BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 113. Aantal = 31.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.017
58/2
Adriana Cornelisdr van Poel {kloosterzuster}
0/
Adriana Cornelisdr van Poel cloostermaechdencloostermaechden
1581-09
Adriana Cornelisdr van Poel cloostermaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.004-006
45/2
Adriana Jansdr {kloosterzuster}
0/
Adriana Jansdr (conventualen van Rooma)conventuale
1581-09
Adriana Jansdr (conventualen van Rooma)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.108
79/2
Aeltgen Hendricksdr {kloosterzuster}
0/
Aeltgen Henricxdr eertijds grauwe sustereertijds grauwe suster
1581-09
Aeltgen Henricxdr eertijts grauen suster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.051
46/1
Alijd Goossendr {kloosterzuster}
3/
Alijt Goosensdr (zusteren van Sinte Michiels)zuster
1581-09
Alijt Goosensdr (zusteren van Sinte Michiels)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.051
46/3
Anna Jansdr {kloosterzuster}
0/
Anna Jansdr van Blyderswijc zusteren van St Michielsconventezuster
1581-09
Anna Jansdr van Blijderswijc (zusteren van Sinte Michiels)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.108
79/1
Annetgen Barentsdr {kloosterzuster}
2/
Annetgen Barentsdr ongehuwede persoon suster eertijts van de grauesuster eertijds van de graemen
1581-09
Annetgen Barentsdr ongehuwede persoon suster eertijts van de graue
Volkstelling-1581 (bewoner)Dolhuissteeg.018
123/1
Annetgen Hendricksdr {kloosterzuster}
1/
Annetgen Henricxdr sustersuster
1581-09
Annetgen Henricxdr van Soeterwoude suster alhier gewoont XII jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.004-006
45/1
Annetgen Pietersdr {kloosterzuster}
2/
Annetgen Pietersdr (conventualen van Rooma)conventuale
1581-09
Annetgen Pietersdr
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.055
118/1
Barbara Gerritsdr {kloosterzuster}
1/
Barbara Gerritsdr van Amsterdamsuster
1581-09
Barbara Gerritsdr van Amsterdam suster alhier gewoont XXX jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.004-006
38/1
Barbara Jansdr {kloosterzuster}
3/
Barbara Jansdr (eertijds conventualen in Roma)conventuale
1581-09
Berbera Jansdr (eertijds conventualen in Roma)
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
182/09
Cornelia Jansdr {kloosterzuster-Ursula}
0/
Cornelia Jansdr van Leyden suster van S. Urselensuster
1581-09
Cornelia Jansdr van Leyden suster van S. Urselen
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
182/07
Ermgaert Dircksdr {kloosterzuster}
0/
Ermpgen Dircxdr mede suster van Homadesuster
1581-09
Ermpgen Dircxdr mede suster van Homade alhier gewoont XLI jaeren
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.107-109
592/05
Geertruid Dircksdr {kloosterzuster}
/
Geertruyt Dircxdr zusterzuster
1578-06-30
Geertruyt Dircxdr zijn zuster
Testament-A1 (begunstigde)Steenschuur.023.02
217/20
Geertruid IJsbrantsdr {kloosterzuster}
/
Geertruyt IJsbrantsdr professijde suster tot Schagenprofessijde suster tot Schagen
1541-07-12
Geertruyt IJsbrantsdr professijde suster tot Schagen
Testament-A1 (begunstigde)Steenschuur.023.02
217/21
Catrijn Cornelisdr {kloosterzuster}
/
Katrijn Cornelisdochter mede professijde suster tot Apcoudeprofessijde suster tot Apcoude
1541-07-12
Katrijn Cornelisdochter mede professijde suster tot Apcoude
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Middelweg.008
73/03
Margriete Dircksdr {kloosterzuster}
/
Margriet Dircksdr zusterzuster
1572-03-22
Margriet Dircksdr zuster in van de derde oorde van Sinte Dominicus
Waarboek-67 E-1571 (koper)Warmoesmarkt.016
50/05
Margriete Dircksdr {kloosterzuster}
/
Margriet Dircksdr zuster van St-Dominicusordekloosterzuster
1572-02-28
Margriet Dircksdr zuster van St.-Dominicusorde
Waarboek-67 C-1563 (koper)GeenPerceel.000
344/05
Margriete Dircksdr {kloosterzuster}
/
Margriete Dircksdr religieuzereligieuze
1565-05-17
Margriete Dircksdr religieuze in de derde orde van St.-Dominicus
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)GeenPerceel.000
183/03

/
Maria en Aafgen Hendricksdr zusterszusters
1573-02-26
Maria en Aafgen Hendricksdr zusters
Volkstelling-1581 (bewoner)Dolhuissteeg.018
54/1
Marie Hendricksdr {kloosterzuster}
1/
Marie Henricxdr zuster van S Agnieten van Leydenzuster
1581-09
Marie Henricxdr zuster van S. Agnieten van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.004-006
38/3
Marie Hypolitusdr {kloosterzuster}
0/
Marie Ypolitusdr (eertijds conventualen in Roma)conventuale
1581-09
Marie Ypolitusdr (eertijds conventualen in Roma)
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.017
58/1
Marytgen Egbertsdr {kloosterzuster}
3/
Maritgen Egbertsdr cloostermaechden
Boomgaardsteeg
cloostermaechden
1581-09
Marytgen Egbertsdr ende cloostermaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Dolhuissteeg.012
58/1
Marytgen Willemsdr {kloosterzuster}
1/
Maritgen Willemsdr van Leydensuster van Agnieten
1581-09
Maritgen Willemsdr van Leyden suster van S. Agnieten
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
182/14
Mijnsgen Pietersdr {kloosterzuster}
0/
Meynsgen Pietersdr suster van S. Barbarensuster
1581-09
Meynsgen Pietersdr suster van S. Barbaren
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
182/12
Neeltgen Cornelisdr {kloosterzuster}
0/
Neeltgen Cornelisdr van Wassenaer suster van S. Ursulen dienstmaechtsuster
1581-09
Neeltgen Cornelisdr van Wassenaer suster van S. Ursulen dienstmaecht alhier gewoont XX jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.051
46/2
Neeltgen IJsbrantsdr {kloosterzuster}
0/
Neeltgen IJsbrantsdr (zusteren van Sinte Michiels)zuster
1581-09
Neeltgen IJsbrantsdr (zusteren van Sinte Michiels)
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.026.1
92/6
Neeltgen Jansdr {kloosterzuster-Aalmarkt}
0/
Neeltgen Jansdr haer zuster geweest hebbende zuster Sinte Agnietenzuster Sinte Agnieten
1581-09
Neeltgen Jansdr haer zuster geweest hebbende zuster t' Sinte Agnieten
Volkstelling-1581 (bewoner)Dolhuissteeg.018
124/1
Neeltgen Jansdr {kloosterzuster-Dolhuissteeg}
1/
Neeltgen Jansdr susterkensusterken
1581-09
Neeltgen Jansdr van Middelburch zusterken
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.004-006
38/2
Trijntgen Jansdr {kloosterzuster}
0/
Trijn Jansdr (eertijds conventualen in Roma)conventuale
1581-09
Trijn Jansdr (eertijds conventualen in Roma)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)BuitenLeiden.000
353/05
Cornelia Symonsdr {conventuaal}
/
zuster Cornelia Symonsdochter subpriorinnesubpriorinne
1570-05-19
zuster Cornelia Symonsdochter subpriorinne
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)BuitenLeiden.000
353/06
Griete Jansdr {moederoverste}
/
zuster Grietgen Jansdr procuratrixprocuratrix
1570-05-19
zuster Grietgen Jansdr procuratrix