BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 139. Aantal = 250.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1561 (huurder)Molensteeg.002.1
1121/1

/6-0-0
Adriaen stoeldraaier
half jaar, neeltgen willemsdr half jaar
stoeldraaier
1561-12
Adriaen stoeldraaier
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.008
90/03
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/
Aerent Reyersz stoeldrayerstoeldrayer
1585-02-16
Aerent Reyersz stoeldrayer
Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.008
190/1
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/5
Aernt Reyerss stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Aernt Reyerss stoeldraeyers huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.084-086
8/1
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/15
Aernt Reyersz stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Aernt Reyerss stoeldraeyers huys verhuyert es getacxeert op 15 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.002.2
532/2
Allert Gijsbrechtsz {stoeldraaier}
/6-15-0
Allaert stoeldraaier
eigenaar woont in delft
stoeldraaier
1561-12
Allaert stoeldraaier
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.084
182/05
Allert Blasiusz {stoeldraaier}
/
Allert Blasiusz stoeldrayerstoeldrayer
1549-05-06
Allert Blasiusz stoeldrayer
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Kloksteeg.002.2
101/03
Allert Gijsbrechtsz {stoeldraaier}
/
Allert Gijsbrechtsz stoeldraaier van Delftstoeldraaier
1562-05-02
Allert Gijsbrechtsz stoeldraaier van Delft als man van Joostgen Jacobsdr
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.054.3
116/04
Andries Allertsz {stoeldraaier}
/
Andries Allartsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1545-01-28
Andries Allartsz stoeldraeyer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)LangeMare.047
143/03
Andries Allertsz {stoeldraaier}
/
Andries Allertsz stoeldrayerstoeldraaier
1547-01-08
Andries Allertsz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.036-038
146/05
Andries Allertsz {stoeldraaier}
/
Andries Allertsz stoeldrayerstoeldraaier
1547-01-15
Andries Allertsz stoeldrayer
Bonboek-05A (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.008
555/001
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/
Arent Reyerss stoeldrayer
Vet, 241v
stoeldrayer
1586 na
Arent Reyerss stoeldrayer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.014
432/05
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/
Arent Reyersz stoeldraaierstoeldraaier
1575-01-07
Jan Dircksz schipper en Pieter Pietersz Zoutman als voogd van Arent Reyersz stoeldraaier
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.014
431/05
Arent Reyersz {stoeldraaier}
/
Arent Reyersz stoeldraaierstoeldraaier
1575-01-17
Pieter Pietersz Zoutman als voogd van Arent Reyersz stoeldraaier en Jan Dircksz schipper
TiendePenning-1561 (huurder)OudeRijn.090-102
2472/1

/0-0-0
Balthen stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Balthen stoeldraaier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kijfgracht.001
742/1
Bartholomeus Corsz {stoeldraaier}
/
Bartholomees Corsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1601
Bartholomees Corsz stoeldraeyer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.027
176/1
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/10/0-20
Blaserus Allertsz stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Blaserus Allertsz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.084
182/06
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allerts stoeldrayer zoon van de koperstoeldrayer
1549-05-06
Blasius Allerts stoeldrayer zoon van de koper
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.027
179/1
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
6/
Blasius Allertssen stoeldraeyer
Hogewoerd
stoeldraeyer
1574-08-07
Blasius Allertssen stoeldraeyer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.177.2
326/06
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldraaierstoeldraaier
1561-09-26
Blasius Allertsz stoeldraaier
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.177.2
103/03
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldraaierstoeldraaier
1562-05-05
Blasius Allertsz stoeldraaier (met zijn zoon Claes Blasiusz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Apothekersdijk.017
440/05
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldraaierstoeldraaier
1570-12-01
Blasius Allertsz stoeldraaier poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.084
187/03
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldraaierstoeldraaier
1573-03-10
Blasius Allertsz stoeldraaier
Grote-Bewijzen-B (belending)Maarsmansteeg.002
668/15
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1547-01-23
Blasius Allertsz stoeldraeyer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.002
140/05
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldrayerstoeldrayer
1546-11-13
Blasius Allertsz stoeldrayer
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.027
865/09
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldrayerstoeldrayer
1566-12-31
Blasius Allertsz stoeldrayer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hogewoerd.027
12/1
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/6
Blasius Allertsz stoeldrayerstoeldrayer
1572-11-28
Blasius Allertsz, stoeldrayer
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.027
61/1
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/0-6
Blasius Allertsz stoeldrayerstoeldrayer
1573-12-19
Blasius Allertsz, stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)LangeMare.047
143/04
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldrayer broer van de verkoperstoeldraaier
1547-01-08
Blasius Allertsz stoeldrayer broer van de verkoper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Groenesteeg.016
79/03
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claas Anthonisz stoeldraaierstoeldraaier
1572-03-22
Claas Anthonisz stoeldraaier (met Zweer Vincentsz goudsmid als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Groenesteeg.016
189/07
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claas Thonisz stoeldraaierstoeldraaier
1569-04-24
Claas Thonisz stoeldraaier
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.024
140/1
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claes Antonisz stoeldraierstoeldraier
1588
Claes Antonisz stoeldraier
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.024
1270/1
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claes Antonisz stoeldraierstoeldraier
1588
Claes Antonisz stoeldraier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.098
2735/1
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
/6-0-0
Claes Blasiusz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Claes Blasiusz stoeldraaier
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.177.2
103/04
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
/
Claes Blasiusz stoeldraaier zijn zoonstoeldraaier
1562-05-05
Blasius Allertsz stoeldraaier (met zijn zoon Claes Blasiusz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.098
189/16
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
/
Claes Blasiuszoon stoeldrayerstoeldrayer
1585-04-25
Claes Blasiuszoon stoeldrayer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.050
303/06
Claes Claesz {stoeldraaier}
/
Claes Claess stoeldrayerstoeldrayer
1561-08-13
Claes Claess stoeldrayer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.050
1726/1
Claes Claesz {stoeldraaier}
/0-0-0
Claes Claesz stoeldraaier
driekwart jaar, failliet; harman heyndricxz kolfmaker een kwart jaar
stoeldraaier
1561-12
Claes Claesz stoeldraaier
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.025
1566/1
Claes Claesz {stoeldraaier}
/7-0-0
Claes Claesz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Claes Claesz stoeldraaier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.050
99/1
Claes Claesz {stoeldraaier}
/7/0-14
Claes Claesz stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Claes Claesz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.050
260/06
Claes Claesz {stoeldraaier}
/
Claes Claeszoen stoeldrayer ende varckeslagerstoeldrayer ende varckeslager
1552-01-15
Claes Claeszoen stoeldrayer ende varckeslager
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.024
19/1
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/16
Claes Thoniss stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Claes Thoniss stoeldraeyer opten houcx huys es getaxeert op 16 gulden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hogewoerd.024
6780/86Va
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claes Thonisz
Leiden abusief ingeschreven, omdat hij in Leiden geboren bleek; daarom ook niets betaald.
stoeldraaier
1583-05-20
Claes Thonisz
Bonboek-04B (eigenaar)Hogewoerd.024
20/001
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claes Thonisz stoeldraeyer
Vet, 178v
stoeldraeyer
1586 na
Claes Thonisz stoeldraeyer
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hogewoerd.024
267/04
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claes Thonisz stoeldrayer wonende tot Soetermeerstoeldrayer
1583-03-25
Claes Thonisz stoeldrayer wonende tot Soetermeer
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.024
14/1
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/2
Claes Toniszoon stoeldraeyer opten houcstoeldraeyer
1583-07-14
Claes Toniszoon, stoeldraeyer, opten houc
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hogewoerd.024
124/05
Claes Anthonisz {stoeldraaier}
/
Claes Toniszoon stoeldrayer woonende tot Soetermeerstoeldrayer
1583-02-11
Claes Toniszoon stoeldrayer woonende tot Soetermeer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.055
1901/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/10-0-0
Cornelis Aelbrechtsz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Cornelis Aelbrechtsz stoeldraaier
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Rapenburg.129
61/06
Cornelis Hendricksz {stoeldraaier}
/
Cornelis Hendricksz stoeldraaierstoeldraaier
1562-03-02
Cornelis Hendricksz, stoeldraaier en Cornelis Reyersz, snijder als voogden over Floris en Jan onmondige kinderen nagelaten door Jan Hendricksz voorn. en Dorothea Florisdr zijn eerste huisvrouw
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.121
165/12
Cornelis Hendricksz {stoeldraaier}
/
Cornelis Hendricksz stoeldraaierstoeldraaier
1564-05-09
Cornelis Hendricksz stoeldraaier hun broer en mede-erfgenaam
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.121
301/03
Cornelis Hendricksz {stoeldraaier}
/
Cornelis Hendricksz stoeldraaierstoeldraaier
1574-03-01
Cornelis Hendricksz stoeldraaier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.121
11/08
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cornelis Henricxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1578-07-17
Cornelis Henricxz stoeldraeyer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Rapenburg.121
168/06
Cornelis Hendricksz {stoeldraaier}
/
Cornelis Heyndricxz stoeldrayerstoeldrayer
1572-05-06
Cornelis Heyndricxz stoeldrayer
Aflezingsboek-E (vermelding)Kloksteeg.006
14/06.1.4.0
Cornelis Hendricksz {wielmaker}
/
Cornelis Heynricsz draeyerdraeyer
1578-10-25
Cornelis Heynricsz draeyer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.129
51/06
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Heyndricxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1563-11-03
Cors Heyndricxz stoeldraeyer
TiendePenning-1561 (huurder)Pieterskerkstraat.018
407/1

/8-10-0
Davidt Thysz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Davidt Thysz stoeldraaier
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Haarlemmerstraat.181
166/1a
Dirck Goossenz {stoeldraaier}
/1-0-0
de weduwe van Dirc Goossensz stoeldraeyerstoeldraeyer
1601
de weduwe van Dirc Goossensz stoeldraeyer
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.027
241/1a
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/5-16-0
deselve weduwe ende erffgenamen van Dirc Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1601
deselve weduwe ende erffgenamen van Dirc Cornelisz stoeldraeyer
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.086
30/06
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
die wedue van Jan Lenaertss stoeldrayerstoeldrayer
1576-04-19
die wedue van Jan Lenaertss stoeldrayer
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.027
110/3.3.1.3
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirc Corneliszstoeldraayer
1580-11-22
Dirc Cornelisz
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.027
78/1
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/8
Dirc Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1583-07-14
Dirc Cornelisz, stoeldraeyer
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.029
240/1a
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/5-16-0
Dirc Cornelisz stoeldraeyers weduwe ende erffgenamenstoeldraeyer
1601
Dirc Cornelisz stoeldraeyers weduwe ende erffgenamen
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.027
241/1
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/18
Dirck Corneliss stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Dirck Corneliss stoeldraeyers huys es getacxeert op 18 gulden
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hogewoerd.029
257/2a
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
6/7-5-0/9-0-0
Dirck Corneliss stoeldraeyerstoeldraeyer
1606-08
De weduwe van Dirck Corneliss stoeldraeyer dat bewoont wert bij Joris Overmersch
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hogewoerd.027
258/1a
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
3/7-5-0/4-10-0
Dirck Corneliss stoeldraeyerstoeldraeyer
1606-08
Dezelve dat zij bewoondt door haer aengeven
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hogewoerd.027
22/04
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirck Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1576-03-01
Dirck Cornelisz stoeldraaier en Jacob Adriaensz boekbinder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.027
21/04
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirck Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1576-03-24
Dirck Cornelisz stoeldraaier en Jacob Adriaensz boekbinder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.029
21/09
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirck Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1576-03-24
Dirck Cornelisz stoeldraaier en Jacob Adriaensz boekbinder
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hogewoerd.029
566/04
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirck Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1578-05-22
Jacob Adriaens Thijsz boekbinder poorter (met Dirck Cornelisz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.135
565/06
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirck Cornelisz stoeldraaier zijn zwagerstoeldraaier
1578-05-21
Jacob Adriaen Thijsz boekbinder (met zijn zwager Dirck Cornelisz stoeldraaier als borg)
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.027
73/1
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/8
Dirck Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-12
Dirck Cornelisz stoeldraeyer
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.029
58/03
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirck Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1584-03-07
Dirck Cornelisz stoeldraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.135
150/1
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/2-0-0
Dirck Cornelisz stoeldraijerstoeldraijer
1601
Dirck Cornelisz stoeldraijer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.027
566/09
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
/
Dirck Cornelisz stoeldrayerstoeldrayer
1578-05-22
Dirck Cornelisz stoeldrayer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.027
272/09

/
Dirck Cornelisz stoeldrayerstoeldrayer
1583-06-15
Dirck Cornelisz stoeldrayer
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.027
98/1
Dirck Cornelisz {stoeldraaier}
5/
Dirck Cornelisz stoeldrayer schutterstoeldrayer
1581-09
Dirck Cornelisz stoeldrayer schutter
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.181
950/1
Dirck Goossenz {stoeldraaier}
/
Dirck Gosz stoeldraierstoeldraier
1591
Dirck Gosz stoeldraier
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.121
165/10
Hendrick Gerritsz {stoeldraaier}
/
erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaierstoeldraaier
1564-05-09
Cors Hendricksz koopman; Dirck Gerritsz biertapper als man van Jannetgen Hendricksdr; Cornelis Ewoutsz linnenwever als man van Aaltgen Hendricksdr en Dirck Jansz snijder als man van Maritgen Hendricksdr; alle erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaier
Stratenboek-17 (eigenaar)Steenschuur.022.11
20/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Claesz stoeldraeierstoeldraeier
1597-07-25
Floris Claesz stoeldraeier
Volkstelling-1574 (bewoner)Steenschuur.022.11
240/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
6/
Floris Cornelis stoeldrayer
Nieuwland
stoeldrayer
1574-08-07
Floris Cornelis stoeldrayer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Nieuwsteeg.037
37/03
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1567-12-31
Floris Cornelisz stoeldraaier
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Vrouwensteeg.016
220/03
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1577-04-15
Floris Cornelisz stoeldraaier als man van Maritgen Vincentsdr enige erfgenaam van Zweer Vincentsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Steenschuur.022.11
6780/86Vb
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1583-05-20
Floris Cornelisz
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.11
107/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
6/
Floris Cornelisz stoeldraeierstoeldraeier
1581-09
Floris Cornelisz stoeldraeier
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.037
366/05
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1563-06-23
Floris Cornelisz stoeldraeyer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vrouwensteeg.016
69/10
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1576-06-25
Floris Cornelisz stoeldraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.022.11
51/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/2
Floris Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-12
Floris Cornelisz stoeldraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.022.11
47/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/2-11-0
Floris Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1601
Floris Cornelisz stoeldraeyer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.037
196/07
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Cornelisz stoeldrayerstoeldrayer
1564-07-26
Floris Cornelisz stoeldrayer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.022.11
224/27
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Cornelisz stoeldrayerstoeldrayer
1577-04-01
Floris Cornelisz stoeldrayer
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.11
1047/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris de stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Floris de stoeldraeyer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.037
973/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/9-0-0
Florys Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Florys Cornelisz stoeldraaier
Poorterboeken-D-1532 (borg)Steenschuur.022.11
6450/72b
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Florys Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1577-04-17
Florys Cornelisz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Steenschuur.022.11
7134/110Vc
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Florys Cornelisz stoeldraaierstoeldraaier
1586-08-09
Florys Cornelisz
Omslag-1583 (bewoner)Steenschuur.022.11
53/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/2
Florys Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1583-07-14
Florys Cornelisz, stoeldraeyer
Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Rapenburg.133
396/04
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Florys Cornelisz stoeldrayerstoeldrayer
1559
Florys Cornelisz stoeldrayer als man ende voocht van Marijtgen Vincentendochter zijn huysvrouwe
Glippers-1574 (huurder)Steenschuur.022.10
39/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/7-10-0
Florys Corneliszoon stoeldrayerstoeldrayer
1574
Florys Corneliszoon stoeldrayer
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Rapenburg.129
61/11
Hendrick Gerritsz {stoeldraaier}
/
Hendrick Gerritsz stoeldraaierstoeldraaier
1562-03-02
Hendrick Gerritsz, stoeldraaier en Cornelis Ewoutsz, linnenwever als voogden over Dorothea en Rijkland, onmondige weeskinderen van Jan Hendricksz en Neeltgen Jacobsdr voorn
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.129
40/03
Hendrick Gerritsz {stoeldraaier}
/
Henric Gerijtsz stoeldraeijerstoeldraeijer
1575-12-02
Cornelis Henricsz Vlasch wielmaecker oom en Florijs Jansz backer broeder en voogden (in plaats van Henric Gerijtsz. stoeldraeijer grootvader en Cornelis Eewoutsz. lindewever oom
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.121
1168/1
Hendrick Gerritsz {stoeldraaier}
/7-0-0
Heyndrick Gerrytsz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Heyndrick Gerrytsz stoeldraaier
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.084
30/04
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
IJsbrant Pietersz stoeldraaierstoeldraaier
1576-04-19
IJsbrant Pietersz stoeldraaier
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.078
16/01
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
IJsbrant Pietersz stoeldraeijerstoeldraeijer
1575-07-06
IJsbrant Pietersz stoeldraeijer en Zweder Gerijtsz snijder voogden
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.084
236/04
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
IJsbrant Pietersz stoeldrayerstoeldraaier
1551-04-14
IJsbrant Pietersz stoeldrayer
Grote-Bewijzen-B (belending)Haarlemmerstraat.084
983/12
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
IJsbrant Pietersz stoeldrayerstoeldrayer
1575-11-23
IJsbrant Pietersz en Jan Lenaerts stoeldrayers erven
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.084
59/10
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
IJsbrant Pietersz stoeldrayerstoeldreyer
1582-11-20
IJsbrant Pietersz stoeldrayer
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.084
236/05
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
IJsbrant Pietersz stoeldrayerstoeldrayer
1584-10-30
IJsbrant Pietersz stoeldrayer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.084
68/1
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
3/
IJsbrant Pietersz stoeldrayer van Leydenstoeldrayer
1581-09
IJsbrant Pietersz stoeldrayer van Leyden
Grafboek-PAN (zaakkoper)Haarlemmerstraat.084
10204/2
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
Isbrant Pietersz stoeldraeijer alias Pannecoeckstoeldraeijer
1588-03-14
Dit graf heeft gecoft Isbrant Pietersz stoeldraeijer alias Pannecoeck opten 14e marcij ‘88
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.014
86/03
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reijersz stouldraeijerstouldraeijer
1576-08-17
Pieter Pietersz Zoutman schipper oom, Jan Dircsz schipper zwager en Jacob Reijersz stouldraeijer broeder voogden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.014
187/1
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/10
Jacob Reyerss stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Jacob Reyerss stoeldraeyers huys es getacxeert op 10 gulden
Bonboek-05A (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.014
552/001
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyerss stoeldrayer
Vet, 241v
stoeldrayer
1586 na
Jacob Reyerss stoeldrayer
Bonboek-05A (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.014
551/001
Claertgen Jansdr {vrouw van Jacob Reyersz}
/
Jacob Reyerss stoeldrayers wedue
B, 505
stoeldrayer
1601
Jacob Reyerss stoeldrayers wedue
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hooglandsekerkgracht.008
235/05
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stoeldraaierstoeldraaier
1573-06-16
Jacob Reyersz stoeldraaier
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooglandsekerkgracht.008
236/04
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stoeldraaierstoeldraaier
1573-06-17
Jacob Reyersz stoeldraaier (met Jopgen Pietersdr weduwe van Reyer Mathijsz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooglandsekerkgracht.014
432/06
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stoeldraaierstoeldraaier
1575-01-07
Jacob Reyersz stoeldraaier
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hooglandsekerkgracht.014
431/06
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stoeldraaierstoeldraaier
1575-01-17
Jacob Reyersz stoeldraaier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooglandsekerkgracht.014
374/15
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stoeldraeyerstoeldraeyer
1579-09-18
aen d'ander zide ten noorden voor Jacob Reyersz stoeldraeyer
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.014
21/1
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
6/
Jacob Reyersz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-09
Jacob Reyersz stoeldraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.014
18/1
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/2
Jacob Reyersz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-12
Jacob Reyersz stoeldraeyer
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooglandsekerkgracht.014
212/1a
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stoeldraeyers weduestoeldraeyer
1601
Jacob Reyersz stoeldraeyers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooglandsekerkgracht.014
213/1a
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stoeldraeyers weduwestoeldraeyer
1601
Jacob Reyersz stoeldraeyers weduwe
Waarboek-67 L-1584 (borg)Hooigracht.084
104/06
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stoeldraijerstoeldraijer
1584-05-03
Jacob Reyersz stoeldraijer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Rapenburg.084
405/04
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stoeldrayerstoeldrayer
1582-07-30
Jacob Reyersz stoeldrayer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hooglandsekerkgracht.014
174/12
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stouldraeyerstouldraeyer
1585-05-06
Jacob Reyersz stouldraeyer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hooglandsekerkgracht.014
175/10
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyersz stouldrayerstouldrayer
1585-05-06
Jacob Reyersz stouldrayer
Grote-Bewijzen-C (belending)Hooglandsekerkgracht.014
26/10
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacob Reyerszn stouldrayerstouldrayer
1579-09-18
Jacob Reyerszn stouldrayer
Omslag-1583 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.014
16/1
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/2
Jacop Reyersz stoeldraeyerstoeldraeyer
1583-07-14
Jacop Reyersz, stoeldraeyer
Grachtenboek-45 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.014
230/1
Jacob Reyersz {stoeldraaier}
/
Jacop Reyersz stoeldraierstoeldraier
1586-08-08
Jacop Reyersz stoeldraier
Grote-Bewijzen-B (borg)Haarlemmerstraat.177
338/09
Jan Dircksz {stoeldraaier}
/
Jan Dircksz stoeldraijerstoeldraijer
1531-02-11
Jan Dircksz stoeldraijer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NoordRundersteeg.012
239/1
Jan Dircksz {stoeldraaier}
/2-0-0
Jan Dircxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1601
Jan Dircxz stoeldraeyer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NoordRundersteeg.012
245/1
Jan Dircksz {stoeldraaier}
3/2-10-0/3-15-0
Jan Dircxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1606-08
Jan Dircxz., stoeldraeyer, eygen[aer] ende bruycker was vuyt, maer van outs
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.129
206/05
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/
Jan Henricxz stoeldrayerstoeldrayer
1561-03-27
Jan Henricxz stoeldrayer
Voogdenboek-A (overledene)Rapenburg.129
40/05
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/
Jan Henrixsz stoeldraijerstoeldraijer
1575-12-02
Jan Henrixsz stoeldraijer gewonnen in echte bij Neeltgen Jacobsdr zijn nahuisvrouw
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.129
130/1
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/8/0-16
Jan Heyndericksz stoeldraeyerstoeldraeyer
1558-06-08
Jan Heyndericksz stoeldraeyer
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.056.1
135/1
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/7/0-14
Jan Heyndricxsz stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Jan Heyndricxsz stoeldrayer
Grote-Bewijzen-B (belending)Rapenburg.129
814/16
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/
Jan Heynricksz stoeldrayerstoeldrayer
1561-12-17
Jan Heynricksz stoeldrayer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Rapenburg.129
364/03
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/
Jan Heynricxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1557-12
Jan Heynricxz stoeldraeyer
Waarboek-67 K-1582 (borg)Uiterstegracht.118
440/09
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobs stoeldrayerstoeldrayer
1583-11-19
Jan Jacobs stoeldrayer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.089
470/06
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobss stoeldraeyerstoeldraeyer
1575-03-28
Jan Jacobss stoeldraeyer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Diefsteeg.016
204/05
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraaierstoeldraaier
1562-11-04
Jan Jacobsz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Diefsteeg.016
432/03
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraaierstoeldraaier
1565-11-04
Jan Jacobsz stoeldraaier
Waarboek-67 D-1567 (koper)Uiterstegracht.056
458/06
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraaierstoeldraaier
1571-01-10
Jan Jacobsz stoeldraaier
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Uiterstegracht.034
611/03

0/
Jan Jacobsz stoeldraaierstoeldraaier
1575-10-18
Jacob Jorisz van Sassenheim en Jan Jacobsz, stoeldraaier als voogden over Hendrick (ca. 20 jaar), nagelaten weeskind van de Dirck Hendricksz en Agniese Jorisdr
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Noordeinde.018
187/08
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraaierstoeldraaier
1576-03-10
Jan Jacobsz stoeldraaier
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Uiterstegracht.056
129/03
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraaierstoeldraaier
1576-12-07
Jan Jacobsz stoeldraaier (met Jan Jansz van Berendrecht stadssmid als borg)
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.034
32/02
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraeijerstoeldraeijer
1575-10-05
Jacob Jorisz. van Zassenheim en Jan Jacobsz. stoeldraeijer voogden
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.018
57/03
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraeijerstoeldraeijer
1576-02-22
Jan Jansz van Berendrecht smit, Lubbrant Jacobsz schoemaecker en Jan Jacobsz stoeldraeijer voogden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.056
77/21
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1576-07-13
Jan Jacobsz stoeldraeyer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.089
4/09
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1580-02-19
ende aen d'ander zijde Jan Jacobsz stoeldraeyer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.089
5/10
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1580-02-19
nde aen d'ander zijde Jan Jacobsz stoeldraeyer
Waarboek-67 H-1580 (borg)Nieuwstraat.030
329/05
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-02-14
Jan Jacobsz stoeldraeyer
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.089
208/1
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
3/
Jan Jacobsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-09
Jan Jacobszn stoeldraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.089
297/1
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/2-11-0
Jan Jacobsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1601
Jan Jacobsz stoeldraeyer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.089
199/05
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldrayerstoeldrayer
1582-03-16
Jan Jacobsz stoeldrayer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.091-093
200/05
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldrayerstoeldrayer
1582-03-16
Jan Jacobsz stoeldrayer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.098-100
270/04
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldrayerstoeldrayer
1582-04-30
Jan Jacobsz stoeldrayer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Diefsteeg.016
169/06
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobszoon stoeldrayerstoeldrayer
1564-05
Jan Jacobszoon stoeldrayer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.089
440/1
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacopsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1583-07-15
Jan Jacopsz stoeldraeyer
Grote-Bewijzen-B (belending)Haarlemmerstraat.019
912/12
Jan Corsz {timmerman}
/
Jan Korstensz stoelemaeckerstoelemaecker
1570-09-12
Jan Korstensz stoelemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.086
182/07
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Leenertsz stoeldrayerstoeldrayer
1549-05-06
Jan Leenertsz stoeldrayer
Grote-Bewijzen-B (belending)Haarlemmerstraat.086
983/13
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Lenaerts stoeldrayerstoeldrayer
1575-11-23
IJsbrant Pietersz en Jan Lenaerts stoeldrayers erven
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.086
353/08
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Lenaertsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1557-01-02
Jan Lenaertsz stoeldraeyer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.086
408/06
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Lenaertsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1565-09-16
Jan Lenaertsz, stoeldraeyer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.086
236/05
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Lenaertsz stoeldrayerstoeldraaier
1551-04-14
Jan Lenaertsz stoeldrayer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.086
65/08
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Lenairtsz stoeldrayerstoeldrayer
1563-11-19
Jan Lenairtsz stoeldrayer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.086
81/1
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/7/0-14
Jan Lenartsz stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Jan Lenartsz stoeldrayer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.086
155/13
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
Jan Lenartsz stoeldrayerstoeldrayer
1564-04-17
Jan Lenartsz stoeldrayer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.086
2740/1
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/7-0-0
Jan Lenertsz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Jan Lenertsz stoeldraaier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.089
451/05
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan stoeldraeyerstoeldraeyer
1578-02-14
Jan stoeldraeyer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)LangeMare.050-052
128/05

/
Jan Symonsz stoemaickerstoemaicker
1546-02-23
Willeboert Cornelisz stoemaicker en Jan Symonsz stoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (mede-eigenaar)Groenesteeg.004-008
207/08
Jannetgen Willemsdr {vrouw van Dirck Pietersz}
/
Jannetgen Willem Claesz de stoeldrayer voors dochter
1561-03-26
Dirck Pietersz voors. als man ende voicht van Jannetgen Willem Claesz de stoeldrayer voors. dochter dat ander vierendeel zelffs off toebehoirt
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.012
465/03
Jobgen Pietersdr {vrouw van Reyer Matthijsz}
/
Jopgen Pietersdr weduwe van Reyer Mathijsz stoeldraaierstoeldraaier
1571-01-20
Jopgen Pietersdr weduwe van Reyer Mathijsz stoeldraaier met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.052.1
144/07
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Mathijs Willemsz stoeldraaierstoeldraaier
1562-07-13
Mathijs Willemsz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (borg)Wolsteeg.005
504/04
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Mathijs Willemsz stoeldraaierstoeldraaier
1566-04-03
Cornelis Jansz brandewijnverkoper (met Mathijs Willemsz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.094
76/03
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Mathijs Willemsz stoeldraaierstoeldraaier
1568-02-01
Mathijs Willemsz stoeldraaier (met zijn zoon Reyer Thijsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.094
158/08
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Mathijs Willemsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1561-01-02
Mathijs Willemsz stoeldraeyer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.052.1
583/07
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Mathijs Willemsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1566-11-03
Mathijs Willemsz stoeldraeyer
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)Hooigracht.094
264/03
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Mathijs Willemsz stoeldraijerstoeldraaier
1567-10-08
Mathijs Willemsz stoeldraijer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.05
238/03
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Mathijs Willlemsz stoeldraaier poorter van Leidenstoeldraaier
1561-05-23
Mathijs Willlemsz stoeldraaier poorter van Leiden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.094
1643/1
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/7-0-0
Mathys Willemszstoeldraaier
1561-12
Mathys Willemsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.094
160/07
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Matijs Willemsz stoeldrayerstoeldrayer
1564-04-27
Matijs Willemsz stoeldrayer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.094
229/06
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Matijs Willemsz stoeldrayerstoeldrayer
1564-09-30
Matijs Willemsz stoeldrayer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.052.2
191/06
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Diericksz stoeldraeyerstoeldraeyer
1577-03-11
Pieter Diericksz stoeldraeyer
Grote-Bewijzen-C (belending)Noordeinde.052.2
7/11
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircszoon stoeldraeyerstoeldraeyer
1578-12-12
Pieter Dircszoon stoeldraeyer
Waarboek-67 G-1578 (borg)Noordeinde.016
240/05
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxsz stoeldraaierstoeldraaier
1579-05-07
Ruth Dircxsz kuiper (met Dirck Dircxsz glasmaker Pieter Dircxsz stoeldraaier Joost Dircxsz glasmaker en Aelbrecht Florisz linnenwever als borgen)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.052.2
260/1
Pieter Dircksz Grijp
/7/0-14
Pieter Dircxsz stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Pieter Dircxsz stoeldrayer
Aflezingsboek-E (vermelding)Noordeinde.052.2
110/3.3.2.3
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxzstoeldraayer
1580-11-22
Pieter Dircxz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Noordeinde.052.2
7134/110Vb
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxz Grijpstoeldraaier
1586-08-09
Pieter Dircxz Grijp
Poorterboeken-E-1588 (borg)Noordeinde.052.2
8321/132Vb
Pieter Dircksz Grijp
/3,2
Pieter Dircxz Grijpstoeldraaier
1596-11-11
Pieter Dircxz Grijp
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.052.2
405/1
Pieter Dircksz Grijp
/16
Pieter Dircxz Grijp stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Pieter Dircxz Grijp stoeldraeyers huys es getacxeert op 16 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.052.2
261/1
Pieter Dircksz Grijp
/3-7-0
Pieter Dircxz Grijp stoeldraeyerstoeldraeyer
1601
Pieter Dircxz Grijp stoeldraeyer
Waarboek-67 K-1582 (borg)Langebrug.039
381/05
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxz Grijp stoeldrayerstoeldrayer
1583-08-29
Pieter Dircxz Grijp stoeldrayer met zijn broer Dirck Dircxz Grijp
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.052.2
832/1
Pieter Dircksz Grijp
/7-0-0
Pieter Dircxz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Pieter Dircxz stoeldraaier
Waarboek-67 B-1562 (belending)Noordeinde.052.2
95/06
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1562-04-23
Pieter Dircxz stoeldraeyer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.052.2
156/05
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1572-10-29
Pieter Dircxz stoeldraeyer
Aflezingsboek-D (vermelding)Noordeinde.052.2
196/4.4.1.2
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1578-04-25
Pieter Dircxz stoeldraeyer
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.052.2
65/1
Pieter Dircksz Grijp
/8
Pieter Dircxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-12
Pieter Dircxz stoeldraeyer
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.052.2
204/1
Pieter Dircksz Grijp
4/
Pieter Dircxz stoeldraeyer schutterstoeldraeyer
1581-09
Pieter Dircxz stoeldraeyer schutter
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.052.2
421/06
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxz stoeldrayerstoeldrayer
1581-04-06
aen d'een zijde Pieter Dircxz stoeldrayer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.052.2
422/08
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxz stoeldrayerstoeldrayer
1581-04-29
aen d'een zijde Pieter Dircxz stoeldrayer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.052.2
450/06
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxz stueldrayerstueldrayer
1578-02-14
Pieter Dircxz stueldrayer
Omslag-1573 (bewoner)Noordeinde.052.2
69/1
Pieter Dircksz Grijp
/0-2
Pieter Diricxsz, stoeldrayerstoeldrayer
1573-12-19
Pieter Diricxsz, stoeldrayer
Volkstelling-1574 (bewoner)Noordeinde.052.2
9/1
Pieter Dircksz Grijp
5/
Pieter Dirxz stoeldraeier
Rapenburg
stoeldraeier
1574-08-07
Pieter Dirxz stoeldraeier
Omslag-1583 (bewoner)Noordeinde.052.2
64/1
Pieter Dircksz Grijp
/8
Pieter Dirxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1583-07-14
Pieter Dirxz, stoeldraeyer
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.084
108/2.3.1.5
Pieter IJsbrantsz Pannekoek {stoeldraaier}
/
Pieter IJsbrantszstoeldraijer
1580-11-22
Pieter IJsbrantsz
TiendePenning-1543 (eigenaar)Langebrug.043
67/1

/5
Pieter Jansz stoeldraijerstoeldraijer
1544
Pieter Jansz. stoeldraijer een huijs, siaers
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.052.2
174/05
Pieter Dircksz Grijp
/
Pyeter Dyrcksz stoeldrayerstoeldrayer
1569-03-20
Pyeter Dyrcksz, stoeldrayer
Voogdenboek-A (overledene)Hooglandsekerkgracht.014
86/04
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reijer Mathijsz stouldraeijer zaligerstouldraeijer
1576-08-17
Reijer Mathijsz stouldraeijer gewonnen bij Jobgen Pietersdr beide zaliger
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.002-004
165/04
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reyer Mathijsz stoeldraaierstoeldraaier
1561-02-10
Pieter Pietersz Zoutman schipper en Reyer Mathijsz stoeldraaier
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.085
291/04
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reyer Mathijsz stoeldraaierstoeldraaier
1561-07-30
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar (met Reyer Mathijsz stoeldraaier als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.019
354/05
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reyer Mathijsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1557-02-08
Reyer Mathijsz stoeldraeyer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooglandsekerkgracht.014
234/10
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reyer Mathijsz stoeldrayerstoeldrayer
1551-03-27
Reyer Mathijsz stoeldrayer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.014
1674/1
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/9-0-0
Reyer Mathyszstoeldraaier
1561-12
Reyer Mathysz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooglandsekerkgracht.014
44/07
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reyer Matthijss stoeldrayerstoeldrayer
1572-02-12
Reyer Matthijss stoeldrayer
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)Hooigracht.094
264/05
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reyer Thijsz stoeldraijerstoeldraijer
1567-10-08
Reyer Thijsz stoeldraijer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.014
45/1
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/7/0-14
Reyer Thyssen stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Reyer Thyssen stoeldrayer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerkgracht.014
188/12
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
Reyer Tijsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1569-04-18
Reyer Tijsz stoeldraeyer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.052.1
200/10
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Thijs de stoeldrayerstoeldrayer
1562-10-29
Thijs de stoeldrayer
TiendePenning-1543 (eigenaar)OudeRijn.063-065
37/1

/4
Thijs Willems zoon stoeldraijerstoeldraijer
1544
Thijs Willems zoon stoeldraijer een huijs, siaers
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.094
54/09
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Thijs Willemsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1568-01-31
Thijs Willemsz stoeldraeyer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.094
13/1
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/6/0-0
Thijs Willemsz stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Thijs Willemsz stoeldrayer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.052.1
305/08
Matthijs Willemsz {stoeldraaier}
/
Thijs Willemsz stoeldrayerstoeldrayer
1563-03-22
Thijs Willemsz stoeldrayer
Grote-Bewijzen-B (overledene)Haarlemmerstraat.086
1039/15
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
wedue Jan Lenaertsz stoeldrayerstoeldrayer
1577-05-03
Alijt Willemsdr wedue Jan Lenaertsz stoeldrayer
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.098
222/14
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
/
wedue van Claes Blazeriszoon stouldraeyerstouldraeyer
1585-05-23
wedue van Claes Blazeriszoon stouldraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.145
128/1a
Jan Jansz {stoeldraaier}
/1-12-0
wedue van Jan Janss stoeldraeyerstoeldraeyer
1601
Hester Bartelsdr, wedue van Jan Janss, stoeldraeyer
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.086
73/1a
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
wedue van Jan Lenaertss stoeldraeyerstoeldraeyer
1585
Alijtgen Willemsdr wedue van Jan Lenaertss stoeldraeyers huys es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.086
368/10
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
weduwe Jan Lenaertsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1579-09-15
Aeltgen Willemsdr, weduwe van Jan Lenaertsz stoeldraeyer
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.098
74/1a
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
0/
weduwe van Claes Blaseris stoeldrayerstoeldrayer
1581-09
Cunera Claesdr weduwe van Claes Blasens
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.098
221/15
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
/
weduwe van Claes Blasiusz stoeldraeyerstoeldraeyer
1585-05-23
weduwe van Claes Blasiusz stoeldraeyer
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Doezastraat.001.03
415/05
Hendrick Gerritsz {stoeldraaier}
/
weduwe van Hendrick Gerritsz stoeldraaierstoeldraaier
1565-08-07
Cornelis Ewoutsz linnenwever (met Neeltgen Barentsdr weduwe van Hendrick Gerritsz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.129
61/04
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/
weduwe van Jan Hendricksz stoeldraaierstoeldraaier
1562-03-02
Neeltgen Jacobsdr weduwe van Jan Hendricksz stoeldraaier (bijgestaan door Olmer Rutgaert Willemsz)
TiendePenning-1561 (overledene)Rapenburg.129
1172/1a
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/
weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraaier
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.086
429/10
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
/
weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1579-11-12
weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraeyer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.086
430/10
Jan Lenaertsz {stoeldraaier}
0/
weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1579-11-12
weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraeyer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooglandsekerkgracht.012
465/04
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
weduwe van Reyer Mathijsz stoeldraaierstoeldraaier
1571-01-20
Jopgen Pietersdr weduwe van Reyer Mathijsz stoeldraaier met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooglandsekerkgracht.008
236/06
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
weduwe van Reyer Mathijsz stoeldraaierstoeldraaier
1573-06-17
Jacob Reyersz stoeldraaier (met Jopgen Pietersdr weduwe van Reyer Mathijsz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooglandsekerkgracht.014
429/06
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
weduwe van Reyer Mathijsz stoeldraaier met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaakstoeldraaier
1570-11-14
Jopgen Pietersdr weduwe van Reyer Mathijsz stoeldraaier met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak (met Pieter Pietersz schipper en Dirck Cornelisz metselaar als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Groenesteeg.004-008
207/04
Willem Claesz {stoeldraaier}
/
weduwe van Willem Claesz stoeldraaier
1561-03-26
Neeltgen Jansdr weduwe van Willem Claesz stoeldraaier (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort) en Claes Willemsz bakker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooglandsekerkgracht.014
66/09
Reyer Matthijsz {stoeldraaier}
/
weduwe wijlen Reyer Mathijss stoeldraeyerstoeldraeyer
1572-03-13
Jopgen Pietersdochter weduwe wijlen Reyer Mathijss stoeldraeyer
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkhof.002
2/05
Jan Hendricksz {stoeldraaier}
/
weeskinderen van Jan Hendricksz stoeldraaierstoeldraaier
1576-02-13
Dorothea en Rijcklant weeskinderen van Jan Hendricksz stoeldraaier en Neeltgen Jacobsdr
Inbrengboek-1540-1559 (borg)LangeMare.050-052
128/04

/
Willeboert Cornelisz stoemaickerstoemaicker
1546-02-23
Willeboert Cornelisz stoemaicker en Jan Symonsz stoemaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.004-008
44/1
Willem Claesz {stoeldraaier}
/6/0-0
Willem Claesz stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Willem Claesz stoeldrayer
Grafboek-PAN (zaakkoper)GeenPerceel.000
10204/3
Willem Lodewijcksz {bakker}
/
Willem Loedewijcksoon stoeldraeijerstoeldraeijer
1607-12-13
Dit graf overgifte op Willem Loedewijcksoon stoeldraeijer, opten 13e decembris anno 1607. Bij consent van Huijch Pietersz als vooren.
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.084
28/1
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/3
Ysbrand Pietersz stoeldraeyerstoeldraeyer
1583-07-14
Ysbrand Pietersz, stoeldraeyer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.084
82/1
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/5,5/0-0
Ysbrant Pieters stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Ysbrant Pieters stoeldrayer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6305/56Vb

/
Ysbrant Pieterszstoeldraaier
1562-10-27
Ysbrant Pietersz
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.084
2741/1
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/6-0-0
Ysbrant Pietersz stoeldraaierstoeldraaier
1561-12
Ysbrant Pietersz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.078
65/06
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
Ysbrant Pietersz stoeldraaierstoeldraaier
1563-11-19
Ysbrant Pietersz stoeldraaier
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.084
27/1
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/3
Ysbrant Pietersz stoeldraeyerstoeldraeyer
1581-12
Ysbrant Pietersz stoeldraeyer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.084
155/12
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
Ysbrant Pietersz stoeldrayerstoeldrayer
1564-04-17
Ysbrant Pietersz stoeldrayer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.084
453/07
IJsbrant Pietersz Pannekoek {stoeldraaier}
/
Ysbrant Pietersz stoeldrayerstoeldrayer
1566-01-10
Ysbrant Pietersz stoeldrayer