BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 195. Aantal = 19.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Vrouwensteeg.018
267/03
Gerrit van der Laen {IVe}
/
Gerrit van der Laan licentiaatlicentiaat
1563-02-12
mr. Gerrit van der Laan licentiaat in beide rechten
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.053
47/001

/
Jacob Jansz Verwey licentiaet in rechten
A, 66
licentiaet in rechten
1601 na
Jacob Jansz Verwey licentiaet in rechten
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Kloksteeg.021.1
3/1
Jan Duyck
/4/0-4-6
Jan Duyck licentiaet in den Rechtenlicentiaet in den Rechten
1568
Jan Duyck, licentiaet in den Rechten, van pacht staende op zijn huys gelegen westwaert daer naest 4 sc. 6 p., wesende mede een gedeelte van de voors[eyde] 4 £ ende was verscheenen anno [15]68 - 4 sc. 6 p.
TiendePenning-1561 (eigenaar)Papengracht.030
469/1
Jan Duyck
/24-0-0
Jan Duyck mrlitentiaat
1561-12
Jan Duyck mr
Bonboek-01C (eigenaar)Rapenburg.036
290/001

/
mag.r Glaudius de l'Artillier, licentiaet in de theologie
A, 142
licentiaet in de theologie
1607 na
mag.r Glaudius de l'Artillier, licentiaet in de theologie
Huwelijksevw-B1 (getuige)
169/04
Cors Daemsz de Waert
/
meester Corstiaen Damenz de Waert licenciaet zijn broerlicenciaet
1544-01-24
meester Corstiaen Damenz de Waert licenciaet en advocaet inden hove van Hollant zijn broer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.031
142/05
Jacob de Milde
/
Meester Jacob de Milde licenciaet in de rechtenlicenciaet in de rechten
1547-01-05
Meester Jacob de Milde licenciaet in de rechten pensionaris der voors. stede
Grote-Bewijzen-B (voogd)GeenPerceel.000
573/08

/
Meester Joest Heynricksz licentaet in de rechtenlicentaet in de rechten
1541-10-08
Meesters Joest Heynricksz licentaet in de rechten Cornelis Aerntsz secretaris der stede van Delft en Symon Heynricksz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.035
382/12
Floris Jansz van Tol {de oude}
/
mr Floris Jansz van Tol licentiaat in beide rechtenlicentiaat
1577-12-19
mr. Floris Jansz van Tol licentiaat in beide rechten
Huwelijksevw-B2 (getuige)Garenmarkt.000.13
124/14
Gerrit Hendricksz {broer van Alijd Hendricksdr}
/
Mr Geryt Henricxz van Ravensbergh licentiaet in de rechten haer omlicentiaet in de rechten
1566-01-26
Mr. Geryt Henricxz van Ravensbergh licentiaet in den rechten haer om
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Botermarkt.011
15/03
Gerrit van der Laen {IVe}
/
Mr Geryt van der Laen licentiaet in den rechtenlicentiaet in den rechten, licentiaat
1541-04-02
Mr. Geryt van der Laen licentiaet in den rechten
Ondertrouw-NH-F (bruidegom)Breestraat.031
81/03a
Jacob Foysz van Brouchoven
/
Mr Jacob van Brouchoven
ondertrouw; Den Haag
licentiaat in de rechten
1606-03-16
Mr Jacob van Brouchoven
Omslag-1583 (bewoner)Papengracht.030
52/1
Jan Duyck
/70
Mr Jan Duyc licentiaetlicentiaet
1583-07-14
Mr Jan Duyc, licentiaet
Kerven-1581 (bewoner)Papengracht.030
52/1
Jan Duyck
/70
Mr Jan Duyck licentiaetlicentiaet
1581-12
Mr Jan Duyck licentiaet
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.030
85/1
Jan Duyck
7/
Mr Jan Duycq licentiaet in de rechtenlicentiaet
1581-09
Mr Jan Duycq licentiaet in de rechten
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.101-103
199/04
Cors Daemsz de Waert
/
mr. Corstiaen de Waert licentaet zijn broerlicentaet
1548-05-27
mr. Corstiaen de Waert licentaet in de rechten en advocaat voor de Hove van Holland zijn broer
Waarboek-67 D-1567 (borg)GeenPerceel.000
47/05
Huibrecht Merevin
/
mr. Hubrecht Merenvy licentiaat in de rechtenlicentiaat in de rechten
1567-12-00
Cornelis Willemsz Cuyser met mr. Hubrecht Merenvy licentiaat in de rechten als borg
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hooigracht.005-007
2/06
Pouwels Adriaensz Vos
/
Pouwels Arentsz Vos licentiaatlicentiaat
1571-11-13
mr. Pouwels Arentsz Vos licentiaat in beide rechten
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooigracht.005-007
10/06
Pouwels Adriaensz Vos
/
Pouwels Vos licentiaatlicentiaat
1571-12-01
mr. Pouwels Vos licentiaat in beide rechten