BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 208. Aantal = 18.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)BuitenLeiden.000
353/03
Thomas Harmensz {rector}
/
broeder Thomas Harmensz rectoir vande convente van Marienpoelrectoir
1570-05-19
broeder Thomas Harmensz rectoir vande convente van Marienpoel
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.014
304/08
Jan Verus
/
de wedue van wijlen mr Jan Herns, in zijn leven rectoerrectoer
1561-08-14
de wedue van wijlen mr Jan Herns, in zijn leven rectoer
Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Kloksteeg.021.2
2/1a
Jan Maertensz Sarey
/4/0-11-9
de weduwe van Mr Jan Sareye rectorrector
1568
Item van de weduwe van Mr. Jan Sareye, rector, ontfangen 11 sc. 9 p. over een partie van de voorgaende 4 £, staende op haer huysinge gelegen westwaerts naest voorgaende ende verscheenen es anno [15]68 - 11 sc. 9 p.
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)Rapenburg.069
957/1
Jacob Letting {rector}
/
Dr Jacob Letting rectorrector
1617 na
Dr Jacob Letting rector
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.021.2
1025/1
Jan Maertensz Sarey
/15-0-0
Jan Saren mr rectoirrectoir
1561-12
Jan Saren mr rectoir
Grachtenboek-39 (eigenaar)Pieterskerkgracht.011-013
20/1
Nicolaes Stochius
/
Meester Claes rectorrector
1587-07-03
Meester Claes rector
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.021.2
132/1
Jan Maertensz Sarey
/15/0-30
meester Jan die rechtoirrechtoir
1558-06-08
meester Jan die rechtoir
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Aalmarkt.014
346/06
Oth Hack
/
Meester Otto Hack rectorrector
1556-05-20
Meester Otto Hack rector
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.033.3
57/1
Cornelis Huigenz de Groot
/0
Mr Cornelis de Groot Rector
notam
rector
1581-12
Mr Cornelis de Groot Rector
Waarboek-67 K-1582 (koper)Kloksteeg.021.4
257/04
Hendrick Hagenoy
/
mr Heyndrick Hagenoy rector tot Schoonhovenrector
1583-06-03
mr Heyndrick Hagenoy rector tot Schoonhoven
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Kloksteeg.021.4
260/03
Hendrick Hagenoy
/
mr Heyndrick Hagenoy rector tot Schoonhovenrector
1583-06-04
mr Heyndrick Hagenoy rector tot Schoonhoven
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
64/1
Nicolaes Stochius
/25
Mr Niclaes Stochius rectorrector
1583-07-14
Mr Niclaes Stochius, rector
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
63/1
Nicolaes Stochius
/25
Mr Nicolaes Storchius Rectorrector
1581-12
Mr Nicolaes Storchius Rector
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.023
386/08
Oth Hack
/
Mr Oth Hack van Oppijnen rectoirrectoir
1558-11-25
Mr Oth Hack van Oppijnen rectoir binnen deser stede
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Pieterskerkgracht.011-013
181/06
Nicolaes Stochius
/
Mr. Niclaes Stoch van Reckelinghuysen rectorrector
1578-08-04
mr. Niclaes Stoch van Reckelinghuysen rector van de schole dezer stede
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkgracht.011-013
72/1
Nicolaes Stochius
/10
Nicholaij Stochij rectorrector
1585
Nicolaey Stochii rectoors huys, verhuyrt, es getacxeert op 10 gulden
Waarboek-67 H-1580 (koper)Pieterskerkgracht.011-013
180/06
Nicolaes Stochius
/
Niclaes Stoch van Reckelinghuysen rectorrector
1578-08-04
mr. Niclaes Stoch van Reckelinghuysen rector van de schole dezer stede
Album-Studiosorum (vermelding)Pieterskerkgracht.011-013
6/10
Nicolaes Stochius
/
Nicolaus Stochius rector Trector
1579-12-07
Nicolaus Stochius rector T.