BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 158. Aantal = 30.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Vliet.046-054
446/23

/
Anna van Zwieten vrou van Opmeer,Ambachtsvrou van Zevenhuysen, van Zegwaert, van de Lier ende van de Zouteveenvrou van Opmeer,Ambachtsvrou van Zevenhuysen, van Zegwaert, van de Lier ende van de Zouteveen
1579-12-21
Anna van Zwieten
TiendePenning-1561 (huurder)Hooigracht.039-041
1906/1
Hillegond van Hoogstraten {Brunt/Meesters}
/40-0-0
Hillegont Brunt, jkvjonkvrouw
1561-12
Hillegont Brunt, jkv
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Nieuwsteeg.018.4
348/05
Adriana Lenaertsdr van Vliet
/
Jfr Adriana Lenaartsdr van Vliet hun tantejonkvrouw
1574-05-08
hen aangekomen na het overlijden van hun tante Jfr. Adriana Lenaartsdr van Vliet
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.081-083
90/14
Anna Cornelisdr van der Hooch
/
Jfr Anna Cornelisdr van der Hoochjonkfrou
1564-01-05
kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
TiendePenning-1561 (eigenaar)Apothekersdijk.026.4
2624/1

/10-0-0
jkv van Schootenjonkvrou
1561-12
jkv van Schooten
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.028
171/03
Isabel van Diemen
/
Jkvr Isabella van Diemen weduwe van Dirck van Waardenburgjonkvrouw
1564-04-24
Jkvr. Isabella van Diemen weduwe van Dirck van Waardenburg met Jan K… Hendricksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (belending)Koddesteeg.024-030
11/08
Marie van Bronckhorst {van Dorp}
/
Joffrouwe Van Dorps huysingejonkvrouw
1576-03-10
Joffrouwe Van Dorps huysinge
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/2
Oede van Amstel
0/
Joncfroue Oede van Aemsteljoncfroue
1581-09
Joncfroue Oede van Aemstel
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Langebrug.095-099
1/2
Cornelia van Zoetelingskerken
/
Joncfrouwe Cornelis Soetelinskerckejonkvrouw
1573
Joncfrouwe Cornelis Soetelinskercke latitante opte Voldersgraft
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/26
Diewertgen van der Laen
0/
Joncfrouwe Diewer vd Laen wed v Jhr Heyndrick van Assendelftjoncfrouwe
1581-09
Joncfrouwe Diewer van der Laen weduwe van joncheer Heyndrick van Assendelft
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/01
Johanna van der Laen
27/
Joncfrouwe Johanna van der Laen wed v Joncheer Johan v Teemsyque geb v Bruggejonkvrouw
1581-09
Joncfrouwe Johanna van der Laen weduwe van Joncheer Johan van Teemsyque geboren van Brugge in Vlaenderen. Heeft hier gewoont anderhalff jaer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)GeenPerceel.000
483/04
Maria van Beloys van Treslong
/
Joncfrouwe Maria van Beloys van Treslongjoncfrouwe
1574-04
Joncfrouwe Maria van Beloys van Treslong met Lenerdt Lourisz haer gecoren voocht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.042-044
2/2
Geertruid van Berendrecht VI
0/
Joncfrouwe van Noortjoncfrouwe
1581-09
met zijn huisvrouwe Joncfrouwe van Noort
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.042-044
2/6
Anna Adriaensdr Blois van Treslong
0/
Joncfrouwe van Tresloing zijn huisvrouweJoncfrouwe
1581-09
met Joncfrouwe van Treslong zijn huysvrouwe
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.6
189/09
Adriana Lenaertsdr van Vliet
/
Joncfrouwe van Vlietjoncfrouwe
1583-04-23
Joncfrouwe van Vliet
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.055
25/07
Cathalina Backs
0/
Joncvrouwe Catalina Bax weduwe Duchy van Antwerpenjoncvrouw
1581-09
Joncvrouwe Catalina Bax weduwe Duchy van Antwerpen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Papengracht.029.2
189/05
Theodora van Wijck
/
joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwejonkvrouw
1582-01-11
joncheer Floris Iutphaes als specialycken procuratie hebbende van ioncheer Guido van Meerkercken ende van joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwe, volgende zijn gemachtbrieff voor burgermesteren, schepenen ende raed van der stede van Bruggen op ten 27 november 1581
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.8
299/08
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Joncvrouwe van MerwenJoncvrouwe
1583-06-22
Joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Papengracht.029.2
290/07
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Joncvrouwe van Merwenjoncvrouwe
1583-06-29
Joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Papengracht.029.2
290/11
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Joncvrouwe van Merwenjoncvrouwe
1583-06-29
Joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 F-1576 (begunstigde)Houtstraat.002
139/09
Marie van Poelgeest {jonkvrouw}
/
Jongvrou Marie van Poelgeest weduwe van Joncker Wolfert Alboutjonkvrouw
1576-12-30
Jongvrou Marie van Poelgeest weduwe van Joncker Wolfert Albout
Waarboek-67 G-1578 (begunstigde)Breestraat.031
285/09
Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven
/
Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van Jacob de Mildejonkvrouw
1578-02-01
Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven, weduwe van Jacob de Milde
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Diefsteeg.016-018
348/05
Louise Thibautsdr {vrouw van François}
/
Jonkvrouwe Louise Baradot weduwe van François van Dijckejonkvrouwe
1577-10-11
Cornelis Jacobsz van Noorde als vervanger van mr. Thibault Borckelmans advocaat te Mechelen in opdracht van Jonkvrouwe Louise Baradot weduwe van François van Dijcke
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.026
52/05
Maria Spruyt van Kriekenbeek
/
jonkvrouwe Marie Spruyts weduwe van Jan van Oostrumjonkvrouwe
1562-02-21
Willem van Lokhorst ridder heer Vincent van Lokhorst en jonkvrouwe Marie Spruyts weduwe van Jan van Oostrum (bijgestaan door haar oom Olmer Rutgaert Willemsz) tevens als voogden van Jan en Marie nagelaten kinderen van Jan van Oostrum
Waarboek-67 K-1582 (borg)Steenschuur.023.12
189/04
Catharina van Zijl
/
Juffrouw Catrijna van Zijl wedue Joncheer van Wijngaerden zijn schoonmoederjuffrouw
1583-04-23
Juffrouw Catrijna van Zijl wedue wijlen Joncheer van Wijngaerden
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.026
52/09
Marie van Oostrum
/
Marie haar kinderenjoncvrouwe
1562-02-21
Willem van Lokhorst ridder heer Vincent van Lokhorst en jonkvrouwe Marie Spruyts weduwe van Jan van Oostrum (bijgestaan door haar oom Olmer Rutgaert Willemsz) tevens als voogden van Jan en Marie nagelaten kinderen van Jan van Oostrum
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.080
10/1
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
/2-11-0
Mevrouwe Stephana van Rossums vrouwe van Rijnsvrouwe tot Rijnsborch
1601
Mevrouwe Stephana van Rossum, vrouwe van Rijnsborch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.080
6/1
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
/15-7-0
Stephana van Rossum vrouwe tot Rijnsborchvrouwe tot Rijnsborch
1601
Mevrouwe Stephana van Rossum, vrouwe tot Rijnsborch
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.011
373/2
Isabel van Diemen
/
van Waerdenburch jkvjonkvrouw
1561-12
van Waerdenburch jkv
Waarboek-67 G-1578 (begunstigde)Breestraat.031
285/10
Jacob de Milde
/
weduwe van Jacob de Mildejonkvrouw
1578-02-01
Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven, weduwe van Jacob de Milde