BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 159. Aantal = 57.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Doezastraat.003.3
468/06

/
Adriaan Gerritszklompenmaker
1575-03-19
Griete Jacobsdr weduwe van Cornelis Jansz klompenmaker met Adriaan Gerritsz als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Jansz den Deen als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)OudeVarkenmarkt.014
647/03
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaan Joostenz klompenmakerklompenmaker
1576-02-16
Adriaan Joostenz klompenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)OudeVarkenmarkt.014
648/03
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaan Joostenz klompenmakerklompenmaker
1576-02-16
Adriaan Joostenz klompenmaker
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.000.3
46/05
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen clompmackerclompmacker
1581-08-12
Adriaen clompmacker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)OudeVarkenmarkt.000.3
96/03
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joosten clompenmaeckerclompenmaecker
1584-04-28
Adriaen Joosten clompenmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.000.3
47/05
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostensz clompmaeckerclompmaecker
1581-08-12
Adriaen Joostensz clompmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVarkenmarkt.000.3
246/1
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
3/
Adriaen Joostensz clompmaeckerclompmaecker
1581-09
Adriaen Joostensz clompmaker
Waarboek-67 J-1581 (borg)5eBinnenvestgracht.000.08
294/05
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostensz clompmaeckerclompmaecker
1582-05-01
Adriaen Joostensz clompmaecker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)OudeVarkenmarkt.009
580/03
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostensz klompenmakerklompenmaker
1578-06-17
Adriaen Joostensz klompenmaker (met als borg Cornelis Joostensz klompenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)OudeVarkenmarkt.009
581/03
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostensz klompenmakerklompenmaker
1578-06-17
Adriaen Joostensz klompenmaker
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)OudeVarkenmarkt.000.3
97/03

/
Adriaen Joostensz klompmakerklompmaker
1584-04-28
Adriaen Joostensz klompmaker
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeVarkenmarkt.000.3
468/04
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostenz clompmaakerclompmaaker
1581-06-20
Adriaen Joostenz clompmaaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeVarkenmarkt.007
469/03
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostenz clompmaeckerclompmaecker
1581-06-20
Adriaen Joostenz, clompmaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.164
315/06
Anthonis Jansz {klompenmaker}
/
Anthonis Jansz clompenmaickerclompenmaicker
1561-08-18
Anthonis Jansz clompenmaicker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.164
230/05
Anthonis Jansz {klompenmaker}
/
Anthonis Jansz klompenmakerklompenmaker
1561-05-10
Anthonis Jansz klompenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.166-168
230/08
Anthonis Jansz {klompenmaker}
/
Anthonis Jansz klompenmakerklompenmaker
1561-05-10
Anthonis Jansz klompenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.166-168
297/03
Anthonis Jansz {klompenmaker}
/
Anthonis Jansz klompenmakerklompenmaker
1561-08-07
Anthonis Jansz klompenmaker (met Jan Hendricksz brouwersknecht als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.164
429/03
Anthonis Jansz {klompenmaker}
/
Anthonis Jansz klompenmakerklompenmaker
1565-10-27
Anthonis Jansz klompenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeVarkenmarkt.007
599/06
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Arien Joestensz clommaeckerclommaecker
1575-05-30
Arien Joestensz clommaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)SintJorissteeg.023
282/08
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
/
Bastiaen Pietersz clompenmaeckerclompenmaecker
1579-05-25
Bastiaen Pietersz, clompenmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Levendaal.006
243/05
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
/
Bastiaen Pietersz clompmaeckerclompmaecker
1582-04-24
Bastiaen Pietersz clompmaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.003.3
8/05
Cornelis Jansz {klompenmaker}
/
Cornelis Janss clompmakerclompmaker
1571-11-25
Cornelis Janss clompmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.003.3
389/05
Cornelis Jansz {klompenmaker}
/
Cornelis Jansz clompmaeckerclompmaecker
1570-07-27
Cornelis Jansz clompmaecker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Doezastraat.003.2
288/04
Cornelis Jansz {klompenmaker}
/
Cornelis Jansz klompenmakerklompenmaker
1570-01-07
Cornelis Jansz klompenmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)OudeVarkenmarkt.009
580/04
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz klompenmakerklompenmaker
1578-06-17
Adriaen Joostensz klompenmaker (met als borg Cornelis Joostensz klompenmaker)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.088-090
297/03
Cors Dircksz {voller, klompenmaker, korfmaker}
/
Cors Dircksz klompenmakerclompmaicker
1563-03-10
Cors Dircksz klompenmaker (met Cornelis Dircksz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.111-115
298/05
Cors Dircksz {voller, klompenmaker, korfmaker}
/
Cors Dircksz klompenmakerclompmaker
1563-03-10
Cors Dircksz klompenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
206/03

/
Cors Dircksz klompenmakerklompenmaker
1564-07-31
Cors Dircksz klompenmaker (met Cornelis Dircksz kuiper als borg)
Poorterboeken-D-1532 (borg)
7312/129b

/
Dirc Jacobszklompenmaker
1588-05-03
Dirc Jacobsz
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.004
25/1
Jan Claesz Tollenaer {klompenmaker}
/5
Jan Claess Tollenaer clompmaeckerclompmaecker
1585
Jan Claess Tollenaer clompmaeckers huys es getaxeert op 5 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.004
291/05
Jan Claesz Tollenaer {klompenmaker}
0/
Jan Claessen clompmaeckerclompmaecker
1581-02-02
Jan Claessen clompmaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Clarensteeg.004
467/10
Jan Claesz Tollenaer {klompenmaker}
/
Jan Claesz clompmaeckerclompmaecker
1580-01-01
Jan Claesz clompmaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Clarensteeg.004
468/10
Jan Claesz Tollenaer {klompenmaker}
/
Jan Claesz clompmaeckerclompmaecker
1580-01-01
Jan Claesz clompmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.004
290/05
Jan Claesz Tollenaer {klompenmaker}
/
Jan Claesz clompmaeckerclompmaecker
1581-02-02
Jan Claesz clompmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Clarensteeg.004
17/1
Jan Claesz Tollenaer {klompenmaker}
4/
Jan Claesz clompmaeckerclompmaecker
1581-09
Jan Claesz clompmaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Clarensteeg.004
357/07
Jan Claesz Tollenaer {klompenmaker}
/
Jan Claesz clompmaickerclompmaicker
1561-11-18
Jan Claesz clompmaicker
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.029
83/1
Jan Willemsz {klompenmaker}
3/
Jan Willemsz clompemaecker van Yperenclompemaecker
1581-09
Jan Willemsz clompmaecker van Yperen drie jaer gewoont
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Levendaal.055-057
8/2a
Louris Adriaensz {poppenmaker}
8/3-4-0/12-0-0
Louweris Aerentss clappecluysmakerclappecluysmaker
1606-08
De weduwe van Louweris Aerentss clappecluysmaker dat bewoont wert bij Cathalijn Merlier
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.005
8/06

/
Oloff Cornelisz medeclompmakermedeclompmaker
1571-11-25
Oloff Cornelisz medeclompmaker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Koppenhinksteeg.005
265/03
Pieter Govertsz {klompenmaker}
/
Pieter Govertsz clompemaeckerclompemaecker
1582-04-30
Pieter Govertsz clompemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.005
89/3
Pieter Govertsz {klompenmaker}
0/
Pieter Govertsz clompmaeckerclompmaecker
1581-09
Pieter Govertsz clompmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.005
266/05
Pieter Govertsz {klompenmaker}
/
Pieter Govertsz clompmaeckerclompmaecker
1582-04-30
Pieter Govertsz clompmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Papengracht.002.1
273/04
Pieter Govertsz {klompenmaker}
/
Pieter Govertsz clompmaeckerclompmaecker
1582-04-30
Pieter Govertsz clompmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Papengracht.002.1
421/05
Pieter Govertsz {klompenmaker}
/
Pieter Govertsz clompmaeckerclompmaecker
1582-08-08
Pieter Govertsz clompmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Papengracht.002.1
51/10
Pieter Govertsz {klompenmaker}
/
Pieter Govertsz clopmaeckerclopmaecker
1582-11-20
Pieter Govertsz clopmaecker
Omslag-1573 (bewoner)Ketelboetersteeg.004-006
20/1
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/0-2
Pouels Harmensz clompemakerclompemaker
1573-12-19
Pouels Harmensz clompemaker
Stratenboek-06 (overledene)Ketelboetersteeg.004-006
290/1a
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/
Pouwels Hermansz clompmakers weduwiclompmaker
1588-07-02
Pouwels Hermansz clompmakers weduwi
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.034
23/1
Reyer Harmensz {klompenmaker}
2/
Reyer Harmansz clompmaeckerclompmaecker
1581-09
Reyer Harmansz clompmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.034
42/1
Reyer Harmensz {klompenmaker}
/2
Reyer Harmansz clompmaeckerclompmaecker
1581-12
Reyer Harmansz clompmaecker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.034
42/1
Reyer Harmensz {klompenmaker}
/2
Reyer Harmansz clompmakerclompmaker
1583-07-14
Reyer Harmansz, clompmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.006
122/1
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
2/
Sebastiaen Pietersz clompemakerclompemaker
1581-09
Sebastiaen Pietersz clompemaker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)SintJorissteeg.023
37/03
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
/
Sebastiaen Pietersz clompmaeckerclompmaecker
1582-10-31
Sebastiaen Pietersz clompmaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Levendaal.006
37/10
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
/
Sebastiaen Pietersz clompmaeckerclompmaecker
1582-10-31
Sebastiaen Pietersz clompmaecker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Papengracht.038
546/04
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Thomas Jacobsz klompenmakerklompenmaker
1578-04-28
Thomas Jacobsz klompenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.004-006
29/1
Tielman Pouwelsz {klompenmaker}
2/
Thyelman Pouwelsz clompmaker schutterclompmaker
1581-09
Thyelman Pouwelsz clompmaker schutter
Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.004-006
29/1
Tielman Pouwelsz {klompenmaker}
/4
Tielman Pouwelsz clompmaeckerclompmaecker
1581-12
Tielman Pouwelsz clompmaecker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Doezastraat.003.3
468/05

/
weduwe van Cornelis Jansz klompenmakerklompenmaker
1575-03-19
Griete Jacobsdr weduwe van Cornelis Jansz klompenmaker met Adriaan Gerritsz als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Jansz den Deen als borg)