BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 2. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.002-016
92/1

3/3-3-0/4-10-0
Abraham Pietersz backerbacker
1606-08
Dezelve, bewoont bij Abraham Pietersz., backer, opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.040.1
36/03
Adriaen Cornelisz van Werckhoven
/
Adriaan Cornelisz bakker in 'De Blaeuwe Henne'bakker
1572-01-28
Adriaan Cornelisz bakker in 'De Blaeuwe Henne'
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.016.4
91/05
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaan Engelsz bakkerbakker
1564-01-07
Adriaan Engelsz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.016.4
185/03
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaan Engelsz bakkerbakker
1564-05-03
Adriaan Engelsz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.002.3
414/03
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaan Engelsz bakkerbakker
1565-09-28
Adriaan Engelsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (koper)LangeMare.057
613/05
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1571-10-04
Adriaan Meesz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Groenesteeg.038
176/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1572-12-30
Adriaan Meesz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Groenesteeg.038
197/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1573-03-30
Adriaan Meesz bakker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)SintJacobsgracht.000.09
606/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1575-10-10
Adriaan Meesz bakker (met Simon Arentsz bakker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)SintJacobsgracht.000.09
607/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaan Meesz bakkerbakker
1575-10-10
Adriaan Meesz bakker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Vliet.032
413/06
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaan Willemsz bakkerbakker
1574-11-01
Maritgen Willemsdr weduwe van Dirck Hendricksz bakker met Steven Dircksz wantsnijder als haar voogd in deze zaak (met Adriaan Willemsz bakker als haar borg)
Waarboek-67 E-1571 (curator)Hogewoerd.037
567/04
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaan Willemsz bakkerbakker
1575-07-01
curators van de boedel van Gillis Florisz schoenmaker (Arent Dircksz kolonel van de burgerij Adriaan Willemsz bakker en Gillis Claasz vleeshouwer)
Waarboek-67 E-1571 (curator)Hogewoerd.037
565/04
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
0/
Adriaan Willemsz bakkerbakker
1575-07-01
Arent Dircksz kolonel van de burgerij Adriaan Willemsz bakker en Gillis Claasz vleeshouwer als curators van de boedel van Gillis Florisz schoenmaker
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.140
80/1a
Adriaen Adriaensz {bakker}
0/
Adriaen Adriaenss backer van Leydenbacker
1581-09
Adriaen Adriaenss backer van Leyden
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Donkersteeg.009.2
37/12

/
Adriaen Adriaensz backerbacker
1541-09-10
Adriaen Adriaensz backer
TiendePenning-1543 (eigenaar)Donkersteeg.009.2
4/1

/10
Adriaen Adriaensz backerbacker
1544
Adriaen Adriaensz backer een huijs, siaers
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.108
148/1
Adriaen Adriaensz Vergeyl {bakker}
4/4-8-0/6-0-0
Adriaen Adriaensz backerbacker
1606-08
Adriaen Adriaensz., backer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou een oven ende twee schoorsteenen
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.089
5/1
Adriaen Cornelisz van Werckhoven
/0-15
Adriaen Cornelis backerbacker
1573-12-19
Adriaen Cornelis, backer
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)Haarlemmerstraat.118-120
320/03
Adriaen Cornelisz van Werckhoven
/
Adriaen Cornelisz de Vrije bakker
Woont in de ''Blauwe Henne''
bakker
1568-10-06
Adriaen Cornelisz de Vrije bakker
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.072
196/09
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaen Engelsz backerbacker
1562-10-20
Adriaen Engelsz backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.072
1793/1
Adriaen Engelsz {bakker}
/20-0-0
Adriaen Engelsz bakkerbakker
1561-12
Adriaen Engelsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (schuldeiser)Middelstegracht.002.3
199/03
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaen Engelsz bakkerbakker
1562-10-29
Adriaen Engelsz bakker
Verponding-1644 (eigenaar)Breestraat.079
22/1

/6-0
Adriaen Jansz van Coten backerbacker
1644
Adriaen Jansz van Coten backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.023
11/01.2.1.5
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adriaen Maertensz backerbacker
1578-10-25
Adriaen Maertensz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.023
194/2.3.2.1
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adriaen Maertensz de Swart backerbacker
1578-04-25
Adriaen Maertensz de Swart backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.023
36/1
Adriaen Maertensz de Zwart
6/
Adriaen Maertss de Zwart backer schutterbacker
1581-09
Adriaen Maertss de Zwart backer van Leyden schutter
Omslag-1573 (bewoner)Warmoesmarkt.023
25/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/15
Adriaen Maertsz backerbacker
1573-12-19
Adriaen Maertsz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.023
41/1.2.1.5
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adriaen Maertsz backerbacker
1579-05-25
Adriaen Maertsz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.023
107/2.1.5.3
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adriaen Maertsz backerbacker
1580-11-22
Adriaen Maertsz backer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Warmoesmarkt.023
42/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/100/200
Adriaen Maertsz de Swart backer
eerst gesteld op 120 gulden mer op zijn gedaenen eedt vermindert op 100 gulden comt hiet
backer
1599
Adriaen Maertsz de Swart backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
24/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/15
Adriaen Maertsz de Zwart backerbacker
1576
Adriaen Maertsz de Zwart backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.023
5/2.3.2.1
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adriaen Maertsz de Zwart backerbacker
1578-09-29
Adriaen Maertsz de Zwart backer
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.023
50/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/32
Adriaen Maertsz de Zwart backerbacker
1581-12
Adriaen Maertsz de Zwart backer
Omslag-1583 (bewoner)Warmoesmarkt.023
47/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/36
Adriaen Maertsz de Zwart backerbacker
1583-07-14
Adriaen Maertsz de Zwart backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
40/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/8-7-0
Adriaen Maertsz de Zwart backerbacker
1601
Adriaen Maertsz de Zwart backer
Omslag-1575 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
33/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/18/2-16-7-ob
Adriaen Maertsz, backerbacker
1575-09-01
Adriaen Maertsz, backer
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.047-049
171/1
Adriaen Meesz {bakker}
/8
Adriaen Meess backerbacker
1585
Adriaen Meess backers achterhuys, verhuyert, es getacxeert op 8 gulden
Bonboek-05A (eigenaar)Nieuwstraat.047-049
235/001

/
Adriaen Meess backer
Vet, 207v
backer
1586 na
Adriaen Meess backer
Bonboek-05A (eigenaar)NieuweRijn.054
12/001
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meess backer
Vet, 207v
backer
1586 na
Arent Dircxss van Gruthuysen
Bonboek-05A (overledene)NieuweRijn.053
13/001a
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meess backers erffgenamen (siet van de lasten op 't voorgaende)
B, 443
backer
1601 na
Arent Dircxss van Gruthuysen
Schoorsteengeld-1606 (overledene)NieuweRijn.054
10/1a
Adriaen Meesz {bakker}
6/
Adriaen Meessen backers weduebacker
1606-08
Adriaen Meessen, backers wedue dat zij bewoont opt aengeven van de meyssens
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Groenesteeg.038
196/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1573-03-30
Adriaan Meesz bakker
Omslag-1573 (eigenaar)NieuweRijn.063
20/1
Adriaen Meesz {bakker}
/0-6
Adriaen Meesz backerbacker
1573-12-19
Adriaen Meesz, backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.063
1/1
Adriaen Meesz {bakker}
/6
Adriaen Meesz backer
Nicolaasgracht
backer
1576
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)LangeMare.057
480/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1580-02-13
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)LangeMare.057
481/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1580-02-17
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (koper)NieuweRijn.061
387/04
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-01-12
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)NieuweRijn.061
388/04
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-01-12
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.061
385/06
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-02-11
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.061
386/06
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-02-11
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)NieuweRijn.053-054
19/04
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-05-08
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (koper)NieuweRijn.053-054
430/04
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-05-13
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Nieuwstraat.047-049
430/09
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-05-13
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)NieuweRijn.063
437/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-05-21
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.063
344/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-06-20
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)NieuweRijn.061
97/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-08-19
Adriaen Meesz backer
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.053-054
8/1
Adriaen Meesz {bakker}
8/
Adriaen Meesz backerbacker
1581-09
Adriaen Meesz backer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.053-054
9/1
Adriaen Meesz {bakker}
/12
Adriaen Meesz backerbacker
1581-12
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.053-054
352/12
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1582-06-08
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)NieuweRijn.061
122/03
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1582-08-07
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 K-1582 (borg)SintJorissteeg.012
173/06
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1583-04-26
Adriaen Meesz backer
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.053-054
11/1
Adriaen Meesz {bakker}
/12
Adriaen Meesz backerbacker
1583-07-14
Adriaen Meesz, backer
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.054
9/1
Adriaen Meesz {bakker}
/25
Adriaen Meesz backerbacker
1585
Adriaen Meess backers huys, es getacxeert op 25 gulden
Waarboek-67 M-1584 (belending)NieuweRijn.053
40/06
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backerbacker
1585-01
Adriaen Meesz backer
Waarboek-67 E-1571 (borg)Vliet.032
418/07
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backer zwagersbacker
1574-11-20
Jan Jansz ende Adriaen Meesz backers geswagers
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.054
10/1a
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backers erffgenbacker
1601
Adriaen Meesz backers erffgen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Nieuwstraat.047-049
190/1a
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backers weduebacker
1601
Adriaen Meesz backers wedue
Waarboek-67 F-1576 (borg)Vliet.032
169/04
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz bakkerbakker
1577-02-19
Simon Arentsz bakker poorter van Leiden (met Adriaen Meesz bakker als borg)
Omslag-1575 (eigenaar)NieuweRijn.063
1/1
Adriaen Meesz {bakker}
/12/0-38-5
Adriaen Meesz, backerbacker
1575-09-01
Adriaen Meesz, backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.011.1
306/09
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pieterss backerbacker
1570-02-12
Adriaen Pieterss backer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6109/33a

/
Adriaen Pietersz
Delft
bakker
1547-06-15
Adriaen Pietersz
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.043
178/1
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/16
Adriaen Willemss backerbacker
1585
Adriaen Willemss backers huys es getacxeert op 16 gulden
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.043
136/1
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
3/
Adriaen Willemssen backer
Hogewoerd
backer
1574-08-07
Adriaen Willemssen backer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hogewoerd.043
6429/70a
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaen Willemsz
Katwijk
bakker
1575-01-03
Adriaen Willemsz
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)GeenPerceel.000
395/07
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaen Willemsz backerbakker
1570-08-13
Adriaen Willemsz backer
Omslag-1573 (eigenaar)Hogewoerd.043
52/1
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/0-3
Adriaen Willemsz backerbacker
1573-12-19
Adriaen Willemsz backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.043
90/1
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
3/
Adriaen Willemsz backerbacker
1581-09
Adriaen Willemsz backer
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.043
70/1
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/4
Adriaen Willemsz backerbacker
1583-07-14
Adriaen Willemsz, backer
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.043
860/1
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaen Willemsz backerbacker
1588
Adriaen Willemsz backer
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.043
178/1a
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaen Willemsz backers weduwebacker
1601
Adriaen Willemsz backers weduwe
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.043
569/04
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Adriaen Willemsz bakkerbakker
1578-05-26
Adriaen Willemsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.019
212/05
Adriana Lourisdr {vrouw van Pieter Claesz}
/
Adriana Louwerisdrbakker
1562-07-31
Pieter Claesz bakker als man van Adriana Louwerisdr
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
40/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Adryaen Maertensz backerbacker
1583-08-30
Adryaen Maertensz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.041-045
196/1
Aelbrecht Adriaensz {bakker}
/2-0-0
Aelbert Adriaensz backerbacker
1601
Aelbert Adriaensz backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8718/175a

/3,2
Aelbert Aelbertsz
Düsseldorf (D.) (Duyseldorp) beide getuigen stelden zich borg
bakker
1602-08-30
Aelbert Aelbertsz
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8141/111Va

/3,2
Aelbrecht Adriaensz
Tielt (B.) Mennist = doopsgezind.
bakker
1594-11-11
Aelbrecht Adriaensz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.041-045
192/1
Aelbrecht Adriaensz {bakker}
3/2-10-0/3-15-0
Aelbrecht Adriaensz backerbacker
1606-08
Aelbrecht Adriaensz., backer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
7/2
Arent Cornelisz {bakker}
4/8-3-0/6-0-0
Aerent Cornelisz backersbacker
1606-08
Aerent Cornelisz backers huis eygen ende in huir gebruyckt wert bij Appelman
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
8/1
Arent Cornelisz {bakker}
6/11-18-0/9-0-0
Aerent Cornelisz backersbacker
1606-08
deselve zijn huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Botermarkt.027-028
207/09
Neeltgen Jansdr {vrouw van Arent Cornelisz Lieven}
/
Aerent Cornelisz backers weduwebacker
1582-03-28
Cornelia Jansdr Aerent Cornelisz backers weduwe
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.021
104/1
Arent Dircksz {bakker}
5/13-15/7-10
Aerent Dircxz backerbacker
1606-08
Aerent Dircxz backers huis eygen ende bruicker zelfs
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.021
105/2
Arent Dircksz {bakker}
0/-/-
Aerent Dircxz backerbacker
1606-08
Aerent Dircxz backers huis eygen ende es onder 't voorgaende gestelt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.021
106/2
Arent Dircksz {bakker}
1/-/0-30
Aerent Dircxz backerbacker
1606-08
Aerent Dircxz backers huis eygen ende gebruickt wert bij Cornelis Cornelisz, op Aerent Dircxz aengeven
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.027-028
230/05
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/
Aernt Corneliss backerbacker
1569-08-22
Aernt Corneliss backer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Warmoesmarkt.013
228/07
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/
Aernt Cornelisz baccar (overledene)baccar
1580-11-14
Neeltgen Jansdr weduwe van Aernt Cornelisz baccar
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Warmoesmarkt.013
229/07
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/
Aernt Cornelisz baccar (overledene)baccar
1580-11-14
Neeltgen Jansdr weduwe van Aernt Cornelisz baccar
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.027-028
66/1
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/29-0/2-18
Aernt Cornelisz backerbacker
1564
Aernt Cornelisz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Botermarkt.027-028
533/08
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/
Aernt Cornelisz backerbacker
1566-05-29
Aernt Cornelisz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
164/08
Arent Cornelisz {bakker}
/
Aernt Cornelisz backerbacker
1580-07-31
Aernt Cornelisz backer
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.017
84/1
Arent Cornelisz {bakker}
/2
Aernt Cornelisz backerbacker
1581-12
Aernt Cornelisz backer
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.017
84/1
Arent Cornelisz {bakker}
/6
Aernt Cornelisz backerbacker
1583-07-14
Aernt Cornelisz, backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
8/1
Arent Cornelisz {bakker}
/9-10-0
Aernt Cornelisz backerbacker
1601
Aernt Cornelisz backer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.017
5/1
Arent Cornelisz {bakker}
/100/100
Aernt Cornelisz backer in Den Draeck
eerst gestelt op 100 gulden maer hem mit eede geexpurgeert hebbende es in de verdoubleringe vermindert op
backer
1599
Aernt Cornelisz backer in Den Draeck
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.017
151/1
Arent Cornelisz {bakker}
3/
Aernt Cornelisz backer schutterbacker
1581-09
Aernt Cornelisz backer van Schiedam heeft hier gewoont v jaren schutter
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Botermarkt.027-028
415/06
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/
Aernt Cornelisz backers weduwebacker
1581-05-05
aen d'een zijde Neeltgen Jansdr Aernt Cornelisz backers weduwe
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.027-028
189/1
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/29-0-0
Aernt Cornelisz bakkerbakker
1561-12
Aernt Cornelisz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Botersteeg.004
462/05
Arent Dircksz {bakker}
/
Aernt Dircxsz
Arent Dircksz, bakker, haar voogd en borg
backer
1581-06-09
Aernt Dircxsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.021
108/1
Arent Dircksz {bakker}
/11-0-0
Aernt Dircxz backerbacker
1601
Aernt Dircxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.146
127/1
Arent Dircksz {bakker}
/6-0-0
Aernt Dircxz backerbacker
1601
Aernt Dircxz backer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Botermarkt.021
67/1
Arent Dircksz {bakker}
/20/40
Aernt Dircxz backer in Den Ravenbacker
1599
Aernt Dircxz backer in Den Raven
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.021
62/3
Arent Dircksz {bakker}
0/
Aernt Dircxz backer zijne zwager schutterbacker
1581-09
Aernt Dircxz backer zijne zwager van Wassenaer schutter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.030
43/1

/5-16-0
Aernt Henricxz backerbacker
1601
Aernt Henricxz, backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.183
2466/2
Arent Lambrechtsz {bakker}
/8-0-0
Aernt Lambrechtsz bakkerbakker
1561-12
Aernt Lambrechtsz bakker
Grote-Bewijzen-B (voogd)OudeRijn.081
861/08
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/
Aernt Lievensz backerbacker
1566-08-24
Aernt Lievensz backer
Volkstelling-1581 (overledene)FaliedeBegijnhof.028
132/1a
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
0/
Aernt Lievenszs backers weduwebacker
1581-09
Neeltgen Aernt Lievenszs backers weduwe
TiendePenning-1561 (huurder)StilleRijn.001
2606/1
Arent Schoutenz {bakker}
/12-0-0
Aernt Schoudten bakkerbakker
1561-12
Aernt Schoudten bakker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6394/67b
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Aernt Wollebrantszbakker
1569-12-18
Aernt Wollebrantsz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)OudeRijn.030-032
198/03
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Aernt Wollebrantsz backerbacker
1550-01-31
Aernt Wollebrantsz backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.055
310/06
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Aernt Wollebrantsz backerbacker
1561-08-27
Aernt Wollebrantsz backer
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.177.1
847/03
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Aernt Wollebrantsz backerbacker
1564-09-02
Aernt Wollebrantsz en Jasper Symonsz backers
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.011
900/08
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Aernt Wollebrantsz backerbacker
1570-08-19
Aernt Wollebrantsz backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.3
2761/1
Arent Wollebrantsz {bakker}
/14-0-0
Aernt Wollebrantsz bakkerbakker
1561-12
Aernt Wollebrantsz bakker
Grote-Bewijzen-B (overledene)StilleRijn.001
927/06
Arent Schoutenz {bakker}
/
Aert Schouten backerbacker
1572-04-30
kinderen van wylen Aert Schouten backer en Geertgen Pietersdr
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.264
201/1a
Dirck Arentsz {bakker}
0/
alle drie gesusteren ende kinderen van Dirck Arienszn backer van Leymuydenbacker
1581-09
alle drie gesusteren ende kinderen van Dirck Arienszn backer van Leymuyden
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Rapenburg.133
32/16
Willem Gerritsz {bakker}
/
alle kinderen, kintskinderen erffgenamen van Willem Gerytsz van Leyderdorp backerbacker
1583-11-25
alle kinderen, kintskinderen erffgenamen van Willem Gerytsz van Leyderdorp backer
Waarboek-67 L-1584 (meester)Langebrug.065
160/07
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Anderies Jaspersz backer meester van de huysarmenbacker
1584-06-10
Sander Aelbertsz, Aerent Jan Aertsz, Job Dircxz, Anderies Jaspersz backer ende Adriaen Gerytsz coman vervangende hare andere medebroederen alle meesteren van de huysarmen deser stede, als recht ende actie vercregen hebbende tot de gildegoederen der selver stadt Leyden
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8407/142Va

/3,2
Andries Jansz
Utrecht beide getuigen stelden zich borg
bakker
1598-04-17
Andries Jansz
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.012
8/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/10
Andries Jasperszbacker
1581-12
Andries Jaspersz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Maarsmansteeg.012
6970/92b
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jasperszbakker in Den Gloeyenden Oven
1584-02-22
Andries Jaspersz
Poorterboeken-E-1588 (borg)Maarsmansteeg.012
8079/105b
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/3,2
Andries Jasperszbakker
1594-06-24
Andries Jaspersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
11/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/31-10-0
Andries Jasperszbacker
1601
Andries Jaspersz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8759/179Vb

/3,2
Andries Jaspersz
in "De Gloeyende Oven". (Van Vesanevelt ?)
bakker
1603-04-16
Andries Jaspersz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.012
17/39
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backerbacker
1578-07-20
Andries Jaspersz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.012
8/4.3.3.5
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backerbacker
1578-09-29
Andries Jaspersz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.012
11/01.1.1.1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backerbacker
1578-10-25
Andries Jaspersz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Maarsmansteeg.012
404/12
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backerbacker
1580-05-25
Andries Jaspersz backer
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooglandsekerkgracht.006.1
254/04
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backerbacker
1582-04-28
Andries Jaspersz backer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Maarsmansteeg.012
10/10
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backerbacker
1582-09-10
Andries Jaspersz backer
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.012
8/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/18
Andries Jaspersz backerbacker
1583-07-14
Andries Jaspersz backer
Stratenboek-16 (eigenaar)Kaiserstraat.031
190/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backerbacker
1588~1597
Andries Jaspersz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.031
132/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/3-0-0
Andries Jaspersz backerbacker
1601
Andries Jaspersz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.031
133/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/1-12-0
Andries Jaspersz backerbacker
1601
Andries Jaspersz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.012
196/4.3.3.5
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backer in de Maersmansteechbacker
1578-04-25
Andries Jaspersz backer in de Maersmansteech
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.012
7/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
5/
Andries Jaspersz backer schutterbacker
1581-09
Andries Jaspersz backer van Leyden schutter
GedwongenLening-1599 (bewoner)Maarsmansteeg.012
8/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/120/240
Andries Jaspersz backer veertichbacker
1599
Andries Jaspersz backer veertich
Waarboek-67 F-1576 (koper)Maarsmansteeg.012
313/06
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz bakkerbakker
1577-08-24
Andries Jaspersz bakker
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
12/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/40
Andries Jaspersz Den Virgen Ovenbacker
1585
Andries Jaspersz backers huys genaemt Den Virgen Oven, getacxeert op 40 gulden
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.012
110/3.3.5.4
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersznbacker
1580-11-22
Andries Jasperszn
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Hooglandsekerkgracht.006.1
247/04
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jasp[er]sz backerbacker
1582-04-20
Andries Jasp[er]sz backer ende Cornelis Jansz van Amersfoort
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.086
1237/2
Annetgen Pietersdr {bakster, vrouw van Lambrecht Barentsz}
/9-0-0
Anna Pietersdr baksterbakster
1561-12
Anna Pietersdr bakster
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.084.1
1234/2
Annetgen Pietersdr {bakster, vrouw van Lambrecht Barentsz}
/5-4-0
Anna Pietersdr bakster
1 kamer
bakster
1561-12
Anna Pietersdr bakster
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.084.1
1235/2
Annetgen Pietersdr {bakster, vrouw van Lambrecht Barentsz}
/3-18-0
Anna Pietersdr bakster
1 kamer
bakster
1561-12
Anna Pietersdr bakster
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.084.1
1236/2
Annetgen Pietersdr {bakster, vrouw van Lambrecht Barentsz}
/3-5-0
Anna Pietersdr bakster
1 kamer
bakster
1561-12
Anna Pietersdr bakster
TiendePenning-1561 (huurder)Kaiserstraat.021
585/1

/0-0-0
Annetgen bakkers
eigenaar op de vliet
bakkers
1561-12
Annetgen bakkers
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6693/83Va

/
Annetgen Cornelisdochter
Zoeterwoude Is wel ingeschreven, maar heeft de eed nooit afgelegd en niet betaald, derhalve doorgehaald.
bakster
1582-12-15
Annetgen Cornelisdochter
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Uiterstegracht.107
371/12
Lambrecht Barentsz {molenaar, bakker}
/
Annetgen Lam de backers weduebacker
1561-12-01
Annetgen Lam de backers wedue
Waarboek-67 G-1578 (borg)OudeRijn.126
81/05

/
Anthonis Rubs van Bruggebakker
1577-07-12
Jacob Ruben van Ieper bakker en Anthonis Rubs van Brugge als borg
Oud-belastingboek-C2 (eigenaar)OudeSingel.124
77/3

/
Anthony Vry backerbacker
1632-03-16
Anthony Vry backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.027-028
67/1
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/28/2-16
Arant Corneliesz backerbacker
1558-06-08
Arant Corneliesz backer
Stratenboek-06 (eigenaar)Korenbrugsteeg.004.1
1340/1

/
Arent Backerbacker
1588-07-02
Arent Backer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.017
150/07
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backerbacker
1580-07-08
Arent Cornelisz backer
Waarboek-67 H-1580 (borg)Vliet.012
211/05
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backerbacker
1580-10-10
Arent Cornelisz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
234/04
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backerbacker
1580-11-24
Arent Cornelisz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.017
121/0
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backerbacker
1581-04-28
Arent Cornelisz backer
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
8/1
Arent Cornelisz {bakker}
/16
Arent Cornelisz backerbacker
1585
Arent Corneliszoon backers huys, es getacxeert op 16 gulden
Stratenboek-09 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.015.2-017
200/1
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backerbacker
1588~1597
Arent Cornelisz backer
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Diefsteeg.013
173/05
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backer haer swagerbacker
1584-06-28
Grietgen Aelewijnsdr ongehuwede persoon in desen geholpen ende geassisteert bij Arent Cornelisz backer haer swager
Waarboek-67 L-1584 (borg)
169/05
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backer in den Draeckbacker
1584-06-25
Arent Cornelisz backer in den Draeck
Waarboek-67 L-1584 (borg)Diefsteeg.013
173/06
Arent Cornelisz {bakker}
/
Arent Cornelisz backer voornoemdbacker
1584-06-28
Arent Cornelisz backer voornoemd
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.021
194/3.1.1.4
Arent Dircksz {bakker}
/
Arent Dircxz backerbacker
1578-04-25
Arent Dircxz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.021
6/3.1.3.4
Arent Dircksz {bakker}
/
Arent Dircxz backerbacker
1578-09-29
Arent Dircxz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.021
43/3.1.1.4
Arent Dircksz {bakker}
/
Arent Dircxz backerbacker
1579-05-25
Arent Dircxz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.021
106/1.1.1.2
Arent Dircksz {bakker}
/
Arent Dircxz backerbacker
1580-11-22
Arent Dircxz backer
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7928/85Vb

/3,2
Arent Henricxzbakker
1593-02-26
Arent Henricxz
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.027-028
36/1
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/12
Arent Lieven, backerbacker
1572-11-28
Arent Lieven, backer
Glippers-1573 (eigenaar)Botermarkt.027-028
30/2
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/
Arent Lievensz backer fugitivebacker
1573
Arent Lievensz backer fugitive opten Nieuwen Rijn
Glippers-1574 (eigenaar)Botermarkt.027-028
13/2
Arent Cornelisz Lieven {bakker}
/
Arent Lievensz backer fugityvebacker
1574
Arent Lievensz backer fugityve, opten Nieuwen Rijn
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
63/1
Arent Cornelisz {bakker}
/-
Arent Pieterszoon backer In den Draecx achterhuysbacker
1585
Arent Pieterszoon backer In den Draecx achterhuys off schuyr, es getacxeert mit het voorhuys, hier niet
Waarboek-67 A-1560 (koper)StilleRijn.001
256/14
Arent Schoutenz {bakker}
/
Arent Schouten bakkerbakker
1562-03-09
Arent Schouten bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.240.1
321/03
Arent Schoutenz {bakker}
/
Arent Schouten bakkerbakker
1565-04-11
Arent Schouten bakker
Waarboek-67 C-1563 (borg)GeenPerceel.000
344/04
Arent Schoutenz {bakker}
/
Arent Schouten bakkerbakker
1565-05-17
Jan Cornelisz snijder (met Arent Schouten bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
382/04
Arent Schoutenz {bakker}
/
Arent Schouten bakkerbakker
1565-08
Arent Schouten bakker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.095
124/04
Adriaen Willemsz {olieslager, bakker}
/
Arent Willemsz bakkerbakker
1560-12-31
Balthen Simonsz bakker (met als borg Arent Willemsz bakker)
Grote-Bewijzen-B (voogd)Steenschuur.014
1085/11
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wolbrantsz backerbacker
1571-07-13
Arent Wolbrantsz backer
Waarboek-67 B-1562 (borg)JanVossensteeg.055
217/06
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wolbrantsz bakkerbakker
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.054.3
278/10
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz
vader Arent Wollebrantsz moeder Beatrix Symonsdr Zoon Symon Arentsz Dochter Floortje Arentsdr getrouwd met Jan Jansz Dochter Trijntgen getrouwd met Adriaen Meursz Dochter Dieuwertgen Arentsdr getrouwd met Dirck Cornelisz snijder
backer
1579-05-25
Arent Wollebrantsz getrouwd met Beatrix Symonsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.3
100/1
Arent Wollebrantsz {bakker}
/12/0-24
Arent Wollebrantsz backerbacker
1558-06-08
Arent Wollebrantsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.055
74/2
Arent Wollebrantsz {bakker}
/0/0-0
Arent Wollebrantsz backerbacker
1558-06-08
Arent Wollebrantsz backer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)JanVossensteeg.055
345/03
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1561-10-27
Arent Wollebrantsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Steenschuur.023.12
340/04
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1563-05-10
Balthen Simonsz bakker (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
382/03
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1565-08
Arent Wollebrantsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (borg)OudeRijn.088.1
321/04
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1570-03-04
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdam (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.054.3
261/04
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1573-10-23
Arent Wollebrantsz bakker poorter van Leiden
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.095
105/04
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakker zijn zwagerbakker
1560-12-11
Arent Wollebrantsz bakker zijn zwager
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.023
316/08
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Ariaen Maertsz backerbacker
1577-08-27
Ariaen Maertsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.009.2
7/1

/11/0-22
Arien Ariensz backerbacker
1558-06-08
Arien Ariensz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.072
8/1
Adriaen Engelsz {bakker}
/18/0-36
Arien Engelsz backerbacker
1558-06-08
Arien Engelsz backer
Stratenboek-04 (eigenaar)Warmoesmarkt.025
670/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Backerbacker
1588
Backer
Grachtenboek-37a (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
60/1

/
Backers huis op den hoeckbacker
1604-06-11
Backers huis op den hoeck
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7913/84a

/3,2
Baernt Adamsz van Nieuwenhuysen
Neuenhaus (D.) ?? beide getuigen stelden zich borg
bakker
1593-01-25
Baernt Adamsz van Nieuwenhuysen
Ondertrouw-NH-F (bruidegom)Hogewoerd.002
91/02a
Barent Jansz {bakker}
/
Baernt Jansz
ondertrouw
bakker
1606-05-03
Baernt Jansz
Hoofdgeld-1622 (bewoner)Hogewoerd.002
1/1
Barent Jansz {bakker}
8/
Baernt Jansz backerbacker
1622
Baernt Jansz backer
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Middelweg.019.1a
144/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakkerbakker
1561-01-27
Balten Simonsz bakker als man van Pietertgen Jansdr erfgename van haar vader Jan Pietersz van Delft
Waarboek-67 A-1560 (borg)StilleRijn.001
256/13
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakkerbakker
1562-03-09
Balten Simonsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Steenschuur.023.12
96/06
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakkerbakker
1562-10-30
Balten Simonsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)OudeRijn.088.1
321/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdambakker
1570-03-04
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdam (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)OudeRijn.088.2
321/06
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdambakker
1570-03-04
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdam (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Middelstegracht.048
64/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdambakker
1572-03-13
Balten Simonsz bakker wonende te Rotterdam als man en voogd van Pietertgen Jansdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.053
90/1
Balten Symonsz {bakker}
/9/0-18
Balten Symonsz backerbacker
1558-06-08
Balten Symonsz backer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.002
97/07
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Symonsz backerbacker
1562-04-24
Balten Symonsz backer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.095
105/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakkerbakker
1560-12-11
Balthen Simonsz bakker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.095
124/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakkerbakker
1560-12-31
Balthen Simonsz bakker (met als borg Arent Willemsz bakker)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.023.12
340/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakkerbakker
1563-05-10
Balthen Simonsz bakker (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.001
390/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakker wonende te Katwijk aan Zeebakker
1565-08
Balthen Simonsz bakker wonende te Katwijk aan Zee
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.001
393/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakker wonende te Katwijk aan Zeebakker
1565-08-19
Balthen Simonsz bakker wonende te Katwijk aan Zee
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.023.12
952/1
Balten Symonsz {bakker}
/0-0-0
Balthen Symonszbakker
1561-12
Balthen Symonsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.053
114/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Symonsz backerbacker
1562-05-20
Balten Simonsz bakker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.048
1850/2
Balten Symonsz {bakker}
/5-4-0
Balthen Symonsz bakkerbakker
1561-12
Balthen Symonsz bakker
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.088.2
2517/2
Balten Symonsz {bakker}
/12-0-0
Balthen Symonsz bakker (1 van 2)bakker
1561-12
Balthen Symonsz bakker
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.088.1
2517/22
Balten Symonsz {bakker}
/12-0-0
Balthen Symonsz bakker (2 van 2)
2 huizen
bakker
1561-12
Balthen Symonsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Levendaal.056.1
411/06
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Brechtenpoort toecomende Cornelis Lambrechtsz backerbacker
1570-09-07
Brechtenpoort toecomende Cornelis Lambrechtsz backer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6930/90Vb

/
Carel Pontbakker
1583-11-02
Carel Pont
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Hooigracht.051-053
131/04
Catharina Werboutsdr {vrouw van Claes Jacobsz}
/
Cathryna Werboutsdr zijn huysvrouwebacker
1581-12-28
Claes Jacobsz backer als man ende voocht van Cathryna Werboutsdr zijn huysvrouwe erffgename van Mary Gerritsdr weduwe van wijlen Werbout Allertsz ende d'ander mede erffgenamen
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6930/90Va

/3,15
Charles Verbeecke
Nieuwpoort (B.) op getuigenis van Carel Pont en Jan Denieres
bakker
1583-11-02
Charles Verbeecke
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6995/94b

/
Charles Verbeeckebakker
1584-05-24
Charles Verbeecke
GedwongenLening-1599 (bewoner)Groenesteeg.018
28/1
Christiaen Engelsz {bakker}
/15/30
Christiaen Engelsz backer in Den Groenen Draeckbacker
1599
Christiaen Engelsz, backer, in Den Groenen Draeck
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Levendaal.035
300/05
Claes Claesz Backer {roeper, wolwever}
/
Claas Claasz bakkerbakker
1574-02-26
Claas Claasz bakker als man en voogd van Baafgen Dircksdr
Waarboek-67 E-1571 (koper)Korevaarstraat.028.4
192/04

/
Claas Cornelisz bakkerbakker
1573-03-20
mr. Claas Cornelisz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeRijn.126
172/05
Claes Hendricksz {van der Does}
/
Claas Hendricksz bakkerbakker
1572-12-16
Claas Hendricksz bakker
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Stadsvrijdom.006
107/05
Claes Adriaensz {bakker}
/
Claes Adriaensz backerbacker
1562-05-08
Claes Adriaensz backer als man ende voocht van Baeffgen Ponsendochter zijn huysvrouwe
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Apothekersdijk.023
55/03
Claes Anthonisz {bakker}
/
Claes Anthonisz bakkerbakker
1560-08-22
Claes Anthonisz bakker (met Barent Dircksz smid als borg)
TiendePenning-1561 (huurder)JanVossensteeg.065
2289/1

/5-17-0
Claes Anthonisz bakkerbakker
1561-12
Claes Anthonisz bakker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Groenesteeg.028
260/53

/
Claes Anthonisz bakkerbakker
1563-02-04
Claes Anthonisz bakker
TiendePenning-1557 (eigenaar)StilleRijn.001
67/1

/16/0-32
Claes Ariensz backerbacker
1558-06-08
Claes Ariensz backer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6082/29a

/
Claes Claesz
Haarlem
bakker
1544-09-01
Claes Claesz
Waarboek-67 L-1584 (vorig-bewoner)Uiterstegracht.107
92/09
Claes Claesz Backer {roeper, wolwever}
/
Claes Claesz alias backerbacker
1584-04-28
Claes Claesz alias backer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kaiserstraat.022
94/04

/
Claes Cornelisz bakkerbakker
1562-04-23
Claes Cornelisz bakker
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.264
201/4a
Claes Dircksz {bakker}
0/
Claes Dircxzn backerbacker
1581-09
Claes Dircxzn backer
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.126
29/1
Claes Hendricksz {van der Does}
/6
Claes Heindrics backerbacker
1573-12-19
Claes Heindrics backer
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.126
154/03
Claes Hendricksz {van der Does}
/
Claes Henricxsz backerbacker
1578-08-28
Claes Henricxsz backer gewonnen bij Maria Danielsdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.126
440/10
Claes Hendricksz {van der Does}
/
Claes Heynricxz backerbacker
1575-01-27
Claes Heynricxz backer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.173
54/09
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobs backerbacker
1584-01-02
Claes Jacobs backer
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.173
128/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/11
Claes Jacobss backerbacker
1585
Claes Jacobss backers huys, getaxeert op 11 gulden
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.173
840/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobssoon backerbacker
1591
Claes Jacobssoon backer
Omslag-1575 (eigenaar)Haarlemmerstraat.200-202
24/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/10/0-32-0
Claes Jacobsz backerbackter
1575-09-01
Claes Jacobsz, backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.200-202
16/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/6
Claes Jacobsz backerbacker
1576
Claes Jacobsz backer
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.044
53/01
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1576-02-10
Claes Jacobsz backer in Marendorp is toeziende voogd
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.079
16/08
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backer
oom; is ook bakker, zie Kerven 20/20
backer
1580-03-21
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behuwde grootvader en Claes Jacobsz backer en Dirc Dircxz Bloc oomen als voogden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.079
17/08
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backer
oom; is ook bakker, zie Kerven 20/20
backer
1580-03-21
Willem Jacobsz voerlaeckenreder behuwde grootvader en Claes Jacobsz backer en Dirc Dircxz Block oomen als voogden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Paradijssteeg.003
35/08
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1580-04-22
Claes Jacobsz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Paradijssteeg.003
35/12
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1580-04-22
Claes Jacobsz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Paradijssteeg.003
95/09
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1580-05-24
Claes Jacobsz bakker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Paradijssteeg.003
96/09
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1580-05-24
Claes Jacobsz, bakker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.200-202
37/03
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1581-03-12
Claes Jacobsz backer
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hooigracht.051-053
131/03
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1581-12-28
Claes Jacobsz backer als man ende voocht van Cathryna Werboutsdr zijn huysvrouwe erffgename van Mary Gerritsdr weduwe van wijlen Werbout Allertsz ende d'ander mede erffgenamen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Paradijssteeg.003
219/03
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1582-04-04
Claes Jacobsz backer
Waarboek-67 L-1584 (koper)Haarlemmerstraat.177
23/13
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1584-02-01
Claes Jacobsz backer reeds eigenaar van wederhelft van het huis
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.177
36/05
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1584-02-14
Claes Jacobsz backer
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkhof.004.1
460/02
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1587-07-17
Evert Quirijnsz casteleijn op 't Hoff in Den Haag en Claes Jacobsz backer alhier behuwde omen,zijn tot voogden geordonneerd
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.173
155/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/0-0-0
Claes Jacobsz backerbacker
1601
Claes Jacobsz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.005-009
128/1

/1-12-0
Claes Jacobsz backerbacker
1601
Claes Jacobsz, backer
Voogdenboek-A (voogd)Paradijssteeg.003
160/08
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backer oombacker
1580-01-20
Mits het overlijden van de voorsz weeskinderen vader is Claes Jacobsz backer oom van dezelve kinderen ook tot voogd geordonneerd
Waarboek-67 K-1582 (voogd)NieuweRijn.009-010
79/04
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backer oombacker
1582-12-20
Claes Jacobsz backer oom en voogd over Cornelis 12 jaer en Jacob 4 jaer weeskinderen
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hogewoerd.032
31/03
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backer oomenbacker
1580-04-25
Claes Jacobsz backer mede voogden oomen
Waarboek-67 F-1576 (borg)Warmoesmarkt.026
582/04
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz bakkerbakker
1578-06-16
Jan Ghijsbrechtsz schepen (met als borg Claes Jacobsz bakker)
Waarboek-67 G-1578 (voogd)OudeRijn.054-056
257/03
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz bakker
Claes Jacobsz, bakker en Pieter Claesz, schipper, te samen vervangende Pieter Werboutsz, absent, als voogden
bakker
1579-05-02
Claes Jacobsz bakker en Pieter Claesz schipper, te samen vervangende Pieter Werboutsz, absent, als voogden
Waarboek-67 G-1578 (voogd)OudeRijn.054-056
258/06
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz bakkerbakker
1579-05-02
Claesz, bakker en pargamentmaker, en Barbara Werboutsd
Waarboek-67 H-1580 (belending)Paradijssteeg.005-011
99/10

/
Claes Jacobsz bakkerbakker
1580-05-24
borg Claes Jacobsz, bakker
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.079
182/03
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz bakkerbakker
1580-08-31
Claes Jacobsz bakker en Dirck Dircksz Blochouwer warmoesman ooms en voogden van Cornelis Arentsz (ca. 10 jaar) en Jacob Arentsz (2 jaar) weeskinderen van Arent Jacobsz voerlakenreder en Elisabeth Dircksdr beide overleden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.137-139
166/03
Claes Jacobsz {drapier}
/
Claes Jacobsz bakker oomebakker
1580-08-15
Claes Jacobsz bakker in de name als oome van Cornelis, oudt omtrent 10 jaeren, en Jacob, twee jaeren, naergelaten weeskinderen van Arent Jacobsz voerlakenreder, gewonnen bij wijlen Elizabet Dircksdr
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.200-202
29/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/3,5/15
Claes Jacobsz, backerbacker
1574-06-18
Claes Jacobsz, backer
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.200-202
34/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/0-10
Claes Jacoebsz, backerbacker
1573-12-19
Claes Jacoebsz, backer
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Hooigracht.051-053
460/03
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacopszbacker
1581-06-09
Claes Jacopsz backer als man en voogd van Catrina Werboutsdr erfgename van Marie Gerritsdr weduwe van Werbout Allartsz
Volkstelling-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.200-202
204/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
9/
Claes Jacopsz backer
Marendorp Landzijde
backer
1574-08-07
Claes Jacopsz backer
Waarboek-67 K-1582 (voogd)OudeRijn.058-060
190/06
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacopsz backer behoude oomebacker
1583-05-03
Claes Jacopsz backer behoude oome
Waarboek-67 K-1582 (voogd)OudeRijn.058-060
196/06
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacopsz backer behoude oomebacker
1583-05-03
Claes Jacopsz backer behoude oome
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.128-130
20/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/7
Claes Jacopsz backer of drapierbacker of drapier
1583-07-14
Claes Jacopsz, backer of drapier
Waarboek-67 H-1580 (borg)Nieuwsteeg.018.1
459/05

/
Claes Jacopsz, backerbacker
1581-06-09
Claes Jacopsz, backer
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.177
130/1
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/9
Claes Janss backerbacker
1585
Claes Janss backers huysken, verhuyert, es getaxeert op 9 gulden
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8071/104b

/3,2
Claes Janszbakker
1594-06-27
Claes Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.036
75/1
Claes Jansz {bakker, de oude}
/9/0-18
Claes Jansz backerbacker
1558-06-08
Claes Jansz backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Apothekersdijk.036
229/06
Claes Jansz {bakker, de oude}
/
Claes Jansz backerbacker
1561-05-09
Claes Jansz backer
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.023.2
581/02
Claes Jansz {bakker, de oude}
/
Claes Jansz backerbacker
1591-02-17
Mr Jan Sijmonsz Hiec stadschirurgijn en Claes Jansz backer zijn voogden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.058-060
69/1
Claes Jansz {bakker, de jonge}
/5-10-0
Claes Jansz backerbacker
1601
Claes Jansz backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.058-060
65/1
Claes Jansz {bakker, de jonge}
4/6-18-0/6-0-0
Claes Jansz Backerbacker
1606-08
Claes Jansz. Backer, eygen ende bruyct opt aengeven van de meyt
GedwongenLening-1599 (bewoner)OudeRijn.058-060
54/1
Claes Jansz {bakker, de jonge}
/10/30
Claes Jansz, backer
gestelt op 10 gulden ende voor de verdoubleringe van Bien 20 gulden comt tsamen
backer
1599
Claes Jansz, backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8395/141a

/3,2
Claes Labbout
Gent (B.) beide getuigen stelden zich borg
bakker
1598-01-30
Claes Labbout
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.041
2563/2
Claes Pietersz {timmerman}
/8-0-0
Claes Pietersz bakker
eigenaar opten rijn
bakker
1561-12
Claes Pietersz bakker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.037
821/1
Pieter Claesz {bakker}
/12-0-0
Claes Pietersz bakker (?)
of Pieter Claesz?
bakker
1561-12
Claes Pietersz bakker (?)
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8290/129b

/3,2
Claes Willemszbakker
1596-05-24
Claes Willemsz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8683/171Vb

/3,2
Claes Willemszbakker
1602-04-01
Claes Willemsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.022-024
307/08
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz backerbacker
1565-03-31
Claes Willemsz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.022-024
322/06
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz backerbacker
1565-04-16
Claes Willemsz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.029
41/1
Claes Willemsz {bakker}
/6-4-0
Claes Willemsz backerbacker
1601
Claes Willemsz backer
Kaart-PV1042.4 (eigenaar)Levendaal.029
11/1
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz backerbacker
1605 circa
Claes Willemsz backer
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.022
189/03
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz bakkerbakker
1561-03-11
Claes Willemsz bakker
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Groenesteeg.004-008
207/06
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz bakker
1561-03-26
bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en Claes Willemsz bakker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Groenesteeg.022-024
23/05
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz bakkerbakker
1581-07-25
Claes Willemsz bakker
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8336/134Vb

/3,2
Claes Willemsz Danckerbakker
1597-02-07
Claes Willemsz Dancker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.163
12/03.1.4.5
Clement van de Vanne
/
Clement van der Wolle backerbacker
1578-10-25
Clement van der Wolle backer
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.119-123
530/1
Cornelis Jacobsz {bakker}
/
Corneelis Jacopsz backers huis mette tuinbacker
1583-07-15
Corneelis Jacopsz backers huis mette tuin
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.043
125/1
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/12/0-0
Cornelies Lambrechtsz backerbacker
1558-06-08
Cornelies Lambrechtsz backer
TiendePenning-1557 (huurder)OudeRijn.034
111/1
Cornelis Franckenz {bakker}
/14/0-28
Cornelies Vranckensz backerbacker
1558-06-08
Cornelies Vranckensz backer
TiendePenning-1557 (huurder)Doezastraat.000.12
55/1

/10/0-20
Cornelies Willemsz Lant backerbacker
1558-06-08
Cornelies Willemsz Lant backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8073/104a

/3,2
Cornelis Adriaensz
Breda
bakker
1594-06-20
Cornelis Adriaensz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8106/107Vc

/3,2
Cornelis Adriaenszbakker
1594-08-08
Cornelis Adriaensz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.020
11/1

4/6-9-0/6-0-0
Cornelis Adriaensz backerbacker
1606-08
Cornelis Adriaensz., backer, dat hij bewoondt opt aengeven van dezelve
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.020
13/1

/5-3-0
Cornelis Aerntss backerbacker
1601
Cornelis Aerntss backer
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.017
2150/1

/
Cornelis Claesz backerbacker
1588
Cornelis Claesz backer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.108.2
282/03
Cornelis Claesz {bakker}
/
Cornelis Claesz backer wonende tot Haerlembacker
1553-01-19
Cornelis Claesz backer wonende tot Haerlem als erfgenaam van Geertruyt Harmansdr Pieter Hoechstraeten weduwe zijn moye was zaliger gedachtenis
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeRijn.049.1-051
168/07
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxsz Gel backerbacker
1580-08-18
Cornelis Dircxsz Gel backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)OudeRijn.049.1-051
169/07
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxsz Gel bakkerbakker
1580-08-18
Cornelis Dircxsz Gel bakker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)OudeRijn.049.1-051
132/02a
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxz
huwelijk
bakker
1582-08-15
Cornelis Dircxz
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.052.2
223/08

/
Cornelis Dircxz backerbacker
1550-12-19
Cornelis Dircxz backer
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.049.1-051
38/1
Cornelis Dircksz Gel
/4
Cornelis Dircxz backerbacker
1581-12
Cornelis Dircxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
42/1
Cornelis Dircksz Gel
/5-3-0
Cornelis Dircxz backerbacker
1601
Cornelis Dircxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
99/1
Cornelis Dircksz Gel
/0-0-0
Cornelis Dircxz backerbacker
1601
Cornelis Dircxz backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
41/1
Cornelis Dircksz Gel
4/7-5-0/6-0-0
Cornelis Dircxz backerbacker
1606-08
Cornelis Dircxz., backer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
99/2
Cornelis Dircksz Gel
1/es getax[eer]t onder 't voorhuys op fl. 7-5-0/1-5-0
Cornelis Dircxz backerbacker
1606-08
Cornelis Dircxz., backer, bewoont bij Robbert de Puy opt aengeven van de vrou
Aflezingsboek-E (vermelding)OudeRijn.049.1-051
106/1.1.6.4
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxz backer opten Oude Rijnbacker
1580-11-22
Cornelis Dircxz backer opten Oude Rijn
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)OudeRijn.049.1-051
201/05
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxz Gel backerbacker
1580-09-02
Cornelis Dircxz Gel backer
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.049.1-051
120/15
Cornelis Dircksz Gel
/
Cornelis Dircxz Gel backer
westwaards
backer
1583-02-09
Cornelis Dircxz Gel backer
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.049.1-051
89/1
Cornelis Dircksz Gel
3/
Cornelis Diricksz backerbacker
1581-09
Cornelis Diricksz backer
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.049.1-051
41/1
Cornelis Dircksz Gel
/4
Cornelis Dirxz backerbacker
1583-07-14
Cornelis Dirxz, backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.018
40/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/10
Cornelis Henricxz backer (sic!)backer
1576
Cornelis Henricxz backer (sic!)
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkgracht.001
233/01
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Hugensz backerbacker
1581-08-30
Cornelis Hugensz backer en Barent Tijtinxsz zijn voogden geordonneerd
Waarboek-67 M-1584 (koper)Haarlemmerstraat.133-135
216/10
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Hugensz backerbacker
1585-01-07
Cornelis Hugensz backer
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.127
59/1
Cornelis Huigenz {bakker}
/16
Cornelis Huygensz backerbacker
1581-12
Cornelis Huygensz backer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Haarlemmerstraat.127
126/08
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Huygensz backerbacker
1585-04-12
Cornelis Huygensz backer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Haarlemmerstraat.127
128/08
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Huygensz backerbacker
1585-04-12
Cornelis Huygensz backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.127
75/1
Cornelis Huigenz {bakker}
7/
Cornelis Huygensz backer schutterbacker
1581-09
Cornelis Huygensz backer schutter
Poorterboeken-D-1532 (poorter)OudeRijn.049.1-051
6436/70Va
Cornelis Huigenz {bakker}
/3,15
Cornelis Huygenz
Warmond
bakker
1575-01-27
Cornelis Huygenz
Poorterboeken-D-1532 (borg)OudeRijn.049.1-051
6437/70Vb
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Huygenz
Warmond
bakker
1575-01-27
Cornelis Huygenz
Poorterboeken-D-1532 (borg)OudeRijn.049.1-051
6440/70Vb
Cornelis Huigenz {bakker}
/
Cornelis Huygenzbakker
1575-01-27
Cornelis Huygenz
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.127
61/1
Cornelis Huigenz {bakker}
/16
Cornelis Huygenz backerbacker
1583-07-14
Cornelis Huygenz, backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.119-123
220/1
Cornelis Jacobsz {bakker}
5/
Cornelis Jacobsz backerbacker
1581-09
Cornelis Jacobsz backer
Kerven-1581 (bewoner)Uiterstegracht.119-123
85/1
Cornelis Jacobsz {bakker}
/2
Cornelis Jacop Clementszz backerbacker
1581-12
Cornelis Jacop Clementszz backer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6668/81Va

/3,15
Cornelis Jaspersz
Delft
bakker
1582-04-11
Cornelis Jaspersz
Waarboek-67 M-1584 (koper)Rapenburg.117.1
97/04
Cornelis Jaspersz {bakker}
/
Cornelis Jaspersz backerbacker
1585-03-01
Cornelis Jaspersz backer
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Rapenburg.117.1
99/04
Cornelis Jaspersz {bakker}
/
Cornelis Jaspersz backerbacker
1585-03-01
Cornelis Jaspersz backer
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Rapenburg.117.1
248/08a
Cornelis Jaspersz {bakker}
/
Cornelis Jaspersz bakker
huwelijk
bakker
1586-02-01
Cornelis Jaspersz bakker
Voogdenboek-A (ouder)Rapenburg.117.1
395/03
Cornelis Jaspersz {bakker}
/
Cornelis Jaspersz van Delft backerbacker
1585-12-20
Cornelis Jaspersz van Delft backer gewonnen bij Neeltgen Aelbertsdr zijn zaliger huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Rapenburg.117.1
104/04
Cornelis Jaspersz {bakker}
/
Cornelis Jasperszn van Delf backerbacker
1586-01-?
Clementia 5/4 jr dr van Cornelis Jasperszn van Delf backer en wijlen Neeltgen Aelbertsdr
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.052.1
251/1

6/6-9-0/9-0-0
Cornelis Joriszn backerbacker
1606-08
Cornelis Joriszn backer dat hij bewoont
Omslag-1575 (overledene)Hogewoerd.057
58/1a
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambertsz backer, erfgenamenbacker
1575-09-01
Cornelis Lambertsz backer, erfgenamen
Grote-Bewijzen-C (belending)Hogewoerd.057
154/17
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambertszn backers ervebacker
1587-07-15
Cornelis Lambertszn backers erve
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6389/66b

/
Cornelis Lambrechtszbakker
1569-03-15
Cornelis Lambrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (borg)SintJacobsgracht.000.20
205/05
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtsz backerbacker
1562-11-05
Cornelis Lambrechtsz backer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.057
271/08
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtsz backers ervebacker
1573-11-20
Cornelis Lambrechtsz backers erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.043
360/09
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtsz backers schuerbacker
1563-06-17
Cornelis Lambrechtsz backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.043
1334/1
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/13-0-0
Cornelis Lambrechtsz bakkerbakker
1561-12
Cornelis Lambrechtsz bakker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.06
1315/2
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/3-18-0
Cornelis Lambrechtsz bakkerbakker
1561-12
Cornelis Lambrechtsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (koper)
295/04
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtsz bakkerbakker
1562-12-19
Cornelis Lambrechtsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.057
506/05
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtsz bakkerbakker
1571-04-07
Cornelis Lambrechtsz bakker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.043
242/09
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtszoon backers ervebacker
1573-07-24
Cornelis Lambrechtszoon backers erve
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.043
241/08
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtszoon backers ervebacker
1573-07-24
Cornelis Lambrechtszoon backers erve
TiendePenning-1561 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.03
1331/2
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/2-12-0
Cornelis Lammen bakkerbakker
1561-12
Cornelis Lammen bakker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7099/106Va

/3,15
Cornelis Loock
Hondschoote (F.) op de getuigenis van Jacques Maerten en Jacob Baernout
bakker
1586-05-23
Cornelis Loock
GedwongenLening-1572 (bewoner)Noordeinde.057
8/1
Cornelis Pietersz {bakker}
/6
Cornelis Pietersz backerbacker
1572-11-28
Cornelis Pietersz, backer
Volkstelling-1574 (bewoner)Noordeinde.057
62/1
Cornelis Pietersz {bakker}
7/
Cornelis Pietersz backer
Rapenburg
backer
1574-08-07
Cornelis Pietersz backer
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.057
31/03
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz backerbacker
1575-09-21
Cornelis Pietersz backer gewonnen in echte aan Maritgen Jacobsdr
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.057
226/04
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz backerbacker
1581-05-31
Cornelis Pietersz backer
Stratenboek-13 (overledene)Noordeinde.035
2220/1a
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz backers erfgenamenbacker
1588
Cornelis Pietersz backers erfgenamen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.035
820/2
Cornelis Pietersz {bakker}
/7-10-0
Cornelis Pietersz bakkerbakker
1561-12
Cornelis Pietersz bakker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Rapenburg.007
336/11
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz bakkerbakker
1574-04-28
Cornelis Pietersz bakker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Noordeinde.057
343/10
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz bakkerbakker
1574-05-08
Cornelis Pietersz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Noordeinde.057
344/10
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz bakkerbakker
1574-05-08
Cornelis Pietersz bakker
Stratenboek-13 (eigenaar)Rapenburg.007
130/1

/
Cornelis Pietersz erfgenamenbacker
1588
Cornelis Pietersz Erfgenamen
Stratenboek-13 (overledene)Rapenburg.007
130/1a
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz erfgenamenbacker
1588
Cornelis Pietersz Erfgenamen
Omslag-1573 (bewoner)Noordeinde.057
45/1
Cornelis Pietersz {bakker}
/0-12
Cornelis Pietersz, backerbacker
1573-12-19
Cornelis Pietersz, backer
Grote-Bewijzen-B (voogd)StilleRijn.001
927/09
Cornelis Schoutenz {kuiper}
/
Cornelis Schouten backerbacker
1572-04-30
Cornelis Schouten backer
TiendePenning-1561 (huurder)OudeRijn.034
2537/1
Cornelis Franckenz {bakker}
/14-0-0
Cornelis Vranckenz [van den Berch] bakkerbakker
1561-12
Cornelis Vranckenz [van den Berch] bakker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.015
286/1
Cornelis Willemsz van Zuytbrouck
3/8-3-0/4-10-0
Cornelis Willemss Zuytbrouck backerbacker
1606-08
Cornelis Willemss Zuytbrouck backer dat hij bewoondt
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.003
109/10
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz backerbacker
1576-09-06
Cornelis Willemsz backer
TiendePenning-1543 (overledene)NieuweRijn.060
2/1a

/12
Cornelis Woutersz backerbacker
1544
De weeskinderen van Cornelis Woutersz. backer een huijs, siaers om
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7379/39a

/3,2
Corstiaen Engelsz van Aecken
Aken (D.) ? op de getuigenis van Hans Engelsz. van Aecken, zijn broeder, en Lodewijc de Rijc, cramer.
bakker
1589-05-10
Corstiaen Engelsz van Aecken
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7736/66a

/3,2
Crispijn Beeljaert
Cassel (F.) (Casselt in Vlaenderen)
bakker
1591-05-22
Crispijn Beeljaert
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.264
71/08
Dirck Arentsz {bakker}
/
d'erffgenamen van Dirck Aerntsz backerbacker
1581-09-06
d'erffgenamen van Dirck Aerntsz backer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.264
12/08
Dirck Arentsz {bakker}
/
d'erfgenamen van Dirc Arentsz backerbacker
1580-03-19
d'erfgenamen van Dirc Arentsz backer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Vliet.026.2
113/1
Daniël Heymansz {linnenwever}
/10/niet
Daniel Heijmansz backer
gestelt op 10 gulden, heeft hem mit eede geexpurgeert ende sulcx hier
backer
1599
Daniel Heijmansz, backer
Stratenboek-13 (overledene)Rapenburg.000.1-005
2310/1a
Cornelis Pietersz {bakker}
/
de erfgenamen van Cornelis Pietersz backerbacker
1588
de erfgenamen van Cornelis Pietersz backer
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.000.1-005
110/1
Pouwels Adriaensz {smid, bakker}
/
De huisynge van Pouwels Adriaensz backerbacker
1583-07-15
De huisynge van Pouwels Adriaensz backer
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.177
36/04
Lambrecht Jacobsz {fransijnmaker}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lambrecht Jacobszoon backerbacker
1584-02-14
de kinderen ende erffgenamen van Lambrecht Jacobszoon backer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Pieterskerkhof.022
326/08
Jan Lourisz {bakker}
/
de nasaet van Jan Lourisz backerbacker
1579-07-23
de nasaet van Jan Lourisz backer
GedwongenLening-1576 (overledene)Rapenburg.135.4
36/1a
Floris Pouwelsz {bakker}
/0
de wedue van Florys Pouwelszoon backerbacker
1576
de wedue van Florys Pouwelszoon backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.037
196/1

6/4-16-0/9-0-0
De weduwe van Joost Willemsz backerbacker
1606-08
De weduwe van Joost Willemsz., backer, opt aengeven van dezelve
TiendePenning-1557 (overledene)Diefsteeg.019
43/2a
Hendrick Lambrechtsz {bakker}
/10/0-20
de weduwe voirs (van Heyndrick Lambrechtsz backer)backer
1558-06-08
de weduwe voirs (van Heyndrick Lambrechtsz backer)
Grachtenboek-02 (eigenaar)Haarlemmerstraat.127
1160/1
Jan Baltensz van Sonnevelt
/
Dese plaets comt toe Jan Baltesz backkerbackker
1583-07-27
Dese plaets comt toe Jan Baltesz backker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.053
11/1a
Adriaen Meesz {bakker}
/
deselve Adriaen Meess backers erffgenamenbacker
1601
Adriaen Meesz backers erffgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.031
134/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/1-6-0
deselve Andries Jaspersz backerbacker
1601
deselve Andries Jaspersz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.031
135/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/1-6-0
deselve Andries Jaspersz backerbacker
1601
deselve Andries Jaspersz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.058
7/1
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/6-0-0
deselve Jan Dircxz backerbacker
1601
deselve Jan Dircxz, backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.001-003
104/1
Pieter Hendricksz {bakker}
/0-0-0
deselve Pieter Henricxz bakkerbakker
1601
deselve Pieter Henricxz bakker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.096
117/1
Erckenraad Huigendr {vrouw van Jacob Pietersz}
/7/0-14
Die wedewy van Jacop Pietersz backerbacker
1558-06-08
Die wedewy van Jacop Pietersz backer
TiendePenning-1557 (overledene)Diefsteeg.017
42/1a
Hendrick Lambrechtsz {bakker}
/5/0-0
die weduwe van Heyndrick Lambrechtsz backerbacker
1558-06-08
die weduwe van Heyndrick Lambrechtsz backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8328/133Va

/3,2
Dirc Dircxz
Geldern (D.) (uyt Lant van Gelder)
bakker
1596-12-20
Dirc Dircxz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6982/93b

/
Dirc Pieterszbakker
1584-05-03
Dirc Pietersz
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.018
11/01.1.4.5
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirc Pietersz backerbacker
1578-10-25
Dirc Pietersz backer
Omslag-1583 (bewoner)Warmoesmarkt.018
40/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/20
Dirc Pietersz backerbacker
1583-07-14
Dirc Pietersz backer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Warmoesmarkt.018
48/16
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirc Pietersz backerbacker
1584-02-25
Dirc Pietersz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
51/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/0-0-0
Dirc Pietersz backers achterhuysbacker
1601
Dirc Pietersz backers achterhuys
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.018
111/4.2.5.5
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirc Pietersznbacker
1580-11-22
Dirc Pieterszn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.048.2
137/1

/4-16-0
Dirc Symonss backerbacker
1601
Dirc Symonss backer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5864/10b

/
Dirck Aerntszbakker
1539-10-10
Dirck Aerntsz
Waarboek-67 E-1571 (borg)Aalmarkt.025
346/06
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthonisz boomgaardman zijn schoonvaderbakker
1574-05-08
Willem Pietersz bakker (met zijn vader Pieter Willemsz bakker en zijn schoonvader Dirck Anthonisz boomgaardman als borgen)
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.156
279/06
Dirck Adriaensz {bakker}
/
Dirck Ariensz backer
1582-05-03
Dirck Ariensz backer man ende voocht van Elysabeth Joostendr haerluyder zusters
TiendePenning-1543 (eigenaar)Rapenburg.093
7/1

/10
Dirck Florijsz backerbacker
1544
Dirck Florijsz. backer een huijs, siaers
Grote-Bewijzen-B (voogd)Nieuwstraat.053.3
536/09
Dirck Florisz {bakker}
/
Dirck Florysz backer naeste magebacker
1540-01-20
Dirck Florysz backer naeste mage
Grote-Bewijzen-B (voogd)Raamsteeg.000.18
122/07
Dirck Florisz {bakker}
/
Dirck Florysz backer omenbacker
1524-11-09
Dirck Florysz backer omen
Waarboek-67 C-1563 (koper)Molensteeg.027.1
73/07
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Hendricksz bakkerbakker
1563-12-01
Dirck Hendricksz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Molensteeg.025
113/03
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Hendricksz bakkerbakker
1564-02-10
Dirck Hendricksz bakker (met Govert Hendricksz snijder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Vliet.032
599/05
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Hendricksz bakkerbakker
1571-09-08
Dirck Hendricksz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
121/03
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Hendricksz bakkerbakker
1572-06-16
Dirck Hendricksz bakker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vliet.035
252/04
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Hendricksz bakker zijn broerbakker
1564-12-13
Govert Hendricksz koopman (met zijn broer Dirck Hendricksz bakker als borg)
Voogdenboek-A (overledene)Maarsmansteeg.019
79/02
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Henrixsz backer zijn zaliger broederbacker
1576-06-20
Govert Henricsz cooman is mede voogd geordonneerd in de plaats van Dirck Henrixsz backer zijn zaliger broeder,en hem gevoegd bij Jan Moijt Adriaensz metselaer mede voogd
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.032
107/1
Dirck Hendricksz {bakker}
/8/0-16
Dirck Heyndericksz backerbacker
1558-06-08
Dirck Heyndericksz backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.032
1147/1
Dirck Hendricksz {bakker}
/10-0-0
Dirck Heyndricxz bakkerbakker
1561-12
Dirck Heyndricxz bakker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.110
813/09
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Heynricksz backerbacker
1561-09-30
Dirck Heynricksz backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Molensteeg.027.1
285/05
Dirck Hendricksz {bakker}
/
Dirck Heynricxz backerbacker
1570-01-00
Dirck Heynricxz backer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.264
58/10

/
Dirck Janss backerbacker
1576-06-05
Dirck Janss backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.098
94/1

/7/0-14
Dirck Jansz backerbacker
1558-06-08
Dirck Jansz backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.081
258/06
Dirck Jansz {bakker}
/
Dirck Jansz backerbacker
1569-12-01
Dirck Jansz backer
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.081
199/04
Dirck Jansz {bakker}
/
Dirck Jansz bakkerbakker
1569-04-30
Dirck Jansz bakker wonende te Leiderdorp
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7875/80a

/3,2
Dirck Jansz van Essen
Essen (D. ?) beide getuigen stelden zich borg
bakker
1592-10-12
Dirck Jansz van Essen
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Caeciliastraat.022.2
249/08
Dirck Joostenz {bakker}
/
Dirck Joosten backerbacker
1593-12-17
kinderen van wijlen Jan Baltenszn van Sonnevelt backer en Catharyna Pietersdr nu gehuwd met Dirck Joosten backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Haarlemmerstraat.127
8079/105a
Dirck Joostenz {bakker}
/3,2
Dirck Joostensz
Brielle beide getuigen stelden zich borg
bakker
1594-06-24
Dirck Joostensz
Waarboek-67 L-1584 (belending)Warmoesmarkt.018
62/18
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pieterszbacker
1583-06-04
Dirck Pietersz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
3/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/15
Dirck Pietersz backerbacker
1576
Dirck Pietersz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.018
193/1.1.2.7
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1578-04-25
Dirck Pietersz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.018
3/1.1.2.6
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1578-09-29
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Warmoesmarkt.018
113/11
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1580-06-06
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeRijn.049.1-051
168/03
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1580-08-18
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)OudeRijn.049.1-051
170/11
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1580-08-18
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 H-1580 (borg)NieuweRijn.064.1
335/05
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1581-03-20
Dirck Pietersz backer
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.018
39/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/16
Dirck Pietersz backerbacker
1581-12
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 L-1584 (borg)Warmoesmarkt.019
62/16
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1583-06-04
Dirck Pietersz backer
Waarboek-67 M-1584 (borg)Hogewoerd.068
21/04
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backerbacker
1584-12-10
Dirck Pietersz backer
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
35/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/34
Dirck Pietersz backerbacker
1585
Dirck Pieterszoon backers huys genaemt Den Bonten Os getacxeert op 34 gulden
GedwongenLening-1599 (bewoner)Warmoesmarkt.018
37/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/50/100
Dirck Pietersz backerbacker
1599
Dirck Pietersz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
35/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/12-16-0
Dirck Pietersz backerbacker
1601
Dirck Pietersz backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
35/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
6/16-0-0/9-0-0
Dirck Pietersz backerbacker
1606-08
Dirck Pietersz backer huis eygen ende bruicker zelfs, op zijn aengeven
Waarboek-67 K-1582 (borg)Breestraat.161.1
232/05
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz backer ende schoemaeckerbacker/schoemaecker
1583-05-27
Dirck Pietersz backer ende schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.018
29/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
5/
Dirck Pietersz backer schutterbacker
1581-09
Dirck Pietersz backer van Leyden schutter
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeRijn.049.1-051
318/06
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz bakkerbakker
1577-08-30
Dirck Pietersz bakker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Warmoesmarkt.018
491/05
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz bakkerbakker
1578-03-19
Dirck Pietersz bakker (poorter)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Warmoesmarkt.018
492/04
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz bakkerbakker
1578-03-19
Dirck Pietersz bakker (met zijn vader Pieter Willemsz en schoonvader Pieter Pietersz als borgen)
Waarboek-67 G-1578 (koper)Bouwelouwensteeg.000.1
265/05
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz bakkerbakker
1579-05-18
Dirck Pietersz, bakker, medepoorter
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)OudeRijn.049.1-051
169/03
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz mede backerbacker
1580-08-18
Dirck Pietersz mede backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Warmoesmarkt.018
114/10
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pieterszoon backerbacker
1580-06-06
Dirck Pieterszoon backer
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
50/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pieterszoon backers achterhuysbacker
1585
Dirck Pieterszoon backers achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Waarboek-67 M-1584 (borg)Hogewoerd.068
20/10
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pieterz backer ofte schoemaeckerbacker
1584-12-10
Dirck Pietersz backer ofte schoemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.048.2
145/1

4/6-0-0/6-0-0
Dirck Zymens backerbacker
1606-08
Dirck Zymens, backer, eygen opt aengeven van zijn vrou
Grote-Bewijzen-C (overledene)Vliet.016
229/12
Dirckgen Arentsdr Broeder {Exalto}
/
Dirckgen Arentsdrbacker
1592-10-30
wijlen Lucas Lucaszn backer en Dirckgen Arentsdr
Omslag-1573 (bewoner)Vliet.032
69/1
Dirck Hendricksz {bakker}
/0-2
Dirick Heindricx backerbacker
1573-12-19
Dirick Heindricx, backer
Grote-Bewijzen-B (borg)GeenPerceel.000
1/09
Dirck Florisz {bakker}
/
Dirk Florijsz backerbacker
1510-01-21
Dirk Florijsz backer
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Zonneveldstraat.000.16
368/09
Dominicus Matthijsz {bakker}
/
Dominicus Mathijsz backers weduwebacker
1558-01-18
Kathrijn Willemsdr Dominicus Mathijsz backers weduwe
Waarboek-67 A-1560 (overledene)StilleRijn.001
256/12
Pieter Symonsz {bakker}
/
en Pieter Simonsz, bakkerbakker
1562-03-09
en Pieter Simonsz, bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.026.2
507/03
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engbrech Joostenz bakkerbakker
1566-04-12
Engbrech Joostenz bakker (met Joost Ewoutsz molenaar als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.135.4
403/03
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engebrecht Joostensz backerbacker
1565-09
Engebrecht Joostensz backer (met mr. Adriaan van der Heyden chirurgijn en Harman Dircksz schuitvoerder als borgen); op 17 oktober stelt ook Dirck Dircksz Steen olieslager zich nog borg (zie fol. 228v)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.135.4
1087/1
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/12-0-0
Engebrecht Joostensz bakkerbakker
1561-12
Engebrecht Joostensz bakker
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.071
196/06
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engebrecht Joostensz bakkerbakker
1562-10-20
Joost Pietersz bakker (met Dirck Dircksz Steen olieslager; Gijsbrecht Joostensz brouwer en Engebrecht Joostensz bakker als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.135.4
274/03
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engebrecht Joostenz bakkerbakker
1565-01-11
Engebrecht Joostenz bakker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6283/54b
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engelbrecht Joestenzoonbakker
1562-03-06
Engelbrecht Joestenzoon
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.050
191/03
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engelbrecht Joostenz bakkerbakker
1561-03-10
Engelbrecht Joostenz bakker (met Joost Pietersz brouwer als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.026.2
396/05
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engelbrecht Joostenz bakkerbakker
1565-09-01
Engelbrecht Joostenz bakker
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hogewoerd.097
67/04
Lambrecht Barentsz {molenaar, bakker}
/
erfgenaam van Lambrecht Barentsz zijn vader in zijn leven bakkerbakker
1563-11-24
erfgenaam van Lambrecht Barentsz zijn vader in zijn leven bakker
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.003-013
70/1
Ermgaert Jansdr {bakster, vrouw van Huig Cornelisz}
/6
Erm Jandr baxsterbaxster
1585
Erm Jandr baxsters huysken es getaxeert op 6 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.071.1
2576/1
Ermgaert Jansdr {bakster, vrouw van Huig Cornelisz}
/22-0-0
Erm [Jansdr] wed v Huych Cornelisbacker
1561-12
Erm [Jansdr] wed v Huych Cornelis
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.071.1
56/24
Ermgaert Jansdr {bakster, vrouw van Huig Cornelisz}
/
Ermgaert Jansdr de baxster wedue van Huych Cornelisz backerbaxster
1584-02-29
Ermgaert Jansdr de baxster wedue van Huych Cornelisz backer
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.071.1
33/1
Ermgaert Jansdr {bakster, vrouw van Huig Cornelisz}
/30
Ermgaert Jansdr Huych Corneliss backers weduenbacker
1585
Ermgaert Jansdr, Huych Corneliss backers weduen huys, es getaxeert op 30 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.033
100/1

/-
Ermgaert Jansdr Huych Cornelisz backers weduebacker
1585
Ermgaert Jansdr, Huych Cornelisz backers weduen poort ende achterhuys, voor getaxeert zijnde, daeromme hier niet
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.071.1
578/08
Ermgaert Jansdr {bakster, vrouw van Huig Cornelisz}
/
Ermgaert Jansdr weduwe wijlen Huych Cornelisz backerbacker
1571-08-05
Ermgaert Jansdr weduwe wijlen Huych Cornelisz backer
Verponding-1632 (eigenaar)Breestraat.079
21/1
Evert Jansz {kramer}
/6-5
Evert Jansz backerbacker
1632
Evert Jansz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.126
193/1.3.3.2
Evert Quirijnsz {bakker, kastelein}
/
Evert Quirijnsz backerbacker
1578-04-25
Evert Quirijnsz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.150
55/1
Evert Quirijnsz {bakker, kastelein}
/8
Evert Quyrynsz backerbacker
1576
Evert Quyrynsz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.060
387/06
Ewout Jansz {bakker}
/
Ewout Jansz backerbacker
1581-01-12
Ewout Jansz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.060
388/06
Ewout Jansz {bakker}
/
Ewout Jansz backerbacker
1581-01-12
Ewout Jansz backer
Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.060
194/06
Ewout Jansz {bakker}
/
Ewout Jansz bakkerbakker
1577-03-14
Ewout Jansz bakker
Volkstelling-1574 (bewoner)Levendaal.029
26/1
Floris Jansz {bakker}
2/
Florijs Janssen backer
Nieuwland

1574-08-07
Florijs Janssen backer
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.129
40/02
Floris Jansz {bakker}
/
Florijs Jansz backer broederbacker
1575-12-02
Cornelis Henricsz Vlasch wielmaecker oom en Florijs Jansz backer broeder en voogden (in plaats van Henric Gerijtsz. stoeldraeijer grootvader en Cornelis Eewoutsz. lindewever oom
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.118-120
102/1
Floris Jansz {bakker}
7/
Floris Janss backer in de blaeuwe Henne schutterbacker
1581-09
Floris Janss backer in de blaeuwe Henne schutter
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Haarlemmerstraat.118-120
131/06
Floris Jansz {bakker}
/
Floris Jansz backerbacker
1579-01-02
Floris Jansz backer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.118-120
373/16
Floris Jansz {bakker}
/
Floris Jansz backerbacker
1579-08-22
ten westen Floris Jansz backer
Grachtenboek-58 (eigenaar)Haarlemmerstraat.118-120
90/1
Floris Jansz {bakker}
/
Floris Jansz backerbacker
1584-08-16
Floris Jansz backer
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.118-120
370/1
Floris Jansz {bakker}
/
Floris Jansz backerbacker
1591
Floris Jansz backer
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.118-120
28/1
Floris Jansz {bakker}
/12
Floris Jansz backer in De Blaeuwe Hennebacker
1581-12
Floris Jansz backer in De Blaeuwe Henne
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.118-120
138/14
Floris Jansz {bakker}
/
Floris Jansz backer in de Blauwe Hennebacker
1583-03-01
Floris Jansz backer in de Blauwe Henne
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.135.4
584/07
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz backerbacker
1566-11-05
Floris Pouwelsz backer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Rapenburg.135.4
879/05
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz backerbacker
1568-02-22
kinderen van Floris Pouwelsz backer en wylen Cornelie Gerytsdr
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Haarlemmerstraat.011
900/07
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz backerbacker
1570-08-19
kinderen van wijlen Pieter Cornelisz timmerman en Maritgen Jacobsdr nu gehuwd met Floris Pouwelsz backer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.003.1
310/07
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz backerbacker
1574-03-13
Floris Pouwelsz backer
Volkstelling-1574 (bewoner)Rapenburg.135.4
238/1
Floris Pouwelsz {bakker}
9/
Floris Pouwelsz backer
Nieuwland
backer
1574-08-07
Floris Pouwelsz backer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.135.4
403/07
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1565-09-16
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.135.4
219/04
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1569-07-17
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.135.4
271/04
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1569-12-29
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Kennewegsteeg.000.5
377/04
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1570-06-18
Gerrit Pietersz timmerman (met Floris Pouwelsz bakker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Doezastraat.003.1
389/04
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1570-07-27
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Rapenburg.135.4
526/07
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1571-05-12
Floris Pouwelsz bakker poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.011
526/11
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1571-05-12
Floris Pouwelsz bakker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (koper)Doezastraat.003.1
8/04
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1571-11-25
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.011
225/03
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1573-05-22
Floris Pouwelsz bakker als man en voogd van Maritgen Jansdr (met Arent Simonsz als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.011
226/03
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1573-05-22
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.030
230/03
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1573-06-02
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.030
231/03
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1573-06-02
Floris Pouwelsz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
338/53
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Floris Pouwelsz bakkerbakker
1574-05-01
Floris Pouwelsz bakker
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8282/128a

/3,2
Floris Roebly
Stegers (B.)
bakker
1596-05-03
Floris Roebly
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nonnensteeg.007
97/1

5/2-0-0/6-5-0
Floris Roubbly backerbacker
1606-08
Floris Roubbly backer dat hij bewoont
Omslag-1573 (bewoner)Aalmarkt.025
43/1
Floris Jansz van Sonnevelt
/0-6
Floris van Zonnevelt, backerbacker
1573-12-19
Floris van Zonnevelt, backer
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.118-120
28/1
Floris Jansz {bakker}
/12
Florys Jansz backer in De Blaeu Henbacker
1583-07-14
Florys Jansz, backer, in De Blaeu Hen
Waarboek-67 C-1563 (koper)Rapenburg.135.4
421/05
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Florys Pouwels backerbacker
1565-10-17
Borgstelling
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.135.4
186/05
Floris Pouwelsz {bakker}
/
Florys Pouwelsz backerbacker
1569-04-14
Florys Pouwelsz backer
TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.177.1
257/1
Floris Pouwelsz {bakker}
/18-0-0
Florys Pouwelsz bakkerbakker
1561-12
Florys Pouwelsz
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)Nonnensteeg.007
947/1

/
Florys Roubly backerbacker
1617 na
Florys Roubly backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7909/83Va

/3,2
Franchois Couzijn
Brugge (B.)
bakker
1593-01-16
Franchois Couzijn
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.006
4/1
François Cosijn {bakker}
4/4-15-0/6-0-0
Franchoys Cosijn backerbakker
1606-08
Deselve dat bewoont wert bij Franchoys Cosijn backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kolfmakerveststeeg.000.2
261/1

5/2-17-0/6-5-0
Franchoys de Raedt backerbacker
1606-08
Franchoys de Raedt backer drie schoorsteenen, een oven ende een fornoys
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8532/155a

/3,2
Franchoys Verhage
Gravelines (F.) (Grevelingen)
bakker
1599-12-31
Franchoys Verhage
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8684/171Vc

/3,2
Franchoys Verhage
Gravelines (F.) (Grevelingen)
bakker
1602-04-05
Franchoys Verhage
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Aalmarkt.011
6294/55Va
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz
Woerden (Woorden)
bakker
1562-06-25
Frans Cornelisz
Omslag-1573 (bewoner)Aalmarkt.011
33/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/0-8
Frans Cornelisz Backerbacker
1573-12-19
Frans Cornelisz, backer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.011
562/09
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz Backerbacker
1575-06-28
Frans Cornelisz backer
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hogewoerd.077-079
610/03
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz Backerbakker
1575-10-18
Frans Cornelisz bakker en Claas Joostenz wantsnijder als voogden van Geertruyt nagelaten dochter van Balten Cornelisz bakker en Geertruyt Gerritsdr (beiden †)
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.011
196/4.4.2.0
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz Backerbacker
1578-04-25
Frans Cornelisz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.172-174
56/04

/
Frans Cornelisz backerbacker
1580-05-07
Frans Cornelisz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.056
75/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/3-0-0
Frans Cornelisz backerbacker
1601
Frans Cornelisz, backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Raamsteeg.000.04.2
289/06

/
Frans Cornelisz backer beneden met sijn poort ende gangebacker
1561-07-31
Frans Cornelisz backer beneden met sijn poort ende gange
Volkstelling-1574 (bewoner)Aalmarkt.011
96/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
7/
Frans Cornelysz Backer
Gasthuis
backer
1574-08-07
Frans Cornelysz backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8769/180Va

/3,2
Frans de Raedt
Nieuwkerke (B.) beide getuigen stelden zich borg
bakker
1603-06-06
Frans de Raedt
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8178/116Va

/3,2
Frans Feys
Wingene (B.) (Wingen in Vlaenderen)
bakker
1595-06-12
Frans Feys
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.255-257
44/1
Frans Hendricksz Moerendael
/0-16
Frans Heindricxzoon backerbacker
1573-12-19
Frans Heindricxzoon backer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.030
477/03

/
Frans Hendricksz bakkerbakker
1566-02-18
Frans Hendricksz bakker
Grote-Bewijzen-C (voogd)Botermarkt.018
3/09
Frans Hendricksz Moerendael
/
Frans Henrickszn backer omenbacker
1578-01-14
Frans Henrickszn backer omen
Voogdenboek-A (voogd)Botermarkt.018
126/03
Frans Hendricksz Moerendael
/
Frans Henricsz backerbacker
1578-01-24
Jan Henricsz backer administrerende, Ghijsbert Henricsz schepen van Leiden en Frans Henricsz backer toeziende voogden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.255-257
336/07
Frans Hendricksz Moerendael
/
Frans Henricxz backerbacker
1565-05-08
Frans Henricxz backer
Volkstelling-1581 (overledene)Botermarkt.005
47/7a
Frans Hendricksz Moerendael
0/
Frans Heyndricksz backerszoon knechtbacker
1581-09
Henrick Frans Heyndricksz backerszoon mede van Leyden beyde Havix knechts
Aflezingsboek-E (vermelding)Vliet.033
108/2.2.7.2
Frans Roelantsz {bakker}
/
Frans Roelantsz backerbacker
1580-11-22
Frans Roelantsz backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.033
27/1
Frans Roelantsz {bakker}
4/
Frans Roelantsz backer schutterbacker
1581-09
Frans Roelantsz backer uuyt den Haghe schutter omtrent een jaer
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8769/180Vb

/3,2
Frans van Schotenbakker
1603-06-06
Frans van Schoten
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7418/43b

/3,2
Garbrant Pieterszbakker
1589-11-02
Garbrant Pietersz
Omslag-1575 (eigenaar)Steenschuur.021.3
50/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/11/0-35-2-ob
Geert Cornelis backerbacker
1575-09-01
Geert Cornelis
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Aalmarkt.025
141/1a
Willem Pietersz {bakker}
/
Geertgen Dircxdr Willem Pietersz backers wedbacker
1601
Geertgen Dircxdr Willem Pietersz backers wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Vispoort.000.03
144/1a
Willem Pietersz {bakker}
/
Geertgen Dircxdr Willem Pietersz backers wedbacker
1601
Geertgen Dircxdr Willem Pietersz backers wed
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.022.01
1189/1
Geertruid Jansdr van Oyen {bakster}
/13-0-0
Geertgen Jansdr van Oyen bakkerbakker
1561-12
Geertgen Jansdr van Oyen bakker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.013.1
572/06
Geertruid Jansdr van Oyen {bakster}
/
Geertgen van Oyen backsterbackster
1571-07-22
Geertgen van Oyen backster
Omslag-1573 (bewoner)Steenschuur.022.01
40/1
Geertruid Jansdr van Oyen {bakster}
/0-3
Geertgen van Oyen, bacxsterbacxster
1573-12-19
Geertgen van Oyen, bacxster
GedwongenLening-1599 (bewoner)Botermarkt.027-028
73/1
Gerrit Arentsz de Man
/70/140
Gerijt Aerntsz de Man coorncoper ende backercoorncoper ende backer
1599
Gerijt Aerntsz de Man coorncoper ende backer
Omslag-1575 (huurder)Botermarkt.007
43/1
Gerrit Cornelisz Pot {bakker}
/18/0-19-2-ob
Gerijt Cornelisz backer huurt van de rentmeester van de confiscatién, derde deelbakker, rentmeester
1575-09-01
Gerijt Cornelisz, backer, huurt van de rentmeester van de confiscatién, derde deel
GedwongenLening-1599 (bewoner)SintJorissteeg.040
32/1
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/15/30
Gerijt Heijndricxz, backerbacker
1599
Gerijt Heijndricxz, backer
Omslag-1575 (huurder)Warmoesmarkt.026
36/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/48/7-13-6
Gerijt Pietersz, backer, huurt van Jan Ghijsbertszbacker
1575-09-01
Gerijt Pietersz, backer, huurt van Jan Ghijsbertsz
Stratenboek-18 (eigenaar)SintJorissteeg.040
260/1
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Gerit Henricxsoon backerbacker
1588
Gerit Henricxsoon backer
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.015
710/1
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Gerit Henricxsoon backerbacker
1588
Gerit Henricxsoon backer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6334/59Va

/
Gerit Henricxz
Nieuwkoop (?) (of Oukoop (b.v. bij Reeuwijk)?
bakker
1564-05-05
Gerit Henricxz
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Breestraat.079
333/03
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Gerit Heyndricxz backerbacker
1563-04-28
Gerrit Hendricksz bakker
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.009
280/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerit Pieterssoon backerbacker
1588
Gerit Pieterssoon backer
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.009
100/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerit Pieterssoon backerbacker
1588
Gerit Pieterssoon backer
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.027-028
109/1
Gerrit Arentsz de Man
/20
Gerrit Adriaensz de Man backerbacker
1581-12
Gerrit Adriaensz de Man backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.027-028
69/1
Gerrit Arentsz de Man
8/
Gerrit Arentsz de Man backerbacker
1581-09
Gerrith Arentsz de Man backer van Leyden schutter
Waarboek-67 M-1584 (koper)Botermarkt.027-028
25/06
Gerrit Arentsz de Man
/
Gerrit Arentsz de Man backerbacker
1584-12-18
Gerrit Arentsz de Man backer
Omslag-1573 (bewoner)Steenschuur.021.3
41/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/0-7
Gerrit Cornelis backerbacker
1573-12-19
Gerrit Cornelis backer
Glippers-1573 (huurder)NieuweRijn.029
6/1

/18-0-0
Gerrit Cornelisz backerbacker
1573
Gerrit Cornelisz backer
Waarboek-67 B-1562 (borg)Caeciliastraat.018.2
43/04
Gerrit Cornelisz Pot {bakker}
/
Gerrit Cornelisz bakkerbakker
1562-02-17
Jan Gijsbrechtsz bakker (met Gerrit Cornelisz bakker als borg)
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Steenschuur.010-012
407/03
Gerrit Arentsz de Man
/
Gerrit de Man Aerntsz de backer ende corncoper gezwagerd oomebacker
1582-07-27
Gerrit de Man Aerntsz de backer ende corncoper gezwagerd oome
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Botermarkt.027-028
207/06
Gerrit Arentsz de Man
/
Gerrit de Man Arentsz backerbacker
1582-03-28
Gerrit de Man Arentsz backer Cornelis Goes Cornelisz cruydenierder ende Cornelia Jansdr Aerent Cornelisz backers weduwe mit de voors. Geryt de Man haren zone ende gecoren voocht in dese
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.018
48/1
Gerrit de Vos
/14-16-0
Gerrit de Vos backerbacker
1601
Gerrit de Vos backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.021
12/02.1.2.1

/
Gerrit Dircz backerbacker
1578-10-25
Gerrit Dircz backer
Waarboek-67 E-1571 (borg)Hogewoerd.084
91/05
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Gerrit Hendricksz bakkerbakker
1572-05-08
Pieter Philipsz van Noorden (met Gerrit Hendricksz, bakker als borg)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Kaardesteeg.017
351/04
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Gerrit Hendricksz, bakker en brouwersknecht bakker
1579-08-19
Gerrit Hendricksz, bakker en brouwersknecht
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Kaardesteeg.017
352/03
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Gerrit Hendricksz, bakker en brouwersknecht bakker
1579-08-19
Gerrit Hendricksz, bakker en brouwersknecht
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.040
201/1
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/5
Gerrit Henricxss backerbacker
1585
Gerrit Henricxss backers huys es getacxeert op 5 gulden
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hogewoerd.015
181/04
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Gerrit Henricxsz backer ende brouwersknechtbacker
1579-03-19
Gerrit Henricxsz backer ende brouwersknecht inwonende poorter dezer stede
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.015
77/1
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/4
Gerrit Henricxz backer
bij transcriptie overgeslagen
backer
1581-12
Gerrit Henricxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.040
201/1
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/2-0-0
Gerrit Henricxz backerbacker
1601
Gerrit Henricxz, backer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kaardesteeg.017
172/15
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Gerrit Heyndericxz backerbacker
1579-02-18
Gerrit Heyndericxz backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.015
103/1
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
5/
Gerrit Heyndricksz backerbacker
1581-09
Gerrit Heyndricksz backer
Waarboek-67 G-1578 (koper)Hogewoerd.015
182/04
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Gerrit Heyndricxsz backer ende brouwersknechtbacker
1579-03-12
Gerrit Heyndricxsz backer ende brouwersknecht
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.015
267/1
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/11
Gerrit Heynricxz backerbacker
1585
Gerrit Heynricxz backers huys es getacxeert op 11 gulden
Voogdenboek-A (voogd)OudeRijn.067
190/01
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pieters backer in de Potbacker
1580-04-27
Gerrit Pieters. backer in de Pot alhier (mits het overlijden van Aernt Jacobsz voerlakenreeder in zijn leven mede voogd
Volkstelling-1574 (bewoner)Warmoesmarkt.026
31/1
Gerrit Pietersz {bakker}
4/
Gerrit Pietersen backer
Wanthuis
backer
1574-08-07
Gerrit Pietersen backer
Omslag-1573 (bewoner)Warmoesmarkt.026
28/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/8
Gerrit Pietersz backerbacker
1573-12-19
Gerrit Pietersz backer
Waarboek-67 F-1576 (borg)Warmoesmarkt.025
379/04
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pietersz backerbacker
1577-12-16
Gerrit Pietersz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.026
193/1.3.2.2
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pietersz backerbacker
1578-04-25
Gerrit Pietersz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Maarsmansteeg.009
215/07
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pietersz backerbacker
1580-10-02
Gerrit Pietersz backer
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.009
111/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/25
Gerrit Pietersz backer in de Potbacker
1581-12
Gerrit Pietersz backer in de Pot
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Maarsmansteeg.009
586/05
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pietersz bakkerbakker
1578-06-30
Gerrit Pietersz bakker (met als borg Jan Ghijsbrechtsz schepen)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Maarsmansteeg.009
587/06
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pietersz bakkerbakker
1578-06-30
Gerrit Pietersz bakker (met als borg Jan Ghijsbrechtsz schepen)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Maarsmansteeg.009
588/10
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pietersz bakkerbakker
1578-06-30
Gerrit Pietersz bakker
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.009
14/06.1.2.1
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Gerrit Pieterz backerbacker
1578-10-25
Gerrit Pieterz backer
Waarboek-67 A-1560 (koper)
348/53

/
Gerrit Willemsz bakkerbakker
1561-10-30
Gerrit Willemsz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
80/03

/
Gerrit Willemsz bakkerbakker
1563-12-10
Gerrit Willemsz bakker (met zijn broer Joris Willemsz Hartgen schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Doezastraat.001.01
584/05

/
Gerrit Willemsz bakkerbakker
1566-11-05
Marie Adriaansdr met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Gerrit Willemsz bakker als borg)
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6069/27b

/
Geryt Cornelisz
in De Pot, zijn zwager.
bakker
1543-05-22
Geryt Cornelisz
Glippers-1574 (huurder)NieuweRijn.029
12/1

/20-0-0
Geryt Cornelisz backerbacker
1574
Geryt Cornelisz backer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.122-126
243/05
Gerrit Cornelisz Pot {bakker}
/
Geryt Cornelisz backer in De Potbacker in De Pot
1551-07-10
Geryt Cornelisz backer in De Pot
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.009
259/05
Gerrit Cornelisz Pot {bakker}
/
Geryt Cornelisz backer in De Potbacker
1552-01-13
Geryt Cornelisz backer in De Pot
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.018
46/1
Gerrit de Vos
5/18-10-0/7-10-0
Geryt de Vos backerbacker
1606-08
Geryt de Vos, backer, dat hij bewoont opt aengeven van zijn huysvrouwe
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.015
83/1
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/4
Geryt Henrixz backerbacker
1583-07-14
Geryt Henrixz, backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJorissteeg.040
67/07
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Geryt Heyndricxsz backerbacker
1580-05-14
Geryt Heyndricxsz backer
Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJorissteeg.040
68/07
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Geryt Heyndricxz backerbacker
1580-05-14
Geryt Heyndricxz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaardesteeg.017
43/12
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Geryt Heyndricxz backerbacker
1581-08-11
Geryt Heyndricxz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaardesteeg.017
93/12
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Geryt Heyndricxz backerbacker
1581-11-19
Geryt Heyndricxz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaardesteeg.017
250/12
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Geryt Heyndricxz backerbacker
1582-04-26
Geryt Heyndricxz backer
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Breestraat.075-077
41/03
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Geryt Heyndricxz in 't Schaec backerbacker
1585-01-12
Geryt Heyndricxz in 't Schaec backer
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Breestraat.073
41/05
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Geryt Heyndricxz in 't Schaec backerbacker
1585-01-12
Geryt Heyndricxz in 't Schaec backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
26/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/12
Geryt Pietersz backerbacker
1576
Geryt Pietersz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.009
162/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/18-0-0
Geryt Pietersz backerbacker
1601
Geryt Pietersz, backer
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.009
156/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/56
Geryt Pietersz backer De Potbacker
1585
Geryt Pieterszoon backers huys genaemt De Pot, es getacxeert op 56 gulden
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.009
117/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/32
Geryt Pietersz backer in De Potbacker
1583-07-14
Geryt Pietersz, backer in De Pot
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.009
103/1
Gerrit Pietersz {bakker}
5/
Geryt Pietersz backer in De Pot schutterbacker
1581-09
Geryt Pietersz backer in De Pot schutter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vispoort.000.10
150/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/0-0-0
Geryt Pietersz backers achterhuysbacker
1601
Geryt Pietersz backers achterhuys
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.009
110/4.1.7.1
Gerrit Pietersz {bakker}
/
Geryt Pietersznbacker
1580-11-22
Geryt Pieterszn
Vetus-1585 (eigenaar)Vispoort.000.10
144/1
Gerrit Pietersz {bakker}
/-
Geryt Pieterszoon backers achterhuysbacker
1585
Geryt Pieterszoon backers achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
TiendePenning-1557 (huurder)Nieuwsteeg.018.1
72/1

/13/0-26
Geryt Willemsz backerbacker
1558-06-08
Geryt Willemsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.013.1
45/1
Geertruid Jansdr van Oyen {bakster}
/6/0-0
Ghertruyt Jansdr van Oeyen backsterbackster
1558-06-08
Ghertruyt Jansdr van Oeyen backster
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Maarsmansteeg.009
299/05
Gerrit Cornelisz Pot {bakker}
/
Gheryt Cornelisz backer in De Gulden Potbacker
1553-10-10
Gheryt Cornelisz backer in De Gulden Pot
Omslag-1575 (huurder)Botermarkt.027-028
64/1
Gijsbrecht Cornelisz Schaeck
/15/0-16-0
Ghijsbert Cornelis, backer huurt vanbacker
1575-09-01
Ghijsbert Cornelis, backer huurt van
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.132
80/2
Gijsbrecht Joostenz {bakker}
/5/0-0
Ghijsbrech Joesten backerbacker
1558-06-08
Ghijsbrech Joesten backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.016
56/1
Gijsbrecht Joostenz {bakker}
/24/2-8
Ghijsbrecht Joosten backerbacker
1558-06-08
Ghijsbrecht Joosten backer
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Botermarkt.016
333/07
Gijsbrecht Joostenz {bakker}
/
Ghijsbrecht Joostenz backerbacker
1555-12-23
Ghijsbrecht Joostenz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.027-028
51/1
Gijsbrecht Cornelisz Schaeck
/8
Ghysbrecht Cornelisz Schaeck backerbacker
1576
Ghysbrecht Cornelisz Schaeck backer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Nieuwsteeg.041.2
7006/97a
Goossen de Vos {bakker}
/3,15
Goossen de Vos
Antwerpen (B.)
bakker
1585-11-13
Goossen de Vos
GedwongenLening-1599 (bewoner)Nieuwsteeg.041.2
40/1
Goossen de Vos {bakker}
/40/80
Goossen de Vos backerbacker
1599
Goossen de Vos backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.041.2
120/1
Goossen de Vos {bakker}
/?-12-0
Goossen de Vos backerbacker
1601
Goossen de Vos backer
Stratenboek-11 (eigenaar)Houtstraat.008
20/1
Goossen Cornelisz Stam {kleermaker}
/
Gosen Cornelisz backerbacker
1592-06~1597
Gosen Cornelisz backer
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7947/88b

/3,2
Gossen Corneliszbakker
1593-05-07
Gossen Cornelisz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8175/116c

/3,2
Gossen Corneliszbakker
1595-06-05
Gossen Cornelisz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.033
597/07
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Heynricxz comanbacker
1571-09-06
Govert Heynricxz coman
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7985/92Va

/3,2
Guiljaem Jansz van Dormael
Dormaal (B.) ?
bakker
1593-08-30
Guiljaem Jansz van Dormael
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6680/82Va

/3,15
Guillaume Hasart
Bailleul (F., Belle)
bakker
1582-09-06
Guillaume Hasart
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8436/145a

/3,2
Guilliame du Toy
Lille (F.) (Rijssele) beide getuigen stelden zich borg
bakker
1598-07-20
Guilliame du Toy
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.022.01
37/1
Guillaume du Toy {bakker}
7/9-8-0/10-10-0
Gulliaem de Thon backerbacker
1606-08
Gulliaem de Thon backer dat hij bewoont door zijn aengeven
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.047
111/4.2.3.5
Jan Obertsz {Hans de koekebakker}
/
Hans Pietersznbacker
1580-11-22
Hans Pieterszn
Waarboek-67 K-1582 (borg)Rapenburg.115-117
27/04
Jan Obertsz {Hans de koekebakker}
/
Hans Pieterszoon backerbacker
1582-10-19
Hans Pieterszoon backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8423/144a

/3,2
Hans Ravens
Leuven (B.)
bakker
1598-05-22
Hans Ravens
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8547/156c

/3,2
Hans Ravens
Leuven (B.) (Loeven)
bakker
1600-02-25
Hans Ravens
Aflezingsboek-E (vermelding)Hoogstraat.006
111/4.2.3.2
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/
Heijndric Willemsznbacker
1580-11-22
Heijndric Willemszn
GedwongenLening-1599 (bewoner)Hoogstraat.006
56/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/30/60
Heijndrick Willemsz, backer.
gestelt op 50 gulden, mer es op sijn gedaene eedt in der verdoubleringe vermindert op
backer
1599
Heijndrick Willemsz, backer.
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hogewoerd.056.1
21/1
Hendrick Jansz {bakker, baggerman}
/6
Heijnrick Jansz backerbacker
1544
Heijnrick Jansz. backer een huijs, siaers
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.025
20/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Heindrick Andriesz backerbacker
1583-08-30
Heindrick Andriesz backer
Grachtenboek-03 (eigenaar)Vismarkt.002
400/1
Hendrick Pietersz van Goten
/
Heindrick Pietersz backerbacker
1583-08-30
Heindrick Pietersz backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Vismarkt.002
15/1
Hendrick Pietersz van Goten
5/
Heinrick Pietersz backer schutterbacker
1581-09
Heinrick Pietersz backer van Leyden schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.025
11/01.2.2.1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Hendrick Adriaensz backerbacker
1578-10-25
Hendrick Adriaensz backer
Bonboek-01B (koper)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
2/022
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Hendrick Adriaensz backerbacker
1600-02-29
Es bij Truytgen Adriaensdr wedue van Gerrit de Vrij mittet achterhuys opte Volresgraft beyde vercoft aen Hendrick Adriaensz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Vismarkt.002
193/1.3.3.4
Hendrick Pietersz van Goten
/
Hendrick Pietersz backerbacker
1578-04-25
Hendrick Pietersz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Vismarkt.002
11/01.1.2.4
Hendrick Pietersz van Goten
/
Hendrick Pietersz backerbacker
1578-10-25
Hendrick Pietersz backer
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Vismarkt.002
17/04
Hendrick Pietersz van Goten
/
Hendrick Pietersz bakkerbakker
1576-03-12
Hendrick Pietersz bakker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vismarkt.002
18/04
Hendrick Pietersz van Goten
/
Hendrick Pietrsz bakker zijn zoonbakker
1576-03-12
Hendrick Pietersz bakker zijn zoon
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hoogstraat.006
517/04
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/
Hendrick Willemsz bakkerbakker
1575-05-21
Hendrick Willemsz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hoogstraat.006
518/04
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/
Hendrick Willemsz bakkerbakker
1575-05-21
Hendrick Willemsz bakker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Warmoesmarkt.025
6509/75a
Hendrick Adriaensz {bakker}
/3,15
Henric Adriaensz
Wassenaar
bakker
1577-07-15
Henric Adriaensz
Omslag-1583 (bewoner)Warmoesmarkt.025
49/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/10
Henric Adriaensz backerbacker
1583-07-14
Henric Adriaensz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
119/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/2-11-0
Henric Adriaensz backerbacker
1601
Henric Adriaensz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
1/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/5-15-0
Henric Adriaensz, backer in Den Eselbacker
1601
Henr Adriaensz backer
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Kaiserstraat.029
581/08

/
Henric Albertsz mede bakkerbakker
1604-11-12
Henric Albertsz mede bakker
Omslag-1583 (bewoner)Levendaal.023
110/1
Hendrick de Vroe {bakker}
/4
Henric de Vroe backerbacker
1583-07-14
Henric de Vroe, backer
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.050
353/02
Hendrick Jansz {bakker}
/
Henric Jansz backerbacker
1584-12-14
Pouwels Adriaensz librarier en Henric Jansz backer zijn voogden verordend bij testament van Aechte Pouwelsdr
Omslag-1583 (bewoner)Vismarkt.002
18/1
Hendrick Pietersz van Goten
/40
Henric Pietersz backerbacker
1583-07-14
Henric Pietersz backer
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Vismarkt.002
213/D19
Hendrick Pietersz van Goten
/
Henric Pietersz backerbacker
1584-07-14
Henric Pietersz backer
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.004.1
18/1
Hendrick Pietersz van Goten
/30
Henric Pietersz backerbacker
1585
Henrick Pietersz backers huys getacxeert op 30 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.004.1
17/1
Hendrick Pietersz van Goten
/9-11-0
Henric Pietersz van Gooten backerbacker
1601
Henric Pietersz van Gooten backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vismarkt.002
19/1
Hendrick Pietersz van Goten
/13-10-0
Henric Pietersz van Goten backerbacker
1601
Henric Pietersz van Goten backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoogstraat.006
66/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/10-0-0
Henric Willemsz backerbacker
1601
Henric Willemsz backer
Omslag-1583 (bewoner)Hoogstraat.006
65/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/20
Henric Willemsz backer of lijmziederbacker of lijmzieder
1583-07-14
Henric Willemsz, backer of lijmzieder
Kerven-1581 (bewoner)Hoogstraat.006
59/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/20
Henric Willemsz backer ofte lymsiederbacker ofte lymsieder
1581-12
Henric Willemsz backer ofte lymsieder
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.025
111/4.3.4.4
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Henrick Adriaensz backerbacker
1580-11-22
Henrick Adriaensz backer
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.025
42/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/25
Henrick Adriaensz backerbacker
1585
Henrick Adriaenszoon backers huys getacxeert op 25 gulden
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.097
200/1

/
Henrick Adriaensz backerbacker
1588
Henrick Adriaensz backer
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.071.1
820/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Henrick Adriaensz backerbacker
1591
Henrick Adriaensz backer
Ondertrouw-NH-E (getuige)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
139/10c
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Henrick Adriaensz vader bakker
ondertrouw
bakker
1604-10-11
Henrick Adriaensz vader bakker
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8709/174a

/3,2
Henrick Aelbertsz
Düsseldorf (D.) (Duyseldorp)
bakker
1602-07-05
Henrick Aelbertsz
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8591/161a

/3,2
Henrick Berchmans
Hoeckelum bij Maastricht Gezien de letter M in de marge was hij wellicht mennist=doopsgezind.
bakker
1600-11-03
Henrick Berchmans
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8472/149Va

/3,2
Henrick Egbertsz
Haltern (D.) (Halteren in Sticht van Munster) Hij woonde in "De Vier Winden" op de Oude Rijn.
bakker
1599-05-14
Henrick Egbertsz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8493/152Vc

/3,2
Henrick Egbertszbakker
1599-07-30
Henrick Egbertsz
Bonboek-05A (eigenaar)NieuweRijn.024
44/001
Hendrick Jansz {bakker}
/
Henrick Janss backer
Vet, 210v
backer
1586 na
Henrick Janss backer
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.024
39/1
Hendrick Jansz {bakker}
/30
Henrick Jansz backerbacker
1585
Henrick Janss backers huys, es getacxeert op 30 gulden
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8471/149Va

/
Henrick Jorisz
Engeland (E.) Gratis, nadat daarover onzekerheid was omdat de vraag rees of hij ouder of jonger dan anderhalf jaar was toen hij in Leiden kwam wonen. Bij resolutie van 14 oktober 1599 besloten Burgemeesteren dat hij niet hoefde te betalen.
bakker
1599-05-14
Henrick Jorisz
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Diefsteeg.019
19/07
Hendrick Lambrechtsz {bakker}
/
Henrick Lambrechtsz backers weduwebacker
1562-01-29
Henrick Lambrechtsz backers weduwe
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.004.1
184/09
Hendrick Pietersz van Goten
/
Henrick Pieter Willemsz backerbacker
1579-03-06
Henrick Pieter Willemsz backer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.004.1
183/09
Hendrick Pietersz van Goten
/
Henrick Pieter Willemsz backerbacker
1579-03-12
Henrick Pieter Willemsz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.002
8/1
Hendrick Pietersz van Goten
/15
Henrick Pietersz backerbacker
1576
Henrick Pietersz backer
Kerven-1581 (bewoner)Vismarkt.002
19/1
Hendrick Pietersz van Goten
/36
Henrick Pietersz backerbacker
1581-12
Henrick Pietersz backer
Vetus-1585 (eigenaar)Vismarkt.002
20/1
Hendrick Pietersz van Goten
/42
Henrick Pietersz backerbacker
1585
Henrick Pietersz backers huys getacxeert op 42 gulden
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7903/82Vb

/3,2
Henrick Pietersz van Gootenbakker
1593-01-11
Henrick Pietersz van Gooten
GedwongenLening-1599 (bewoner)Vismarkt.002
17/1
Hendrick Pietersz van Goten
/150/300
Henrick Pietersz van Goten backerbacker
1599
Henrick Pietersz van Goten backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.026
172/1
Hendrick Pietersz van Goten
/12-16-0
Henrick Pietersz van Goten backerbacker
1601
Henrick Pietersz van Goten backer
Omslag-1575 (eigenaar)Vismarkt.002
13/1
Hendrick Pietersz van Goten
/36/5-15-2-ob
Henrick Pietersz, backer, achter en voorbacker
1575-09-01
Henrick Pietersz, backer, achter en voor
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.014.1
3/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
5/
Henrick Willemsz backer
Wanthuis
backer
1574-08-07
Henrick Willemsz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hoogstraat.006
5/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/15
Henrick Willemsz backerbacker
1576
Henrick Willemsz backer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hoogstraat.006
200/10
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/
Henrick Willemsz backerbacker
1577-03-16
Henrick Willemsz backer
Aflezingsboek-D (vermelding)Hoogstraat.006
193/1.1.1.2
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/
Henrick Willemsz backerbacker
1578-04-25
Henrick Willemsz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Hoogstraat.006
3/1.1.1.2
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/
Henrick Willemsz backerbacker
1578-09-29
Henrick Willemsz backer
Vetus-1585 (eigenaar)Hoogstraat.006
60/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/30
Henrick Willemsz backerbacker
1585
Henrick Willemss backers huys opten houck, es getacxeert op 30 gulden
Omslag-1575 (huurder)Maarsmansteeg.014.1
5/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/36/5-15-2-ob
Henrick Willemsz, backer, huurt van Pieter Bouwensz erfgenamenbacker
1575-09-01
Henrick Willemsz, backer, huurt van Pieter Bouwensz erfgenamen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hoogstraat.006
65/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
4/12-10-0/6-0-0
Henryck Willemsz backerbacker
1606-08
Henryck Willemsz., backer, dat hij bewoont opt aengeven van zijn huysvrou
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.025
38/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
5/
Heyndric Adriaenss backer schutterbacker
1581-09
Heinderick Adriaenss backer van Wassenaer schutter
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.025
52/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/7
Heyndric Adriaensz backerbacker
1581-12
Heyndric Adriaensz backer
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8222/122c

/3,2
Heyndric de Vroe
Eke (B.) (Eecker)
bakker
1595-11-18
Heyndric de Vroe
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8400/141Vb

/3,2
Heyndric de Vroebakker
1598-02-27
Heyndric de Vroe
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8551/156Vb

/3,2
Heyndric de Vroebakker
1600-02-28
Heyndric de Vroe
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.023
107/1
Hendrick de Vroe {bakker}
/4
Heyndric de Vroe backerbacker
1581-12
Heyndric de Vroe backer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Warmoesmarkt.025
379/05
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Heyndrick Adriaensz backerbacker
1577-12-16
Heyndrick Adriaensz backer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.025
582/06
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Heyndrick Adriaensz backerbacker
1578-06-16
Heyndrick Adriaensz backer
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.170
444/05
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Heyndrick Adriaensz backerbacker
1581-05-24
Heyndrick Adriaensz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.071.1
35/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
/10-12-0
Heyndrick Adriaensz backerbacker
1601
Heyndrick Adriaensz backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.071.1
35/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
6/13-5-0/9-0-0
Heyndrick Adriaensz backerbacker
1606-08
Heyndrick Adriaensz., backer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.135.1
98/2
Hendrick Adriaensz {bakker}
5/8-15-0/7-10-0
Heyndrick Adriaensz Backerbacker
1606-08
Heyndrick Adriaensz. Backer, bewoont bij Cornelis Jacobsz., tinnegieter, opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Zonneveldstraat.001-006
23/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
3/2-0-0/3-15-0
Heyndrick Aelbertsz backersbacker
1606-08
Heyndrick Aelbertsz backers huys eygen en zelffs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Zonneveldstraat.001-006
24/2
Hendrick Adriaensz {bakker}
1/4-0-0/1-10-0
Heyndrick Aelbertsz backersbacker
1606-08
Deselve zijn huys en in huyer wert gebruyct bij Jacob Capelle, op zijn aengeven
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.255-257
54/1
Hendrick Adriaensz {van der Does}
/20/2-0
Heyndrick Arentsz backerbacker
1558-06-08
Heyndrick Arentsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.130
82/2
Hendrick Adriaensz {van der Does}
/10/0-20
Heyndrick Ariensz backerbacker
1558-06-08
Heyndrick Ariensz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.234
158/1
Hendrick Adriaensz {van der Does}
/
Heyndrick Ariensz backerbacker
1558-06-08
Heyndrick Ariensz backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.023
171/1
Hendrick de Vroe {bakker}
6/
Heyndrick de Vroe backerbacker
1581-09
Heynrick de Vroe backer geboren van Eecren uyt Vlaenderen heeft hier gewoont drie jaren
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.146-150
20/1

2/2-10-0/2-10-0
Heyndrick Egbertsz backerbacker
1606-08
Louris Pietersz. Zuyrmont, bewoont bij Heyndrick Egbertsz., backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8235/124a

/3,2
Heyndrick Herriansses
Essen (D. ?)
bakker
1595-12-22
Heyndrick Herriansses
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.056.1
30/1
Hendrick Jansz {bakker, baggerman}
/7/0-14
Heyndrick Jansz backerbacker
1558-06-08
Heyndrick Jansz backer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)NieuweRijn.024
223/04
Hendrick Jansz {bakker}
/
Heyndrick Jansz backerbacker
1580-31-10
Heyndrick Jansz backer
Grachtenboek-04 (eigenaar)NieuweRijn.024
10/1
Hendrick Jansz {bakker}
/
Heyndrick Jansz backerbacker
1583-07-01
Heyndrick Jansz backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.199-201
163/1

4/6-0-0/6-0-0
Heyndrick Jansz Backerbacker
1606-08
Heyndrick Jansz. Backer eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.024
40/1
Hendrick Jansz {bakker}
/16
Heyndrick Jansz backer in 't Claverblatbacker
1581-12
Heyndrick Jansz backer in 't Claverblat
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.004.1
189/07
Hendrick Pietersz van Goten
/
Heyndrick Pietersz backerbacker
1579-02-18
Heyndrick Pietersz backer
Omslag-1573 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.1
3/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/15
Heyndrick Willemsz backerbacker
1573-12-19
Heyndrick Willemsz backer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hoogstraat.006
171/08
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/
Heyndrick Willemsz backerbakker
1577-02-22
Heyndrick Willemsz backer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.025
583/05
Hendrick Adriaensz {bakker}
/
Heynrick Adriaensz backerbacker
1578-06-20
Heynrick Adriaensz backer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.015.2
333/07
Hendrick Adriaensz {van der Does}
/
Heynrick Adriaensz backer vader van de koperbacker
1555-12-23
Heynrick Adriaensz backer vader van de koper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
128/1
Hendrick Adriaensz {bakker}
0/
Heynrick Adriaenszoons backersbacker
1606-08
Heynrick Adriaenszoons backers huys 'twelc insgelijcx onder 't voorhuys es gereeckent, ergo hier
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hoefstraat.025
122/1

3/2-10-0/3-15-0
Heynrick Berchman backerbacker
1606-08
Heynrick Berchman backer dat hij bewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.024
31/1
Hendrick Jansz {bakker}
3/
Heynrick Jansz backer schutterbacker
1581-09
Heynrick Jansz backer schutter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.026
161/2
Hendrick Pietersz van Goten
1/3-4-0/1-10-0
Heynrick Pietersz backersbacker
1606-08
Heynrick Pietersz backers huys eygen ende in huyr gebruyct wert bij Pieter van den Brouck, op zijn aengeven
Omslag-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.014.1
3/1
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/7/14
Heynrick Wiilemsz, backerbacker
1574-06-18
Heynrick Wiilemsz, backer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hoogstraat.006
596/05
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/
Heynrick Willemsz backerbacker
1575-09-03
Heynrick Willemsz backer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hoogstraat.006
627/05
Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}
/
Heynrick Willemsz backerbacker
1575-12-10
Heynrick Willemsz backer
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Steenschuur.020.1
50/06
Huibrecht Andriesz {bakker}
/
Hubert Andries backer woonende tot Delftbacker
1585-01-23
Hubert Andries backer woonende tot Delft
Grote-Bewijzen-C (voogd)Hogewoerd.090
35/06
Huibrecht Andriesz {bakker}
/
Hubert Andriesz backer tot Delft oudtoomebacker
1584-02-24
Hubert Andriesz backer tot Delft oudtoome
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.071.1
33/1a
Huig Cornelisz {bakker}
/
Huych Corneliss backers weduenbacker
1585
Ermgaert Jansdr Huych Corneliss backers weduen huys es getaxeert op 30 gulden
Huwelijksevw-B2 (overledene)NieuweRijn.043
216/10
Huig Cornelisz {bakker}
/
Huych Cornelisz backerbacker
1579-07-18
Huych Cornelisz backer
Vroedschapsboek-K-L (overledene)Haarlemmerstraat.071.1
213/C19a
Huig Cornelisz {bakker}
/
Huych Cornelisz backerbacker
1584-07-14
Huych Cornelisz backer
GedwongenLening-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.071.1
6/1a
Huig Cornelisz {bakker}
/20
Huych Cornelisz backers weduebacker
1576
Erm Jansdr Huych Cornelisz backers wedue
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
243/53

/
Immetgen Gijsbrechtsdr bakkerbakker
1573-08-11
Immetgen Gijsbrechtsdr weduwe van Hendrick Adriaansz bakker met Jan Jacobsz Copheer als haar voogd in deze zaak
Ondertrouw-NH-E (bruidegom)Haarlemmerstraat.159-163
65/03a
Isaac Dircksz {bakker}
/
Isaac Dircxsz
ondertrouw
bakker
1603-05-31
Isaac Dircxsz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.159-163
140/1
Isaac Dircksz {bakker}
5/8-0-0/7-10-0
Isaac Dircxz backerbacker
1606-08
Isaac Dircxz., backer, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.018
316/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/5
Jacob Anthoniss backerbacker
1585
Jacob Anthoniss backers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.018
317/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/7
Jacob Anthoniss backerbacker
1585
Jacob Anthoniss backers huys opten houc verhuyert es getacxeert op 7 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.021
182/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/22-0-0
Jacob Anthoniszbakker
1561-12
Jacob Anthonisz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.018
195/08
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Anthoniszbacker
1579-03-31
Jacob Anthonisz backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Botermarkt.021
12/05
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Anthonisz backerbacker
1560-07-01
Jacob Anthonisz backer
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.021
59/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/22-0/2-4
Jacob Anthonisz backerbacker
1564
Jacob Anthonisz backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.021
31/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/6
Jacob Anthonisz backerbacker
1572-11-28
Jacob Anthonisz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.021
43/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/10
Jacob Anthonisz backerbacker
1576
Jacob Anthonisz backer
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.021
99/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/20
Jacob Anthonisz backerbacker
1581-12
Jacob Anthonisz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Botermarkt.021
103/10
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Anthonisz backerbacker
1581-12-10
Jacob Anthonisz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Botermarkt.021
106/10
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Anthonisz backerbacker
1581-12-10
Jacob Anthonisz backer
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.021
102/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/33
Jacob Anthonisz backerbacker
1585
Jacob Anthonisz backer
Stratenboek-06 (eigenaar)Botermarkt.021
1760/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Anthonisz backerbacker
1588-07-02
Jacob Anthonisz backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.021
62/1
Jacob Anthonisz {bakker}
8/
Jacob Anthonisz backer bonmrbacker, bonmeester
1581-09
Jacob Anthonisz backer van Leyden bonmeester
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Houtstraat.002
139/03
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Anthonisz bakkerbakker
1576-12-30
Jacob Anthonisz bakker
Omslag-1575 (eigenaar)Botermarkt.021
57/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/20/3-4-0
Jacob Anthonisz, backerbacker
1575-09-01
Jacob Anthonisz, backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Botermarkt.021
97/09
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Antonisz backerbacker
1564-01-03
Jacob Antonisz backer
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.018
615/07
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Antonisz backerbacker
1575-11-16
Jacob Antonisz backer
Stratenboek-18 (eigenaar)Levendaal.018
1030/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Antonisz backerbacker
1588
Jacob Antonisz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.091
194/1
Jacob Claesz {bakker}
/1-6-0
Jacob Claesz backerbacker
1601
Jacob Claesz backer
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)LangeMare.096
70/03
Jacob Clementsz {bakker}
/
Jacob Clementsz backerbacker
1543-01-29
Jacob Clementsz backer
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8227/123b

/3,2
Jacob de Jongebakker
1595-12-01
Jacob de Jonge
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Raamsteeg.000.36
243/1

3/2-16-0/3-15-0
Jacob de Jonge backerbacker
1606-08
Jacob de Jonge backer dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.007-009
289/1

5/5-0-0/7-10-0
Jacob de Kat backerbacker
1606-08
Jacob de Kat backer dat hij bewoont
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.002-002a
67/1
Jacob Doesz
/2
Jacob Does backer van 's Gravensandebacker
1581-12
Jacob Does backer van 's Gravensande
Omslag-1583 (bewoner)Boommarkt.002-002a
70/1
Jacob Doesz
/2
Jacob Does backer van 's Gravesandebacker
1583-07-14
Jacob Does, backer van 's Gravesande
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)GeenPerceel.000
125/53

/
Jacob Doesen bakkerbakker
1568-07-23
Jacob Doesen bakker wonende in het ambacht van Rijnsburg
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.002-002a
49/1
Jacob Doesz
9/
Jacob Doesz backerbacker
1581-09
Jacob Does backer van Schravezande heeft hier gewoont drie ende twintich jaeren
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6252/51Va

/
Jacob Jacobsz
aen de Hoegewoertsbrugge
bakker
1560-05-06
Jacob Jacobsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.177
75/08
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacob Lambrechtss backerbacker
1562-03-17
Jacob Lambrechtss backer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.009
17/05
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacob Lambrechtsz backerbacker
1541-04-15
Jacob Lambrechtsz backer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.177
268/06
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacob Lambrechtsz backerbacker
1563-02-12
Jacob Lambrechtsz backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.177
56/06
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacob Lambrechtsz backerbacker
1568-02-02
Jacob Lambrechtsz backer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)SintJacobsgracht.000.17
154/04
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacob Lambrechtsz bakkerbakker
1564-04-17
Arent Jacobsz kistenmaker (met Jacob Lambrechtsz bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.170
279/03
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacob Lambrechtsz bakkerbakker
1565-02-01
Jacob Lambrechtsz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.183
427/03
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacob Lambrechtsz bakkerbakker
1565-10-22
Jacob Lambrechtsz bakker (met Arent Jacobsz schrijnwerker als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.170
2301/1
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/13-0-0
Jacob Lambrechtsz [Sunt]bakker
1561-12
Jacob Lambrechtsz [Sunt]
Grote-Bewijzen-B (borg)GeenPerceel.000
67/08
Jacob Meesz {bakker}
/
Jacob Meesz backer vader van Michiel Jacobszbacker
1519-02-15
Jacob Meesz backer vader van Michiel Jacobsz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.022
14/1
Jacob Paling {bakker}
3/6-0-0/4-10-0
Jacob Paling backerbakker
1606-08
Jacob Paling backer dat hij bewoondt
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)OudeRijn.126
80/05
Jacob Rubensz {bakker}
/
Jacob Ruben van Ieper bakkerbakker
1577-07-12
Jacob Ruben van Ieper bakker en poorter van Leijden en Anthonis Rubs van Brugge als borg
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)OudeRijn.126
81/04
Jacob Rubensz {bakker}
/
Jacob Ruben van Ieper bakkerbakker
1577-07-12
Jacob Ruben van Ieper bakker en Anthonis Rubs van Brugge als borg
Waarboek-67 G-1578 (koper)OudeRijn.126
76/06
Jacob Rubensz {bakker}
/
Jacob Ruben van Ieper bakkerbakker
1578-09-30
Jacob Ruben van Ieper bakker (in leven)
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)OudeRijn.126
82/05
Jacob Rubensz {bakker}
/
Jacob Rubs van Ieper bakkerbakker
1577-07-12
Jacob Rubs van Ieper bakker en poorter van Leijden en Anthonis Rubs van Brugge als borg
Volkstelling-1581 (teller)Breestraat.098.1
0/0h
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacob Thonisz backer (bonmeesteren)backer
1581-09
Jacob Thonisz backer (bonmeesteren)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.032
90/1
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/6/0-0
Jacob Willemsz backerbacker
1558-06-08
Jacob Willemsz backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.177
2463/2
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/8-0-0
Jacob [Lambrechtsz] Sunt bakkerbakker
1561-12
Jacob [Lambrechtsz] Sunt bakker
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.021
53/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/0-15
Jacoeb Anthonisz backerbacker
1573-12-19
Jacoeb Anthonisz backer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.021
200/04
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacop Anthonisz backerbacker
1550-02-04
Jacop Anthonisz backer
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.021
96/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/20
Jacop Anthonisz backerbacker
1583-07-14
Jacop Anthonisz, backer
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.021
165/06
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacop Anthonisz backer haer zwagerbacker
1548-03-10
Jacop Anthonisz backer haer zwager
Grachtenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.021
90/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/
Jacop Jorisz backerbacker
1584-07-09
Jacop Jorisz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.177
36/2
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/5/0-0
Jacop Lambrechtsz backerbacker
1558-06-08
Jacop Lambrechtsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Paradijssteeg.027-037
232/1
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/0/0-0
Jacop Lambrechtsz backerbacker
1558-06-08
Jacop Lambrechtsz backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.170
230/09
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacop Lambrechtsz backerbacker
1561-05-10
Jacop Lambrechtsz backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.177
393/09
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacop Lambrechtsz backerbacker
1570-07-29
Jacop Lambrechtsz backer
Volkstelling-1574 (bewoner)Botermarkt.021
50/1
Jacob Anthonisz {bakker}
5/
Jacop Tonisz backer
Wanthuis
backer
1574-08-07
Jacop Tonisz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.021
60/1
Jacob Anthonisz {bakker}
/20/2-0
Jacop Tonysz backerbacker
1558-06-08
Jacop Tonysz backer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
9216/34a

/3,2
Jacop Willemsz
Düsseldorf (D.) beide getuigen stelden zich borg
bakker
1608-06-20
Jacop Willemsz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6686/82Va

/3,15
Jacques de Jonge
Hondschoote (F.)
bakker
1582-11-06
Jacques de Jonge
Bonboek-06A (eigenaar)Groenesteeg.043-047
2/001

/
Jan Adriaenss backers achterhuys; siet van de lasten op 't voorhuys opte Uutterste graft het tweede huys ten suyden van de Groenveststeech (doorgehaald)
BB, 108
backer
1607 na
Jan Adriaenss backers achterhuys; siet van de lasten op 't voorhuys opte Uutterste graft het tweede huys ten suyden van de Groenveststeech (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.065.1
273/1

/4-10-0
Jan Adriaensz backerbacker
1601
Jan Adriaensz backer
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8628/165Vc

/3,2
Jan Aelbertsz
Düsseldorf (D.)
bakker
1601-05-21
Jan Aelbertsz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8718/175b

/3,2
Jan Aelbertszbakker
1602-08-30
Jan Aelbertsz
Grote-Bewijzen-B (belending)Botermarkt.027-028
167/08
Jan Aelbrechtsz {bakker}
/
Jan Aelbrechtsz backerbacker
1526-11-08
Jan Aelbrechtsz backer
TiendePenning-1543 (eigenaar)Botermarkt.027-028
52/1
Jan Aelbrechtsz {bakker}
/17
Jan Aelbrechtsz backerbacker
1544
Jan Aelbrechtsz. backer een huijs, siaers
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.085-087
81/1

/3-11-0
Jan Aelbrechtsz backerbacker
1601
Jan Aelbrechtsz, backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.085-087
88/1

4/4-9-0/6-0-0
Jan Aelbrechtszn backerbacker
1606-08
Jan Aelbrechtszn backer dat hij bewoont
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Kaiserstraat.029
581/07

/
Jan Albertsz bakker behuwde oombakker
1604-11-12
Jan Albertsz bakker behuwde oom
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
157/1

/1-12-0
Jan Ariensz backerbacker
1601
Jan Ariensz backer
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.127
670/1
Jan Baltensz van Sonnevelt
/
Jan Baltensz backerbacker
1591
Jan Baltensz backer
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.127
62/1
Jan Baltensz van Sonnevelt
/4
Jan Baltensz van Zonnevelt backerbacker
1583-07-14
Jan Baltensz van Zonnevelt, backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.059
49/1
Jan Barentsz {bakker}
/13/0-26
Jan Barentsz backerbacker
1558-06-08
Jan Barentsz backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.059
1968/1
Jan Barentsz {bakker}
/13-0-0
Jan Barentsz bakkerbakker
1561-12
Jan Barentsz bakker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Doezastraat.019-021
224/04
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claasz bakkerbakker
1569-07-20
Jan Claasz bakker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)OudeRijn.058-060
393/04
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claasz bakkerbakker
1570-07-26
Jan Claasz bakker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
434/03

/
Jan Claasz bakkerbakker
1570-11-26
Jan Claasz bakker
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
479/03

/
Jan Claasz bakkerbakker
1571-02-13
Jan Claasz bakker zijn broer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Boommarkt.019-020
495/07
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claasz bakkerbakker
1571-03-16
Jan Claasz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Doezastraat.019-021
140/04
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claasz bakkerbakker
1572-09-09
Jan Claasz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeRijn.058-060
151/04
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claasz bakkerbakker
1572-10-16
Jan Claasz bakker poorter van Leiden
Volkstelling-1581 (overledene)Botermarkt.005
47/6a
Jan Claesz {bakker}
0/
Jan Claessbacker
1581-09
Jan Claess
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.177
75/09
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claess backerbacker
1562-03-17
Jan Claess backer
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.058-060
243/11
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claess backerbacker
1569-10-18
Jan Claess backers erve
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.058-060
111/1
Jan Claesz {bakker}
8/
Jan Claessen backer
Marendorp Rijnzijde
backer
1574-08-07
Jan Claessen backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.058-060
105/1
Jan Claesz {bakker}
/20/2-0
Jan Claesz backerbacker
1558-06-08
Jan Claesz backer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.177
268/07
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claesz backerbacker
1563-02-12
Jan Claesz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.058-060
49/08
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claesz backerbacker
1563-10-29
Jan Claesz backer
Grote-Bewijzen-B (borg)OudeRijn.063-065
839/11
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claesz backerbacker
1563-11-04
Jan Claesz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Doezastraat.019-021
374/07
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claesz backerbacker
1565-07-17
Jan Claesz backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.058-060
2531/1
Jan Claesz {bakker}
/22-0-0
Jan Claesz witmaker, bakkerwitmaker, bakker
1561-12
Jan Claesz witmaker, bakker
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.054-056
351/10
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claeszoon backerbacker
1570-05-10
Jan Claeszoon backer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6339/60a

/
Jan Cornelisz
Korteraar (Ter Aar)
bakker
1564-06-26
Jan Cornelisz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Groenesteeg.040
257/05
Jan Cornelisz {brouwersknecht}
/
Jan Cornelisz bakkerbakker
1564-12-18
Jan Cornelisz bakker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.029
457/07
Jan Corsz {bakker}
/
Jan Corss backerbacker
1575-02-17
Jan Corss backer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Levendaal.029
141/05
Jan Corsz {bakker}
/
Jan Corsz Backerbacker
1578-04-24
Cornelis Lourisz als curator over de boedel van Paridum Barentsz, nu fugitief, die op zijn beurt curator was over de boedel van zaliger Jan Cornelisz backer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Korevaarstraat.024-026
187/08
Jan Corsz {bakker}
/
Jan Corsz bakkerbakker
1569-04-22
Jan Corsz bakker
GedwongenLening-1599 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
75/1
Jan de Vos {bakker}
/15/30
Jan de Vos backerbacker
1599
Jan de Vos backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
264/1
Jan de Vos {bakker}
/5-0-0
Jan de Vos backerbacker
1601
Jan de Vos backer
Poorterboeken-E-1588 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
8073/104b
Jan de Vos {bakker}
/3,2
Jan de Vos bakkerbakker
1594-06-20
Jan de Vos
Poorterboeken-E-1588 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
8524/154Vc
Jan de Vos {bakker}
/3,2
Jan de Vos bakkerbakker
1599-12-03
Jan de Vos
Waarboek-67 H-1580 (belending)NieuweRijn.009-010
486/10
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/
Jan Dircksz backerbacker
1581-07-03
Jan Dircksz backer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Steenschuur.022.01
115/08
Jan Dircksz van Oyen {bakker}
/
Jan Dircksz van Oey backerbacker
1524-06-30
kinderen van Jan Dircksz van Oey backer en wijlen Hillegondt Symonsdr
Grote-Bewijzen-C (voogd)Hogewoerd.056.2
271/10
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/
Jan Dirckszn backer en mandemaker nevebacker en mandemaker
1595-01-27
Jan Dirckszn backer en mandemaker neve
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.009-010
590/1
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/
Jan Dirckxz backer
het is de vraag of dat "bakker" wel klopt ...
backer
1583-08-30
Jan Dirckxz backer
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.094
175/01
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/
Jan Dircsz backerbacker
1579-09-11
Jan Dircsz backer en mandemaecker en Willem Claesz Buijs voogden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7232/121a

/3,15
Jan Dircxz
Rijnsburg op de getuigenis van Heyndric van Geemen, kleermaker, en Jan Obertsz., koekebakker.
bakker
1587-04-14
Jan Dircxz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8341/135c

/3,2
Jan Dircxzbakker
1597-03-07
Jan Dircxz
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8456/147Va

/3,2
Jan Dircxz
Hoogmade beide getuigen stelden zich borg
bakker
1599-02-05
Jan Dircxz
Waarboek-67 H-1580 (borg)NieuweRijn.064.1
417/05
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/
Jan Dircxz backer
MOET wel een broer zijn van schuldenaar Symon Dircksz, ook mandenmaker en bakker! 🙂
backer
1581-05-01
Jan Dircxz backer ende Heer Adriaensz scheepmaecker als borgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.058
6/1
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/6-0-0
Jan Dircxz backerbacker
1601
Jan Dircxz backer
Schoorsteengeld-1606 (overledene)NieuweRijn.009-010
55/1a
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
3/14-4-0/4-10-0
Jan Dircxz backerbacker
1606-08
D'erffgenamen van Jan Dircxz., backer, dat zij bewoonen opt aengeven van de dochter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.203-205
166/1
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
5/4-8-0/7-10-0
Jan Dircxz Backerbacker
1606-08
Jan Dircxz. Backer, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.009-010
51/1
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/14
Jan Dircxz backer ofte mandemaeckerbacker ofte mandemaecker
1581-12
Jan Dircxz backer ofte mandemaecker
Waarboek-67 L-1584 (borg)Botermarkt.025
7/04
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/
Jan Dircxz backer zijn broerbacker
1584-01-14
Jan Dircxz backer broer van Symon Dircxz mandemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Warmoesmarkt.018
160/04
Jan Dircksz van Oyen {bakker}
/
Jan Dircxz van Oeyen backer (schoonvader van de verkoper)
1548-01-18
Jan Dircxz van Oeyen backer (schoonvader van de verkoper)
TiendePenning-1543 (eigenaar)Steenschuur.022.01
33/1
Jan Dircksz van Oyen {bakker}
/14
Jan Dircxz. van Oijen backerbacker
1544
Jan Dircxz. van Oijen backer een h uijs, siaers
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.058
6/2
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
2/7-10-0/3-0-0
Jan Dirxz backerbacker
1606-08
Jan Dirxz., backer, dat bewoont wert bij Jaecques de Smeth op zijn huysvrouwen aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.058
7/2
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
4/7-10-0/6-0-0
Jan Dirxz backerbacker
1606-08
Dezelve, bewoont bij Jan Cornelisz., couckebacker, opt aengeven van deselve
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.009-010
56/1
Jan Dircksz {mandemaker, bakker}
/14
Jan Dirxz backer of mandemakerbacker of mandemaker
1583-07-14
Jan Dirxz, backer of mandemaker
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8479/150Vb

/3,2
Jan du Mortier
Tourcoing (F.) (Turcoinje)
bakker
1599-06-07
Jan du Mortier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8696/172Vb

/3,2
Jan du Mortierbakker
1602-05-11
Jan du Mortier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8697/173b

/3,2
Jan du Mortierbakker
1602-05-11
Jan du Mortier
Bonboek-03B (eigenaar)Raamsteeg.004-006
459/001

/
Jan Egbertsz backerbacker
1617 na
Jan Egbertsz backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vrouwensteeg.008
96/1
Jan Engelsz van Aecken
6/7-4-0/9-0-0
Jan Engelsz backerbacker
1606-08
Jan Engelsz., backer, eygen[aer] dat hij bewoont opt aengeven van de meyt
Grote-Bewijzen-B (voogd)Raamsteeg.000.18
122/08
Jan Florisz {bakker}
/
Jan Florysz backer omenbacker
1524-11-09
Jan Florysz backer omen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.135.4
178/1
Jan Gangelofsz {molenaar}
/5-0-0
Jan Gangeloffs backerbacker
1601
Jan Gangeloffs backer
Kaart-PV1122.1 (eigenaar)Rapenburg.135.4
126/1
Jan Gangelofsz {molenaar}
/
Jan Gangelofs backerbacker
1603-06-17
Jan Gangelofs backer
Kaart-PV1122.1 (eigenaar)Rapenburg.135.4
125/1
Jan Gangelofsz {molenaar}
/
Jan Gangelofs backerbacker
1603-06-17
Jan Gangelofs backer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Rapenburg.135.4
108/1
Jan Gangelofsz {molenaar}
/10/30
Jan Gangwolffsz, backer.
gestelt op 10 gulden ende voor de verdoubleringe 20 gulden comt tsamen
backer
1599
Jan Gangwolffsz, backer.
Inbrengboek-1540-1559 (koper)NieuweRijn.066-068
376/05
Jan Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Jan Geryt Egbertsz backerbacker
1558-03-21
Jan Geryt Egbertsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.025
37/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/28/2-16
Jan Ghijsbrechtsz backerbacker
1558-06-08
Jan Ghijsbrechtsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
38/2
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/17/1-14
Jan Ghijsbrechtsz backerbacker
1558-06-08
Jan Ghijsbrechtsz backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Warmoesmarkt.025
30/07
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz backerbacker
1560-07-20
Jan Ghijsbrechtsz backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Warmoesmarkt.025
115/09
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz backerbacker
1560-12-20
Jan Ghijsbrechtsz backer
Grote-Bewijzen-B (belending)Warmoesmarkt.025
831/10
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz backerbacker
1563-03-01
Jan Ghijsbrechtsz backer
Huwelijksevw-B2 (getuige)Garenmarkt.000.17
78/05
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz backer haer gecoiren voichtbacker
1561-01-19
Jan Ghijsbrechtsz backer haer gecoiren voicht
Omslag-1573 (bewoner)Maarsmansteeg.009
51/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/0-20
Jan Ghyesbrechtsz backer in de Potbacker in de Pot
1573-12-19
Jan Ghyesbrechtsz, backer , in de Pot
Rijckhuisen (vermelding)Maarsmansteeg.009
86/3
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbertsz van Swanevelt backer daerna koornkoperbacker daerna koornkoper
1574-02-17
Jan Gijsbertsz van Swanevelt backer daerna koornkoper loco Jan Simonsz van der Graft; tr: Diewertje Pott Cornelisd
Waarboek-67 A-1560 (borg)Middelweg.015.1
257/06

/
Jan Gijsbrechtsz bakkerbakker
1561-06-19
Maritgen Jansdr weduwe van Jan Gerritsz Storm (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Jan Gijsbrechtsz bakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Caeciliastraat.018.2
43/03
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz bakkerbakker
1562-02-17
Jan Gijsbrechtsz bakker (met Gerrit Cornelisz bakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.048
113/06
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz bakkerbakker
1562-04-27
Jan Gijsbrechtsz bakker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
338/03

/
Jan Gijsbrechtsz bakkerbakker
1574-05-01
Jan Gijsbrechtsz bakker
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hooigracht.011
312/05
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz bakkerbakker
1577-08-22
Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircksz en Jan Gijsbrechtsz bakker als erfgenamen van Gerrit Cornelisz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.083
588/05
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Gijsbrechtsz eertijds bakkerbakker
1575-08-24
Jan Gijsbrechtsz eertijds bakker
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8310/131a

/3,2
Jan Goossensz
Schiedam beide getuigen stelden zich borg
bakker
1596-08-16
Jan Goossensz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
159/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/28-0-0
Jan Gysbertszbakker
1561-12
Jan Gysbertsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
36/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/28-0/2-16
Jan Gysbertsz backerbacker
1564
Jan Gysbertsz backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.009
7/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/20
Jan Gysbrechtsz backerbacker
1572-11-28
Jan Gysbrechtsz, backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Caeciliastraat.018.2
2714/2
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/6-10-0
Jan Gysbrechtsz bakker
eigenaar aan de coornbrugge
bakker
1561-12
Jan Gysbrechtsz bakker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.022-024
52/1

/7,5/0-15
Jan Havicxs backerbacker
1558-06-08
Jan Havicxs backer
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hooigracht.113
39/1
Jan Hendricksz {bakker}
/10
Jan Heijnricxz. backerbacker
1544
Jan Heijnricxz. backer een huijs, siaers
Grachtenboek-04 (eigenaar)Botermarkt.007
160/1
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heindricksz backkerbackker
1583-07-01
Jan Heindricksz backker
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.011
42/1
Jan Hendricksz van der Does
/0-25
Jan Heindricx backerbacker
1573-12-19
Jan Heindricx backer
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.007
49/1
Jan Hendricksz van der Does
6/
Jan Heindrixz backer schutterbacker
1581-09
Jan Heindrixz backer van Leyden schutter
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Botermarkt.016
333/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1561-10-09
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
166/53
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1564-05-10
Jan Hendricksz bakker zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwebrugsteeg.002.2
182/05
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1564-06-22
Jan Hendricksz bakker wonende op de Rijn
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)GeenPerceel.000
521/03

/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1566-05-07
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)GeenPerceel.000
572/03

/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1566-09-30
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Stadsvrijdom.006
75/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1568-03-10
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.008
141/03

/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1568-10-30
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Groenesteeg.022-024
293/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1570-01-07
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.012
531/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1571-05-12
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Groenesteeg.022-024
574/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1571-07-16
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Uiterstegracht.085
146/06
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1572-09-22
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Botermarkt.007
278/04
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz bakkerbakker
1577-06-16
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.132
495/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Hendricksz korenkoper bakkerkorenkoper, bakker
1578-03-19
Jan Hendricksz (van der Does) korenkoper/bakker (poorter)
Grote-Bewijzen-C (voogd)Botermarkt.018
3/07
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henrickszn backerbacker
1578-01-14
Jan Henrickszn backer
Voogdenboek-A (voogd)Botermarkt.018
126/01
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricsz backerbacker
1578-01-24
Jan Henricsz backer administrerende, Ghijsbert Henricsz schepen van Leiden en Frans Henricsz backer toeziende voogden
Aflezingsboek-D (vermelding)Botermarkt.007
193/1.3.3.0
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricsz backerbacker
1578-04-25
Jan Henricsz backer
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.002.2
85/1
Jan Hendricksz van der Does
/15
Jan Henricx backerbacker
1585
Jan Henricx backers huys dat hij verhuyert es getacxeert op 15 gulden
Volkstelling-1574 (bewoner)Botermarkt.011
39/1
Jan Hendricksz van der Does
8/
Jan Henricxs backer
Wanthuis
backer
1574-08-07
Jan Henricxs backer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeRijn.049.1-051
168/05
Jan Hendricksz {bakker}
/
Jan Henricxs backerbacker
1580-08-18
weduwe van Jan Henricxs backer
Stratenboek-06 (eigenaar)Botermarkt.007
1900/1
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxsoon backerbacker
1588-07-02
Jan Henricxsoon backer
Omslag-1575 (eigenaar)Botermarkt.011
46/1
Jan Hendricksz van der Does
/22/3-10-5
Jan Henricxsz backerbacker
1575-09-01
Jan Henricxsz , backer
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.251
33/10
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxsz backerbacker
1583-02-17
Mits het overlijden van Pieter Henrixsz voorsz is Jan Jansz van Eck zijn nazaat in huwelijk in zijn plaats voogd geordonneerd
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.132
78/2
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxsz, backerbacker
1575-09-01
Jan Henricxsz, backer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
89/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxz backerbacker
1562-04-17
Jan Hendricksz bakker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Stadsvrijdom.006
610/06
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxz backerbacker
1567-01-13
Jan Henricxz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Stadsvrijdom.006
607/06
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxz backerbacker
1567-01-13
Jan Henricxz backer
GedwongenLening-1572 (bewoner)Botermarkt.011
23/1
Jan Hendricksz van der Does
/12
Jan Henricxz backerbacker
1572-11-28
Jan Henricxz backer
Waarboek-67 K-1582 (mede-eigenaar)Botermarkt.016
149/06
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxz backerbacker
1581-04-05
Jan Henricxz backer
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeRijn.124
153/05
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxz backerbacker
1582-02-09
Jan Henricxz backer als oome en voocht
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.007
86/1
Jan Hendricksz van der Does
/46
Jan Henricxz backerbacker
1585
Jan Henricxz backer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Botermarkt.011
36/1
Jan Hendricksz van der Does
/40
Jan Henricxz backer in De Kelderbacker
1576
Jan Henricxz backer in De Kelder
Omslag-1574 (overledene)Hooigracht.113
31/1a
Jan Hendricksz {bakker}
/0
Jan Henricxz, backerbacker
1574-06-18
Jan Henricxz, backer
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.007
73/1
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxzoon backers achterhuysbacker
1585
Jan Henricxzoon backers achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.007
12/01.2.3.5
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henriczoon backerbacker
1578-10-25
Jan Henriczoon backer
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.251
33/02
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henrixsz backerbacker
1575-10-07
Andries Jansz Heijn Oom, Jan Henrixsz backer en Salomon Davidtsz voogden
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.007
74/1
Jan Hendricksz van der Does
/50
Jan Henrixz backerbacker
1583-07-14
Jan Henrixz, backer
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Botermarkt.007
213/C34
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henrixz backerbacker
1584-07-14
Jan Henrixz backer
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Botermarkt.018
138/03
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henrixz backer oomebacker
1584-05-08
Jan Henrixz backer oome ende geordineerde voocht over Jannetgen Cornelisdr oudt omtrent 21 jaeren mede naergelaten dochter van Cornelis Henrixz schoemaecker ende coorncoper ghe. et zijnde aen Harman Jacobsz laeckenbereyder
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8758/179a

/3,2
Jan Henrycxz
Eep ? beide getuigen stelden zich borg. Gezien de letter M in de marge en de tekst t.a.v. de eedsaflegging was hij mennist=doopsgezind
bakker
1603-03-28
Jan Henrycxz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.150-152
166/13
Jan Hendricksz {bakker}
/
Jan Heydricxs backerbacker
1580-08-15
Jan Heydricxs backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.001
237/1

/2-11-0
Jan Heymoutsz backerbacker
1601
Jan Heymoutsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.011
50/1
Jan Hendricksz van der Does
/24/2-8
Jan Heyndericksz backerbacker
1558-06-08
Jan Heyndericksz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.113
91/1
Jan Hendricksz {bakker}
/
Jan Heynderickz backerbacker
1558-06-08
Jan Heynderickz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.150-152
97/2
Jan Hendricksz {bakker}
/0/0-0
Jan Heynderickz backerbacker
1558-06-08
Jan Heynderickz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.164-170
97/2

/0/0-0
Jan Heynderickz backer
te weck 1 s 1,5 gr
backer
1558-06-08
Jan Heynderickz backer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.011
171/1
Jan Hendricksz van der Does
/25-0-0
Jan Heyndricksz backerbacker
1561-12
Jan Heyndricksz backer
TiendePenning-1564 (eigenaar)Botermarkt.011
48/1
Jan Hendricksz van der Does
/25-0/2-10
Jan Heyndricksz backerbacker
1564
Jan Heyndricksz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.150-152
98/2
Jan Hendricksz {bakker}
/0/0-0
Jan Heyndrickz voirsbacker
1558-06-08
Jan Heyndrickz voirs
Waarboek-67 H-1580 (belending)Botermarkt.007
457/19
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxszbacker
1581-05-16
Jan Heyndricxz, backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Botermarkt.007
24/17
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxzbacker
1581-05-31
Jan Heyndricxz, backer
Waarboek-67 F-1576 (meester)Stadsvrijdom.006
155/06
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxz backerbacker
1577-02-01
Jan Heyndricxz backer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwebrugsteeg.002.2
301/13
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxz backerbacker
1577-08-08
Jan Heyndricxz backer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Botermarkt.007
45/07
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxz backerbacker
1578-08-21
Belegen hebbende aen d'een zijde Jan Heyndricxz backer
Waarboek-67 H-1580 (borg)NieuweRijn.024
223/05

/
Jan Heyndricxz backerbacker
1580-31-10
Jan Heyndricxz backer
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.007
78/1
Jan Hendricksz van der Does
/45
Jan Heyndricxz backerbacker
1581-12
Jan Heyndricxz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Stadsvrijdom.006
381/06
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxz backerbacker
1582-07-07
en de zuytzijde Jan Heyndricxz backer
Waarboek-67 K-1582 (borg)Breestraat.142
180/06
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxz backerbacker
1583
Jan Heyndricxz backer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Stadsvrijdom.006
98/18
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxz backerbacker
1585-03-09
Jan Heyndricxz backer
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.007
111/4.2.1.0
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricznbacker
1580-11-22
Jan Heyndriczn
Grote-Bewijzen-B (voogd)Botermarkt.016
902/11
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heynricksz backerbacker
1570-09-05
Jan Heynricksz backer
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
843/10
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heynrickszn bakkerbakker
1564-06-27
Jan Heynrickszn bakker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5815/4a

/
Jan Heynricxz
Jülich (D.) (uuyte Lande van Gulick)
bakker
1535-11-13
Jan Heynricxz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwebrugsteeg.002.2
398/07
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heynricxz backerbacker
1570-08-20
Jan Heynricxz backer
Inbrengboek-1540-1559 (borg)OudeRijn.029
76/06
Jan Hendricksz {bakker}
/
Jan Heynricxz backer opte Hoygraft zwager van de verkoopsterbacker
1543-06-22
Jan Heynricxz backer opte Hoygraft zwager van de verkoopster
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8360/137a

/3,2
Jan Hoymont
Steenvoorde (F.) (Steenvoorden in Vlaenderen) beide getuigen stelden zich borg
bakker
1597-06-20
Jan Hoymont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Garenmarkt.001
245/1

2/3-4-0/3-0-0
Jan Hoymont backerbacker
1606-08
Jan Hoymont backer dat hij bewoont
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
18/1

/12-4-0
Jan Jacobss backerbacker
1601
Jan Jacobss backer
Grafboek-PAN (zaakkoper)GeenPerceel.000
10305/1

/
Jan Jacobsz backerbacker
1600-08-12
Dit graf heeft gecoft Jan Jacobsz. backer van Leiderdorp, opten 12e augustij 1600.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.031
249/1
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
/4-0-0
Jan Jacobsz backerbacker
1601
Jan Jacobsz backer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
18/1
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
5/15-5-0/7-10-0
Jan Jacobsz backerbacker
1606-08
Jan Jacobsz., backer, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.031
268/2
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
1/5-0-0/1-10-0
Jan Jacobsz backerbacker
1606-08
Jan Jacobsz., backer, bewoont bij Jan Cornelisz. opt aengeven van dezelve
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.073-074
5/1
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
/6
Jan Jacobsz backer van Leyderdorpbacker
1576
Jan Jacobsz backer van Leyderdorp
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.073-074
19/1
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
/20
Jan Jacobsz backer van Leyderdorpbacker
1583-07-14
Jan Jacobsz, backer, van Leyderdorp
Waarboek-67 A-1560 (koper)5eBinnenvestgracht.000.30
43/05
Jan Jacobsz {bakker-Vliet}
/
Jan Jacobsz bakkerbakker
1560-08-05
Jan Jacobsz bakker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.040
1145/1
Jan Jacobsz {bakker-Vliet}
/11-0-0
Jan Jacobsz bakkerbakker
1561-12
Jan Jacobsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kolfmakersteeg.015
185/03

/
Jan Jacobsz bakkerbakker
1562-07-24
Jan Jacobsz bakker (met Adriaen Cornelisz linnenwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.036-038
272/03
Jan Jacobsz {bakker-Vliet}
/
Jan Jacobsz bakkerbakker
1565-01-12
Jan Jacobsz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.040
272/05
Jan Jacobsz {bakker-Vliet}
/
Jan Jacobsz bakkerbakker
1565-01-12
Jan Jacobsz bakker
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.073-074
16/01
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
11/
Jan Jacobsz van Leyderdorpbacker
1581-09
Jan Jacobsz backer van Leyderdorp heeft hyer gewoont 9 jaeren
GedwongenLening-1599 (bewoner)NieuweRijn.077-078
11/1

/70/140
Jan Jacobsz, backerbacker
1599
Jan Jacobsz, backer
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
12/1
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
/
Jan Jacops backerbacker
1601-03-28
Jan Jacops backer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6427/70a

/3,15
Jan Jacopsz
Leiderdorp
bakker
1575-01-03
Jan Jacopsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6428/70b

/
Jan Jacopsz
Leiderdorp
bakker
1575-01-03
Jan Jacopsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.040
105/1
Jan Jacobsz {bakker-Vliet}
/11/0-22
Jan Jacopsz backerbacker
1558-06-08
Jan Jacopsz backer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.040
195/09
Jan Jacobsz {bakker-Vliet}
/
Jan Jacopsz backerbacker
1562-10-21
Jan Jacopsz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.040
189/07
Jan Jacobsz {bakker-Vliet}
/
Jan Jacopsz backerbacker
1564-07-06
Jan Jacopsz backer
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.073-074
18/1
Jan Jacobsz {bakker-NieuweRijn}
/20
Jan Jacopsz backer van Leyderdorpbacker
1581-12
Jan Jacopsz backer van Leyderdorp
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.029
597/06

/
Jan Janss backerbacker
1571-09-06
Jan Janss backer
Waarboek-67 F-1576 (mede-eigenaar)SintJacobsgracht.000.09
238/04
Jan Jansz Coster {bakker}
/
Jan Janss backerbacker
1577-05-04
Jan Janss backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.022.01
36/1
Jan Jansz Blommesaet {bakker}
/2-11-0
Jan Janss backerbacker
1601
Jan Janss backer
Waarboek-67 E-1571 (mede-eigenaar)SintJacobsgracht.000.09
606/04
Jan Jansz Coster {bakker}
/
Jan Janss backer zijn zwagerbacker
1575-10-10
Jan Janss backer zijn zwager
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Steenschuur.022.01
36/1
Jan Jansz Blommesaet {bakker}
4/3-4-0/6-0-0
Jan Janss Blommesaet backerbacker
1606-08
Jan Janss Blommesaet backer dat hij bewoont
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.039
180/1
Jan Jansz Coster {bakker}
/16
Jan Janss Costers backerbacker
1585
Jan Janss Costers backers huysinge op den houc es getacxeert op 16 gulden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5949/18Va

/
Jan Jansz
Barsingerhorn (? van Barnincxhorn)
bakker
1542-07-15
Jan Jansz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6219/46Vb

/
Jan Jansz
in 't Huyssittenhuys
bakker
1557-07-28
Jan Jansz
Bonboek-03A (eigenaar)Noordeinde.022.2
581/001

/
Jan Jansz alias Hans Susters backerbacker
1607 na
Jan Jansz alias Hans Susters backer
TiendePenning-1543 (eigenaar)Haarlemmerstraat.009
2/1
Jan Jansz {bakker-Haarlemmerstraat}
/10
Jan Jansz backerbacker
1544
Jan Jansz. backer een huijs, siaers
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hogewoerd.008
3/1
Jan Jansz {bakker-Hogewoerd}
/10
Jan Jansz backerbacker
1544
Jan Jansz. backer een huijs, siaers
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Nieuwebrugsteeg.002.1
372/10
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz backerbacker
1558-02-14
Jan Jansz backer
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Vliet.033
49/03
Jan Jansz {bakker-Vliet}
/
Jan Jansz backerbacker
1558-06-03
Jan Janz backer woenende alhier upte Vlyet
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.119
125/1
Jan Jansz {bakker-Vliet}
/12/0-24
Jan Jansz backerbacker
1558-06-08
Jan Jansz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.033
111/1
Jan Jansz {bakker-Vliet}
/13/0-26
Jan Jansz backerbacker
1558-06-08
Jan Jansz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.009
5/2
Jan Jansz {bakker-Haarlemmerstraat}
/14/1-8
Jan Jansz backerbacker
1558-06-08
Jan Jansz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.008
3/1
Jan Jansz {bakker-Hogewoerd}
/12/0-24
Jan Jansz backerbacker
1558-06-08
Jan Jansz backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.117.1
218/06
Jan Jansz {bakker-Vliet}
/
Jan Jansz backerbacker
1561-04-21
Jan Jansz backer
Waarboek-67 A-1560 (belending)Rapenburg.117.1
306/06
Jan Jansz {bakker-Vliet}
/
Jan Jansz backerbacker
1561-08-18
Jan Jansz backer
Waarboek-67 C-1563 (belending)WillemDanielsteeg.000.08
157/20
Jan Jansz {bakker-Vliet}
/
Jan Jansz backerbacker
1564-03-24
Jan Jansz, backer opte Vliet