BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 144. Aantal = 16.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.05
113/1
Claes Joostenz Buyck {rentenier}
5/
Claes Buyck van Amsterdam rentierrentier
1581-09
Claes Buyck van Amsterdam rentier
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/39
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxz Steen van Montfoort rentenierrentenier
1582-04-02
Claes Dircxz Steen van Montfoort rentenier van goeden gedestineert vanwegen de Witte Nonnen
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.020.9
135/1
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
3/
Cornelis Claes Lambrechtsz rentierrentier
1581-09
Cornelis Claes Lambrechtsz rentier
Waarboek-67 L-1584 (belending)Rapenburg.081-083
30/07
Cornelis van Mierop
/
Cornelis van Niewcoop rentenier generaelrentenier generael
1584-01-31
Cornelis van Niewcoop rentenier generael
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.080
444/21
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck van Kessel rentenierder van Reijnsburchrentenierder
1578-01-11
Dirck van Kessel rentenierder van Reijnsburch
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.020.7
137/01
Engelbrecht van der Zande {rentenier}
10/
Engelbrecht van der Sande rentierrentier
1581-09
Engelbrecht van der Sande rentier
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.11
122/1
Ewout Arent Gerritsz van Dam
4/
Ewout Arentsz rentierrentier
1581-09
Ewout Arentsz rentier
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.016
55/1
Jan Dircksz Brandt
/10
Jan Brant van Amersfoort rentierrentier
1581-12
Jan Brant van Amersfoort rentier
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.016
91/1
Jan Dircksz Brandt
6/
Jan van den Brant rentierrentier
1581-09
Jan van den Brant geboren van Leyden rentier meest tot Breda gewoont hebbende zouder omtrent ix jaren herwerts gedurende de welcke hij hem hier onthouden heeft
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakerveststeeg.000.2
156/1
Jan van Hogelande {rentenier}
5/
Jan van Hogelande v Middelburch rentierrentier
1581-09
Jan van Hogelande van Middelburch rentier omtrent i jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.008
69/1
Lieven Yons {rentenier}
3/
Lyeve IJansz renthier van Gentrenthier
1581-09
Lyeve IJansz renthier van Gent
Kerven-1581 (bewoner)Middelweg.008
45/1
Lieven Yons {rentenier}
/8
Lyvyn Yons van Gendt rentierrentier
1581-12
Lyvyn Yons van Gendt rentier
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.000.10
104/1
Michiel Gerritsz van Poelgeest
3/
Michiel Geritsz van Coudekerck rentier schutterrentier
1581-09
Michiel Geritsz van Coudekerck rentier schutter
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.10
108/1
Reyer Jacobsz {houtkoper}
9/
Reyer Jacops rentierrentier
1581-09
Reyer Jacops rentier
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.03
115/1
Sybrant Joostenz Buyck
6/
Sybrant Buyck v Amsterdam rentierrentier
1581-09
Sybrant Buyck v Amsterdam rentier
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.020.5
139/1
Sybrant Occo
4/
Sybrant Occo rentierrentier
1581-09
Sybrant Occo rentier