BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 192. Aantal = 7.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.024
88/1
Bartholomeus Adriaensz
3/
Bartholomees Adriaensz borduyrwerckerborduyrwercker
1581-09
Bertholomees Adriaenszoon borduyrwercker uyt Vlaanderen van Ghisberch heeft hier gewoont xx jaar
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.036
621/08
Harmen Ulricksz {borduurwerker}
/
Harman Ulricksz borduyerwercker oomborduyerwercker
1544-12-15
Harman Ulricksz borduyerwercker oom
TiendePenning-1561 (huurder)Schoolsteeg.004
379/1
Ulrick Harmensz {borduurwerker}
/0-0-0
Ulryck borduurwerkerborduurwerker
1561-12
Ulryck borduurwerker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.049
346/1
Wigger Harmensz {borduurwerker}
/11-0-0
Wigger Harmanszborduurwerker
1561-12
Wigger Harmansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.049
26/1
Wigger Harmensz {borduurwerker}
/10/0-20
Wigger Harmansz berduerwerckerberduerwercker
1558-06-08
Wigger Harmansz berduerwercker
Waarboek-67 A-1560 (borg)OudeVarkenmarkt.014
224/06
Wigger Harmensz {borduurwerker}
/
Wigger Harmansz borduurwerker
1561-04-24
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Harman Ulricksz (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met haar schoonzoon Wigger Harmansz borduurwerker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.049
65/07
Wigger Harmensz {borduurwerker}
/
Wigger Harmansz borduyrwerckerborduyrwercker
1568-02-17
Wigger Harmansz borduyrwercker