BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 192. Aantal = 12.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.085-087
57/1

/7/0-14
Anthonys Corneliesz berduerwerckerberduerwercker
1558-06-08
Anthonys Corneliesz berduerwercker
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.024
88/1
Bartholomeus Adriaensz {tapijtwerker}
3/
Bartholomees Adriaensz borduyrwerckerborduyrwercker
1581-09
Bertholomees Adriaenszoon borduyrwercker uyt Vlaanderen van Ghisberch heeft hier gewoont xx jaar
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.036
621/08
Harmen Ulricksz {borduurwerker}
/
Harman Ulricksz borduyerwercker oomborduyerwercker
1544-12-15
Harman Ulricksz borduyerwercker oom
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.049
527/07
Harmen Ulricksz {borduurwerker}
/
Harman Ulricqsz borduyerwerckerborduyerwercker
1539-09-02
kinderen van Harman Ulricqsz borduyerwercker en wijlen Katrijn Wiggersdr
TiendePenning-1543 (eigenaar)Breestraat.049
20/1
Harmen Ulricksz {borduurwerker}
/10
Harmen Ulrichsz borduijrwerckerborduijrwercker
1544
Harmen Ulrichsz. borduijrwercker een huijs
Bonboek-02A (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.032
383/001

/
Lieven Henricxsz borduyrwercker
AA, 199v
borduyrwercker
1617 na
Lieven Henricxsz borduyrwercker
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.081.1
24/001

/
Lieven Henricxz borduyrwercker
A, 63v
borduyrwercker
1607 na
Lieven Henricxz borduyrwercker
TiendePenning-1561 (huurder)Schoolsteeg.004
379/1
Ulrick Harmensz {borduurwerker}
/0-0-0
Ulryck borduurwerkerborduurwerker
1561-12
Ulryck borduurwerker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.049
346/1
Wigger Harmensz {borduurwerker}
/11-0-0
Wigger Harmanszborduurwerker
1561-12
Wigger Harmansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.049
26/1
Wigger Harmensz {borduurwerker}
/10/0-20
Wigger Harmansz berduerwerckerberduerwercker
1558-06-08
Wigger Harmansz berduerwercker
Waarboek-67 A-1560 (borg)OudeVarkenmarkt.014
224/06
Wigger Harmensz {borduurwerker}
/
Wigger Harmansz borduurwerker
1561-04-24
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Harman Ulricksz (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met haar schoonzoon Wigger Harmansz borduurwerker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.049
65/07
Wigger Harmensz {borduurwerker}
/
Wigger Harmansz borduyrwerckerborduyrwercker
1568-02-17
Wigger Harmansz borduyrwercker