BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 158. Aantal = 55.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Papengracht.029.2
248/06
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Adriana van Nassouwejoncvrouwe
1582-04-27
d'eedele joncvrouwen Adriana van Nassouwe Johanna van Nassouwe Anna van Lier ende Susanna van Ette mit Salomon van der Wuerdt notarys haer gecoren voocht in dese t'samen ende elckeen voor al
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Papengracht.029.2
248/08
Anna van Lier
/
Anna van Lierjoncvrouwe
1582-04-27
d'eedele joncvrouwen Adriana van Nassouwe Johanna van Nassouwe Anna van Lier ende Susanna van Ette mit Salomon van der Wuerdt notarys haer gecoren voocht in dese t'samen ende elckeen voor al
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Vliet.046-054
446/23

/
Anna van Zwieten vrou van Opmeer,Ambachtsvrou van Zevenhuysen, van Zegwaert, van de Lier ende van de Zouteveenvrou van Opmeer,Ambachtsvrou van Zevenhuysen, van Zegwaert, van de Lier ende van de Zouteveen
1579-12-21
Anna van Zwieten
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pieterskerkhof.004.4.1
47/04
Cornelia Cornelisdr Heerman {van Bruchesem}
/
Cornelia Cornelis Heermansdochter zijn huysvrouwejouff
1542-01-14
Cornelia Cornelis Heermansdochter zijn huysvrouwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Mandenmakerssteeg.004
245/06

/
die Jonffrouw van Ottingenjonffrouw
1551-07-16
die Jonffrouw van Ottingen
TiendePenning-1561 (huurder)Hooigracht.039-041
1906/1
Hillegond van Hoogstraten {Brunt/Meesters}
/40-0-0
Hillegont Brunt, jkvjonkvrouw
1561-12
Hillegont Brunt, jkv
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Nieuwsteeg.018.4
348/05
Adriana Lenaertsdr van Vliet
/
Jfr Adriana Lenaartsdr van Vliet hun tantejonkvrouw
1574-05-08
hen aangekomen na het overlijden van hun tante Jfr. Adriana Lenaartsdr van Vliet
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Rapenburg.081-083
90/14
Anna Cornelisdr van der Hooch
/
Jfr Anna Cornelisdr van der Hoochjonkfrou
1564-01-05
kinderen van Claas Aalwijnsz en Jfr. Anna Cornelisdr van der Hooch
TiendePenning-1561 (eigenaar)Apothekersdijk.026.4
2624/1

/10-0-0
jkv van Schootenjonkvrou
1561-12
jkv van Schooten
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.028
171/03
Isabel van Diemen
/
Jkvr Isabella van Diemen weduwe van Dirck van Waardenburgjonkvrouw
1564-04-24
Jkvr. Isabella van Diemen weduwe van Dirck van Waardenburg met Jan K… Hendricksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (belending)Koddesteeg.024-030
11/08
Marie van Bronckhorst {van Dorp}
/
Joffrouwe Van Dorps huysingejonkvrouw
1576-03-10
Joffrouwe Van Dorps huysinge
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Papengracht.029.2
248/07
Johanna van Nassau (van Merwe) {?}
/
Johanna van Nassouwejoncvrouwe
1582-04-27
d'eedele joncvrouwen Adriana van Nassouwe Johanna van Nassouwe Anna van Lier ende Susanna van Ette mit Salomon van der Wuerdt notarys haer gecoren voocht in dese t'samen ende elckeen voor al
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/2
Oede van Amstel
0/
Joncfroue Oede van Aemsteljoncfroue
1581-09
Joncfroue Oede van Aemstel
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkgracht.014-016
251/05
Adriana Heermans van Swieten
/
joncfrouwe Adriana van Zweeten weduwe wijlen Gerrit Heermanjoncfrouwe
1582-04-26
joncfrouwe Adriana van Zweeten weduwe wijlen Gerrit Heerman
Glippers-1573 (eigenaar)Langebrug.095-099
1/2
Cornelia van Zoetelingskerken
/
Joncfrouwe Cornelis Soetelinskerckejonkvrouw
1573
Joncfrouwe Cornelis Soetelinskercke latitante opte Voldersgraft
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/26
Diewertgen van der Laen
0/
Joncfrouwe Diewer vd Laen wed v Jhr Heyndrick van Assendelftjoncfrouwe
1581-09
Joncfrouwe Diewer van der Laen weduwe van joncheer Heyndrick van Assendelft
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/01
Johanna van der Laen
27/
Joncfrouwe Johanna van der Laen wed v Joncheer Johan v Teemsyque geb v Bruggejonkvrouw
1581-09
Joncfrouwe Johanna van der Laen weduwe van Joncheer Johan van Teemsyque geboren van Brugge in Vlaenderen. Heeft hier gewoont anderhalff jaer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)GeenPerceel.000
483/04
Maria van Beloys van Treslong
/
Joncfrouwe Maria van Beloys van Treslongjoncfrouwe
1574-04
Joncfrouwe Maria van Beloys van Treslong met Lenerdt Lourisz haer gecoren voocht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.042-044
2/2
Geertruid van Berendrecht VI
0/
Joncfrouwe van Noortjoncfrouwe
1581-09
met zijn huisvrouwe Joncfrouwe van Noort
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.042-044
2/6
Anna Adriaensdr Blois van Treslong
0/
Joncfrouwe van Tresloing zijn huisvrouweJoncfrouwe
1581-09
met Joncfrouwe van Treslong zijn huysvrouwe
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.6
189/09
Adriana Lenaertsdr van Vliet
/
Joncfrouwe van Vlietjoncfrouwe
1583-04-23
Joncfrouwe van Vliet
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Papengracht.029.2
248/04
Guido van Meetkerken
/
joncheer Guido van Meetkerckenjouffrouwe
1582-04-27
joncheer Floris van Jutphaes ten behoeve van joncheer Guido van Meetkercken en jouffrouwe Theodorica van Wijc zijn huysvrouwe
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.042
208/001
Anna van Duvenvoorde
/
Jonckvrouwe Anna van Warmont
A, 89v
jonckvrouwe
1601 na
Jonckvrouwe Anna van Warmont
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.011
373/2
Isabel van Diemen
/
Jonckvrouwe van Waerdenburchjonkvrouw
1564
Jonckvrouwe van Waerdenburch
Waarboek-67 J-1581 (koper)Papengracht.029.2
189/06
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
joncvrouwe Adriaen van Nassouwejoncvrouwe
1582-01-11
joncvrouwen Adriaen van Nassouwe, Anna van Liere ende Zusanna van Ette
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.127-129
389/26
Alijd van Blommendael
/
joncvrouwe Alijdt van Blomendale weduwe van Hadriaens van Naeldwijckjoncvrouwe
1582-07
joncvrouwe Alijdt van Blomendale weduwe van Hadriaens van Naeldwijck
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Breestraat.127-129
133/03
Alijd van Blommendael
/
Joncvrouwe Alijdt van Blommendael weduwe van Joncheer Adriaen van Naeldtwijcjoncvrouwe
1583-02-21
Joncvrouwe Alijdt van Blommendael weduwe van Joncheer Adriaen van Naeldtwijc
Waarboek-67 J-1581 (koper)Papengracht.029.2
189/07
Anna van Lier
/
joncvrouwe Anna van Lierejoncvrouwe
1582-01-11
joncvrouwen Adriaen van Nassouwe, Anna van Liere ende Zusanna van Ette
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.055
25/07
Cathalina Backs
0/
Joncvrouwe Catalina Bax weduwe Duchy van Antwerpenjoncvrouw
1581-09
Joncvrouwe Catalina Bax weduwe Duchy van Antwerpen
Waarboek-67 J-1581 (borg)Steenschuur.004
345/07
Cathalina van Heemskerck {van der Houve}
/
joncvrouwe Catalina van Heemskerck weduwe wijlen zaliger joncheer David van der Houvejoncvrouwe
1582-05-31
joncvrouwe Catalina van Heemskerck weduwe wijlen zaliger joncheer David van der Houve mit Jan van Binchorst openbaer notarys haer gecoren voocht in dese zaecke
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Breestraat.050
66/09
Diewertgen van der Laen
/
Joncvrouwe Dieuwere van der Laen wedue wijlen Joncheer Henrick van Assendelftjoncvrouw
1582-11-03
Joncvrouwe Dieuwere van der Laen wedue wijlen Joncheer Henrick van Assendelft
Huwelijksevw-B2 (bruid)Pieterskerkgracht.011-013
113/04
Josina van Haemstede {van Berendrecht}
/
Joncvrouwe Josyne van Haemstedejonkvrouw
1564-05-23
Joncvrouwe Josyne van Haemstede
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Rapenburg.038-040
15/1
Maria Spruyt van Kriekenbeek
//0-5-0
joncvrouwe Marie Spruyts wedue Johans van Oostrumjoncvrouwe
1568
joncvrouwe Marie Spruyts, wedue Johans van Oostrum 5 sc. van pacht, staende op haer huysinghe ende erve noortwaerts naest ’t voorgaende ende op den houck over ’t vangenhuys [= Gravensteen - kw] gelegen, verscheenen anno [15]68 – 5 sc.
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Papengracht.029.2
189/05
Theodora van Wijck {van Meetkerken}
/
joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwejonkvrouw
1582-01-11
joncheer Floris Iutphaes als specialycken procuratie hebbende van ioncheer Guido van Meerkercken ende van joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwe, volgende zijn gemachtbrieff voor burgermesteren, schepenen ende raed van der stede van Bruggen op ten 27 november 1581
Waarboek-67 K-1582 (belending)Papengracht.029.2
211/08
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
joncvrouwe van Merwenjoncvrouwe
1583
joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.16
299/08
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Joncvrouwe van MerwenJoncvrouwe
1583-06-22
Joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Papengracht.029.2
290/07
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Joncvrouwe van Merwenjoncvrouwe
1583-06-29
Joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 K-1582 (belending)Papengracht.029.2
290/11
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
Joncvrouwe van Merwenjoncvrouwe
1583-06-29
Joncvrouwe van Merwen
Waarboek-67 J-1581 (koper)Papengracht.029.2
189/08
Susanna van Etten
/
joncvrouwe Zusanna van Ettejoncvrouwe
1582-01-11
joncvrouwen Adriaen van Nassouwe, Anna van Liere ende Zusanna van Ette
Waarboek-67 F-1576 (begunstigde)Houtstraat.002
139/09
Marie van Poelgeest {jonkvrouw}
/
Jongvrou Marie van Poelgeest weduwe van Joncker Wolfert Alboutjonkvrouw
1576-12-30
Jongvrou Marie van Poelgeest weduwe van Joncker Wolfert Albout
Waarboek-67 G-1578 (begunstigde)Breestraat.031
285/09
Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}
/
Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven weduwe van Jacob de Mildejonkvrouw
1578-02-01
Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven, weduwe van Jacob de Milde
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Diefsteeg.016-018
348/05
Louise Thibautsdr {vrouw van François}
/
Jonkvrouwe Louise Baradot weduwe van François van Dijckejonkvrouwe
1577-10-11
Cornelis Jacobsz van Noorde als vervanger van mr. Thibault Borckelmans advocaat te Mechelen in opdracht van Jonkvrouwe Louise Baradot weduwe van François van Dijcke
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.026
52/05
Maria Spruyt van Kriekenbeek
/
jonkvrouwe Marie Spruyts weduwe van Jan van Oostrumjonkvrouwe
1562-02-21
Willem van Lokhorst ridder heer Vincent van Lokhorst en jonkvrouwe Marie Spruyts weduwe van Jan van Oostrum (bijgestaan door haar oom Olmer Rutgaert Willemsz) tevens als voogden van Jan en Marie nagelaten kinderen van Jan van Oostrum
Waarboek-67 K-1582 (borg)Steenschuur.023.12
189/04
Catharina van Zijl {van Wijngaerden}
/
Juffrouw Catrijna van Zijl wedue Joncheer van Wijngaerden zijn schoonmoederjuffrouw
1583-04-23
Juffrouw Catrijna van Zijl wedue wijlen Joncheer van Wijngaerden
Ondertrouw-NH-A (getuige)Garenmarkt.000.19
160/05d
Anna Wijnandsdr {van Telshout}
/
Jvr Anna Wiecant moeder
ondertrouw
jonkvrouw
1584-02-05
Jvr Anna Wiecant moeder
Ondertrouw-NH-A (bruid)Garenmarkt.000.19
160/05b
Cathalina van Telshout {van den Ketel}
/
Jvr Cathalina van Telshout
ondertrouw
jonkvrouw
1584-02-05
Jvr Cathalina van Telshout
Ondertrouw-NH-C (getuige)Botermarkt.023
166/04e

/
Jvr Maria Gerritsdr schoonzr
ondertrouw
jonkvrouw
1596-09-27
Jvr Maria Gerritsdr schoonzr
Ondertrouw-NH-A (bruid)Rapenburg.038-040
177/08b
Maria Jacobsdr van der Does
/
Jvr Marye van der Does
ondertrouw
jonkvrouw
1584-09-22
Jvr Marye van der Does
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.026
52/09
Marie van Oostrum
/
Marie haar kinderenjoncvrouwe
1562-02-21
Willem van Lokhorst ridder heer Vincent van Lokhorst en jonkvrouwe Marie Spruyts weduwe van Jan van Oostrum (bijgestaan door haar oom Olmer Rutgaert Willemsz) tevens als voogden van Jan en Marie nagelaten kinderen van Jan van Oostrum
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Mandenmakerssteeg.004
10/1
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
/2-11-0
Mevrouwe Stephana van Rossums vrouwe van Rijnsvrouwe tot Rijnsborch
1601
Mevrouwe Stephana van Rossum, vrouwe van Rijnsborch
TiendePenning-1561 (eigenaar)Garenmarkt.010.2
1035/2
Rusgen Michielsdr Zeyst
/12-0-0
Russent Michielsdr Zeyst jkvjonkvrouw
1561-12
Russent Michielsdr Zeyst jkv
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.080
6/1
Stephana van Rossum {vrouwe van Rijnsburg}
/15-7-0
Stephana van Rossum vrouwe tot Rijnsborchvrouwe tot Rijnsborch
1601
Mevrouwe Stephana van Rossum, vrouwe tot Rijnsborch
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Papengracht.029.2
248/09
Susanna van Etten
/
Susanna van Ettejoncvrouwe
1582-04-27
d'eedele joncvrouwen Adriana van Nassouwe Johanna van Nassouwe Anna van Lier ende Susanna van Ette mit Salomon van der Wuerdt notarys haer gecoren voocht in dese t'samen ende elckeen voor al
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.011
373/2
Isabel van Diemen
/7-5-0
van Waerdenburch jkvjonkvrouw
1561-12
van Waerdenburch jkv
Waarboek-67 G-1578 (begunstigde)Breestraat.031
285/10
Jacob de Milde
/
weduwe van Jacob de Mildejonkvrouw
1578-02-01
Jonkvrouw Cathrijne Gijsbrechtsdr van Couwenhoven, weduwe van Jacob de Milde