BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 140. Aantal = 407.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Kaiserstraat.003
249/03
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Cornelissen schuitvoerderschuitvoerder
1579-05-09
Adriaen Cornelissen schuitvoerder poorter
Waarboek-67 F-1576 (koper)Kaiserstraat.003
542/04
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1578-04-23
Adriaen Cornelisz schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Kaiserstraat.003
248/03
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1579-05-09
Adriaen Cornelisz schuitvoerder poorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)Koenesteeg.016
174/04
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1579-02-24
Adriaen Cornelisz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.014
62/1
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
3/
Adriaen Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Adriaen Cornelisz schuytvoerder
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.247
107/04
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1584-05-05
Adriaen Cornelisz schuytvoerder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.24
138/03
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/
Adriaen Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1562-03-17
Adriaen Dircksz schuitvoerder (met Adriaen Adriaensz zeemtouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.24
174/03
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/
Adriaen Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1562-09-10
Adriaen Dircksz schuitvoerder (met Adriaen Adriaensz zeemtouwer als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Koppenhinksteeg.000.24
228/05
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/
Adriaen Dircxz schuytvoerderschuytvoerder
1551-02-10
Adriaen Dircxz schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.005
27/04
Adriaen Ewoutsz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Ewoutsz schuitvoerderschuitenvoerder
1576-04-18
Jan Ewoutsz linnenwever en Adriaen Ewoutsz schuitvoerder; tevens voor Grietgen Jansdr hun moeder en voor hun zusters; allen als erfgenamen van Elisabeth Jansdr weduwe van Garbrant Claesz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
113/1
Adriaen Gerritsz {linnenwever, schuitenvoerder}
5/5-13-0/7-10-0
Adriaen Gerrytsz schuytvoerderschuytvoerder
1606-08
Adriaen Gerrytsz. schuytvoerders huys eygen en zellfs bewoondt, heeft opt wijffs aengeven
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
98/1
Adriaen Gerritsz {linnenwever, schuitenvoerder}
/12
Adriaen Gerytsz schuytvoerderschuijtvoerder
1585
Adriaen Gerytszoon schuytvoerders huys, es getacxeert op 12 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.021-023
59/1
Adriaen Gerritsz {linnenwever, schuitenvoerder}
5/
Adriaen Gherytsz schuytvoerder ende weverschuytvoerder
1581-09
Adriaen Gherytsz schuytvoerder ende wever
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.063
157/1
Adriaen Jansz {schuitenvoerder}
2/2-10-0/2-10-0
Adriaen Janss schuytvoerderschuytvoerder
1606-08
Adriaen Janss schuytvoerder dat hij bewoont
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.063
142/1
Adriaen Jansz {schuitenvoerder}
/2-0-0
Adriaen Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Adriaen Jansz, schuytvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
27/1

/8
Adriaen Keesz schuytvoerderschuytvoerder
1585
Adriaen Keesz schuytvoerders huys, es getaxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.046
331/1

/6
Adriaen Louwen schuytvoerderschuytvoerder
1585
Adriaen Louwen schuytvoerders huys es getacxeert op 6 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.064
129/1

/1-0-0
Adriaen Louwen schuytvoerderschuytvoerder
1601
Adriaen Louwen, schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.046
331/1

/2-0-0
Adriaen Louwen schuytvoerderschuytvoerder
1601
Adriaen Louwen, schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.046
143/1
Adriaen Lourisz {schuitenvoerder}
4/
Adriaen Louwer scuitvoerderscuitvoerder
1581-09
Adriaen Louwer scuitvoerder
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.041
1070/11
Adriaen Willemsz Prins
/
Adriaen Printen schuytvoerderschuitenvoerder
1578-01-31
Adriaen Printen schuytvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.046
130/1
Adriaen Willemsz Prins
/14
Adriaen Willemss Printer schuytvoerderschuytvoerder
1585
Adriaen Willemss Printer schuytvoerders huys es getacxeert op 14 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.046
139/1
Adriaen Willemsz Prins
/3-16-0
Adriaen Willemsz Bruys schuytvoerderschuytvoerder
1601
Adriaen Willemsz Bruys schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)LangeMare.047
143/06
Adriaen Willemsz Wassenaar
/
Adriaen Willemsz Wassenaer schuytvoerderschuitenvoerder
1547-01-08
Adriaen Willemsz Wassenaer schuytvoerder
Waarboek-67 B-1562 (belending)KortRapenburg.011
95/08
Adriana Hendricksdr {vrouw van Adriaen Claesz}
/
Adriana Henricxdr Adriaen Claess schuytvoerders weduwe
1562-04-23
Adriana Henricxdr Adriaen Claess schuytvoerders weduwe
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8391/140Vb

/3,2
Aelbrecht Aelbrechtszschuitvoerder op het Amsterdamse Veer
1598-01-02
Aelbrecht Aelbrechtsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.146-148
95/1
Aelbrecht Adriaensz {schuitenvoerder}
5/
Aelbrecht Arienszschuytvoerder
1581-09
Aelbert Ariensz schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Groenesteeg.009
182/03
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Aerent Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1585-05-15
Aerent Cornelisz schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (borg)Hooigracht.112-114
167/08
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Aerent Cornelisz schuytvoerder medepoorter der voors. stedeschuytvoerder
1585-05-03
Aerent Cornelisz schuytvoerder medepoorter der voors. stede
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.009
106/1

/5
Aernt Corneliss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Aernt Corneliss schuytvoerders huys es getaxeert op 5 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.14
209/1
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/1-0-0
Aernt Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Aernt Cornelisz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.25
173/04
Anthonis Daniëlsz {schipper}
/
Anthonis Danielsz schuytvoerderschuytvoerder
1582-02-17
Anthonis Danielsz schuytvoerder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Rapenburg.090
167/04
Anthonis Dircksz {schuitenvoerder}
/
Anthonis Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-02-03
Anthonis Dircksz schuitvoerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.090
1014/1
Anthonis Dircksz {schuitenvoerder}
/5-0-0
Anthonis Dircxz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Anthonis Dircxz schuitvoerder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.090
168/05
Anthonis Dircksz {schuitenvoerder}
/
Anthonis Dircxz scuytvoerderscuytvoerder
1561-02-03
Anthonis Dircxz scuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.024
205/06
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Arent Corneliss schuytvoerderschuytvoerder
1577-03-25
Arent Corneliss schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vliet.024
173/04
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Arent Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1577-02-23
Arent Cornelisz schuitvoerder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)5eBinnenvestgracht.015-016
464/03

/
Arent Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1578-02-21
Arent Cornelisz schuitvoerder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)5eBinnenvestgracht.015-016
465/03

/
Arent Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1578-02-26
Arent Cornelisz schuitvoerder [met Cornelis Adriaensz schuitvoerder (bijgenaamd Wittebol) als borg]
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Kaiserstraat.014
115/03
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Arent Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1580-06-09
Arent Cornelisz schuytvoerder
Waarboek-67 L-1584 (koper)WillemDanielsteeg.000.14
109/04
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Arent Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1584-05-05
Arent Cornelisz schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Kaiserstraat.014
402/11
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Arent Corneliszoon schuytvoerderschuytvoerder
1579-10-16
Arent Corneliszoon schuytvoerder poorter
Vetus-1585 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.14
1209/1
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/5
Arent Corneliszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Arent Corneliszoon schuytvoerders huys es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.014
57/1
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/5
Arent Corneliszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Arent Corneliszoon schuytvoerders huys verhuyert; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.015-017
64/1
Barent Cornelisz {linnenwever}
/
Barent Corneliszoonschuytvoerder
1585
Barent Corneliszoon
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.106
83/1
Barent Joppenz {schuitenvoerder}
5/
Barent Jooppen schuytenvoerderschuytenvoerder
1581-09
Barent Jooppen schuytvoerder van Leyden
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.146-148
111/05

/
Christoffel Fredricksz schuitvoerderschuitvoerder
1564-02-07
Maarten Jansz metselaar (met Claas Pietersz schipper en Christoffel Fredricksz schuitvoerder als borgen)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)SintJorissteeg.002-006
242/04
Claes Cornelisz Plas {schuitenvoerder}
/
Claas Cornelisz Plas schuitvoerderschuitvoerder
1573-07-24
Willem Adriaansz Petten handelend namens de kinderen van Claas Cornelisz Plas schuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (borg)VanDerWerffstraat.034.1
310/04

/
Claas Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1565-03-21
Claas Cornelisz schuitvoerder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)SintJorissteeg.002-006
240/03
Claes Cornelisz Plas {schuitenvoerder}
/
Claas Cornelisz schuitvoerder alias Plasschuitvoerder
1573-07-22
Claas Cornelisz schuitvoerder alias Plas die buitenslands verbleef
Waarboek-67 E-1571 (belending)SintJorissteeg.002-006
314/06
Claes Cornelisz Plas {schuitenvoerder}
/
Claes Corneliss Plas schuytvoerderschuytvoerder
1574-03-21
Claes Corneliss Plas schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)SintJorissteeg.002-006
145/06
Claes Cornelisz Plas {schuitenvoerder}
/
Claes Cornelisz Plas schuytvoerderschuytvoerder
1564-03-23
Claes Cornelisz Plas schuytvoerder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.111
308/08

/
Claes Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1561-08-21
Oth Cornelisz, goudsmid, Gerrit Cornelisz, kolfmaker, Claes Cornelisz, schuitvoerder en Machteld Cornelisdr (bijgestaan door Cornelis Jansz, timmerman), allen erfgenamen van Jan Cornelisz (met Jan en Gerrit Ottenz als borgen)
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJorissteeg.002-006
1339/1
Claes Cornelisz Plas {schuitenvoerder}
/5-0-0
Claes Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Claes Cornelisz schuitvoerder
Waarboek-67 B-1562 (belending)SintJorissteeg.002-006
360/07
Claes Cornelisz Plas {schuitenvoerder}
/
Claes Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1563-06-17
Claes Cornelisz schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Mandenmakerssteeg.013
648/10
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florysz schuytvoerderschuytvoerders
1567-04-16
Claes Florysz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.043.5
72/1
Claes IJsbrantsz {schuitenvoerder, bierdrager}
2/
Claes IJsbrants schuytvoerenschuytvoeren
1581-09
Claes Ijsbrantsz van Voorschoten heeft hier gwoont omtrent vii jaren ende geneert hem met schuytvoeren
Waarboek-67 G-1578 (borg)Diefsteeg.019
391/05
Claes IJsbrantsz {schuitenvoerder, bierdrager}
/
Claes IJsbrantsz schuytvoerderschuytvoerder
1579-10-21
Claes IJsbrantsz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.043
36/1
Claes Jansz {schuitenvoerder-Vliet}
3/
Claes Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Claes Jansz schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.13
110/1

/1-6-0
Claes Lourisz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Claes Lourisz schuytvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.13
90/1

/4
Claes Louriszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Claes Louriszoon schuytvoerders huys; es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.091
90/1
Claes Meesz {schipper}
/6
Claes Meess schuytvoerderschuytvoerder
1585
Claes Meess schuytvoerders huys es getaxeert op 6 gulden
Grachtenboek-51 (eigenaar)Middelstegracht.091
330/1
Claes Meesz {schipper}
/
Claes Meesz schuitvoerderschuitvoerder
1584-07-09
Claes Meesz schuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)SintJorissteeg.002-006
293/09
Claes Cornelisz Plas {schuitenvoerder}
/
Claes Plas schuytvoerderschuytvoerder
1565-02-16
Claes Plas schuytvoerder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Groenesteeg.054
235/06
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Poel schuytvoerderschuytvoerder
1569-09-20
Claes Poel schuytvoerder
Poorterboeken-D-1532 (borg)Groenesteeg.058
6477/73Vb
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polenschuitvoerder
1577-06-13
Claes Polen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.058
256/08
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polenschuytvoerder
1579-05-15
ander sijde Claes Polen, schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.054
505/05
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polen schuytvoerderschuytvoerder
1566-04-16
Claes Polen schuytvoerder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Groenesteeg.058
216/08
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polen schuytvoerderschuytvoerder
1569-06-26
Claes Polen schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.054
28/11
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polen schuytvoerderschuytvoerder
1576-04-20
Claes Polen schuytvoerder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Groenesteeg.054
214/05
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polensz schuitvoerderschuitvoerder
1562-11-28
Claes Polensz schuitvoerder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Groenesteeg.054
152/06
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Pool schuytvoerderschuytvoerder
1569-01-16
Claes Pool schuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Bakkersteeg.016
178/08
Claes Thomasz {schuitenvoerder}
/
Claes Thomasz schuytvoerderschuytvoerder
1580-08-23
Claes Thomasz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Bakkersteeg.016
45/1
Claes Thomasz {schuitenvoerder}
6/
Claes Thomasz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Claes Thomasz schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (belending)Bakkersteeg.016
149/15
Claes Thomasz {schuitenvoerder}
/
Claes Thomasz schuytvoerderschuytvoerder
1585-04-12
Claes Thomasz schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (belending)Bakkersteeg.016
140/14
Claes Thomasz {schuitenvoerder}
/
Claes Thomasz schuytvoerderschuytvoerder
1585-04-14
Claes Thomasz schuytvoerder
TiendePenning-1561 (huurder)Dolhuissteeg.012
2752/1

/8-0-0
Claes Thysz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Claes Thysz schuitvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Bakkersteeg.016
76/1
Claes Thomasz {schuitenvoerder}
/5
Claes Tomaszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Claes Tomaszoon schuytvoerders huys; es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.036
93/1
Claes Willemsz {schuitenvoerder}
/16
Claes Willemss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Claes Willemss schuytvoerders huys opten houck met 't achterhuysken opten Rijn, es getaxeert op 16 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.036
74/1
Claes Willemsz {schuitenvoerder}
/6
Claes Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1581-12
Claes Willemsz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.036
97/1
Claes Willemsz {schuitenvoerder}
6/
Claes Willemsz schuytvoerder van Catwijckschuytvoerder
1581-09
Claes Willems schuytvoerder van Catwijck
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.080
342/07
Claes Willemsz {schuitenvoerder}
/
Claes Willemsz van Catwijck schuytsvoerderschuytsvoerder
1581-03-15
Claes Willemsz van Catwijck schuytsvoerder
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.043.5
79/1
Claes IJsbrantsz {schuitenvoerder, bierdrager}
/3
Claes Ysbrantszschuytvoerder
1581-12
Claes Ysbrantsz
Omslag-1583 (bewoner)Nieuwsteeg.043.5
77/1
Claes IJsbrantsz {schuitenvoerder, bierdrager}
/3
Claes Ysbrantsz schuytvoerderschuytvoerder
1583-07-14
Claes Ysbrantsz, schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.024-026
292/03
Cornelis Lourisz {schuitenvoerder}
/
Corenelis Lourisz schuitvoerder van Voorschotenschuitvoerder
1565-02-09
Corenelis Lourisz van Voorschoten schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Koenesteeg.016
177/03

/
Cornelis Adriaens schuytvoerderschuytvoerder
1579-02-27
Cornelis Adriaens schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (borg)5eBinnenvestgracht.015-016
465/04
Cornelis Adriaensz Wittebol {schuitenvoerder}
/
Cornelis Adriaensz schuitvoerder (bijgenaamd Wittebol)schuitvoerder
1578-02-26
Arent Cornelisz schuitvoerder [met Cornelis Adriaensz schuitvoerder (bijgenaamd Wittebol) als borg]
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Koenesteeg.016
174/03

/
Cornelis Adriaensz schuytvoerderschuytvoerder
1579-02-24
Cornelis Adriaensz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.164
12/1
Cornelis Adriaensz {schuitenvoerder}
2/
Cornelis Aerntsz scheepvoerderscheepvoerder
1581-09
Cornelis Aerntsz scheepvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.022
131/1
Cornelis Adriaensz Wittebol {schuitenvoerder}
5/
Cornelis Ariaensz Wittebol scuitvoerderscuitvoerder
1581-09
Cornelis Ariaensz Wittebol scuitvoerder
Waarboek-67 E-1571 (koper)Watersteeg.000.4
22/05
Cornelis Claesz Plas {schuitenvoerder}
/
Cornelis Claasz schuitvoerderschuitvoerder
1571-12-17
Cornelis Claasz schuitvoerder
Volkstelling-1574 (bewoner)Watersteeg.000.4
14/1
Cornelis Claesz Plas {schuitenvoerder}
5/
Cornelis Claessen Plas scuytvoerder
Hogewoerd
scuytvoerder
1574-08-07
Cornelis Claessen Plas scuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Molensteeg.007
57/1
Cornelis Dircksz {schuitenvoerder}
2/
Cornelis Dircxz meester schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Cornelis Dircxz meester schuytvoerder geb v Catwijck
Volkstelling-1574 (bewoner)Krauwelsteeg.000.04
123/1

5/
Cornelis Dircxz schuytvoerder
Hogewoerd
schuytvoerder
1574-08-07
Cornelis Dircxz schuytvoerder
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
97/06a
Cornelis Gerritsz {schipper}
/
Cornelis Gerritsz
ondertrouw
schuitvoerder
1580-11-12
Cornelis Gerritsz
Waarboek-67 C-1563 (koper)
387/05

/
Cornelis Gerritsz schuitvoerderschuitvoerder
1565-08-04
Cornelis Gerritsz schuitvoerder
TiendePenning-1561 (huurder)Doezastraat.023
1107/1

/4-17-6
Cornelis Gerrytsz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Cornelis Gerrytsz schuitvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.093.1
1/1
Cornelis Jansz Polen {steenplaatser, schuitenvoerder}
/6
Cornelis Janss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Cornelis Janss schuytvoerders huys es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.093.1
46/07
Cornelis Jansz Polen {steenplaatser, schuitenvoerder}
/
Cornelis Janssz Poolen schuytvoerderschuytvoerder
1580-05-03
Cornelis Janssz Poolen schuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.093.1
45/06
Cornelis Jansz Polen {steenplaatser, schuitenvoerder}
/
Cornelis Jansz Poolen schuytvoerderschuytvoerder
1580-05-02
Cornelis Jansz Poolen schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.089
301/04
Cornelis Jansz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1577-08-08
Gerrit Jansz woonachtig in Delft Cornelis Jansz schuitvoerder en Jan Jansz kuiper poorters van Leiden; allen erfgenamen van Maritgen Cornelisdr weduwe van Jan Willemsz Buys lijndraaier (met Claes Florisz schipper als borg)
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.041
75/1
Cornelis Jansz {schuitenvoerder}
/4
Cornelis Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-12
Cornelis Jansz schuytvoerder
Omslag-1583 (bewoner)Uiterstegracht.041
80/1
Cornelis Jansz {schuitenvoerder}
/4
Cornelis Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1583-07-14
Cornelis Jansz, schuytvoerder
Omslag-1583 (bewoner)Steenschuur.019.1
82/1
Cornelis Jansz {schipper-Steenschuur}
/4
Cornelis Jansz schuytvoerder mit zyn zoonschuytvoerder
1583-07-14
Cornelis Jansz, schuytvoerder, mit zyn zoon
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.041
183/1
Cornelis Jansz {schuitenvoerder}
6/
Cornelis Jansz van Catwijckschuytvoerder
1581-09
Cornelis Jansz schuytvoerder van Catwijck heeft hyer gewoont 10 jaren
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Uiterstegracht.041
316/03
Cornelis Jansz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Jansz van Catwyck schuytvoerderschuytvoerder
1582-05-22
Cornelis Jansz van Catwyck schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (belending)Groenhazengracht.023
46/05
Cornelis Josephsz {schuitenvoerder, boterkruier}
/
Cornelis Josephsz schuijtvoerderschuijtvoerder
1585-01-11
Cornelis Josephsz schuijtvoerder
Waarboek-67 M-1584 (belending)Groenhazengracht.023
49/05
Cornelis Josephsz {schuitenvoerder, boterkruier}
/
Cornelis Josephsz schuijtvoerderschuijtvoerder
1585-01-11
Cornelis Josephsz schuijtvoerder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenhazengracht.023
65/05
Cornelis Josephsz {schuitenvoerder, boterkruier}
/
Cornelis Josephsz schuytvoerderschuytvoerder
1576-06-16
Cornelis Josephsz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenhazengracht.023
281/1
Cornelis Josephsz {schuitenvoerder, boterkruier}
4/
Cornelis Josephsz van Wou schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Cornelis Josephsz van Wou schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)5eBinnenvestgracht.015-016
464/04
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1578-02-21
Cornelis Pietersz schuitvoerder (met Jan Lucasz biertapper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)5eBinnenvestgracht.015-016
465/05
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1578-02-26
Cornelis Pietersz schuitvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Zegersteeg.021
117/1
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
3/
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (koper)Molensteeg.014
88/09
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1581-11-18
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Molensteeg.014
89/07
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1581-11-20
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)5eBinnenvestgracht.015-016
91/03
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1581-11-21
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (vorig-eigenaar)5eBinnenvestgracht.015-016
92/09
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1581-11-21
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (vorig-eigenaar)5eBinnenvestgracht.015-016
146/05
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1582-02-03
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.070-072
125/1
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/7
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1585
Cornelis Pieterszoon schuytvoerders huys, es getacxeert op 7 gulden
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Breestraat.070-072
131/1a
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/3-0-0
Cornelis Pietersz schuytvoerder weduweschuytvoerder
1601
Cornelis Pietersz, schuytvoerder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6446/71Va

/3,15
Cornelis Symonsz schuitvoerder
Katwijk aan den Rijn
schuitvoerder
1577-04-11
Cornelis Symonsz
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.017
97/1
Cornelis Willeboortsz {schuitenvaarder}
/4
Cornelis Willeboortss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Cornelis Willeboortss schuytvoerders huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 J-1581 (koper)Nieuwebrugsteeg.017
110/05
Cornelis Willeboortsz {schuitenvaarder}
/
Cornelis Willeboortsz mede schuytvoerderschuytvoerder
1581-12-16
Cornelis Willeboortsz mede schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Nieuwebrugsteeg.017
111/04
Cornelis Willeboortsz {schuitenvaarder}
/
Cornelis Willeboortsz schuytvoerderschuytvoerder
1581-12-16
Cornelis Willeboortsz schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.008
216/1
Cornelis Willemsz Cuyck
/2-0-0
Cornelis Willemsz Cuyck schuytvoerderschuytvoerder
1601
Cornelis Willemsz Cuyck schuytvoerder
Waarboek-67 K-1582 (borg)Levendaal.064
74/04

/
Cornelis Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1582-12-16
Cornelis Willemsz schuytvoerder ( later in de akte Willeboortsz genoemd)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.055
124/1
Cors Dircksz {schuitenvoerder}
/1-6-0
Cors Dircxz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Cors Dircxz schuytvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.045.2
2/1
Cors Dircksz {schuitenvoerder}
/6
Cors Dircxz schuytvoerder off bleyckerschuytvoerder of bleycker
1585
Cors Dircxzoon schuytvoerders off bleyckers huys es getacxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Mirakelsteeg.025-031
32/1
Cors Gerritsz {schuitenvoerder}
2/
Cors Gerritszn schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Cors Gerritszn schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (koper)JanVossensteeg.067
256/04

/
Daam Claasz schuitvoerderschuitvoerder
1564-12-01
Daam Claasz schuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)JanVossensteeg.067
574/03

/
Daan Claasz schuitvoerderschuitvoerder
1566-10-07
Daan Claasz schuitvoerder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.048
26/08
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/
de wedue van Pieter Michelsz schuytvoerderschuytvoerder
1576-04-05
de wedue van Pieter Michelsz schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)JanVossensteeg.053
29/13
Symon Anthonisz {schipper-Jan Vossensteeg}
/
de wedue van Symon Thoniss schuytvoerderschuytvoerder
1576-04-24
de wedue van Symon Thoniss schuytvoerder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hogewoerd.101
641/10

/
de weduwe van Jan Gerritss schuytevoerderschuytevoerder
1576-01-31
de weduwe van Jan Gerritss schuytevoerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Mandenmakerssteeg.013
285/05
Jasper Cornelisz {schuitenvoerder}
/
de weduwe van Jasper Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1581-01-25
Claes Florisz schipper gehuwd met de weduwe van Jasper Cornelisz schuytvoerder (met Jan Jansz kuiper als borg)
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Vliet.035
87/1a

/0-0-0
deselve Jan Henricxz schuytvoerders wedueschuytvoerder
1601
deselve Jan Henricxz schuytvoerders wedue
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.015
290/1

/4/0-0
Die kinderen van Lenart Vrerycxsz schuytvorderschuytvorder
1558-06-08
Die kinderen van Lenart Vrerycxsz schuytvorder
TiendePenning-1557 (overledene)Haarlemmerstraat.127
52/1a
Symon Andriesz Oom {schipper}
/8/0-16
die wedewy van Symon Oem schuytwoerderschuytwoerder
1558-06-08
die wedewy van Symon Oem schuytwoerder
Glippers-1576 (bewoner)SintJorissteeg.033
99/1
Dirck Gerritsz Cortleven {voller, linnenwever}
/
Dirck Gerytsz Cortleven voegaend? schuytvoerderschuytvoerder
1577-07-02
Dirck Gerytsz Cortleven voegaend? schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.029
89/1
Dirck Joostenz {schuitenvoerder}
5/
Dirck Joostenz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Dirck Joostenz schuytvoerder
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.017
370/1
Dirck Willeboortsz {schuitenvaarder}
/
Dirck Wilboortsz schuytvoerderschuijtvoerder
1588
Dirck Wilboortsz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (borg)Nieuwebrugsteeg.017
111/05
Dirck Willeboortsz {schuitenvaarder}
/
Dirck Willeboortsz mede schuytvoerderschuytvoerder
1581-12-16
Dirck Willeboortsz mede schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (belending)Nieuwebrugsteeg.017
15/05
Dirck Willeboortsz {schuitenvaarder}
/
Dirck Willebortsz schuijtvoerderschuijtvoerder
1584-11-18
Dirck Willebortsz schuijtvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.017
96/1
Dirck Willeboortsz {schuitenvaarder}
/4
Dirck Willemss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Dirck Willemss schuytvoerders huys es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.042
178/03
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/
Engel Hendricksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-02-14
Engel Hendricksz schuitvoerder (met zijn vader Hendrick Engelsz drapenier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Burgsteeg.010
177/15
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/
Engel Hendricksz schuitvoerderschuitenvoerder
1561-02-17
mr. Floris van Tol en Willem Jan Reyersz als voogden van Pieter en Jan, onmondige weeskinderen van Vincent Dammasz, snijder en Neeltgen Willemsdr (met Engel Hendricksz, schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.050
191/05
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/
Engel Hendricksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-03-10
Engel Hendricksz schuitvoerder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.042
22/1
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/10/0-20
Engel Heyndricksz schuytvorderschuytvorder
1558-06-08
Engel Heyndricksz schuytvorder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.050
1221/1
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/9-0-0
Engel Heyndricxz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Engel Heyndricxz schuitvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.042
331/03
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/
Enghel Heynricxz scuytvoerderscuytvoerder
1555-12-02
Enghel Heynricxz scuytvoerder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Molensteeg.012
91/1
Erasmus Dircksz {voller}
/0/0-0
Erasemus schuytworder
1 st 1 gr
schuytworder
1558-06-08
Erasemus schuytworder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Molensteeg.012
1127/1
Erasmus Dircksz {voller}
/5-0-0
Erasmus schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Erasmus schuitvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Krauwelsteeg.002
161/1
Floris Pietersz {schuitenvaarder}
/4
Floris Pieterss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Floris Pieterss schuytvoerders huys es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)Krauwelsteeg.002
256/06
Floris Pietersz {schuitenvaarder}
/
Floris Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1581-01-13
Floris Pietersz schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Krauwelsteeg.002
161/1
Floris Pietersz {schuitenvaarder}
/1-6-0
Floris Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Floris Pietersz, schuytvoerder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Krauwelsteeg.002
372/09
Floris Pietersz {schuitenvaarder}
/
Florys Jacobsz schuytvoerderschuytvoerder
1583-08-20
Florys Jacobsz schuytvoerder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Krauwelsteeg.002
373/09
Floris Pietersz {schuitenvaarder}
/
Florys Joostensz schuytvoerderschuytvoerder
1583-08-09
Florys Joostensz schuytvoerder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)SintJorissteeg.002-006
241/04
Geleyn Pietersz {schuitenvoerder}
/
Galeyn Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1573-07-24
Galeyn Pietersz schuitvoerder
Waarboek-67 E-1571 (koper)SintJorissteeg.002-006
242/05
Geleyn Pietersz {schuitenvoerder}
/
Galeyn Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1573-07-24
Galeyn Pietersz schuitvoerder
Voogdenboek-A (overledene)Levendaal.047
225/03
Gerrit Adriaensz {schuitenvoerder}
/
Gerit Adriaensz schuijtvoerderschuijtvoerder
1581-05-31
Gerit Adriaensz schuijtvoerder gewonnen bij Jannetgen Henrixdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Molensteeg.003
55/1
Gerrit Pietersz {schuitenvoerder}
8/
Gerit Pietersz Halfwassen Mr schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Gerit Pietersz Halfwassen Mr schuytvoerder geb v Groningen
Glippers-1574 (huurder)Levendaal.047
44/1
Gerrit Adriaensz {schuitenvoerder}
/1-10-0
Gerrit Adriaensz schuytvoerderschuytvoerder
1574
Gerrit Adriaensz schuytvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.147
284/1
Gerrit Anthonisz {schuitenvoerder}
/5
Gerrit Toniss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Gerrit Toniss schuytvoerders huys es getaxeert op 5 gulden
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.147
590/1
Gerrit Anthonisz {schuitenvoerder}
/
Gerrit Toonisz schuitvoerderschuitvoerder
1583-07-15
Gerrit Toonisz schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (borg)Nieuwsteeg.021-023
475/05
Gerrit Mattheusz Tollenaer {schipper}
/
Gerryt Matheusz schuytvoerderschuytvoerder
1580-01-23
Gerryt Matheusz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)WillemDanielsteeg.000.04
17/1
Gerwen Jansz {schuitenvoerder}
4/
Gerwen Jansz Mr schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Gerwen Jansz Mr schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)
250/04
Gerwen Jansz {schuitenvoerder}
/
Gerwen Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1584-09-18
Gerwen Jansz schuytvoerder
Grachtenboek-26 (eigenaar)Kaiserstraat.024.1
220/1

/
Gerwer die schuytvoerderschuytvoerder
1584-09-28
Gerwer die schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.084
451/06

/
Gerwer Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1566-01-06
Gerwer Jansz schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (koper)Kaiserstraat.024.1
119/05

/
Gerwer Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1585-04-08
Gerwer Jansz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.036-038
4/1
Gerrit Cornelisz {schuitenvoerder}
9/
Geryt Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Geryt Cornelisz schuytvoerder
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooglandsekerkgracht.025-027
106/1.2.3.5
Gerrit Mattheusz Tollenaer {schipper}
/
Geryt Matheeuszschuytvoerder
1580-11-22
Geryt Matheeusz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hooglandsekerkgracht.025-027
6627/79Va
Gerrit Mattheusz Tollenaer {schipper}
/3,15
Geryt Matheuszschuitvoerder
1580-06-20
Geryt Matheusz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.147
337/1
Gerrit Anthonisz {schuitenvoerder}
/1-12-0
Geryt Thonisz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Geryt Thonisz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.147
225/1
Gerrit Anthonisz {schuitenvoerder}
4/
Gherrit Thonisz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Gherrit Thonisz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (overledene)WillemDanielsteeg.000.06
16/3a
Jacob Jacobsz {schuitenvoerder}
0/
haer voorkint geteelt bij Jacop Jacopsz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
haer voorkint geteelt bij Jacop Jacopsz schuytvoerder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8357/137b

/3,2
Hans Janszschuitvoerder op het Amsterdamse Veer
1597-06-20
Hans Jansz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Vliet.004
199/07
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-03-19
Harman Dircksz schuitvoerder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.115-117
218/03
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-04-21
Harman Dircksz schuitvoerder (met zijn broer Arent Dircksz kramer als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.115-117
306/03
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-08-18
Harman Dircksz schuitvoerder (met zijn vader mr. Dirck Arentsz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Rapenburg.135.4
403/05

/
Harman Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1565-09
Engebrecht Joostensz backer (met mr. Adriaan van der Heyden chirurgijn en Harman Dircksz schuitvoerder als borgen); op 17 oktober stelt ook Dirck Dircksz Steen olieslager zich nog borg (zie fol. 228v)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Doezastraat.000.12
210/04
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuitvoerder zijn zoonschuitvoerder
1561-04-11
mr. Dirck Arentsz chirurgijn (met zijn zoon Harman Dircksz schuitvoerder als borg)
Grote-Bewijzen-B (belending)Vliet.004
885/08
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuytvoerderschuytvoerder
1569-03-05
Harman Dircksz schuytvoerder
Grote-Bewijzen-B (belending)Vliet.004
896/12
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircksz schuytvoerderschuytvoerder
1570-03-12
Harman Dircksz schuytvoerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.115-117
660/2
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/6-0-0
Harman Dircxz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Harman Dircxz schuitvoerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.004
1165/1
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/8-0-0
Harman Dircxz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Harman Dircxz schuitvoerder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.004
231/09
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircxz schuytvoerderschuytvoerder
1562-11-24
Harman Dircxz schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.004
157/14
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircxz schuytvoerderschuytvoerder
1564-03-24
Harman Dircxz schuytvoerder
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Vliet.004
158/12
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircxz schuytvoerderschuytvoerder
1569-04-16
Harman Dircxz schuytvoerder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.004
165/08
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dyrcxz schuytvoerderschuytvoerder
1569-03-00
Harman Dyrcxz schuytvoerder
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.021
80/1
Hendrick Roelofsz {schuitvoerder}
/
Heinsoon de Schuytvoerderschuytvoerder
1583-07-27
Heinsoon de Schuytvoerder
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.102
275/04
Hendrick Engelsz {schuitenvoerder, drapier}
/
Hendrick Engelsz vroeger schuitvoerderschuitvoerder
1563-02-17
Hendrick Engelsz vroeger schuitvoerder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Rapenburg.084
170/04
Hendrick Hendricksz {schuitenvoerder}
/
Hendrick Hendricksz schuitvoerderschuitvoerder
1561-02-03
Hendrick Hendricksz schuitvoerder
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.021
291/05
Hendrick Roelofsz {schuitvoerder}
/
Hendrick Roelofsz schuitvoerderschuitvoerder
1570-01-26
Hendrick Roelofsz schuitvoerder
Volkstelling-1581 (overledene)Rapenburg.086
101/1a
Hendrick Jansz {schuitenvoerder}
0/
Henric Jansz schuytvoerders wedschuytvoerder
1581-09
Henric Jansz schuytvoerders wed
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.051
620/1
Hendrick Jansz {schuitenvaarder}
/
Henrick Jansz schuytvoerderschuijtvoerder
1588
Henrick Jansz schuytvoerder
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.006
300/1

/
Henrick Jansz schuytvoerderschuijtvoerder
1588
Henrick Jansz schuytvoerder
Aflezingsboek-E (vermelding)OudeRijn.021
45/4.4.2.7
Hendrick Roelofsz {schuitvoerder}
/
Henrick Roeloffsz schuitvoerderschuitvoerder
1579-05-25
Henrick Roeloffsz schuitvoerder
Grote-Bewijzen-B (belending)Vliet.004
814/17
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Herman Dircksz scuytvoerderscuytvoerder
1561-12-17
Herman Dircksz scuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Nieuwebrugsteeg.017
111/03
Hendrick Jansz {schuitenvaarder}
/
Heyndric Jansz mede schuytvoerderschuytvoerder
1581-12-16
Heyndric Jansz mede schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Nieuwebrugsteeg.017
110/03
Hendrick Jansz {schuitenvaarder}
/
Heyndric Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-12-16
Heyndric Jansz schuytvoerder
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.021
71/1
Hendrick Roelofsz {schuitvoerder}
/7
Heyndric Roelofsz schuytvoerder alias Heynzoonschuytvoerder
1581-12
Heyndric Roelofsz schuytvoerder alias Heynzoon
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.084
1017/1
Hendrick Hendricksz {schuitenvoerder}
/5-0-0
Heyndrick Heyndricxz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Heyndrick Heyndricxz schuitvoerder
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.096
121/1

/0/0-0
Heyndrick schuytworderschuytworder
1558-06-08
Heyndrick schuytworder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hogewoerd.050
6046/25a
Hendrick Engelsz {schuitenvoerder, drapier}
/
Heynrick Engelsz
Leiderdorp
schuitvoerder
1542-07-26
Heynrick Engelsz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.050
125/08
Hendrick Engelsz {schuitenvoerder, drapier}
/
Heynrick Eyngelsz schuytvoerderschuytvoerder
1545-09-26
Heynrick Eyngelsz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.021
60/1
Hendrick Roelofsz {schuitvoerder}
8/
Heynrick Roeloffsz schuytvoerder schutterschuytvoerder
1581-09
Heynrick Roeloffsz schuytvoerder schutter
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.050
41/05
Hendrick Engelsz {schuitenvoerder, drapier}
/
Heynrik Engelsz schuytvoerderschuytvoerder
1541-10-04
Heynrik Engelsz schuytvoerder
Aflezingsboek-E (vermelding)OudeRijn.021
106/1.2.5.5
Hendrick Roelofsz {schuitvoerder}
/
Heynsoon schuytvoerderschuytvoerder
1580-11-22
Heynsoon schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.026.1
11/3
Hopman Pouwelsz Cloot
0/
Hopman Cloot haer broeder schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Hopman Cloot haer broeder schuytvoerder
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.086
340/1
Huibrecht Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Huibrecht Corneelisz schuitvoerderschuitvoerder
1583-08-30
Huibrecht Corneelisz schuitvoerder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)VanDerWerffstraat.098.3
280/03
Huibrecht Jansz {schuitenvoerder}
/
Huybrecht Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1577-07-09
Huybrecht Jansz schuitvoerder (met Zweer Gerritsz snijder als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.031-037
111/1
Huibrecht Jansz {schuitenvoerder}
2/
Huybrecht Jansz van Catwijck opten Rijn schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Huybrecht Jansz van Catwijck opten Rijn schuytvoerder alhier gewoont VII jaeren
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.088.2
360/1
IJsbrant Dammasz {kaaskoper}
/
IJsbrant Dammesz schuitvoerderschuitvoerder
1583-08-30
IJsbrant Dammesz schuitvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.04
152/1
Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}
/4
Jacob Henricxzoon Coppen schuytvoerderschuytvoerder
1585
Jacob Henricxzoon Coppen schuytvoerders huys verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 E-1571 (koper)WillemDanielsteeg.000.08
286/05
Jacob Jacobsz {schuitenvoerder}
/
Jacob Jacobsz schuitvoerderschuitvoerder
1574-01-16
Jacob Jacobsz schuitvoerder
Waarboek-67 E-1571 (belending)WillemDanielsteeg.000.08
98/07
Jacob Jacobsz {schuitenvoerder}
/
Jacob Jacobsz schuytvoerderschuytvoerder
1572-05-07
Jacob Jacobsz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Levendaal.018
246/05

/
Jacob Jacobsz schuytvoerderschuytvoerder
1582-04-25
Jacob Jacobsz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.022.1
150/1
Jacob Jansz {schuitenvoerder}
4/
Jacob Jansz schuytvoerder van Leydenschuytvoerder
1581-09
Jacob Jansz schuytvoerder van Leyden
TiendePenning-1561 (huurder)Kolfmakersteeg.006
572/1

/5-10-0
Jacob Lou schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Jacob Lou schuitvoerder
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.096
122/1

/0/0-0
Jacob Meyrocken schuytvoerderschuytvoerder
1558-06-08
Jacob Meyrocken schuytvoerder
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Uiterstegracht.118
440/08
Jacob Willemsz Prins {schuitenvoerder}
/
Jacob Wiillemsz Prins schuytvoerderschuytvoerder
1583-11-19
Jacob Willemsz Prins schuytvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.118
152/1
Jacob Willemsz Prins {schuitenvoerder}
/6
Jacob Willemss Printz schuytvoerderschuytvoerder
1585
Jacob Willemss Printz schuytvoerders huys es getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.072.2
129/1
Jacob Willemsz Prins {schuitenvoerder}
5/
Jacob Willemszschuytvoerder
1581-09
Jacob Willemsz schuytvoerder
Waarboek-67 K-1582 (koper)Uiterstegracht.118
439/13
Jacob Willemsz Prins {schuitenvoerder}
/
Jacob Willemsz Prins schuytvoerderschuytvoerder
1583-11-17
Jacob Willemsz Prins schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.118
167/1
Jacob Willemsz Prins {schuitenvoerder}
/1-0-0
Jacob Willemsz Prins schuytvoerderschuytvoerder
1601
Jacob Willemsz Prins schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Molensteeg.011
128/05
Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
/
Jacob Willemsz schuitvoerderschuitvoerder
1579-01-10
Jacob Willemsz, schuitvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.009
32/1
Jacob Willemsz {schuitenvoerder-Haarlemmerstraat}
3/
Jacob Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Jacob Willemsz van Catwijc schuytvoerder heeft hier gewoont twaelff jaeren
Waarboek-67 J-1581 (koper)Molensteeg.008
434/05
Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
/
Jacob Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1582-07-31
Jacob Willemsz schuytvoerder
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Molensteeg.011
37/03
Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
/
Jacob Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1584-02-12
Willem Jacobsz schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.022
69/1

/1-0-0
Jacob Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Jacob Willemsz schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Molensteeg.011
127/03
Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
/
Jacob Willemsz, schuitvoerderschuitvoerder
1579-01-10
Jacob Willemsz, schuitvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.096
97/1
Jacob Hendricksz {schuitenvoerder}
2/
Jacop Henrixz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Jacop Henrixz schuytvoerder
TiendePenning-1557 (huurder)Kolfmakersteeg.006
23/1

/5,5/0-0
Jacop Lou schuytvoerderschuytvoerder
1558-06-08
Jacop Lou schuytvoerder
Voogdenboek-A (ouder)Mandenmakerssteeg.015
9/03
Jan Egbertsz Boon
/
Jan Boon Egbertsz schuutvoerderschuutvoerder
1575-06-01
Jan Boon Egbertsz schuutvoerder gewonnen bij Stijntgen Hugendr zijn zaliger huisvrouw
TiendePenning-1561 (huurder)Rapenburg.104.1
1001/1

/3-18-0
Jan Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Jan Cornelisz schuitvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Vrouwenkerkkoorstraat.013
61/1
Jan Benedictusz {schuitenvoerder}
5/
Jan Dictusz schuytvoerder van Leydenschuytvoerder
1581-09
Jan Dictusz schuytvoerder van Leyden
Waarboek-67 M-1584 (belending)Mandenmakerssteeg.015
233/06
Jan Egbertsz Boon
/
Jan Egbertsz boomschuytvoerderboomschuytvoerder
1585-07-07
Jan Egbertsz boomschuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Mandenmakerssteeg.015
86/1
Jan Egbertsz Boon
4/
Jan Egbertsz Boon schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Jan Egbertsz Boon schuytvoerder
Kerven-1581 (bewoner)Mandenmakerssteeg.015
98/1
Jan Egbertsz Boon
/4
Jan Egbertsz Boon schuytvoerderschuytvoerder
1581-12
Jan Egbertsz Boon schuytvoerder
Omslag-1583 (bewoner)Mandenmakerssteeg.015
103/1
Jan Egbertsz Boon
/4
Jan Egbertsz Boon schuytvoerderschuytvoerder
1583-07-14
Jan Egbertsz Boon, schuytvoerder
Waarboek-67 L-1584 (belending)Mandenmakerssteeg.015
213/07
Jan Egbertsz Boon
/
Jan Egbertsz Boon schuytvoerderschuytvoerder
1584-08-30
Jan Egbertsz Boon schuytvoerder
Waarboek-67 E-1571 (koper)Mandenmakerssteeg.017
102/07
Jan Egbertsz Boon
/
Jan Egbertsz schuitvoerderschuitvoerder
1572-05-17
Jan Egbertsz schuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Mandenmakerssteeg.015
648/09
Jan Egbertsz Boon
/
Jan Egbertsz schuytvoerderschuytvoerders
1567-04-16
Jan Egbertsz schuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Mandenmakerssteeg.015
379/05
Jan Egbertsz Boon
/
Jan Egbertszoon schuytvoerderschuytvoerder
1581-04-27
Jan Egbertszoon schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (belending)Mandenmakerssteeg.015
200/05
Jan Egbertsz Boon
/
Jan Egbertszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585-05-25
Jan Egbertszoon schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)WillemDanielsteeg.000.14
446/03
Jan Gerritsz {schuitenvoerder}
/
Jan Gerritsz schuitvoerderschuitvoerder
1565-12-19
Jan Gerritsz schuitvoerder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Kaiserstraat.020
159/03
Jan Gerritsz {schuitenvoerder}
/
Jan Gerritsz schuitvoerderschuitvoerder
1572-04-01
Jan Gerritsz schuitvoerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.14
1155/1
Jan Gerritsz {schuitenvoerder}
/3-0-0
Jan Gerrytsz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Jan Gerrytsz schuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (belending)WillemDanielsteeg.000.14
157/22
Jan Gerritsz {schuitenvoerder}
/
Jan Gerrytz schuytvoerderschuytvoerder
1564-03-24
Jan Gerrytz schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Burgsteeg.012
573/09
Jan Hendricksz {schuitenvoerder-Utrecht}
/
Jan Hendricksz schuitvoerder uit Utrechtschuitvoerder
1578-05-29
Jan Hendricksz schuitvoerder uit Utrecht als man en voogd van Pietertgen Dircksdr
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Vliet.035
86/1a

/1-0-0
Jan Henricxz schuytvoerders wedueschuytvoerder
1601
Jan Henricxz schuytvoerders wedue
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Burgsteeg.012
568/15
Jan Hendricksz {schuitenvoerder-Utrecht}
/
Jan Heyndricksz schuitvoerder uit Utrechtschuitenvoerder
1578-05-23
Jan Heyndricksz, schuitvoerder uit Utrecht, echtgenoot (en voogd) van Pietertgen Dircksdr, erfgename van Dirck en Aefgen
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/17
Jan Hendricksz {schuitenvoerder-Utrecht}
/
Jan Heyndricksz schuitvoerder uit Utrechtschuitvoerder
1578-05-23
Jan Heyndricksz, schuitvoerder uit Utrecht, echtgenoot (en voogd) van Pietertgen Dircksdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Levendaal.018
245/05

/
Jan Jacobsz schuytvoerderschuytvoerder
1582-04-25
Jan Jacobsz schuytvoerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)KortRapenburg.013
869/1
Jan Jansz Jutten {schuitenvoerder, boterkoper}
/7-0-0
Jan Jansz alias Jutten schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Jan Jansz alias Jutten schuitvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.044
330/1

/2-0-0
Jan Jansz in Den Arc schuytvoerderschuytvoerder
1601
Jan Janss in Den Arc
Voogdenboek-A (ouder)Mandenmakerssteeg.007
516/03
Jan Jansz {schipper-Mandemakersteeg}
/
Jan Jansz schuijtvoerderschuijtvoerder
1589-02-10
Jan Jansz schuijtvoerder geteeld aan Cathrijn Pietersdr
Waarboek-67 C-1563 (borg)Uiterstegracht.074
297/04
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1565-02-23
Adriaan Gerritsz kuiper (met Jan Jansz schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)OudeRijn.075-079
258/03

/
Jan Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1569-12-01
Jan Jansz schuitvoerder
Stratenboek-27 (eigenaar)OudeRijn.052
830/1
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1591
Jan Jansz schuitvoerder
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.075-079
199/05

/
Jan Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1569-04-30
Jan Jansz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.052
47/1
Jan Jansz Frick {schipper}
7/
Jan Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Jan Jansz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.010.1
67/1
Jan Jansz {schuitenvoerder-Cellebroedersgracht}
6/
Jan Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Jan Jansz schuytvoerder
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.052
37/1
Jan Jansz Frick {schipper}
/2
Jan Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-12
Jan Jansz schuytvoerder
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.052
38/1
Jan Jansz Frick {schipper}
/2
Jan Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1583-07-14
Jan Jansz, schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.049
20/1

/1-12-0
Jan Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Jan Jansz schuytvoerder
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.013
289/1
Jan Jansz Jutten {schuitenvoerder, boterkoper}
/7/0-14
Jan Jansz schuytvorderschuytvorder
1558-06-08
Jan Jansz schuytvorder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.018
232/1

2/1-6-0/1-0-0
Jan Joostenzn schuytvoerderschuytvoerder
1606-08
Jan Joostenzn schuytvoerder dat hij bewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.048
144/1
Jan Marcusz {voller}
6/
Jan Marcusz scuitvoerderscuitvoerder
1581-09
Jan Marcusz scuitvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.035
21/1
Jan Meynaertsz Verburch {schipper}
/12
Jan Meynaertsz schuytvoerderschuytvoerder
1585
Jan Meynaertsz schuytvoerders huys, es getacxeert op 12 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koenesteeg.026-032
1288/1
Jan Pietersz Polen {steenplaatser, schuitenvoerrder}
/3-0-0
Jan Polen schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Jan Polen schuitvoerder
Volkstelling-1574 (bewoner)Koenesteeg.026-032
100/1
Jan Pietersz Polen {steenplaatser, schuitenvoerrder}
2/
Jan Polen schuytvoerder
Hogewoerd
schuytvoerder
1574-08-07
Jan Polen schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
384/53
Jan Symonsz Oom {schipper}
/
Jan Simonsz Oom schuitvoerderschuitvoerder
1565-08-12
Jan Simonsz Oom schuitvoerder
Waarboek-67 D-1567 (koper)LangeMare.063
153/05
Jan Symonsz Oom {schipper}
/
Jan Simonsz Oom schuitvoerderschuitvoerder
1569-01-15
Jan Simonsz Oom schuitvoerder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)JanVossensteeg.057
462/03
Jan Symonsz Oom {schipper}
/
Jan Symon Oom schuitvoerderschuitvoerder
1571-01-18
Jan Symon Oom schuitvoerder
Waarboek-67 D-1567 (koper)VanDerWerffstraat.098.3
463/04
Jan Symonsz Oom {schipper}
/
Jan Symon Oom schuytvoerderschuytvoerder
1571-01-18
Jan Symon Oom schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.085-087
79/1
Jan Willemsz {schuitenvaarder}
/1-12-0
Jan Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Jan Willemsz, schuytvoerder
Grote-Bewijzen-B (belending)WillemDanielsteeg.000.12
885/17
Job Arentsz {schuitenvoerder}
/
Job Aertsz schuytvoerder wedeschuytvoerder
1569-03-05
Job Aertsz schuytvoerder wede
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJorissteeg.008-010
518/09
Willem Willemsz {schuitenvaarder}
/
Jonge Willem Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1578-04-08
Jonge Willem Willemsz schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJorissteeg.008-010
520/10
Willem Willemsz {schuitenvaarder}
/
jonge Willem Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1578-04-08
jonge Willem Willemsz schuytvoerder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.035
154/11
Joris Matthijsz {schuitenvoerder}
/
Joris Mathijsz schuytvoerderschuytvoerder
1572-10-27
Joris Mathijsz schuytvoerders schuyr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
87/11
Joris Matthijsz {schuitenvoerder}
/
Jorys Mathijss schuytvoerderschuitenvoerder
1572-05-02
Jorys Mathijss schuytvoerder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Stadsvrijdom.006
109/03

/
Jozef Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1572-05-28
Jozef Dircksz schuitvoerder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6767/85Va

/3,15
Lenaert Bartelmeesz
De Kaag (Alkemade)
schuitvoerder
1583-03-30
Lenaert Bartelmeesz
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.025-027
38/4
Lenaert Bartholomeusz {schuitenvoerder}
0/
Lenaert Batholomeusz schuytvoerder uyt de Caechschuytvoerder
1581-09
Lenaert Batholomeesz schuytvoerder uyt de Caech
Waarboek-67 L-1584 (overledene)KortRapenburg.015
64/10a
Lenaert Fredericksz {schuitenvoerder}
/
Lenaert Fredericxz Joachim Daler schuijtvoerderschuijtvoerder
1584-03-24
Lenaert Fredericxz Joachim Daler schuijtvoerder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)KortRapenburg.015
450/08
Lenaert Fredericksz {schuitenvoerder}
/
Lenaert Fredericxz schuytvoerders wedueschuitenvoerder
1578-02-14
Trijn Wollefertsdr, Lenaert Fredericxz schuytvoerders wedue
Stratenboek-16 (eigenaar)Zegersteeg.019
220/1
Lenaert Claesz {schuitenvoerder}
/
Lenert Claesz schuytvoerderschuytvoerder
1588~1597
Lenert Claesz schuytvoerder
Waarboek-67 D-1567 (belending)KortRapenburg.015
174/06
Lenaert Fredericksz {schuitenvoerder}
/
Lenert Vredericksz schuytvoerders alias Jochen Daelders erveschuitenvoerder
1569-03-20
Lenert Vredericksz schuytvoerders alias Jochendaelders erve
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.001
87/1
Leonard Leonardsz {schuitenvoerder}
5/
Leonard Leonardsz schuytvoerder alias Scheele Leenschuytvoerder
1581-09
Lenart Maertsz schuytvoerder alias Scheel Leen
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.050-054
228/4
Louris Claesz {schuitenvoerder}
0/
Louris Claeszn schuytvoerderschuitvoerder
1581-09
Louris Claeszn schuytvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.09
47/1
Louris Daniëlsz {schipper}
/8
Louris Danielss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Louris Danielss schuytvoerders huysken es ghetacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.012
290/1
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/5
Matheeus Pieterss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Matheeus Pieterss schuytvoerders huys es getacxeert op 5 gulden
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)JanBannensteeg.000.3
315/03
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/
Matheus Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1570-03-12
Matheus Pietersz schuitvoerder
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Levendaal.012
4/06a
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/
Matheus Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1575-06-04
Matheus Pietersz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.007
519/03
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/
Matheus Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1578-04-08
Matheus Pietersz schuitvoerder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.012
310/09
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/
Matheus Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1581-06-10
Matheus Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Levendaal.012
311/09
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/
Matheus Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1581-06-10
Matheus Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.007
517/04
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/
Matheus Pietersz schuytvorderschuytvorder
1578-04-08
Matheus Pietersz schuytvorder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.006
308/1
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
3/3-4-0/4-10-0
Matheus Pieterszn schuytvoerderschuytvoerder
1606-08
Matheus Pieterszn schuytvoerder dat hij bewoont
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.007
516/03
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/
Matheus Pieterszoon schuytvoerderschuytvoerder
1578-04-08
Matheus Pieterszoon schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.008-011
83/1

/2-0-0
Michiel Janss schuytvoerderschuytvoerder
1601
Michiel Janss schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.055
137/1

/0-15-0
Michiel Janss schuytvoerderschuytvoerder
1601
Michiel Janss schuytvoerder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.158-162
15/1
Michiel Jansz {schuitenvoerder}
3/5-13-0/4-10-0
Michiel Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1606-08
Michiel Jansz., schuytvoerder, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.016.1
79/1
Michiel Jansz {schuitenvoerder}
7/
Michiel Jansz uyte Caech schuytvoerderschuutvoerder
1581-09
Michiel Jansz uyte Caech schuytvoerder heeft hier gewoont vijff jaeren
Waarboek-67 F-1576 (borg)Watersteeg.000.4
541/05

/
Michiel Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1578-04-21
Claes Lambrechtsz koperslager (met als borg Michiel Pietersz schuitvoerder)
Waarboek-67 H-1580 (borg)SintJorissteeg.032-036
67/04

/
Michiel Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1580-05-14
Michiel Pietersz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.004
46/1
Pieter Adriaensz {schuitenvoerder}
5/
Pieter Aerntsz van Catwijck schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Pieter Arentsz van Catwijc schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Molensteeg.025
113/05
Pieter Barentsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Barentsz schuitvoerderschuitvoerder
1564-02-10
Pieter Barentsz schuitvoerder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Molensteeg.025
599/08
Pieter Barentsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Barentsz schuytvoerderschuytvoerder
1571-09-08
Pieter Barentsz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
53/1
Pieter Claesz {schuitenvoerder}
7/
Pieter Claess schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Pieter Claess schuytvoerder
Vetus-1585 (overledene)Bouwelouwensteeg.041-043
383/1a
Pieter Claesz {schipper, gorter}
/4
Pieter Claess schuytvoerders weduenschuytvoerder
1585
Adriane Jansdr, Pieter Claess schuytvoerders weduen huys, verhuyert, es getaxeert op 4 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.064
76/1
Pieter Cornelisz {schuitenvoerder}
4/
Pieter Cornelisz schuytvoerderschuijtvoerder
1581-09
Pieter Cornelisz schuytvoerder
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.147-149
240/1
Pieter Govertsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Ghoovertsz schuitvoerderschuitvoerder
1584-07-09
Pieter Ghoovertsz schuitvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.147-149
111/1
Pieter Govertsz {schuitenvoerder}
/10
Pieter Govertss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Pieter Govertss schuytvoerders huys es getaxeert op 10 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.147-149
121/1
Aechgen Cornelisdr {vrouw van Pieter Govertsz}
/3-4-0
Pieter Govertss schuytvoerders weduwe
1601
Pieter Govertss schuytvoerders weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelstegracht.147-149
121/1a
Pieter Govertsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Govertss schuytvoerders weduweschuytvoerder
1601
Pieter Govertss schuytvoerders weduwe
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.147-149
81/1
Pieter Govertsz {schuitenvoerder}
7/
Pieter Govertszschuytvoerder
1581-09
Pieter Govertsz schuytvoerder
Bonboek-06B (eigenaar)Middelstegracht.147-149
221/001
Pieter Govertsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Govertsz schuytvoerder
Vet, 268
schuytvoerder
1586 na
Pieter Govertsz schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.093-095
257/05
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Heynricxsz schuytvoerderschuytvoerder
1552-01-02
Pieter Heynricxsz schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.093-095
365/03
Pieter Hendricksz {schuitenvoerder, waard}
/
Pieter Heynricxz eertijts schuytvoerdereertijts schuytvoerder
1557-12-30
Pieter Heynricxz eertijts schuytvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.050
248/03

/
Pieter Heynricxz schuytvoerderschuytvoerder
1551-09-19
Pieter Heynricxz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakersteeg.009
144/1
Pieter Jacobsz de Vries {schuitenvoerder}
5/
Pieter Jacobsz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Pieter Jacobsz schuytvoerder
Omslag-1573 (bewoner)KortRapenburg.013
70/1

/0-1
Pieter Jan Jutten scuytvoerderscuytvoerder
1573-12-19
Pieter Jan Jutten, scuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)KortRapenburg.011
397/06
Pieter Jansz Jutten {schuitenvoerder}
/
Pieter Jans zoon schuytvoerderschuytvoerder
1581-04-29
Pieter Jans zoon schuytvoerder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Nieuwebrugsteeg.004.1
398/05

/
Pieter Jansz de Wees schuitvoerderschuitvoerder
1570-08-20
Pieter Jansz de Wees schuitvoerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)KortRapenburg.011
398/06
Pieter Jansz Jutten {schuitenvoerder}
/
Pieter Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-04-21
Pieter Jansz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (koper)Nieuwebrugsteeg.010
176/04
Pieter Jorisz {schuitenvoerder}
/
Pieter Jorysz schutvoerderschutvoerder
1582-02
Pieter Jorysz schutvoerder
Waarboek-67 J-1581 (koper)Nieuwebrugsteeg.010
221/04
Pieter Jorisz {schuitenvoerder}
/
Pieter Jorysz schuytvoerderschuytvoerder
1582-03-24
Pieter Jorysz schuytvoerder
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.127
60/1a
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Michielss schuytvoerders wedueschuytvoerder
1585
Claesgen Gerritsdr Pieter Michielss schuytvoerders wedue
Waarboek-67 B-1562 (koper)SintJacobsgracht.000.20
205/06
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Michielsz schuitvoerderschuitvoerder
1562-11-05
Pieter Michielsz schuitvoerder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)SintJacobsgracht.000.20
348/03
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Michielsz schuitvoerderschuitvoerder
1563-05-29
Pieter Michielsz schuitvoerder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.048
191/06
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Michielsz schuytvoerderschuytvoerder
1561-03-10
Pieter Michielsz schuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.159
163/12
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Michielsz schuytvoerderschuytvoerder
1580-08-03
weduwe van Pieter Michielsz in zijn leven schuytvoerder
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.048
22/1
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/0-6
Pieter Michielsz scuytvoerderscuytvoerder
1573-12-19
Pieter Michielsz, scuytvoerder
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8674/170a

/3,2
Pieter Pietersz
Hondschoote (F.) In de marge is wellicht rond 1900 in potlood genoteerd: Pare ? Mogelijk is dit de achternaam van de poorter.
schuitvoerder op Rotterdam
1602-02-01
Pieter Pietersz
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7458/47a

/3,2
Pieter Pietersz van Huychsloot
Alkemade (Huigsloot) op de getuigenis van Lourys Symonsz. (aen den Burch) en Frans Corsz., cramer.
schuitvoerder
1590-02-15
Pieter Pietersz van Huychsloot
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.112-114
114/1
Pieter Zegersz {schuitenvoerder}
6/
Pieter Zegersz van Amsterdamschuytvoerder
1581-09
Pieter Zegersz schuytvoerder van Amsterdam hier gewoont 1 jaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.145
137/1

/4-10-0
Quyring Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Quyring Cornelisz schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
543/53

/
Simon Theunisz schuitvoerderschuitvoerder
1566-07-05
Simon Theunisz schuitvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.10
28/1
Symon Willemsz Wassenaer
4/
Simon Willemsz Wassenaer schuitvoerderschuitvoerder
1581-09
Simon Willemsz Wassenaer schuitvoerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)LangeMare.047
2674/1
Steven Jansz {schuitenvoerder}
/4-0-0
Steven Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Steven Jansz schuitvoerder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Aalmarkt.001-002
231/06
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/
Symon Andriesz schuytvoerderschuytvoerder
1551-02-12
Geryt Egbertsz vader van de koper; Symon Andriesz schuytvoerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)JanVossensteeg.053
2247/1
Symon Anthonisz {schipper-Jan Vossensteeg}
/5-0-0
Symon Anthonisz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Symon Anthonisz schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (belending)KortRapenburg.009.2
217/06
Symon Claesz {schuitenvoerder}
/
Symon Claes schuytvoerderschuytvoerder
1579-02-10
Belent ende belegen aen die eene zijde Symon Claes, schuytvoerder
Waarboek-67 L-1584 (overledene)KortRapenburg.013
79/04a
Symon Claesz {schuitenvoerder}
/
Symon Claesz schuytvoerderschuytvoerder
1584-02-18
Symon Claesz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)KortRapenburg.009.2
201/1
Symon Claesz {schuitenvoerder}
2/
Symon Claesz scuitvoerder alias cnaphandichschuytvoerder
1581-09
Symon Claesz schuytvoerder alias cnaphandich
Waarboek-67 K-1582 (overledene)KortRapenburg.009.2
164/09
Symon Claesz {schuitenvoerder}
/
Symon Cornelisz Mateliefgenschuytvoerder
1583-04-18
de weduwe van Symon Cornelisz Mateliefgenin zijn leven schuytvoerder
Waarboek-67 B-1562 (belending)JanVossensteeg.053
217/10
Symon Anthonisz {schipper-Jan Vossensteeg}
/
Symon Thonisz schuytvoirderschuytvoirder
1562-12-02
Symon Thonisz schuytvoirder
Waarboek-67 K-1582 (borg)SintJorissteeg.012
172/06
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/
Theeus Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1583-04-26
Theeus Pietersz schuytvoerder ende Lodewijc Adriaensz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.006
287/1
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
/2-11-0
Theus Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Theus Pietersz, schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.012
125/1
Mattheus Pietersz {schuitenvoerder}
4/
Theus Pietersz scuitvoerderscuitvoerder
1581-09
Theus Pietersz scuitvoerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.1
1007/1
Thomas Thomasz {schuitvoerder-voller}
/7-0-0
Thomas Thomasz schuitvoerder
half jaar, cornelis hillebrantsz half jaar
schuitvoerder
1561-12
Thomas Thomasz schuitvoerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.086
1016/1
Thomas Thomasz {schuitvoerder-voller}
/5-0-0
Thomas Thomasz schuitvoerderschuitvoerder
1561-12
Thomas Thomasz schuitvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.25
56/1
Anthonis Daniëlsz {schipper}
/12
Thonis Danielss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Thonis Danielss schuytvoerders huys es getacxeert op 12 gulden
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.086
168/06
Thomas Thomasz {schuitvoerder-voller}
/
Tomas Thomasz scuytvoerderscuytvoerder
1561-02-03
Tomas Thomasz scuytvoerder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.086
170/05
Thomas Thomasz {schuitvoerder-voller}
/
Tomas Tomasz schuytvoerderschuytvoerder
1561-02-03
Tomas Tomasz schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (belending)KortRapenburg.015
450/07
Trijntgen Wolphertsdr {vrouw van Lenaert Fredericksz}
/
Trijn Wollefertsdr Lenaert Fredericxz schuytvoerders wedue
1578-02-14
Trijn Wollefertsdr, Lenaert Fredericxz schuytvoerders wedue
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.092
3/1
Ulrick Symonsz {smid}
/11
Ulrick Symonss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Ulrick Symonss smits huys es getaxeert op 11 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.03
42/1

/10
Vredrick Corneliss schuytvoerderschuytvoerder
1585
Vredrick Corneliss schuytvoerders huys es getacxeert op 10 gulden
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.044-046
26/1a

0/
wed v Heynsoon scuitvuerderscuitvuerder
1581-09
Geerte Pietersdr wed v Heynsoon scuitvuerder
Volkstelling-1581 (overledene)Rapenburg.110
82/1a
Jan Barentsz {schuitenvoerder}
0/
wed v Jan Barentsz schuytvoerder
1581-09
Dignum Woutersdr weduwe van Jan Barentsz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (overledene)Bakkersteeg.006
43/1a
Jan Jansz Quaeck {voller, schuitenvoerder}
0/
wed v Jan Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Mary Gerritsdr weduwe van Jan Jansz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (overledene)Rapenburg.028.4
55/1a
Jan Quirijnsz {schuitvoerder}
0/
wed v Jan Quyrinsz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Aechte Henricxdr wed v wijlen Jan Quyrinsz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (overledene)Gerecht.008.2
76/1a
Jan Hendricksz {schuitenvoerder-Gerecht}
0/
wed v wijlen Jan Henrixz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Neeltgen Aerntsdr anders genaemt Neel in de hantkijcster wed v wijlen Jan Henrixz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (overledene)Langebrug.001-007
93/11a
Dirck Mattheusz {schuitenvoerder}
0/
wed van Dirc Theesz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Trijn Gherytsdr wed van Dirc Theesz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.048
29/1a
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
0/
wed van Pieter Michielsz scuitvoerderscuitvoerder
1581-09
Claesgen Gerritsdr wed van Pieter Michielsz scuitvoerder
Waarboek-67 C-1563 (overledene)WillemDanielsteeg.000.12
446/06
Job Arentsz {schuitenvoerder}
/
wedue van Job Aertsz schuytvoerderschuytvoerder
1565-12-19
Baertgen Schalckendr wedue van Job Aertsz schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Kaiserstraat.057.3
414/08

/
wedue van Joost Heyndricxsz schuytvorderschuytvorder
1578-01-21
wedue van Joost Heyndricxsz schuytvorder
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Kaiserstraat.024.3
42/07
Joost Symonsz {schuitenvoerder}
/
wedue van Joost Symonsz schuijtvoerderschuijtvoerder
1585-01-12
wedue van Joost Symonsz schuijtvoerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.025
270/08
Pieter Barentsz {schuitenvoerder}
/
wedue van Pieter Baernsz schuytvoerderschuytvoerder
1581-01-21
Loutgen Willemsdr wedue van Pieter Baernsz schuytvoerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.025
269/09
Pieter Barentsz {schuitenvoerder}
/
wedue van Pieter Baerrentsz schuytvoerderschuytvoerder
1581-01-21
Loutgen Willemdr wedue van Pieter Baerrentsz schuytvoerder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.090
12/04
Anthonis Dircksz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Anthonis Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1567-08-07
Elisabeth Simonsdr weduwe van Anthonis Dircksz schuitvoerder met Louis Trijsens als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Kaiserstraat.057.3
346/09
Arent Dircksz {linnenwever}
/
weduwe van Arent Dircxz schuytvoerderschuytvoerder
1582-05-31
weduwe van Arent Dircxz schuytvoerder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)NieuweRijn.018
258/04
Claes Jansz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Claas Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1573-10-05
Aafgen Pietersdr weduwe van Claas Jansz schuitvoerder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Vismarkt.010
256/08
Claes Jansz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Claas Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1573-10-05
Aafgen Pietersdr weduwe van Claas Jansz schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)NieuweRijn.018
32/04
Claes Jansz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Claes Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1578-07-13
Aefgen Pietersdr, weduwe van Claes Jansz, schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.018
30/04
Claes Jansz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Claes Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1578-07-30
weduwe van Claes Jansz schuitvoerder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Molensteeg.014
456/04
Cornelis Pietersz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Cornelis Pietersz schuytvoerder mit Jan van Binchorst notarys haer gecoren voocht in dezenschuytvoerder
1583-12-07
Marytgen Dircxdochter weduwe van Cornelis Pietersz schuytvoerder mit Jan van Binchorst notarys haer gecoren voocht in dezen
Volkstelling-1581 (overledene)StilleRijn.007
83/3a
Daem Claesz {schuitenvoerder}
0/
weduwe van Daem Claesz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Daem Claesz schuytvoerder
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Caeciliastraat.022.3
6/04
Joachim Aelbrechtsz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Jochum Aalbrechtsz schuitvoerderschuitvoerder
1563-07-10
Grietgen Jansdr weduwe van Jochum Aalbrechtsz schuitvoerder met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Kaiserstraat.024.3
36/05
Joost Symonsz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Joost Symonsz schuytvoerderschuytvoerder
1585-01-08
weduwe van Joost Symonsz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (overledene)LangeMare.031-037
113/1a
Job {schuitenvoerder}
0/
weduwe van Jop de schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Grietgen Joppendr weduwe van Jop de schuytvoerder
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Hogewoerd.059
188/04
Joris Cornelisz {steenplaatser, schuitenvoerder}
/
weduwe van Joris Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1562-10-05
Beatrix Thymansdr weduwe van Joris Cornelisz schuitvoerder (met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Hogewoerd.059
294/04
Maerten Claesz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Maarten de schuitvoerderschuitvoerder
1563-02-17
Minne Louwerisdr weduwe van Maarten de schuitvoerder met Hendrick Ulricksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hogewoerd.059
72/04
Maerten Claesz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Maerten Claesz schuitvoerderschuitenvoerder
1560-09-18
Minne Lourisdr weduwe van Maerten Claesz schuitvoerder (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Volkstelling-1581 (overledene)Kaiserstraat.057
97/1a
Mees Jansz {schuitenvoerder}
0/
weduwe van Mees Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Cuneera Romboutsdr weduwe van Mees Jansz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (overledene)Apothekersdijk.007
24/2a
Pieter Jansz {schuitenvoerder}
0/
weduwe van Pieter Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Pieter Jansz schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.159
288/16
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/
weduwe van Pieter Michielsz schuitvoerderschuitvoerder
1579-06-09
Claesgen Gerritsdr weduwe van Pieter Michielsz schuitvoerder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)JanVossensteeg.053
183/04
Symon Anthonisz {schipper-Jan Vossensteeg}
/
weduwe van Symon Thonisz schuytvoerderschuytvoerder
1580-09-01
Neel Dircxdr weduwe van Symon Thonisz schuytvoerder
Grote-Bewijzen-B (overledene)OudeRijn.081
861/05
Jasper Cornelisz {schuitenvoerder}
/
wijlen Jasper Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1566-08-24
kinderen van wijlen Jasper Cornelisz schuytvoerder en Neeltgen Egbertsdr nu gehuwd met Claes Florysz schipper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)SintJorissteeg.002-006
241/03
Willem Adriaensz Petten
/
Willem Adriaansz Petten schuitvoerderschuitvoerder
1573-07-24
Willem Adriaansz Petten schuitvoerder
Waarboek-67 D-1567 (koper)MooiJapiksteeg.004
544/06
Willem Arentsz {schuitenvoerder}
/
Willem Arentsz Wassenaar schuitvoerderschuitvoerder
1571-06-08
Willem Arentsz Wassenaar schuitvoerder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.035
173/10
Willem Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Willem Cornelisz schuytvoerderWillem Cornelisz schuytvoerder
1580-08-21
Willem Cornelisz schuytvoerders' erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.035
174/07
Willem Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Willem Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1580-08-21
Willem Cornelisz schuytvoerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.035
40/1
Willem Cornelisz {schuitenvoerder}
6/
Willem Cornelisz schuytvoerder v Reynsburchschuytvoerder
1581-09
Willem Cornelisz schuytvoerder van Reynsburch omtrent x jaer
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.019
19/1
Willem Cornelisz {kuiper-Vliet}
/16
Willem Corneliszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Willem Corneliszoon schuytvoerders huys; es getacxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.035
71/1
Willem Cornelisz {schuitenvoerder}
/4
Willem Corneliszoon schuytvoerderschuytvoerder
1585
Willem Corneliszoon schuytvoerders huys; es getacxeert op 4 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.046-050
48/1
Willem Foysz {schuitenvoerder}
6/
Willem Foyten schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Willem Foyten van Warmondt schuytvoerder heeft hier gewoont twee jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Mirakelsteeg.022-024
41/1
Willem Jansz {schuitenvoerder}
2/
Willem Janszn schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Willem Janszn schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.014.1
73/1

/3-0-0
Willem Lourisz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Willem Lourisz schuytvoerder
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)GeenPerceel.000
23/03

/
Willem Lourisz schuytvoerder poorter deser stedeschuytvoerder
1584-07-15
Willem Lourisz schuytvoerder poorter deser stede voor hem zijne erven ende nacomelinghen
Grote-Bewijzen-C (belending)KortRapenburg.011
7/13

/
Willem Petten schuytvoerderschuytvoerder
1578-12-12
Willem Petten schuytvoerders huys ende erve
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.088.1
28/03

/
Willem Wermboutsz schuytvoerderschuytvoerder
1541-07-17
Willem Wermboutsz schuytvoerder
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Kolfmakerveststeeg.000.1
68/09a
Wouter Jansz {schuitenvoerder}
/
Wouter Jansz
ondertrouw
schuitenvaarder
1578-05-24
Wouter Jansz
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakerveststeeg.000.1
158/3
Wouter Jansz {schuitenvoerder}
0/
Wouter Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1581-09
Wouter Jansz schuytvoerder