BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 166. Aantal = 45.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.008
2526/1
Adriaen Herenz {korendrager}
/6-0-0
Adriaen Heeren
twee beroepen aangegeven
korendrager, [scheepmaker]
1561-12
Adriaen Heeren
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.040-044
1/1
Adriaen Willemsz {korendrager}
/1-6-0
Adriaen Willemsz coorndragercoorndrager
1601
Adriaen Willlemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.008
100/1
Adriaen Herenz {korendrager}
/4,5/0-0
Arien Heeren coerendraghercoerendragher
1558-06-08
Arien Heeren coerendragher
TiendePenning-1557 (overledene)Middelstegracht.107
68/1a
Adriaen Symonsz {korendrager}
/4/0-0
Arien Symonsz corendragers wedewycorendrager
1558-06-08
Arien Symonsz corendragers wedewy
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.040-044
1/1
Adriaen Willemsz {korendrager}
1/2-6-0/2-0-0
Arien Willemsz corendragerkorendrager
1606-08
Arien Willemsz. corendrager eyge[naer] ende bruycker opt aengeven van zijn persoon
TiendePenning-1561 (huurder)Middelstegracht.039
1958/1

/11-10-0
Cornelis Dircxz korendragerkorendrager
1561-12
Cornelis Dircxz korendrager
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.051-053
180/1
Cornelis Jacobsz den Waal {korendrager}
5/
Cornelis Jacopsz den jongen Vayl corendragercorendrager
1581-09
Cornelis Jacopsz den jongen Vayl corendrager
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kaiserstraat.010.3
439/09
Dirck Hendricksz {korenmeter}
/
Dirck Henrickszcoorndrager
1579-12-18
Dirck Henricksz, coorndrager
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.014
117/1

/6
Engel Joriss coorndragercoorndrager
1585
Engel Joriss coorndragers huys es getaxeert op 6 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.014
144/1

/4-4-0
Engel Jorysz coorndragercoorndrager
1601
Engel Jorysz coorndrager
Vetus-1585 (overledene)Kaiserstraat.010.3
54/1a

/6
erfgenamen van Dirck den Icker corendragercorendrager
1585
Dirck den Icker corendragers huys off zijne erffgenamen dat zij verhuyeren; es getacxeert op 6 gulden
Waarboek-67 C-1563 (koper)
549/53

/
Evert Hendricksz korendragerkorendrager
1566-07-24
Evert Hendricksz korendrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaardesteeg.009
218/1

/1-12-0
Geryt Gerytsz coorndragercoorndrager
1601
Geryt Gerytsz, coorndrager
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.016.3
42/05

/
Jan Arentsz coorndragercoorndrager
1578-08-13
Belent ende belegen aen die eene zijde Jan Arentsz, coorndrager
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Bouwelouwensteeg.023-031
228/03
Jan Claesz {korendrager}
/
Jan Claesz korendragerkorendrager
1579-04-20
Jan Claesz, korendrager, poorter van Leijden
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.268
542/03
Jan Dircksz {korendrager}
/
Jan Dircksz korendragerkorendrager
1566-06-23
Jan Dircksz korendrager (met Dirck Woutersz boomgaardman als borg)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.268
177/1
Jan Dircksz {korendrager}
/3/0-0
Jan Dircxsz corendragercorendrager
1558-06-08
Jan Dircxsz corendrager
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.268
2360/1
Jan Dircksz {korendrager}
/4-0-0
Jan Dircxz korendragerkorendrager
1561-12
Jan Dircxz korendrager
Vetus-1585 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.15
167/1
Jan Huigenz {korendrager}
/4
Jan Huygen coorndragercoorndrager
1585
Jan Huygen coorndragers huys es getacxeert op 4 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.15
167/1
Jan Huigenz {korendrager}
/1-6-0
Jan Huygensz coorndragercoorndrager
1601
Jan Huygensz, coorndrager
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.018
129/1
Jan Jacobsz {korendrager}
5/
Jan Jacobsz corendragercorendrager
1581-09
Jan Jacobsz corendrager
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.028
37/1
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/15
Jan Janss den Uyls coorndragercoorndrager
1585
Jan Janss den Uyls coorndragers huys es getaxeert op 15 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.014.1
258/10
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Jansz coorndragercoorndrager
1577-05-13
Jan Jansz coorndrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.001-003
112/1

/2-11-0
Jan Jansz coorndragercoorndrager
1601
Jan Janss coorndrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.028
47/1
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/3-4-0
Jan Jansz den Nijl coorndragercoorndrager
1601
Jan Jansz den Nijl coorndrager
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.014.1
414/06
Jan Jansz den Uyl {korenmeter}
/
Jan Jansz den Uul corendragercorendrager
1574-11-06
Jan Jansz den Uul corendrager
Stratenboek-32 (eigenaar)Mirakelsteeg.000.3
220/1
Joseph Claesz {lijndraaier}
/
Joseph Claesz corendragercorendrager
1588~1597
Joseph Claesz corendrager
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.087
185/1

2/3-6-0/3-0-0
Lambert Jansz coorndragercoorndrager
1606-08
Lambert Jansz., coorndrager, opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)GeenPerceel.000
305/53

/
Meynsgen Cornelisdr korendragerkorendrager
1574-03-06
Meynsgen Cornelisdr weduwe van Jan Dircksz korendrager
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.240.2
192/1
Neeltgen Symonsdr {vrouw van Pieter Janszn}
2/
Neeltgen Symonsdr wed van Pieter Janszn coorndragercoorndrager
1581-09
Neeltgen Symonsdr wed van Pieter Janszn coorndrager
Volkstelling-1581 (bewoner)5eBinnenvestgracht.010-013
116/1
Pieter Jansz {korendrager}
3/
Pieter Jansz coorndraghercoorndragher
1581-09
Pieter Jansz coorndragher
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.240.2
192/1a
Pieter Jansz {korendrager, de oude}
0/
Pieter Janszn coorndrager
1581-09
Pieter Janszn coorndrager
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Rapenburg.034.2
212/18
Symon Jansz Moy
/
wedue wijlen Symon Janss coorndragercoorndrager
1577-03-30
Willemtgen Cornelisdr, waermoeswijf, wedue wijlen Symon Janss, coorndrager
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelstegracht.107
288/04
Adriaen Symonsz {korendrager}
/
weduwe van Adriaen Simonsz korendragerkorendrager
1561-07-30
Annetgen Harpertsdr weduwe van Adriaen Simonsz korendrager (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Dionys Hendricksz linnenwever als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.044-050
49/1
Willem Adriaensz {korendrager}
5/
Willem Adriaensz coorndraegercoorndraeger
1581-09
Willem Adriaensz coorndraeger
TiendePenning-1561 (huurder)Lobbesteeg.000.3
2315/1

/2-12-0
Willem korendragerkorendrager
1561-12
Willem korendrager
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.046
25/1
Willem Anthonisz {moutmaker, brouwersknecht}
/7
Willem Thoniss coorndragerkorendrager
1585
Willem Thoniss coorndragers huys verhuyrt es getaxeert op 7 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.017
229/1

/5
Willem Thoniss coorndragercoorndrager
1585
Willem Thoniss coorndragers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.044
339/08
Willem Anthonisz {moutmaker, brouwersknecht}
/
Willem Thonisz coorndraegercoorndraeger
1581-03-22
Willem Thonisz coorndraeger
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.044
338/09
Willem Anthonisz {moutmaker, brouwersknecht}
/
Willem Thonisz coorndragercoorndrager
1581-03-22
Willem Thonisz coorndrager
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Lobbesteeg.000.7
114/03

/
Willem Thonisz coorndragercoorndrager
1581-12-21
Willem Thonisz coorndrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.046
26/1
Willem Anthonisz {moutmaker, brouwersknecht}
/2-5-0
Willem Thonisz coorndragercoorndrager
1601
Willem Thonisz coorndrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.017
229/1

/1-12-0
Willem Thonisz coorndragercoorndrager
1601
Willem Thonisz, coorndrager
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Lobbesteeg.000.7
113/03

/
Willem Thoonisz coorndragercoorndrager
1581-12-21
Willem Thoonisz coorndrager
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.044
58/1
Willem Anthonisz {moutmaker, brouwersknecht}
3/
Willem Tonisz corendragercorendrager
1581-09
Willem Tonisz corendrager