelrentmeester
1575-09-01
de rentmeester van de confiscatién, derde deel
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelweg.026.1
86/2
Nicolaes van der Wiel {rentmeester}
2/3-4-0/3-0-0
De rentmeester Van der Wiellerentmeester
1606-08
De rentmeester Van der Wielle, bewoont bij Herkelens Quetstroey op zijn aengeven
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)OudeRijn.003-007
82/06
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirc Gerytsz Kessel rentmeester vande abdije van Reijnsburchrentmeester
1584-04-14
Dirc Gerytsz Kessel rentmeester vande abdije van Reijnsburch
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)GeenPerceel.000
30/16
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Geritsz van Kessel rentmeesterrentmeester
1581-02-18
Dirck Geritsz van Kessel rentmeester van de Abdie van Rijnsburch broer van Jan Geritsz van Kessel
Waarboek-67 F-1576 (koper)Nonnenveststeeg.002
376/07
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeesterrentmeester van Rijnsburg
1577-12-05
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van Rijnsburg
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Nonnenveststeeg.002
499/03
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeesterrentmeester
1578-03-22
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van Rijnsburg
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.119
545/04
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeesterrentmeester
1578-04-30
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester abdij Rijnsburg
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Breestraat.119
294/03
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeesterrentmeester
1581-01-25
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van Rijnsburg
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.080
51/11
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeesterrentmeester
1581-09-09
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdie goederen van Rijnsburch
Waarboek-67 L-1584 (koper)OudeRijn.003-007
80/06
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeesterrentmeester
1584-04-12
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.080
290/08
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdij van Rijnsburgrentmeester van de abdij van Rijnsburg
1577-07-18
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdij van Rijnsburg
Waarboek-67 F-1576 (koper)Mandenmakerssteeg.004
290/16
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdij van Rijnsburgrentmeester van de abdij van Rijnsburg
1577-07-18
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdij van Rijnsburg
Glippers-1574 (huurder)Breestraat.031
24/1
Dirck Gerritsz van Kessel
/29-0-0
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdije van Reynsburchrentmeester
1574
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdije van Reynsburch
Waarboek-67 H-1580 (gemachtigde)Pieterskerkgracht.005.2
299/04
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerrytsz van Kessel rentmeester van de abdij te Rijnsburgrentmeester
1581-02-18
Dirck Gerrytsz van Kessel rentmeester van de abdij te Rijnsburg als principaal
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.135.1
170/06
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck van Kessel rentemeester van de abdie van Reynsburchrentemeester van de abdie van Reynsburch
1583-04-12
Dirck van Kessel rentemeester van de abdie van Reynsburch ende Dirck Rutgaedts Troorst schoudt van Outgeest ende Zassenhem
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.119
295/03
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck van Kessel rentmeesterrentmeester
1581-01-25
Dirck van Kessel rentmeester van Rijnsburg (met Joris Joostensz van Colster als borg)
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.003
5/1
Dirck Gerritsz van Kessel
/0-30
Dirick Gherritsz Kessel rentemeesterrentemeester
1573-12-19
Dirick Gherritsz Kessel rentemeester van Reinsburrich
Grote-Bewijzen-C (belending)Breestraat.031
339/11
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven rentmeester van Rynlantrentmeester van Rynlant
1600-05-06
Foy van Brouchoven rentmeester van Rynlant
Bonboek-01B (koper)Breestraat.024
219/012
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven rentmr van Rijnlant
A, 90v
rentmr van Rijnlant
1606-02-05
Es bij mr Jan Symonsz Hieck vercaoft aen Foy van Brouchoven rentmr van Rijnlant
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.075-077
10/1
Gerrit Hendricksz Schaeck
/0-15
Gerrit Heindrich, in schaeck, rentemeesterrentemeester
1573-12-19
Gerrit Heindrich, in schaeck, rentemeester
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.075-077
253/07
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Gerrit Hendricksz Schaeck als rentmeester van het klooster Roomburg en het Regulierenconvent te Leiderdorprentmeester
1573-09-28
Gerrit Hendricksz Schaeck als rentmeester van het klooster Roomburg en het Regulierenconvent te Leiderdorp
Omslag-1575 (huurder)Langebrug.113.05
30/1
Jan Jansz de Blinde
/12/0-12-9-ob-pot
Jan Jansz, blinde, huurt van de rentmeester van de confiscatiên, derde deel
1575-09-01
Jan Jansz, blinde, huurt van de rentmeester van de confiscatiên, derde deel
Waarboek-67 H-1580 (belending)Stadsvrijdom.006
172/08
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer rentmeesterrentmeester
1580-08-21
ande oostzyde Jan Lucasz van Wassenaer rentmeester van de gemeene middelen in 't quartier van Rynlant
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.023
47/1
Jan Lucasz van Wassenaer
/50
Jan Lucasz van Wassenaer Rentmeesterrentmeester
1581-12
Jan Lucasz van Wassenaer Rentmeester
Waarboek-67 H-1580 (belending)Stadsvrijdom.006
159/10
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer rentmeester van de gemeene middelen in 't quartier van Rynlantrentmeester
1580-07-07
aande oostzyde Jan Lucasz van Wassenaer rentmeester van de gemeene middelen in 't quartier van Rynlant ende de voors. gebroeders zelver
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.019.1a
117/2
Jan Pietersz van Delft
/7/0-14
Jan Pietersz rentmeester van de Schoudtrentmeester van de Schoudt
1558-06-08
Jan Pietersz rentmeester van de Schoudt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.048
67/2
Jan Pietersz van Delft
/1/0-0
Jan Pietersz rentmeester van dierentmeester
1558-06-08
Jan Pietersz rentmeester van die
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.031
285/04
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Jan van Brouchovenmr. van de rekeningen en rentmeester van Rijnland
1578-02-01
met zijn vader Jan van Brouchoven, mr. van de rekeningen en rentmeester van Rijnland, als borg
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.105
228/03
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Jan van Brouchoven rekenmeester en rentmeester van Rijnlandrekenmeester en rentmeester van Rijnland
1577-04-09
Jan van Brouchoven rekenmeester en rentmeester van Rijnland
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.059
460/04
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Jan van Brouchoven rentmeester van Rijnlandrentmeester
1578-02-21
Jacob van Brouchoven rentmeester van Rijnland namens het Hoogheemraadschap van Rijnland
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.105
224/1
Jan Dircksz van Brouchoven
/28-0-0
Jan [Dircxz] van Brouckhovenrentmeester van Rijnland
1561-12
Jan [Dircxz] van Brouckhoven
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Ketelboetersteeg.027-029
60/03
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Johan van Brouchoven rekenmeesterrekenmeester
1576-02-03
Johan van Brouchoven rekenmeester van de rekenkamer van Holland
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Moriaansteeg.010-012
631/03
Lodewijck van Treslong III {kanunnik}
/
Lodewijk van Treslong rentmeesterrentmeester
1576-01-16
Lodewijk van Treslong rentmeester van het kapittel van Hogelande
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Moriaansteeg.010-012
632/03
Lodewijck van Treslong III {kanunnik}
/
Lodewijk van Treslong rentmeesterrentmeester
1576-01-16
Lodewijk van Treslong rentmeester van het Kapittel van Hogelande
Omslag-1583 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.022
12/1
Lodewijck van Treslong III {kanunnik}
/25
Lodowyc van Treslong rentmeesterrentmeester
1583-07-14
Lodowyc van Treslong, rentmeester
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.081-083
46/1
Cornelis van Mierop
/80
Mr Cornelis van Mierop Rentmeesterrentmeester
1581-12
Mr Cornelis van Mierop Rentmeester
Omslag-1583 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.034
5/1
Nicolaes van der Wiel {rentmeester}
/20
Niclaes van der Wiel rentmeesterrentmeester
1583-07-14
Niclaes van der Wiel, rentmeester
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Burgsteeg.002
88/11
Lodewijck van Treslong III {kanunnik}
/
Rentmeester Lodewijck van Treslongrentmeester
1585-02-17
Rentmeester Lodewijck van Treslong
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwstraat.027
183/2

2/2-10-0/2-10-0
Rentmeester Terlong [=Treslong]rentmeester
1606-08
Rentmeester Terlong [=Treslong] , bruyckster Passchijntgen Raems op haer aengeven
Omslag-1575 (eigenaar)Langebrug.113.05
30/2

/
rentmeester van de confiscatiên
1575-09-01
rentmeester van de confiscatiên