BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 163. Aantal = 26.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.095
194/2.4.3.4
Balten Jansz van der Booch
/
Balten Jansz bogemaeckerbogemaecker
1578-04-25
Balten Jansz bogemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.095
5/2.3.1.7
Balten Jansz van der Booch
/
Balten Jansz boochmaeckerboochmaecker
1578-09-29
Balten Jansz boochmaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.095
41/1.2.3.4
Balten Jansz van der Booch
/
Balten Jansz boochmaeckerboochmaecker
1579-05-25
Balten Jansz boochmaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.095
107/2.1.2.0
Balten Jansz van der Booch
/
Balten Jansz boochmaeckerboochmaecker
1580-11-22
Balten Jansz boochmaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.002
357/04
Claes Jansz van der Booch
/
Claes Jansz boegemaeckerboegemaecker
1582-06-19
Jacob Gerytsz bode mitte ruede deser stede ter executie van een vonnis van schepenen dezer stad van 22 februari 1580 ten nadele van Claes Jansz boegemaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/34
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelis boochmaeckerboochmaecker
1582-04-02
Jan Cornelisz boochmaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.095
326/09
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Corneliss boochmaeckerboochmaecker
1574-04-22
Jan Corneliss boochmaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
290/17
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz bogemackerbogemacker
1582-04-02
ten vijffden Jan Cornelisz bogemacker, voor 1/6 deel
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.095
25/09
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz bogemaeckerbogemaecker
1567-09-16
Jan Cornelisz bogemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.095
45/1
Jan Cornelisz van der Booch
/32
Jan Cornelisz bogemaeckerbogemaecker
1581-12
Jan Cornelisz bogemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.095
50/1
Jan Cornelisz van der Booch
/32
Jan Cornelisz bogemaeckerbogemaecker
1583-07-14
Jan Cornelisz, bogemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.095
305/12
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz bogemaickerbogemaicker
1563-03-22
Jan Cornelisz bogemaickers schuyr ende erve
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.1a
500/1
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz bogemakerbogemaker
1592~1597
Jan Cornelisz bogemaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.095
200/14
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz bogenmaickerbogenmaicker
1562-10-29
Jan Cornelisz bogenmaicker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.001
390/53
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz bogenmakerbogenmaker
1565-08
Jan Cornelisz bogenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.001
393/53
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz bogenmakerbogenmaker
1565-08-19
Jan Cornelisz bogenmaker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
293/09
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz boochmackerboochmacker
1582-04-02
Jan Cornelisz boochmacker
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.095
25/1
Jan Cornelisz van der Booch
/6/4
Jan Cornelisz boochmaeckerboochmaecker
1574-06-18
Jan Cornelisz, boochmaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/14
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz boochmaeckerboochmaecker
1582-04-02
Jan Cornelisz boochmaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.095
389/08
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz boochmaekerboochmaeker
1574-07-21
Jan Cornelisz boochmaeker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.095
404/07
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz boogemaeckerboogemaecker
1578-01-11
Jan Cornelisz boogemaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
291/07
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz boogemaeckerboogemaecker
1582-04-02
ten tweeden Jan Cornelisz boogemaecker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Vliet.025
166/04
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz boogmakerboogmaker
1562-08-17
Willem Cornelisz bierdrager (met Jan Cornelisz boogmaker als borg)
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.095
30/1
Jan Cornelisz van der Booch
/0-20
Jan Cornelisz, bogemakerbogemaker
1573-12-19
Jan Cornelisz, bogemaker
Omslag-1575 (eigenaar)Hooigracht.095
27/1
Jan Cornelisz van der Booch
/21/3-7-2-ob
Jan Cornelisz, boochmaeckerboochmaecker
1575-09-01
Jan Cornelisz, boochmaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJorissteeg.008-010
1340/1
Joosgen Gijsbrechtsdr {SintJorissteeg}
/5-0-0
Joosgen bogemakersbogemakers
1561-12
Joosgen bogemakers