BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 23. Aantal = 3.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1573 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
26/1
Claes Jacobsz {tinnegieter}
/15
Claes Jacoebsz cleercoopercleercooper
1573-12-19
Claes Jacoebsz cleercooper
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Kaiserstraat.031
37/2
Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}
/
Cornelis Pietersz oude cleercooper fugityeoude cleercooper
1574
Cornelis Pietersz oude cleercooper fugitye, twee camerkens staende upte Cellebroedersgraft
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Kaiserstraat.031
37/2
Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}
/
Cornelis Pietersz oude cleerkoper fugitiveoude cleerkoper
1573
Cornelis Pietersz oude cleerkoper fugitive opte Cellebroedersgraft