BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 147. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1583 (bewoner)Apothekersdijk.034.3
2/1
Arent Claesz Tollenaer {metselaar}
/4
Aernt Claesz tollenaertollenaer
1583-07-14
Aernt Claesz, tollenaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.096
93/1
Arent Claesz Tollenaer {metselaar}
/6/0-0
Arent Claesz tollenairtollenair
1558-06-08
Arent Claesz tollenair
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.013
19/1
Jacob Fransz {tollenaar}
2/
Jacob Fransz tollenaertollenaer
1581-09
Jacob Fransz van Amersvoort tollenaer omtrent viii jaer
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Vliet.040
133/04
Jacob Fransz {tollenaar}
/
Jacob Fransz tollenaertollenaer
1585-04-06
Jacob Fransz Tollenaer
Waarboek-67 M-1584 (koper)Vliet.040
129/04
Jacob Fransz {tollenaar}
/
Jacob Fransz tollenaertollenaer
1585-04-08
Jacob Fransz tollenaer
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.013
16/1
Jacob Fransz {tollenaar}
/6
Jacob Fransz tollenaer van Amersfoorttollenaer
1581-12
Jacob Fransz tollenaer van Amersfoort
Omslag-1583 (bewoner)Vliet.013
17/1
Jacob Fransz {tollenaar}
/6
Jacop Fransz tollenaer van Amersfoorttollenaer
1583-07-14
Jacop Fransz, tollenaer, van Amersfoort
Grachtenboek-28 (eigenaar)Vliet.013
80/1
Jacob Fransz {tollenaar}
/
Jacop Franszoon tollenaertollenaer
1585-04-03
Jacop Franszoon tollenaer
Omslag-1583 (overledene)Noordeinde.036-038
71/1a
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
wedue van Dirc Claesz tollenaertollenaer
1583-07-14
wedue van Dirc Claesz, tollenaer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Noordeinde.036-038
292/08
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
weduwe van Dirck Claesz tollenaertollenaer
1580-12-21
Zeeltgen Adryaensdr weduwe van Dirck Claesz tollenaer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Noordeinde.036-038
293/08
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
0/
weduwe van Dirck Claesz tollenaertollenaer
1580-12-21
Zeeltgen Adryaensdr weduwe van Dirck Claesz tollenaer