BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 208. Aantal = 12.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)BuitenLeiden.000
353/03
Thomas Harmensz {rector}
/
broeder Thomas Harmensz rectoir vande convente van Marienpoelrectoir
1570-05-19
broeder Thomas Harmensz rectoir vande convente van Marienpoel
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Rapenburg.014
304/08
Jan Verus
/
de wedue van wijlen mr Jan Herns, in zijn leven rectoerrectoer
1561-08-14
de wedue van wijlen mr Jan Herns, in zijn leven rectoer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.021.2
1025/1
Jan Maertensz Sarey
/15-0-0
Jan Saren mr rectoirrectoir
1561-12
Jan Saren mr rectoir
Grachtenboek-39 (eigenaar)Pieterskerkgracht.011-013
20/1
Claes Stochius
/
Meester Claes rectorrector
1587-07-03
Meester Claes rector
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.021.2
132/1
Jan Maertensz Sarey
/15/0-30
meester Jan die rechtoirrechtoir
1558-06-08
meester Jan die rechtoir
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Aalmarkt.014
345/06
Oth Hack
/
Meester Otto Hack rectorrector
1556-05-20
Meester Otto Hack rector
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.033
57/57
Cornelis Huigenz de Groot
/0
Mr Cornelis de Groot Rector
notam
rector
1581-12
Mr Cornelis de Groot Rector
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
64/1
Claes Stochius
/25
Mr Niclaes Stochius rectorrector
1583-07-14
Mr Niclaes Stochius, rector
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
63/63
Claes Stochius
/25
Mr Nicolaes Storchius Rectorrector
1581-12
Mr Nicolaes Storchius Rector
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.023
385/08
Oth Hack
/
Mr Oth Hack van Oppijnen rectoirrectoir
1558-11-25
Mr Oth Hack van Oppijnen rectoir binnen deser stede
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkgracht.011-013
72/1
Claes Stochius
/10
Nicholaij Stochij rectorrector
1585
Nicolaey Stochii rectoors huys, verhuyrt, es getacxeert op 10 gulden
Album-Studiosorum (vermelding)Pieterskerkgracht.011-013
6/10
Claes Stochius
/
Nicolaus Stochius rector Trector
1579-12-07
Nicolaus Stochius rector T.