BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 220. Aantal = 65.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (borg)Kaardesteeg.017
127/04
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
Claas Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1564-03-01
Hendrick Korstantsz drapier (met Claas Fransz perkamentmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Uiterstegracht.085
146/05
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
Claas Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1572-09-22
Geertgen Cornelisdr weduwe van Jan Gerritsz perkamentmaker met Claas Fransz perkamentmaker als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.170
279/04
Claes Jacobsz {fransijnmaker, bakker, drapier}
/
Claas Jacobsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-02-01
Claas Jacobsz perkamentmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Zegersteeg.005
500/03
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
Claes Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1578-03-24
Claes Fransz perkamentmaker (met als borg Jan Claesz kuiper)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.238
162/06
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
Claes Fransz perkamentmaker hun vaderperkamentmaker
1577-02-04
Claes Fransz perkamentmaker hun vader
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.238
547/05
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
Claes Fransz vranchijnmaeckervranchijnmaecker
1571-06-02
Claes Fransz vranchijnmaecker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/06
Cornelis Bouwensz van Sempel
/
Cornelis Bouwensz perkamentmakerperkamentmaker
1575-01-14
Gerrit Bouwensz schrijnwerker voor zichzelf maar tevens voor hun broer Cornelis Bouwensz perkamentmaker die dient in het vendel van kapitein Maljaert
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Middelstegracht.047
217/04
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1573-05-15
Cornelis Fransz perkamentmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelstegracht.047
262/03
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmakerperkamentmaker
1573-10-27
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Middelstegracht.047
263/03
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmakerperkamentmaker
1573-10-27
Cornelis Fransz van Quicken perkamentmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.256
519/04

/
Cornelis Gerritsz snijderperkamentmaker
1566-05-07
Willem Gerritsz perkamentmaker (met zijn broer Cornelis Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.262
58/05
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybrechtsz perkamentmakerperkamentmaker
1576-06-05
Grietgen Allertsdr weduwe van Huych van Bancken (bijgestaan door haar zwager Cornelis Huybrechtsz perkamentmaker)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.065
260/04
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybrechtsz perkamentmakerperkamentmaker
1577-06-04
Cornelis Huybrechtsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.192
643/03
Dirck Claesz {fransijnmaker}
/
Dirck Claasz perkamentmakerperkamentmaker
1567-04-14
Dirck Claasz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.216
104/03
Dirck Hendricksz {fransijnmaker}
/
Dirck Hendricksz perkamentmakerperkamentmaker
1568-05-22
Dirck Hendricksz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)VanDerWerffstraat.082
140/03
Dirck Hendricksz {fransijnmaker}
/
Dirck Hendricksz perkamentmakerperkamentmaker
1568-10-28
Dirck Hendricksz perkamentmaker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6066/26Vb

/
Dirck Heynricxzperkamentmaker
1542-07-27
Dirck Heynricxz
Waarboek-67 C-1563 (borg)OudeRijn.174
474/04
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joostensz perkamentmaker zijn zoonperkamentmaker
1566-02-09
Joost Jacobsz timmerman (met zijn zoon Dirck Joostensz perkamentmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.151
9/04
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1560-06-25
Dirck Joostenz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Uiterstegracht.174-180
9/05
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1567-07-27
Dirck Joostenz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.192
89/03
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1568-04-09
Dirck Joostenz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)OudeRijn.174.1
149/03
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1568-12-21
Dirck Joostenz perkamentmaker als man van Niesgen Ysbrantsdr; Hubrecht Gerritsz als man van Aafgen Ysbrantsdr; Marie Ysbrantsdr weduwe van Andries du Pont droogscheerder en Lijsbeth Ysbrantsdr; erfgenamen van Zybrant Simonsz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)NieuweRijn.001
24/05
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1571-12-24
Elisabeth Ysbrantsdr poorteres van Leiden met Dirck Joostenz perkamentmaker als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Uiterstegracht.138-140
347/04
Maerten IJsbrantsz {perkamentmaker}
/
erfgenaam van Maarten Ysbrantsz perkamentmaker zijn broerperkamentmaker
1565-05-21
Pieter Ysbrantsz van Aarlanderveen als erfgenaam van zijn broer Maarten Ysbrantsz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.092
173/07
Frans Claesz {witmaker}
/
Frans Claasz perkamentmakerperkamentmaker
1569-03-22
Frans Claasz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.081
419/04
Gillis Pietersz {fransijnmaker}
/
Gillis Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1565-10-07
Gillis Pietersz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.081
124/04
Gillis Pietersz {fransijnmaker}
/
Gillis Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1568-07-23
Gillis Pietersz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Hooigracht.081
569/04
Gillis Pietersz {fransijnmaker}
/
Gillis Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1571-07-19
Elisabeth Claasdr poorteres van Leiden gehuwd met Gillis Pietersz perkamentmaker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.102
63/04
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
/
Hendrick Dircksz perkamentmakerperkamentmaker
1560-09-03
Hendrick Dircksz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.044.3
488/05
Hendrick Dircksz Vis {fransijnmaker}
/
Hendrick Dircksz perkamentmakerperkamentmaker
1571-03-06
Hendrick Dircksz perkamentmaker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6065/26Vb

/
Heynrick Gerytszperkamentmaker
1542-08-31
Heynrick Gerytsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.117
70/1
Jacob Joostenz {fransijnmaker}
5/
Jacob Joosten parcementmakerparcementmaker
1581-09
Jacob Joosten parcementmaker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Uiterstegracht.174-180
209/06
Jacob Joostenz {fransijnmaker}
/
Jacob Joostenz witmakerperkamentmaker
1573-05-09
Jacob Joostenz witmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.060.1
348/04
Jacob Symonsz {fransijnmaker}
/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-05-23
Jacob Simonsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.047
348/11
Jacob Symonsz {fransijnmaker}
/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-05-23
Jacob Simonsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
386/53

/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-08-14
Jacob Simonsz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.047
451/03
Jacob Symonsz {fransijnmaker}
/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1570-12-21
Jacob Simonsz perkamentmaker poorter van Leiden (met zijn broer Arent Simonsz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Uiterstegracht.060.1
451/08
Jacob Symonsz {fransijnmaker}
/
Jacob Simonsz perkamentmakerperkamentmaker
1570-12-21
Jacob Simonsz perkamentmaker poorter van Leiden (met zijn broer Arent Simonsz als borg)
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Middelweg.040.3
31/11
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz pargamentmakerpargamentmaker
1584-12-07
Jan Adriaensz pargamentmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Middelweg.040.2
395/53
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz perkamentmakerperkamentmaker
1578-01-04
Jan Adriaensz perkamentmaker (met zijn collega Pieter Thonisz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelweg.040.2
396/14
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz perkamentmakerperkamentmaker
1578-01-04
Jan Adriaensz perkamentmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.005
119/1
Jan Willemsz {fransijnmaker}
/5
Jan Willemss pargamentmaeckerpargamentmaecker
1585
Jan Willemss pargamentmaeckers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.071
118/1
Jan Willemsz {fransijnmaker}
/10
Jan Willemss pargamentsmaeckerpargamentsmaecker
1585
Jan Willemss pargamentsmaeckers huys es getaxeert op 10 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.071
88/1
Jan Willemsz {fransijnmaker}
3/
Jan Willemszparcementmaker
1581-09
Jan Willemsz parcementmaker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.071
59/1
Jan Willemsz {fransijnmaker}
/4
Jan Willemsz parckementmaeckerparckementmaecker
1581-12
Jan Willemsz parckementmaecker
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.071
62/1
Jan Willemsz {fransijnmaker}
/4
Jan Willemsz pargamentmakerpargamentmaker
1583-07-14
Jan Willemsz, pargamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Koppenhinksteeg.000.28
219/08
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maarten Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1564-09-07
Maarten Gerritsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Koppenhinksteeg.000.11
219/14
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maarten Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1564-09-07
Maarten Gerritsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.11
534/03
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maarten Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1566-06-05
Maarten Gerritsz perkamentmaker (met Cornelis Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.044.2
565/04
Maerten Gerritsz {fransijnmaker}
/
Maarten Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1566-09-10
Maarten Gerritsz perkamentmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Legewerfsteeg.016-022
416/07
Meynaert Gerritsz {fransijnmaker}
/
Meynert Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1565-10-03
Meynert Gerritsz perkamentmaker
Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.076
360/1
Claes Jansz {fransijnmaker}
/6
Oude Claes Janss pargamentmaeckerspargamentmaecker
1585
Oude Claes Janss pargamentmaeckers huys, verhuyert, es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.061
496/14
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1566-03-20
Pieter Pietersz perkamentmaker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Boommarkt.008
252/04
Pieter Pietersz Vergeyl
/
Pieter Pietersz perkamentmakerperkamentmaker
1581-01-09
Cornelis Cornelisz schoenmaker met Pieter Pietersz perkamentmaker als borg
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.256
519/05
Pieter Werboutsz {fransijnmaker}
/
Pieter Wermboutsz perkamentmakerperkamentmaker
1566-05-07
Pieter Wermboutsz perkamentmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Middelstegracht.151
9/03
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/
Reyer Jacobsz perkamentmakerperkamentmaker
1560-06-25
Reyer Jacobsz perkamentmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.113
272/03
Reyer Willemsz {witmaker}
/
Reyer Willemsz van den Moth perkamentmakerperkamentmaker
1563-02-15
Reyer Willemsz van den Moth perkamentmaker (met Jan Reyersz snijder als borg)
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.238
412/04
Claes Fransz {fransijnmaker}
/
weduwe van Claes Fransz perchemui(?)makerperchemui(?)maker
1581-04-28
Yeffgen Nyclaesdr weduwe van Claes Fransz perchemui(?)maker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Uiterstegracht.174-180
209/04
Dirck Joostenz {fransijnmaker}
/
weduwe van Dirck Joostenz perkamentmakerperkamentmaker
1573-05-09
Niesgen Ysbrantsdr weduwe van Dirck Joostenz perkamentmaker met Joost Jacobsz timmerman als haar voogd in deze zaak (met Jacob Joostenz witmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Uiterstegracht.085
146/04
Jan Gerritsz {witmaker}
/
weduwe van Jan Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1572-09-22
Geertgen Cornelisdr weduwe van Jan Gerritsz perkamentmaker met Claas Fransz perkamentmaker als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Uiterstegracht.125
60/04
Maerten Jansz {fransijnmaker}
/
weduwe van Maarten Jansz perkamentmakerperkamentmaker
1568-02-10
Elsgen Jansdr weduwe van Maarten Jansz perkamentmaker met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.092
164/09
Frans Claesz {witmaker}
/
weduwe wijlen Frans Claeszoon franchijnmakerperkamentmaker
1572-11-28
weduwe wijlen Frans Claeszoon franchijnmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.256
519/03
Willem Gerritsz {witmaker}
/
Willem Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1566-05-07
Willem Gerritsz perkamentmaker (met zijn broer Cornelis Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.179
56/05
Willem Gerritsz {witmaker}
/
Willem Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1568-02-02
Willem Gerritsz perkamentmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.137-139
365/04
Willem Gerritsz {witmaker}
/
Willem Gerritsz perkamentmakerperkamentmaker
1570-06-03
Willem Gerritsz perkamentmaker