BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 220. Aantal = 168.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Haarlemmerstraat.177
23/11
Lambrecht Jacobsz {perkamentmaker}
/
alle erffgenaemen van Lambet Jacobsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1584-02-01
alle erffgenaemen van Lambet Jacobsz francijnmaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Hooigracht.092
272/20
Frans Claesz {witmaker}
/
bij leven vrouw van Frans Claesz franchijnmakerfranchijnmaker
1581-01-20
erfgenamen van Geertruyt Matijsdr bij leven vrouw van Frans Claesz franchijnmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Kaardesteeg.017
127/04
Claes Fransz {witmaker}
/
Claas Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1564-03-01
Hendrick Korstantsz drapier (met Claas Fransz perkamentmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Uiterstegracht.085
146/05
Claes Fransz {witmaker}
/
Claas Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1572-09-22
Geertgen Cornelisdr weduwe van Jan Gerritsz perkamentmaker met Claas Fransz perkamentmaker als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.170
279/04
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claas Jacobsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-02-01
Claas Jacobsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.238
321/05
Claes Fransz {witmaker}
/
Claes Fransz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1565-04-11
Claes Fransz franchijnmaecker
Kleine-Bewijzen-A (testateur)LangeMare.055
320/09
Claes Fransz {witmaker}
/
Claes Fransz franchijnmaker grootvaderfranchijnmaker
1581-08-04
Claes Fransz franchijnmaker grootvader
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Zegersteeg.005
500/03
Claes Fransz {witmaker}
/
Claes Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1578-03-24
Claes Fransz perkamentmaker (met als borg Jan Claesz kuiper)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.238
162/06
Claes Fransz {witmaker}
/
Claes Fransz perkamentmaker hun vaderperkamentmaker
1577-02-04
Claes Fransz perkamentmaker hun vader
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.238
547/05
Claes Fransz {witmaker}
/
Claes Fransz vranchijnmaeckervranchijnmaecker
1571-06-02
Claes Fransz vranchijnmaecker
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Kloksteeg.017-019
4/1
Claes Fransz {witmaker}
/4/0-5-3
Claes Franszoon franchijnmaecker cum socys erfgen[amen] van mr Geryt Willemsz priesterfranchijnmaecker
1568
Claes Franszoon franchijnmaecker cum socys erfgen[amen] van mr Geryt Willemsz priester 5 sc. 3 p. van pacht staende op haerluyder huys westwaert daer naest, wesende mede een gedeelte van de voors[eyde] 4 £ ende was verscheenen anno [15]68 - 5 sc. 3 p.
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.200-202
2312/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/12-0-0
Claes Jacobsz franchynmakerfranchynmaker
1561-12
Claes Jacobsz franchynmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.210
305/1
Claes Jansz {perkamentmaker}
/-
Claes Janss fransijnmaeckers erff met 't naervolgende sijn daeromme hier nietfransijnmaecker
1585
Claes Janss fransijnmaeckers erff, es met 't naervolgende sijn huys getaxeert, daeromme hier niet
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8651/168b

/3,2
Claes Janszfrancijnmaker (perkamentmaker)
1601-09-03
Claes Jansz
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.262
13/05
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1580-03-17
Claes Jansz franchijnmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)VanDerWerffstraat.076
248/07
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1583-04-22
Claes Jansz franchijnmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.210
132/1
Claes Jansz {perkamentmaker}
/0-0-0
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1601
Claes Jansz, franchijnmaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)VanDerWerffstraat.076
235/07
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchijnmakerfranchijnmaker
1562-12-24
Claes Jansz franchijnmaker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)VanDerWerffstraat.076
267/03
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Claes Jansz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.210
268/04
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Claes Jansz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.210
269/05
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Claes Jansz franchynmaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Middelstegracht.048
389/05
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchynmakerfranchynmaker
1581-04-29
Claes Jansz franchynmaker
Stratenboek-30 (eigenaar)VanDerWerffstraat.076
70/1
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz francijnmakerfrancijnmaker
1588~1597
Claes Jansz francijnmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.076
216/1
Claes Jansz {perkamentmaker}
3/
Claes Janszn franchijnmaeckerfranchijnmaekcer
1581-09
Claes Janszn franchijnmaecker
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Haarlemmerstraat.226-228
26/03
Claes Jansz Brandt
/
Claes Janszoon franchijnmakerfranchijnmaker
1554-12-17
Claes Janszoon franchijnmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/06

/
Cornelis Bouwensz perkamentmakerperkamentmaker
1575-01-14
Gerrit Bouwensz schrijnwerker voor zichzelf maar tevens voor hun broer Cornelis Bouwensz perkamentmaker die dient in het vendel van kapitein Maljaert
Waarboek-67 E-1571 (belending)Uiterstegracht.060.1
35/11
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Franss franchijnmakerfranchijnmaker
1572-01-23
Cornelis Franss franchijnmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Middelstegracht.047
217/04
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1573-05-15
Cornelis Fransz perkamentmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelstegracht.047
262/03
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmakerperkamentmaker
1573-10-27
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Middelstegracht.047
263/03
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmakerperkamentmaker
1573-10-27
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.256
519/04

/
Cornelis Gerritsz snijderperkamentmaker
1566-05-07
Willem Gerritsz perkamentmaker (met zijn broer Cornelis Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.065
180/18
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Hubertsz franchijnmakerfranchijnmaker
1584-07-05
Cornelis Hubertsz franchijnmaker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.196
351/07
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybrechtsz franssonmaeckerfranssonmaecker
1581-04-04
Cornelis Huybrechtsz franssonmaecker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.262
58/05
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybrechtsz perkamentmakerperkamentmaker
1576-06-05
Grietgen Allertsdr weduwe van Huych van Bancken (bijgestaan door haar zwager Cornelis Huybrechtsz perkamentmaker)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.065
260/04
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybrechtsz perkamentmakerperkamentmaker
1577-06-04
Cornelis Huybrechtsz perkamentmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.083
63/09
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1560-09-03
Cornelis Pietersz ende Cornelis Jacobsz franchijnmaickers erven
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.083
20/08
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1563-08-04
Cornelis Jacobsz franchijnmaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.083
61/1
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/6/0-0
Cornelis Jacopsz fransijnwerkerfransijnwerker
1558-06-08
Cornelis Jacopsz fansijnwerker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)VanDerWerffstraat.050-054
423/03
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijmaeckerfranchijmaecker
1582-08-11
Cornelis Jan Fransz franchijmaecker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)VanDerWerffstraat.056-058
423/06
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijmaeckerfranchijmaecker
1582-08-11
Cornelis Jan Fransz franchijmaecker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Paradijssteeg.056
423/09
Cornelis Jansz van Schuilenburch {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz franchijmaeckerfranchijmaecker
1582-08-11
Cornelis Jan Fransz franchijmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)VanDerWerffstraat.076
267/05

/
Cornelis Jan Fransz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Cornelis Jan Fransz franchynmaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.081.3
63/08
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
/
Cornelis Pietersz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1560-09-03
Cornelis Pietersz ende Cornelis Jacobsz franchijnmaickers erven
Omslag-1573 (bewoner)Middelstegracht.047
82/1
Cornelis Fransz {witmaker}
/0-2
Cornelis van Quicken franchynmakerfranchynmaker
1573-12-19
Cornelis van Quicken, franchynmaker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelstegracht.062-064
8/1a
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/2-11-0
de wedue van Jan Willemsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1601
de wedue van Jan Willemsz franchijnmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.132.4
141/1
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/3
dezelve Jacob Joosten franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1585
dezelve Jacob Joosten franchijnmaeckers huys dat hij verhuyrt es getaxeert op 3 gulden
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.216
58/1
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/4
Dirc Henrixz franchynmaker "den leeren Dirc"franchynmaker
1583-07-14
Dirc Henrixz, franchynmaker, "den leeren Dirc"
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.192
643/03
Dirck Claesz {perkamentmaker}
/
Dirck Claasz perkamentmakerperkamentmaker
1567-04-14
Dirck Claasz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.216
104/03
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Hendricksz perkamentmakerperkamentmaker
1568-05-22
Dirck Hendricksz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)VanDerWerffstraat.082
140/03
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Hendricksz perkamentmakerperkamentmaker
1568-10-28
Dirck Hendricksz perkamentmaker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.216
90/15
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Henricxz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-10-28
Dirck Henricxz franchijnmaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)VanDerWerffstraat.082
235/11
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Henricxz franchijnmakerfranchijnmaker
1562-12-24
Dirck Henricxz franchijnmakers schuyer ende erve
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.216
181/1
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
3/
Dirck Henricxzn franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-09
Dirck Henricxzn franchijnmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.216
52/1
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/4
Dirck Heyndricxs franchynmaecker alias den Heeren Dirckfranchynmaecker
1581-12
Dirck Heyndricxs franchynmaecker alias den Heeren Dirck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.216
152/1

/5/0-0
Dirck Heyndricxsz franssynmackerfranssynmacker
1558-06-08
Dirck Heyndricxsz franssynmacker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.216
59/13
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Heyndricxz franchinemaeckerfranchinemaecker
1581-09-28
aen d'ander zijde Dirck Heyndricxz franchinemaecker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6066/26Vb

/
Dirck Heynricxzperkamentmaker
1542-07-27
Dirck Heynricxz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.216
466/06
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Heynricxzoon franchinmaeckerfranchinmaecker
1575-03-15
Dirck Heynricxzoon franchinmaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.151
264/06
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joestenz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1563-02-06
Dirck Joestenz franchijnmaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.151
2002/1
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/10-0-0
Dirck Joostensz franchynmakerfranchynmaker
1561-12
Dirck Joostensz franchynmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.151
246/07
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostensz francijnmakerfrancijnmaker
1563-01-12
Dirck Joostensz francijnmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)OudeRijn.174
474/04
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostensz perkamentmaker zijn zoonperkamentmaker
1566-02-09
Joost Jacobsz timmerman (met zijn zoon Dirck Joostensz perkamentmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)
205/12
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1569-05-00
Dirck Joostenz franchijnmaecker
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Middelstegracht.151
141/05
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz franchijnmakerfranchijnmaker
1579-01-24
Dirck Joostenz franchijnmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.151
9/04
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1560-06-25
Dirck Joostenz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Uiterstegracht.174-180
9/05
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1567-07-27
Dirck Joostenz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.192
89/03
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1568-04-09
Dirck Joostenz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)OudeRijn.174.1
149/03
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1568-12-21
Dirck Joostenz perkamentmaker als man van Niesgen Ysbrantsdr; Hubrecht Gerritsz als man van Aafgen Ysbrantsdr; Marie Ysbrantsdr weduwe van Andries du Pont droogscheerder en Lijsbeth Ysbrantsdr; erfgenamen van Zybrant Simonsz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)NieuweRijn.001
24/05
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1571-12-24
Elisabeth Ysbrantsdr poorteres van Leiden met Dirck Joostenz perkamentmaker als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Uiterstegracht.138-140
347/04

/
erfgenaam van Maarten Ysbrantsz perkamentmaker zijn broerperkamentmaker
1565-05-21
Pieter Ysbrantsz van Aarlanderveen als erfgenaam van zijn broer Maarten Ysbrantsz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.092
173/07
Frans Claesz {witmaker}
/
Frans Claasz perkamentmakerperkamentmaker
1569-03-22
Frans Claasz perkamentmaker
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.075-079
270/06
Gerrit Claesz {witmaker}
/
Gerrit Claesz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1583-06-14
Gerrit Claesz franchijnmaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.238
109/3.1.3.0
Gerrit Claesz {witmaker}
/
Gerrit Claeszn francijnmakerfrancijnmaker
1580-11-22
Gerrit Claeszn
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.210
121/05
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gielis Pieterss franchijnmakerfranchijnmaker
1562-05-27
Gielis Pieterss franchijnmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.210
321/05
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gielis Pietersz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1563-04-17
Gielis Pietersz franchijnmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.210
74/05
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gielis Pietersz franchijnmakerfranchijnmaker
1563-12-07
Gielis Pietersz franchijnmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.210
243/05
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gielis Pietersz francijnmaeckerfrancijnmaecker
1564-10-09
Gielis Pietersz francijnmaecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.081
419/04
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gillis Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1565-10-07
Gillis Pietersz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.081
124/04
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gillis Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1568-07-23
Gillis Pietersz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Hooigracht.081
569/04
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gillis Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1571-07-19
Elisabeth Claasdr poorteres van Leiden gehuwd met Gillis Pietersz perkamentmaker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.044.3
28/1
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/4
Hendric Dircxz Vis franchynmaeckerfranchynmaecker
1581-12
Hendric Dircxz Vis franchynmaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.102
63/04
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Hendrick Dircksz perkamentmakerperkamentmaker
1560-09-03
Hendrick Dircksz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.044.3
488/05
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Hendrick Dircksz perkamentmakerperkamentmaker
1571-03-06
Hendrick Dircksz perkamentmaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Uiterstegracht.102
404/03
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Hendrick Dircxz franchynmaeckerfranchynmaecker
1581-04-01
Hendrick Dircxz franchynmaecker
Grote-Bewijzen-C (voogd)Uiterstegracht.048-052
81/08
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Henric Dirckszn francynmaker haar zwagerfrancynmaker
1583-05-04
Henric Dirckszn francynmaker haar zwager
Omslag-1583 (bewoner)Middelstegracht.044.3
28/1
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/4
Henric Dirxz Visch franchynmakerfranchynmaker
1583-07-14
Henric Dirxz Visch, franchynmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Middelstegracht.044.3
510/04
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Henryck Dircxsz franchijmaeckerfranchijmaecker
1578-04-03
Dirck Quyrijnsz linnenwever (met als borg Henryck Dircxsz franchijmaecker)
Grachtenboek-51 (eigenaar)Middelstegracht.044.3
80/1
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Heyndrick Dirckxz francijnmaekerfrancijnmaeker
1584-07-09
Heyndrick Dirckxz francijnmaeker
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.044.3
60/1
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
5/
Heyndrick Diricksz Vis francijmaeckerfrancijmaecker
1581-09
Heyndrick Diricksz Vis francijnmaecker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6065/26Vb

/
Heynrick Gerytszperkamentmaker
1542-08-31
Heynrick Gerytsz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.262
300/06
Huig Dircksz van Bancken {witmaker}
/
Huych Dircxz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1553-10-25
Huych Dircxz franchijnmaicker
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.132.4
140/1
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/4
Jacob Joosten franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1585
Jacob Joosten franchijnmaeckers huys verhuyert es getaxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.132.4
144/1
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/6
Jacob Joosten franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1585
Jacob Joosten franchijnmaeckers huys verhuyrt es getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.115
70/1
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
5/
Jacob Joosten parcementmakerparcementmaker
1581-09
Jacob Joosten parcementmaker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.171
354/03
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/
Jacob Joostensz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1582-06-18
Jacob Joostensz franchijnmaicker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.171
353/03
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/
Jacob Joostenszoon franchijnmaickerfranchijnmaicker
1582-06-18
Jacob Joostenszoon franchijnmaicker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.132.4
154/1
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/1-6-0
Jacob Joostenz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1601
Jacob Joostenz franchijnmaecker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Uiterstegracht.174-180
209/06
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/
Jacob Joostenz witmakerperkamentmaker
1573-05-09
Jacob Joostenz witmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.060.1
348/04
Jacob Symonsz {perkamentmaker}
/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-05-23
Jacob Simonsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.047
348/11
Jacob Symonsz {perkamentmaker}
/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-05-23
Jacob Simonsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
386/53

/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-08-14
Jacob Simonsz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.047
451/03
Jacob Symonsz {perkamentmaker}
/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1570-12-21
Jacob Simonsz perkamentmaker poorter van Leiden (met zijn broer Arent Simonsz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Uiterstegracht.060.1
451/08
Jacob Symonsz {perkamentmaker}
/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1570-12-21
Jacob Simonsz perkamentmaker poorter van Leiden (met zijn broer Arent Simonsz als borg)
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.115
150/1
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/
Jacop Joostenz francijnmaekerfrancijnmaeker
1584-07-09
Jacop Joostenz francijnmaeker
Waarboek-67 J-1581 (borg)VanDerWerffstraat.076
267/04

/
Jan Adriaensz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Jan Adriaensz franchynmaecker
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Middelweg.040.3
31/11
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz pargamentmakerpargamentmaker
1584-12-07
Jan Adriaensz pargamentmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Middelweg.040.2
395/53
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz perkamentmakerperkamentmaker
1578-01-04
Jan Adriaensz perkamentmaker (met zijn collega Pieter Thonisz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelweg.040.2
396/14
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz perkamentmakerperkamentmaker
1578-01-04
Jan Adriaensz perkamentmaker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Haarlemmerstraat.260
300/05
Jan Claesz {perkamentmaker}
/
Jan Claesz franchijnmaicker in Marendorp omtrent die Zijlpoortfranchijnmaicker
1553-10-25
Jan Claesz franchijnmaicker in Marendorp omtrent die Zijlpoort
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.054
102/08
Jan Mattheusz {perkamentmaker}
/
Jan Teeszoon franchijnmakerfranchijnmaker
1564-01-31
Jan Teeszoon franchijnmakers erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.054
118/08
Jan Mattheusz {perkamentmaker}
/
Jan Theeuss franchijnwerckerfranchijnwercker
1562-05-25
Jan Theeuss franchijnwercker
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.005
119/1
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/5
Jan Willemss pargamentmaeckerpargamentmaecker
1585
Jan Willemss pargamentmaeckers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.071
118/1
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/10
Jan Willemss pargamentsmaeckerpargamentsmaecker
1585
Jan Willemss pargamentsmaeckers huys es getaxeert op 10 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)OudeRijn.071
77/11a
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/
Jan Willemsz
ondertrouw
franchijnwerker
1579-04-25
Jan Willemsz
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.071
88/1
Jan Willemsz {perkamentmaker}
3/
Jan Willemszparcementmaker
1581-09
Jan Willemsz parcementmaker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.071
59/1
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/4
Jan Willemsz parckementmaeckerparckementmaecker
1581-12
Jan Willemsz parckementmaecker
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.071
62/1
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/4
Jan Willemsz pargamentmakerpargamentmaker
1583-07-14
Jan Willemsz, pargamentmaker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Koppenhinksteeg.005
265/04
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/
Jan Willemz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Jan Willemz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.005
266/03
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/
Jan Willemz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Jan Willemz franchynmaecker
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.079.2
721/16
Lambrecht Jacobsz {perkamentmaker}
/
Lambrecht Jacopsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1549-04-06
Lambrecht Jacopsz franchijnmaecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Koppenhinksteeg.000.28
219/08
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maarten Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1564-09-07
Maarten Gerritsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Koppenhinksteeg.000.11
219/14
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maarten Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1564-09-07
Maarten Gerritsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.11
534/03
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maarten Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1566-06-05
Maarten Gerritsz perkamentmaker (met Cornelis Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.044.2
565/04
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maarten Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1566-09-10
Maarten Gerritsz perkamentmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
154/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/12
Maerten Gerritss franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1585
Maerten Gerritss franchijnmaeckers huys, es getaxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
190/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/7-0-0
Maerten Gerritss francijnmaeckerfrancijnmaecker
1601
Maerten Gerritss francijnmaecker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.044.2
193/03
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerritszfranchijnmaker
1579-03-26
Maerten Gerritsz franchijnmaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.044.2
194/03
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerritsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1579-03-26
Maerten Gerritsz franchijnmaecker poorter der voors. stede
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.247
111/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
9/
Maerten Gerritsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-09
Maerten Gerritsz franchijnmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.247
369/04
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerritsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1582-07-01
Maerten Gerritsz franchijnmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.044.2
488/07
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerritsz franchijnmakerfranchijnmaker
1571-03-06
Maerten Gerritsz franchijnmaker
Grachtenboek-11 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
440/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerritsz fransijnmaekerfransijnmaeker
1583-08-30
Maerten Gerritsz fransijnmaeker
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.247
107/03
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerytsz franchijmaeckerfranchijmaecker
1584-05-05
Maerten Gerytsz franchijmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.044.2
564/06
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerytsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1566-09-10
Maerten Gerytsz franchijnmaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.247
107/07
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerytsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1584-05-05
Maerten Gerytsz franchijnmaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.247
108/06

/
Maerten Gerytsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1584-05-05
Maerten Gerytsz franchijnmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
177/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
4/8-15-0/6-0-0
Maerten Gerytsz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1606-08
Maerten Gerytsz., franchijnmaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Glippereed (bewoner)Middelstegracht.044.2
30/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerytsz franchijnmaecker [doorgehaald]franchijnmaecker
1576-12-12
Maerten Gerytsz franchijnmaecker [doorgehaald]
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.247
96/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/4
Maerten Gerytsz franchynmakerfranchynmaker
1583-07-14
Maerten Gerytsz, franchynmaker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.247
108/03
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/
Maerten Gerytsz francijnmaeckerfrancijnmaecker
1584-05-05
Maerten Gerytsz francijnmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.247
88/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/4
Maerten Gerytz franchynmakerfranchynmaker
1581-12
Maerten Gerytz franchynmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.127-135
297/08
Maerten Jansz {perkamentmaker}
/
Maerten Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1579-06-08
Maerten Jansz franchijnmaecker
TiendePenning-1561 (huurder)Koppenhinksteeg.000.11
1771/1
Maerten Gerritsz {perkamentmaker}
/16-0-0
Martyn Gerrytsz franchynmakerfranchynmaker
1561-12
Martyn Gerrytsz franchynmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Legewerfsteeg.016-022
321/1
Meynaert Gerritsz {perkamentmaker}
/8
Meynert Gerritss franchijnmaeckers ende werckschuyerfranchijnmaecker
1585
Meynert Gerritss franchijnmaeckers huys ende werckschuyer, es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 C-1563 (koper)Legewerfsteeg.016-022
416/07
Meynaert Gerritsz {perkamentmaker}
/
Meynert Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-10-03
Meynert Gerritsz perkamentmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Legewerfsteeg.016-022
206/1
Meynaert Gerritsz {perkamentmaker}
7/
Meynert Gerritszn franchijnmaeckerfranchijnmaekcer
1581-09
Meynert Gerritszn franchijnmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Legewerfsteeg.016-022
66/1
Meynaert Gerritsz {perkamentmaker}
/2
Meynert Gerrtisz franchynmaeckerfranchynmaecker
1581-12
Meynert Gerrtisz franchynmaecker
Omslag-1583 (bewoner)Legewerfsteeg.016-022
73/1
Meynaert Gerritsz {perkamentmaker}
/2
Meynert Gerytsz franchynmakerfranchynmaker
1583-07-14
Meynert Gerytsz, franchynmaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)LangeMare.104
923/07
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz franchijnmakerfranchijnmaker
1572-01-17
Pouwel Jansz warmoesman en Pieter Pietersz franchijnmaker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.061-063
279/04
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz franchijnmakerfranchijnmaker
1581-01-25
Pieter Pietersz franchijnmaker (perkamentmaker)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.061
496/14
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1566-03-20
Pieter Pietersz perkamentmaker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Boommarkt.008
252/04
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1581-01-09
Cornelis Cornelisz schoenmaker met Pieter Pietersz perkamentmaker als borg
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.061
19/1
Pieter Pietersz Vergeyl
/0-6
Pieter Pietersz Vergeyl franchyenmakerfranchyenmaker
1573-12-19
Pieter Pietersz Vergeyl, franchyenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.256
519/05
Pieter Werboutsz {perkamentmaker}
/
Pieter Wermboutsz perkamentmakerperkamentmaker
1566-05-07
Pieter Wermboutsz perkamentmaker
TiendePenning-1561 (huurder)Koppenhinksteeg.000.17
1768/1

/7-0-0
Pieter Willemsz franchynmakerfranchynmaker
1561-12
Pieter Willemsz franchynmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.151
9/03
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/
Reyer Jacobsz perkamentmakerperkamentmaker
1560-06-25
Reyer Jacobsz perkamentmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.111
272/03
Reyer Willemsz {witmaker}
/
Reyer Willemsz van den Moth perkamentmakerperkamentmaker
1563-02-15
Reyer Willemsz van den Moth perkamentmaker (met Jan Reyersz snijder als borg)
Volkstelling-1581 (overledene)Uiterstegracht.125
221/1a
Maerten Jansz {perkamentmaker}
0/
wed v Maerten Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-09
Maerten Jansz franchijnmaker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Kloksteeg.017-019
112/04
Claes Fransz {witmaker}
/
wedue van Claes Franssen franchijnmackerfranchijnmacker
1583-02-04
wedue van Claes Franssen franchijnmacker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.238
412/04
Claes Fransz {witmaker}
/
weduwe van Claes Fransz perchemui(?)makerperchemui(?)maker
1581-04-28
Yeffgen Nyclaesdr weduwe van Claes Fransz perchemui(?)maker
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.238
190/1a
Claes Fransz {witmaker}
0/
weduwe van Claes Franszn franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1581-09
Claes Franszn franchijnmaecker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Uiterstegracht.174-180
209/04
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
weduwe van Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1573-05-09
Niesgen Ysbrantsdr weduwe van Dirck Joostenz perkamentmaker met Joost Jacobsz timmerman als haar voogd in deze zaak (met Jacob Joostenz witmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Uiterstegracht.085
146/04
Jan Gerritsz {witmaker}
/
weduwe van Jan Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1572-09-22
Geertgen Cornelisdr weduwe van Jan Gerritsz perkamentmaker met Claas Fransz perkamentmaker als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Uiterstegracht.125
60/04
Maerten Jansz {perkamentmaker}
/
weduwe van Maarten Jansz perkamentmakerperkamentmaker
1568-02-10
Elsgen Jansdr weduwe van Maarten Jansz perkamentmaker met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.092
164/09
Frans Claesz {witmaker}
/
weduwe wijlen Frans Claeszoon franchijnmakerperkamentmaker
1572-11-28
weduwe wijlen Frans Claeszoon franchijnmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.256
519/03
Willem Gerritsz {witmaker}
/
Willem Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1566-05-07
Willem Gerritsz perkamentmaker (met zijn broer Cornelis Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.179
56/05
Willem Gerritsz {witmaker}
/
Willem Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1568-02-02
Willem Gerritsz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.137-139
365/04
Willem Gerritsz {witmaker}
/
Willem Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1570-06-03
Willem Gerritsz perkamentmaker